Gradsko veće je na 97. sednici, održanoj 8. januara 2018. godine, utvrdilo predlog programa rada i finansijskog plana Turističke organizacije grada Sombora (TOGS) za 2018. godinu. Prema finansijskom planu za finansiranje TOGS-a, potrebno je 18.909.000,00 dinara, od kojih sredstva iz budžeta grada iznose 15.854.000,00 dinara, a iz sopstvenih prihoda planirano je 3.055.000,00 dinara.

Veće je utvrdilo i Predlog odluke o pokretanju inicijative za uspostavljanje saradnje i udruživanja sa opštinama u slivu gornjeg toka Dunava – Bački vodotoci. Razlozi za uspostavljanje saradnje sa opštinama koje pripadaju navedenom slivu, odnosno sa Apatinom, Odžacima, Kulom, Bačom i Bačkom Palankom, su smanjenje rizika i posledica posle elementarnih nepogoda i drugih nesreća. Ideju udruživanja gradova i opština po slivu kao geografskom pojmu koji objedinjuje zajedničke rizike na jednom prostoru, ali koji zahvata teritorije više gradova i opština, podržavaju Vlada Republike Srbije – Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Stalna konferencija gradova i opština i Ujedinjene nacije – Program za razvoj. O predloženoj inicijativi izjasniće se i Skupština grada Sombora.

Gradsko veće je odlučilo i o usklađivanju pravilnika koji se odnose na realizaciju odluke o budžetu grada, sa najnovijim izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu. Usklađeni su: Pravilnik o postupku donošenja finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika budžeta, Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava na račun izvršenja budžeta grada Sombora i Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno računa konsolidovanog računa trezora grada Sombora.

Objavljeno u Somborske vesti

Delegacija Opštine Istočno Novo Sarajevo, na čelu sa njenim načelnikom Ljubišom Ćosićem, posetila je opštinu Apatin. Ova poseta održana je radi saradnje ove dve opštine, prvenstveno u oblasti privrede. Prijem je organizovao predsednik opštine Apatin, Radivoj Sekulić, zajedno sa svojim saradnicima, a odžan je u Plavoj sali SO Apatin.

Pored načelnika opštine Istočno Novo Sarajevo, ovom skupu su prisustvovali i direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Miroslav Vujičić, savetnik načelnika opštine Istočno Sarajevo, Vedan Jovančić, predsednik Gradskog odbora Udruženja veterana Republike Srpske u Istočnom Sarajevu, Borislav Nišić i predsednik Gradskog odbora Ujedinjene Srpske u Istočnom Sarajevu, Vera Cevriz Nišić.

Ljubiša Ćosić, načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo, zahvalio se na toploj dobrodošlici, predstavio sebe i svoje goste, pohvalio se visokim natalitetom u njihovoj opštini i izrazio želju da se naše dve opštine pobratime u što kraćem roku, a sve sa ciljem dobre saradnje između firmi u Apatinu i Istočnom Novom Sarajevu, te da se kod njih otvore predstavništva nekih naših firmi.
Rekao je kako je njihova opština već pobratimljena sa tri srpske opštine, da iz toga nose izuzetno lepo iskustvo, te da mu je drago što će baš Apatin biti prvi vojvođanski grad sa kojim će imati saradnju.

Radivoj Sekulić, predsednik apatinske opštine istakao je kako se u poslednja dva meseca intenzivno radi na infrastrukturi i svim ostalim stvarima koje mogu da donesu dobro našoj opštini i da će saradnja sa opštinom Istočno Novo Sarajevo doneti rezultate, naročito u oblasti privrede.

Nakon sastanka u zgradi opštine, delegacija Istočnog Novog Sarajeva, zajedno sa svojim domaćinima, obišla je znamenitosti Apatina.

Izvor: 025info.rs

Objavljeno u Apatin

 

NIS i Pedagoški fakultet Univerziteta u Novom Sadu potpisali su danas u Somboru Memorandum o saradnji.

U ime NIS-a, dokument je potpisao Andrej Šibanov, zamenik generalnog direktora, dok je dekan, prof. dr Željko Vučković, potpisnik ispred Pedagoškog fakulteta u Somboru.

Memorandumom o saradnji predviđeno jeuspostavljanje partnerskih odnosa i saradnje između NIS-a i Fakulteta u cilju popularizacije ruskog jezika, kroz organizovanje nastave ruskog jezika, angažovanje i stručno usavršavanje nastavnika, kao i stvaranje odgovarajućeg učiteljskog kadra za potrebe realizacije bilingvalne, rusko-srpske, nastave u školama u Srbiji.

Svečanosti povodom potpisivanja Memoranduma o saradnji između NIS-a i Pedagoškog fakulteta prisustvovao je prof. dr Saša Orlović, prorektor za finansije i organizaciju Univerziteta u Novom Sadu, kao i Nadežda Kušenkova, direktorka Ruskog doma.

Tom prilikom Andrej Šibanov je istakao da je osnovni cilj Memoranduma promocija i popularizacija ruskog jezika, a da podrškom ovom projektu NIS podstiče interesovanje najmlađih za ruski jezik, koji je nezaobilazan u poslovnoj komunikaciji i praksi.

U okviru projekta „Energija znanja“ koji obuhvata saradnju sa brojnim naučnim institucijama i univerzitetima, NIS doprinosi promociji ruskog jezika i kulture u Srbiji. Uz podršku NIS-a otvorena su dvojezična rusko-srpska odeljenja u OŠ «Jovan Popović» u Novom Sadu, kao i u Gimnaziji u Aleksincu, a kompanija je treću godinu zaredom podržala održavanje Olimpijade iz ruskog jezika za učenike osnovnih i srednjih škola u Republici Srbiji.

Pored Univerziteta u Novom Sadu, NIS sarađuje i sa Univerzitetom u Beogradu, a kroz realizaciju zajedničkih projekata sa najvećim naučnim institucijama u zemlji, kompanija doprinosi razvoju nauke i obrazovanja, kao i afirmaciji mladih i talentovanih učenika, studenata i naučnika širom zemlje.

Izvor: Blic

Objavljeno u Drugi pišu

 

Saša Todorović, gradonačelnik grada Sombora, primio je  delegaciju slovenačke kompanije „Kopitarna“ i sa Marjanom Kurnikom, generalnim direktorom „Kopitarne“ razgovarao o postojećoj saradnji ove kompanije sa Fabrikom obuće „Boreli“,  mogućnostima novih investicija i očuvanju radnih mesta.

Sastanku su prisustvovali: Boris Bulović, pomoćnik gradonačelnika Sombora, Zora Crnogorac, direktor „Borelija“, a ispred „Kopitarne“ prisutni su bili i Tatjana Šinkovec, direktor tržišta, te Franc Konajzler, područni direktor.

Prema rečima Marjana Kurnika, kompanija „Kopitarna“ već nekoliko godina uspešno sarađuje sa „Borelijem“ i njihova želja jeste da se saradnja nastavi u i narednom periodu, kroz upošljavanje radnika „Borelija“.

- Radnici „Borelija“ su stručno osposobljeni i rade na zadovoljavajući način uz poštovanje zadatih rokova i ciljeva. Naš interes jeste da se ta proizvodnja održi što je i glavni razlog naše posete i današnjih razgovora sa gradonačelnikom Sombora i rukovodstvom fabrike „Boreli“ – rekao je Kurnik.

Gradonačelnik Todorović je gostima iskazao uverenje da će grad Sombor i Republika Srbija zajedničnim delovanjem i dalje pomagati „Boreliju“, te tako sačuvati jedan od značajnih privrednih subjekata grada Sombora.

-  Primarni cilj podrške jeste pronalaženje strateških partnera, održavanje postojećeg nivoa proizvodnje i, pre svega, očuvanje radnih mesta što je od posebnog značaja za Sombor kao lokalnu zajednicu. Pronalaženjem strateškog partnera rešilo bi se pitanje fabrike,  koja je dugi niz godina održavala somborsku privredu živom i koja je upošljavala mnoge generacije naših sugrađana. Ubeđen sam da ćemo, zajedno sa našim partnerima iz „Kopitarne“, pronaći rešenje koje će očuvati proizvodnju i doneti obostranu dobrobit – kazao je Todorović i dodao da su u razgovorima sa partnerima iz Slovenije određena četiri modela rešavanja proizvodnje iza kojih stoje grad Sombor, Republika Srbija, menadžment „Borelija“ i „Kopitarna“.

- U narednom periodu svako pred sobom ima jasno određene aktivnosti, koje za zajednički cilj imaju nastavak proizvodnje i očuvanje ranih mesta. Očekujem da se do jeseni usvoji jedan od predloženih modela, te da „Boreli“, zajedno sa „Kopitarnom“ nastavi proizvodni ciklus – rekao je gradonačelnik Todorović.

Objavljeno u Somborske vesti

Na inicijativu Šandora Rauša (Rausch Sandor), potpredsednika županije Bač-Kiškun u Mađarskoj, u ponedeljak, 8. juna, u Madarašu, održan je sastanak kome su prisustvovali predstavnici pograničnih naselja Kaćmar (Katymár), Bačalmaš (Bácsalmás) i Madaraš (Madaras). Ispred grada Sombora skupu su prisustvovali Atila Pribila, pomoćnik gradonačelnika grada Sombora za mesnu samoupravu i Milan Rakas, pomoćnik gradonačelnika grada Sombora za ekonomski razvoj, a prisutni su bili i Etelka Pekter isped MZ „Stanišić“ te Marko Gundić i Monika Drobina ispred MZ „Riđica“.

Tema sastanka bilo je uspostavljanje kontakata između naselja sa obe strane granice i utvrđivanje postojećih potencijala za privrednu, kulturnu i turističku saradnju. Prirodna osobenost ove regije ogleda se u postojanju specifičnog zemljišta, tzv. „žute zemlje“, koja je jedinstvena u Evropi. Prema rečima učesnika skupa, na teritoriji Mađarske nalazi se oko 30 hektara takve zemlje, dok se u Srbiji nalazi preko 130 hektara. Specifičnost ove geološke regije sastoji se u tome što ona predstavlja jedinstveni ekosistem na kome rastu posebne biljne vrste, kao što su šafran, iris, divlji lan. Sa druge strane „žuta zemlja“ zbog svog specifičnog sastava, nije pogodna za zemljoradnju, te kao takva nije interesantna poljoprivrednicima i ostavljena je za ispašu stoke. Na inicijativu pograničnih naselja u Mađarskoj i tamošnje stručne javnosti, veliki deo od pomenutih 30 hektara je stavljen pod zaštitu države što je omogućilo detaljano arheološko i geološko ispitivanje tog zemljišta čime su otkriveni fosilnih ostaci mamuta, kao i tragovi nekadašnjeg rimskog puta i vojnih objekata.

„Budući da su pogranična mesta i u Mađarskoj i u Srbiji ekonomski devastirana, interes obe države mora biti saradnja, zaštita životnog okruženja i unapređenje uslova za život u svim naseljima. To je moguće samo kroz zajedničku saradnju i nastup pred evropskim IPA fondovima. Srbija je zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj Uniji, dok je Mađarska članice EU, što je činjenica koju treba iskoristiti.“ – rečeno je, između ostalog na održanom skupu.

Objavljeno u Somborske vesti

Bezbednost građana, stanje javnog reda i mira i druga pitanja iz domena opšte bezbednosti, bile su teme razgovora gradonačelnika Sombora Saše Todorovića i načelnika Policijske uprave (PU) Sombor Saše Dmitrašinovića.                                                                         

Gradonačelnika Todorovića, kao inicijatora sastanka, interesovalo je kako Policijska uprava Sombor ocenjuje saradnju sa institucijama Grada, građanima, mesnim zajednicama, kao i u kojem  obimu se rasvetljavaju krivična dela, posebno krivična dela počinjena na području Mesne zajednice „Bački Monoštor“.

Načelnik PU Sombor, Dmitrašinović se zahvalio gradonačelniku Todoroviću na pomoći koju pruža PU, i naglasio da je „saradnja policije sa građanima, gradom Somborom i mesnim zajednicama izvanredna i to za rezultat ima visok stepen bezbednosti građana“.

Na sastanku je rečeno da je tokom prva tri meseca 2015. godine smanjen broj svih učinjenih krivičnih dela, posebno najtežih..

- Najteža krivična dela su u potpunosti rasvetljena, ali naša opredeljenost je da svakom, pa i onom delu sa najmanjom materijalnom posledicom, prisupimo krajnje profesionalno sa ciljem da rasvetlimo i takvo krivično delo, otkrijemo počinioca, te da građani budu u potpunosti obeštećeni – kazao je Dmitrašinović.

Navodeći primere, načelnik PU Sombor Dmitrašinović je rekao da su  prvih meseci 2015. godine intenzivirane aktivnosti na rasvetljavanju krivičnih dela počinjenih na području MZ „Bački Monoštor“.

- Rasvetljeno je 12 od 13 izvršenih krađa u kojima su oštećeni Rimokatolička crkva Sveti Petar i Pavao, Kulturno-umetničko društvo Hrvata „Bodgor“ Mesna zajednica i druga pravna i fizička lica. Protiv osumnjičenih su podnete krivične prijave – naveo je Dmitrašinović.

Zaključeno je da je postignut visok stepen bezbednosti građana, ali i da ima prostora za unapređenje. Otuda i opredeljenje gradonačelnika Todorovića i načelnika PU Sombor  Dmitrašinovića da se  kroz još bolju saradnju unapredi stanje javnog reda i mira, oblast saobraćaja, stepen rasvetljavanja krivičnih dela.

Gradonačelnik Saša Todorović se zahvalio građanima i Policijskoj upravi Sombor na saradnji i pozvao ih da saradnju nastave na još višem nivou, a na opštu dobrobit grada i svih građana na teritoriji grada  Sombora.

Objavljeno u Somborske vesti
sreda, 11 mart 2015 05:19

Razgovori o saradnji Sombora i Baje

Na sastanku održanom u gradu Baja u Mađarskoj, predstavnici grada Sombora i grada domaćina razgovarali su o dosadašnjoj, kao i budućoj saradnji – uključujući zajedničke nastupe prema evropskim IPA fondovima i infrastrukturne projekte od značaja za oba grada.

Sastanku su, ispred grada Baje prisustvovali: Radoci Valerija (Rádóczi Valéria), glavni arhitekta grada Baje, Salai Oto (Szalai Otto), član Gradskog veća za ekonomska pitanja, Kovačić Marija (Kovacsics Mária), Zavod za izgradnju grada Baje, Šefer Andrea (Schäfer Andrea), direktor Turističke organizacije grada Baje, Kesei Zoltan (Keszei Zoltán), projekti koordinator i Fabik Zoltan (Fábik Zoltán), programski direktor projekta „Vodeni svet“ (Waterworld) u Baji.

Predloge, interese i ideje somborske lokalne administracije predstavili su: Čaba Sakač, član Gradskog veća za oblast zaštite prava nacionalnih manjina, Miroslav Kovačić, član Gradskog veća za komunalnu oblast i i Atila Pribila, pomoćnik gradonačelnika grada Sombora za mesnu samoupravu.

Tokom sastanka bilo je reči o infrastrukturnim i projektima iz oblasti turizma, budući da su ove dve privredne delatnosti prepoznate kao najbitnije za ekonomski razvoj i povezivanje dva grada. Razmatrani su prioriteti i mogućnosti za zajedničko konkurisanje na IPA fondove. Kao najznačajniji projekat izdvojeno je obezbeđivanje direktnog pristupa Sombora autoputu M6 koji predstavlja vezu i najkraći put do Budimpešte. Pored toga, predstavnici grada Sombora su istakli neophodnost završetka revitalizacije i izgradnje puta Sombor – Bački Breg - državna granica kao i obnovu graničnog prelaza Bački Breg. Dogovoren je i sastanak predstavnika komunalnih preduzeća iz oblasti vodoprivrede i sektora za vanredne situacije, kako bi se uspostavila saradnja u pružanju uzajamne pomoći u slučajevima elementarnih nepogoda.

Sastanak je održan prethodne nedelje i priprema je  konferencije, čije održavanje je planirano do kraja meseca, takođe u Baji, i kojoj će izuzev gradočelnika dvaju gradova, prisustvovati i predstavnici drugih nadležnih institucija.

Objavljeno u Somborske vesti

Prvog dana konferencije predstavnici lokalnih samouprava prezentovali su projekte, a drugog dana radilo se po radnim grupama koje su se bavile pitanjima infrastrukture, kulture, ekonomske i privredne saradnje.

Posle usaglašavanja predloženih projekata u skupštinskoj sali zgrade Županija,  potpisan je Sporazum o formiranju Dunavko-panonske mikroregije. Tom prilikom, Saša Todorović, gradonačelnik grada Sombora je rekao da je „da je izuzetna čast što nam je ukazana prilika  da organizujemo samit gradova koji su se orijentisali na ono što nas veže, zanemarujući bilo kakve razlike“.

- U prethodnom periodu posvetili smo mnogo energije i vremena da dođemo do ovog Sporazuma kao prvog koraka u daljoj saradnji. Imali smo živu komunikaciju i razgovore sa s prijateljskim gradovima iz okruženja, a to su - grad Baja, grad Osijek, županija Bač Kiškun, grad Beli Manastir, grad Mohač i opština Apatin. U tim pregovorima došli smo do sporazuma pod nazivom: „Stvaranje institucionalne saradnje unutar mikroregije sa ciljem zajedničkog nastupa pri implementaciji prioritetnih pitanja strategije razvoja Dunavske regije“ – kazao je Todorović i izrazio nadu da će „Sporazum biti samo prvi korak ka zajedničkom nastupu u mikroregiji i razvoju ekonomske strategije“.

Šandor Rauš (Rausch Sándor), predsednik Skupštine županije Bač-Kiškun, se zahvalio domaćinimaedu na odličnoj organizaciji i rekao kako je saradnja tri naroda i tri države nešto na čemu treba raditi i insistirati.

-  Gradovi  iz Mađarske, Baja i Mohač, već su dugogodišnji članovi Evropske unije,  Osijek i Beli Manastir su iz Hrvatske koja je nedavno primljena u članstvo Evropske unije, a grad Sombor i opština Apatin su na putu da postanu deo Evropske unije – kazao je Rauš i iskazao nadu da će ovaj Sporazum biti prvi u nizu sporazuma i ugovora koji će približiti gradove, njihove stanovnike i države.

O aktivnostima radnih grupa  i predstojećim aktivnostima govorio je i Nemanja Sarač, član Gradskog veća za kulturu, te Strahinja Pekez, pomoćnik šefa Službe za turizam grada Sombora i  Dijana Bačko iz Razvojne agencije grada Sombora. 

Objavljeno u Somborske vesti

Ostavite vaš komentar i ovde...

Još vesti iz kategorije...

Newsletter

Prijavite se na Newsletter i dobijajte najnovije vesti u vaš inbox
Top