Gradska uprava grada Sombora, Odeljenje lokalne poreske administracije podseća građane, preduzetnike i pravna lica, da rok za uplatu poreza na imovinu, takse za isticanje firmi i naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za treći kvartal 2018. godine ističe 14. avgusta 2018. godine.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem javnih prihoda, obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, poručuju iz Odeljenja lokalne poreske administracije.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti ovom odeljenju, lično šalter br. 3 u Uslužnom centru ( zgrada „Županije“) ili na telefone 025/468-158 i 025/468-198.

Objavljeno u Somborske vesti

Gradsko veće je na 122. sednici, održanoj 10. jula, utvrdilo predlog rešenja o obrazovanju Lokalnog antikorupcijskog odbora za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana za grad Sombor. Prema predlogu Gradskog veća u Lokalni antikorupcijski odbor imenovani su, Nenad Tica – za predsednika i za članove: Nemanja Jovanović, Vladimir Ćumić i Dragana Milinković. O predlogu Veća, izjasniće se i odbornici Skupštine grada Sombora.

Veće je utvrdilo i Predlog Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu. Akcioni plan će na razmatranje i odlučivanje biti dostavljen Skupštini grada.

Veće je razmotrilo i odobrilo zahtev Nadzornog odbora JKP „Prostor“ da u zakup neposrednom pogodbom, doo „Štampa sistem“, izda dve lokacije za postavljanje kioska. Jedna lokacija je u ulici Kralja Petra Prvog, a druga na uglu ulice Sonje Marinković i Podgoričke ulice

Objavljeno u Somborske vesti

Sastanak na temu učešća građana u izradi Akcionog plana za uključivanje građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu u Somboru, biće održan 19. juna 2018. godine, u 10.00 časova, u sali 142, prvi sprat, zgrada Županije, Trg cara Uroša 1, Sombor.

Tribina se organizuje u okviru programa „Opštinski ekonomski razvoj u Srbiji – Reforma poreza na imovinu (faza 2)“, u koji je uključen i grad Sombor.

Program finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvom za finansije i Stalnom konferencijom gradova i opština, a sprovodi International Management Group (IMG), kroz aktivno učešće lokalne samouprave.

S obzirom na značaj teme, očekuje se da će građani prepoznati svoju ulogu u procesu donošenja odluka o trošenju sredstava u prikupljenih po osnovu poreza na imovinu i aktivno učetstvovati u radu najavljene tribine.

Objavljeno u Somborske vesti

Odeljenje lokalne poreske administracije izdalo je rešenja za porez na imovinu fizičkih lica za 2018. godinu, koja će građanima uručiti ovlašćeni dostavljači.
Osim poreskih rešenja, dostavljači će građanima uručiti i četiri uplatnice.

Na prvoj uplatnici biće stanje na računu sa 15. 05. 2018. i uplatama izvršenim do 26. marta tekuće godine, na drugoj uplatnici iznos treće, a na trećoj četvrte rate poreza na imovinu za 2018. godinu. Na četvrtoj uplatnici biće iznos akontacije prve rate poreza na imovinu za 2019. godinu.

Građani kojima je odobreno odlaganje plaćanja poreskog duga na rate, dobiće rešenje o utvrđenoj obavezi plaćanja poreza na imovinu za 2018. godinu, a za stanje dugovanja i uplatnice mogu se obratiti na šalter tri Gradskog uslužnog centra u prizemlju zgrade Županije ili Odeljenju lokalne poreske administracije Gradske uprave grada Sombora, u sobama br. 263 do 265, na drugom spratu u zgradi Županije.

Potrebne informacije mogu se dobiti i putem telefona 025/468-158, 025/468-149 i 025/468-198.

Objavljeno u Somborske vesti

Odeljenje lokalne poreske administracije podseća obveznike da je rok za uplatu prve rate poreza na imovinu, odnosno takse za isticanje firme i naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine – 14. februar 2018. godine.

Za prvi kvartal ove godine, poreski obveznici uplaćuju iznos koji su na ime poreskih obaveza imali u poslednjem kvartalu 2017. godine.

Ukoliko se dogodi da je akontacija manja u odnosu na utvrđeni iznos poreske obaveze, razliku je potrebno uplatiti u roku od 15 dana od dana dostavljanja novog rešenja za 2018. godinu. Nova rešenja poreskim obveznicima biće dostavljena u martu 2018. godine.

Lokalna poreska administracija obaveštava poreske obveznike koji uredno ne izmiruju obaveze po rešenjima o odlaganju plaćanja poreskog duga, da će rešenja biti ukinuta, dug prinudno naplaćen i to uvećan za kamatu koja je trebalo biti otpisana da je dug uredno izmiren.

Objavljeno u Somborske vesti

Opština Odžaci jedna je od 45 opština u Srbiji koje su izabrane na konkursu za realizaciju projekta “Reforma poreza na imovinu”, koji sa šest miliona švajcarskih franaka finansira Švajcarska vlada, a sprovodi ga međunarodna organizacija International Management Group (IMG).

Program podržava jedinice lokalne samouprave i lokalne poreske administracije u cilju povećanja naplate poreza na imovinu, odnosno sopstvenih prihoda opština i gradova, koji su od značaja za modernizaciju javnih usluga građanima i privredi.

Poseban akcenat se stavlja na jačanje odgovornosti između lokalne vlasti kao pružaoca usluga i građana – poreskih obveznika, tako što se kroz programske aktivnosti lokalne vlasti podstiču da poboljšaju dijalog sa građanima radi donošenja odluka o korišćenju prihoda od poreza na imovinu koje odgovaraju potrebama građana.

Projekat reforme poreza na imovinu podrazumeva da se što više nekretnina uvede u poresku evidenciju i da se realno stanje nekretnina na terenu na koje građani plaćaju porez na imovinu slaže sa poreskom prijavom. Porez na imovinu je čist lokalni prihod koji ostaje lokalnoj zajednici i cilj projekta je da opština pokuša da naplati sve one prihode koji joj pripadaju.

Opština Odžaci će kao i ostale lokalne samouprave dobiti podršku za angažovanje dodatnih saradnika čiji će zadatak biti da na terenu i pri samom lokalnoj administraciji ažuriraju baze podataka u svrhu bolje naplate i obuhvata poreza na imovinu. Popisivači će biti angažovani u toku 2018. godine na period od šest meseci. Oni će dobijati platu koja će biti obezbeđena od projekta, a plan je da oni krenu sa radom od marta nakon što prođu odgovarajuću obuku. Prema rečima predsednice opštine Odžaci Latinke Vasiljković, za popisivanje imovine na terenu biće angažovano šest lica sa evidencije nezaposlenih u Odžacima.

Projekat reforme poreske uprave traje 47 meseci i treba da se završi do 30. aprila 2021. godine, a tada će pet najuspešnijih jedinica lokalne samouprave učestvovati u raspodeli dodatnog nagradnog fonda vrednog milion franaka koji je obezbedila Švajcarska vlada.

Opštine koje budu najuspešnije u povećanju obuhvata naplate poreza na imovinu u 2018. godini i ostvare pravo na raspodelu nagradnog fonda, biće podržane sredstvima u realizaciji infrastrukturnih projekata u skladu sa potrebama građana koji će biti uključeni u proces donošenja odluke gde će se novac od nagrade utrošiti.

Objavljeno u Odžaci

„U toku je dostavljanje opomena poreskim obveznicima koji imaju neizmirene poreske obaveze sa stanjem na dan 24. oktobra 2017. godine“, navodi se u obaveštenju Odeljenja lokalne poreske administracije Gradske uprave grada Sombora.

Odeljenje u obaveštenju još navodi da će pristupiti prinudnoj naplati dospelih neizmirenih obaveza u skladu sa zakonom definisanim rokom.

Odeljenje podseća poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je rok za uplatu četvrte rate poreza na imovinu 15. novembar 2017. godine.

Za dodatne informacije poreski obveznici mogu se obratiti Gradskom uslužnom centru, šalter broj 3 (prizemlje zgrade lokalne samouprave, Trg cara Uroša 1, Sombor), a informacije mogu dobiti i putem telefona broj: 025/468-158 i 025/468-198.

Objavljeno u Somborske vesti
ponedeljak, 14 novembar 2016 00:00

Ako danas ne platite porez - paprene kazne

Rok za uplatu poslednje, četvrte ovogodišnje rate poreza na imovinu ističe u ponedeljak, 14. novembra. Građanima koji kasne preti kazna od 5.000 dinara po rati.

Osim zatezne kamate, građanima koji kasne sa uplatom poreske rate preti i novčana kazna od 5.000 dinara (po jednoj neplaćenoj rati). Ovaj iznos je, pre poslednjih izmena Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, bio čak 10 puta veći, pa je kašnjenje ranije sa sobom vuklo moguću kaznu od čak 50.000 dinara po rati.
Iako svi obveznici, po navici, računaju da svaka rata ovog nameta dospeva 15. u mesecu, i to u februaru, maju, avgustu i novembru, ovaj put je to dan ranije. Razlog leži u zakonu, koji kaže da se porez na imovinu plaća na tri meseca, i to u roku od 45 dana od dana početka tromesečja, pišu Večernje novosti.

Kada se namiri i ova poslednja rata, ukupan plaćeni iznos u ovoj godini treba da bude jednak onome razrezanom na rešenju za 2016, koje je na adrese građana stizalo tokom maja i juna. Ipak, oni koji nisu bili ažurni, pa su sa uplatama pojedinih rata kasnili, mogu da računaju na zateznu kamatu po stopi od 14 odsto godišnje.

Lokalne uprave javnih prihoda u gradovima i opštinama već su pozvale i građane i firme da ne zaborave na svoju obavezu. Ove godine, sudeći bar po podacima sa lokala, iznosi razrezanog poreza na imovinu nisu bili značajno veći u odnosu na one utvrđene lanjskim rešenjima.

U gradu Beogradu je, na primer, značajnije poskupeo samo kvadrat stana u prvoj, ekstrazoni poslovanja i to za 14.450 dinara. A upravo je cena kvadrata nepokretnosti u određenoj opštini prvi pokazatelj eventualnog povećanja razrezanog poreza. Međutim, u glavnom gradu je istovremeno povećana i stopa amortizacije, koja umanjuje ukupan iznos poreza, i to sa 0,8 na jedan odsto.

Veće iznose poreza i ove godine plaćali su vlasnici stanova koji u njima ne žive. Po pravilu, koje važi u svakoj opštini, kada se ne poklapaju adrese vlasnika i stana za koji pristiže porez - nameti su veći.

Da li će nas u 2017. godini dočekati još veći iznosi na poreskim rešenjima za imovinu, zavisi od izmena Zakona o porezima na imovinu, koji treba da se usvoji do kraja 2016. Nezvanično, ne očekuje se da dođe do nekog većeg “udara” na kućni budžet građana, pošto se već usvojenim zakonom o finansiranju lokalnih samouprava nije značajnije “zagrabilo” iz kasa opština i gradova u Srbiji.

Izvor: Večernje novosti

Objavljeno u Vojvodina/Srbija
sreda, 13 januar 2016 04:57

Porez u Somboru odsad u pet zona

Utvrđena cena nepokretnosti za određivanje nameta. Novi način utvrđivanja poreza na imovinu primenjivaće se od 1. januara

Gradska uprava donela je rešenje kojim je utvrđena prosečna cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za ovu godinu. Na teritoriji grada Sombora određeno je pet zona za utvrđivanje poreza na imovinu jedinstveno za naselja i grad, prema komunalnoj opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, kao i saobraćajnoj povezanosti sa centrom grada, odnosno, sa radnim zonama i drugim sadržajima u naselju. Tim zonama pripadaju i svih 15 sela. Prva zona je označena kao najopremljenija i imaće maksimalan koeficijent - jedan. Koeficijent za zonu dva je 0,80, za treću, odnosno, četvrtu 0,60, dok je za poslednju zonu određen koeficijent 0,40.

Prema novoutvrđenom rešenju, procenjena prosečna cena kvadratnog metra stambenog prostora kreće se od 17.125 (peta zona) do 55.000 dinara u prvoj zoni, dok su kod stambenih kuća prosečne cene po kvadratnom metru od 16,5 u petoj zoni, do 48,5 u elitnom delu grada. Tako će porez na imovinu za porodičnu kuću u trećoj zoni koštati oko 25.000 dinara na godišnjem nivou.

Novi način utvrđivanja poreza na imovinu primenjivaće se od 1. januara.Prosečna cena kvadrata (u zavisnosti od lokacije nepokretnosti) množi se sa odgovarajućim koeficijentom.

Izvor: Večernje novosti

Objavljeno u Somborske vesti

Udruženje sindikata penzionera Srbije protestovalo je danas zbog odluke vlasti u Beogradu da i do 80 odsto poveća porez na imovinu i zatražilo od Vlade da stavi van snage tu odluku.

"Posle neustavnog smanjenja plata u javnom sektoru i penzija većih od 25.000 dinara, donošenja neustavnog Zakona o izvršenju i obezbedjenju kojim je dodatno ugrožen položaj građana, suočavamo se sa novim nametom koji preti da čitave porodice zavije u crno i dovede do prosjačkog štapa", navodi se u saopštenju tog udruženja. 

Dodaje se ne postoje ekonomski opravdani razlozi za povećanje poreza na imovinu u vreme krize kad je pala cena strambenog kvadrata, na šta će dodatno uticati povećanje poreza.

Udruženje sindikata penzionera je podsetilo da je za poslednje tri godine velikom broju građana porez na imovinu višestruko uvećan, iako je vlast obećava da neće povećavati namete i da će štititi one koji su najugroženiji.

"Šta opljačkani, uplašeni i poniženi gradjani, koji se svakog jutra sa strahom i neizvesnošću bude, mogu još da očekuju od vlasti? Kada će prestati ekonomsko nasilje i zašto Srbija ima najveći porez na imovinu od svih država u Evropi", zapitalo je to udruženje.

Izvor. Beta

Objavljeno u Vojvodina/Srbija

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji se primenjuje od 1. januara 2014. godine, predvideo je drugačiji način utvrđivanja i naplatu Poreza na imovinu za nepokretnosti, odnosno na zemljište (građevinsko, poljoprivredno, šumsko i drugo) površine preko 10 ari. U skladu sa izmenama Zakona osnovica za utvrđivanje poreza je tržišna vrednost zemljišta, a ne katastartski prihod kao što je bilo do izmene Zakona.

Gradska uprava grada Sombora, Odeljenje lokalne poreske administracije, utvrđuje pojedinačnim poreskim rešenjem, poreskim obveznicima, poresku obavezu za 2014. godinu na teritoriji grada Sombora

Poreska rešenja poreskim obveznicima će biti uručena u narednom periodu – navodi se  u obaveštenju Odeljenja lokalne poreske administracije Gradske uprave grada Sombora.

Objavljeno u Somborske vesti

Ostavite vaš komentar i ovde...

Još vesti iz kategorije...

Newsletter

Prijavite se na Newsletter i dobijajte najnovije vesti u vaš inbox
Top