četvrtak, 02 avgust 2018 00:00

Tretman suzbijanja odraslih komaraca

Obaveštavamo građane Grada Sombora i svih naseljenih mesta u Opštini Sombor da će u periodu od 30.07.2018. godine do 12.08.2018. godine, preduzeće „ORIS“ DOO Sombor u saradnji sa „Ciklonizacija“ AD Novi Sad izvršiti tretman suzbijanja odraslih komaraca na teritoriji Grada Sombora i pripadajućih naselja iz vazduha i sa zemlje.

Tretman će se vršiti u večernjim časovima od 19:00 do 23:00 časa u danima kada meteorološki uslovi budu povoljni. Suzbijanje odraslih komaraca sa zemlje će se vršiti ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin, dok će se aviotretman vršiti preparatom na bazi aktivne materije lambdacihalotrin u perifernim delovima grada Sombora. Preparati su štetni za pčele, te se mole pčelari da zaštite ili izmeste svoje košnice.

Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman nalaze se na fb i internet stranici (www.oris.rs) preduzeća „ORIS“ DOO Sombor, gde se mogu pratiti najave i termini vršenja radova. Telefon za sve informacije je: 025 5155055

Objavljeno u Somborske vesti

U periodu od 11. do 18. juna preduzeće „Oris“ doo Sombor u saradnji sa„Ciklonizacija“ doo Novi Sad izvršiće tretman suzbijanja odraslih komaraca na teritoriji grada Sombora i pripadajućih naselja.

Tretman će se vršiti u predvečernjim časovima od 19:00 do 23:00 u danima kada meteorološki uslovi budu povoljni.

Suzbijanje odraslih komaraca će se vršiti sa zemlje ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materijedeltametrin.Preparat je štetan za pčele,te se mole pčelari da izmeste svoje košnice. Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman nalaze se na fb i internet stranici preduzeća ORIS doo Sombor, gde se mogu pratiti najave i precizni termini radova.

Dostupan telefon za sva pitanja je: 025/ 515 50 55.

Objavljeno u Somborske vesti
četvrtak, 19 april 2018 00:00

Počinje tretman krpelja u Somboru

Obaveštavamo građane Grada Sombora da će u periodu od 23.04.2018.god. do 31.05.2018.god. preduzeće „Oris“ doo Sombor izvršiti suzbijanje krpelja na zelenim površinama u gradu i naseljenim mestima opštine Sombor. Tretman će se sprovoditi preparatima na bazi aktivne materije Lambda Cihalotrin i Cipermetrin.

Tretmanom će biti obuhvaćene zelene površine unutar naseljenih mesta: parkovi, igrališta, groblja, kao i šetališta i izletišta van naselja. Ujedno obaveštavamo i pčelare da je u periodu vršenja tretmana potrebno da zaštite ili izmeste svoje košnice.

Precizni termini i lokacije tretmana mogu se pratiti putem interneta: www.oris.rs, na fb stranici Oris doo, ili direktno putem telefona: 025/515 50 55

Objavljeno u Somborske vesti

Narednih desetak dana, kako navodi somborska firma „Oris“ doo, vršiće se tretmani suzbijanja odraslih komaraca na području samog grada Sombora, kao i na područjima somborskih sela.

Tretman će se vršiti preparatom štetnim za pčele i pčelari se mole da košnice sa pčelama izmeste na bezbednu lokaciju.

Tretmani će se obavljati u predvečerje kada budu odgovarajući meteorološki uslovi za njihovo izvođenje.
Zaprašivanje će se vršiti sa zemlje, a precizni termini izvođenja dostupni su na fejsbuk stranici doo „Oris“.

Objavljeno u Somborske vesti

U sredu, 26. jula 2017. godine vršiće se tretman protiv komaraca iz vazduha na području grada Sombora i to u zaštitnim zonama naselja Bački Breg, Kolut, Bezdan, Bački Monoštor i zaštitne zone oko samog grada Sombora. Tretman sprovodi preduzeće „Oris“ doo Sombor u saradnji sa „Ciklonizacijom“ doo i Veterinarskom stanicom Sombor.

Tretman će se sprovesti preparatom na bazi lambda – cihalotrina. Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele, te da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od navedenih naselja. Dejstvo preparata traje tri dana.

Bliže informacije o tretmanu građani mogu dobiti na internet stranici preduzeća „Oris“ doo i putem telefona: 025 515 50 55.

Objavljeno u Somborske vesti
četvrtak, 13 jul 2017 00:00

Tretman komaraca od 17. do 30. jula

Obaveštavamo građane grada Sombora i svih naseljenih mesta u opštini Sombor da će u periodu od 17.07.2017.godine do 30.07.2017.godine, preduzeće „Oris“ doo Sombor u saradnji sa „Ciklonizacija“ doo i Veterinarskom stanicom „Sombor“ doo izvršiti tretman suzbijanja odraslih komaraca na teritorijigrada Sombora i pripadajućih naselja.

Tretman će se vršiti u predvečernjim časovima u danima kada meteorološki uslovi budu povoljni. Suzbijanje odraslih komaraca će se vršiti sa zemlje ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin.

Preparat je štetan za pčele, te se mole pčelari da izmeste svoje košnice. Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman nalaze se na fb i internet stranici preduzeća ORIS doo Sombor, gde se mogu pratiti najave i precizni termini radova.

ostupan telefon za sva pitanja je: 025/ 515 50 55.

Objavljeno u Somborske vesti

Tretmani protiv komaraca, sa zemlje i avio tretmani, u Bačkom Bregu, Bezdanu, Kolutu, Bačkom Monoštoru, vikend zoni i zaštitnoj zoni uz Dunav, vršiće se u periodu od 13. do 23. juna 2017. godine.

Komarci će biti zaprašivani preparatima koji su toksični za pčele i čije dejstvo traje tri dana, te se pčelari upozoravaju da košnice zatvore ili ih udalje najmanje pet kilometara od mesta na kojima će tretmani biti izvedeni.

Tretmane sprovode preduzeća „Oris“, „Ciklonizacija“ i Veterinarska stanica „Sombor“.

Tačno vreme tretmana zavisiće od vremenskih uslova, a dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona br.: 025 /515 5 055.

Objavljeno u Somborske vesti

U periodu od 3. do 13. juna 2017. godine u gradu i somborskim selima biće vršeni tretmani suzbijanja odraslih komaraca. Tretmani će se vršiti u predvečerje, kada budu povoljni meteorološki uslovi.

Prema obaveštenju preduzeća „Oris“ suzbijanje komaraca vršiće se preparatom koji je štetan za pčele, te se pčelari upozoravaju da izmeste košnice.

Mape sa lokacijama na kojima se vrše tretmani dostupni su na fb i internet stranici preduzeća „Oris“, gde se mogu pratiti precizni termini radova.

Potrebne informacije mogu se dobiti i putem telefona broj: 025/ 515 50 55.

Poslove na suzbijanju komaraca preduzeće „Oris“ obavlja u saradnji sa „Ciklonizacijom“ doo i Veterinarskom stanicom „Sombor“.

Objavljeno u Somborske vesti

Obaveštavamo građane grada Sombora i svih naseljenih mesta u opštini Sombor da će u periodu od 10.08.2016. godine, do 21.08.2016. godine “Veterinarska stanica Sombor“ doo u saradnji sa preduzećem „Oris“ doo Sombor izvršiti tretman suzbijanja odraslih komaraca, u terminima kada vremenski uslovi budu povoljni.

Tretman će se vršiti sa zemlje ULV tehnikom sa preparatom na bazi aktivne materije deltametrin. Suzbijanje odraslih komaraca vršiće se na teritoriji grada Sombora i seoskih Mesnih zajednica. Preparat je štetan za pčele, pa se mole pčelari da izmeste svoje košnice.

Objavljeno u Somborske vesti

U periodu od 25. jula do sedmog avgusta 2016. godine vršiće se tretmani suzbijanja odraslih komaraca. Tretmani će se vršiti sa zemlje preparatom štetnim za pčele, pa se pčelari mole da izmeste košnice. Tretmani će se vršiti na teritoriji grada i svih seoskih mesnih zajednica.

Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman mogu se videti na internet stranici www.oris.rs

Tretmane komaraca vršiće Veterinarska stanica Sombor u saradnji sa preduzećem „Oris“ doo Sombor.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 025 515 50 55.

Objavljeno u Somborske vesti

 

Tretmani zaprašivanja odraslih komaraca, u gradu i somborskim selima,  biće sprovedeni u periodu od 6. do 16. juna 2016. godine, najavila je Veterinarska stanica Sombor. Zaprašivanje će se realizovati u saradnji sa preduzećem „Oris“ doo, Sombor.  Preparat koji će se koristiti za zaprašivanje (deltametrin) je štetan  za pčele, te se mole pčelari da izmeste  košnice.

Zaprašivanje će se vršiti sa zemlje, a precizni podaci sa najavom tretmana i mapama lokacija na kojima će se  zaprašivanje vršiti biće  dostupni na internet stranici www.oris.rs

Dodatne, potrebne, inforamcije građani mogu dobiti putem telefona: 025/515 50 55.

Objavljeno u Somborske vesti

 

Tretmani protiv krpelja biće obavljeni u periodu od 11. do 16. aprila 2016. godine, a obuhvatiće zelene površine u gradu – gradski parkovi, gradska igrališta i groblja, kao i na okolnim izletištima (Šumice, Tromeđa, Rokovci, Šikara, Štrand i PIK).

Tretmane će sprovesti Veterinarska stanica Sombor u saradnji sa somborskim preduzećem „Oris“.

Tretmani će se vršiti prepatarima lambda cihalotrin i cipermetrin, te se mole pčelari da košnice izmeste na bezbedno mesto kako se pčele ne bi nalazile na navedenim lokacijama.

Objavljeno u Somborske vesti
sreda, 14 oktobar 2015 05:39

U toku akcija uništavnja štetočina

U toku je velika sistematska akcija zaštite zdravlja građana i njihove imovine od štetnih glodara na teritoriji grada Sombora, uključujući i sela.

Trovanje je posebno važno obaviti u jesen, jer se glodari tada sele bliže izvoru hrane, stambenim objektima i skladištima. U saradnji sa gradskom upravom, na ovom poslu angažovana je novosadska „Ciklonizacija” i radnici somborskog preduzeća „Oris”.

- Naše ekipe su minulog vikenda krenule od javnih površina, parkova, deponija i groblja u samom gradu, sledi obilazak institucija, a paralelno će se raditi u selima. Računamo da posao može biti završen za mesec dana, ali to zavisi i od vremenskih uslova - kaže Dario Aćimović iz „Ciklonizacije“.

Ova usluga za građane je besplatna. Potrebno je samo da omoguće vidno obeleženim stručnim operativcima da, u zavisnosti od potrebe, postave preparat. Građani mogu i preuzeti preparat i upotrebiti ga po potrebi u svom domaćinstvu, uz pridržavanje stručnih saveta i uputstava. Građani koji ne budu kod kuće u vreme kada operativci budu u njihovom delu grada ili sela, mogu naknadno dobiti preparat u svojoj mesnoj zajednici.

- U ovoj akciji koristi se preparat „mamak B“. Reč je o biocidnom preparatu odloženog delovanja koji je pokazao veliku efikasnost, a građani kompletno uputstvo za upotrebu i mere opreza dobijaju na pakovanju - objašnjava Aćimović. 

- Somborci već imaju iskustva sa ovakvim akcijama, ali nije zgoreg ponoviti apel građanima da dobijeni preparat ne lageruju, već da ga koriste. Preparati imaju vek trajanja, a ni akcija ne može u potpunosti uspeti ako cela zajednica ne učestvuje.

Sombor je u već godinama u malom krugu lokalnih samouprava u Srbiji koje sistematski sprovode ovakve akcije, vodeći brigu o zaštiti zdravlja svih građana, s obzirom na to da glodari prenose ceo spektar bolesti kao što su besnilo, trihineloza ili hemoralgična goznica. Uništavanjem štetočina sprečava se nastanak milionskih šteta u ambarima i skladištima. 

Izvor: Dnevnik

Objavljeno u Drugi pišu

Saša Todorović, gradonačelnik grada Sombora i Maja Pavličić, diplomirani ekolog, predstavnik kompanije „Oris“ d.o.o, dodelili su nagrade najuspešnijim „lovcima“ na ambroziju, koji su u periodu od juna do septembra meseca pronašli i preko mobilne aplikacije prijavili najviše lokacija sa ambrozijom na teritoriji grada Sombora.

Maja Pavličić, se u ime kompanije „Oris“ d.o.o. obratila prisutnima i zahvalila gradonačelniku Sombora na pomoći i saradnji u ostvarenju projekta „Lovac na ambroziju“.

- Danas smo ovde kako bi smo ozvaničili kraj prve faze projekta „Lovac na ambroziju“ i dodeli nagrade najuspešnijim i najvrednijim lovcima. Uz pomoć njih šestoro, ali i svih drugih koji su učestvovali u „lovu“ na ambroziju uspeli smo da lociramo ukupno 344 tačke u katastarskim opštinama Sombor 1 i Sombor 2. Danas započinje naredna faza projekta u kojoj ćemo se usredsrediti na borbu protiv ambrozije i njeno uništavanje – kazala je Pavličić.

Gradonačelnik Saša Todorović je izrazio zadovoljstvo velikim odzivom na akciju koja je započela petoggradon juna na Svetski dan zaštite životne sredine.

- Pred nama je naredna faza projekta „Lovac na ambroziju“, u kojoj će stručne službe kompanije „Oris“ i grada Sombora, narednih nedelja,  izvršiti precizno mapiranje svih lokacija koje su prijavljene u ovom projektu. Osnovni cilj, koji smo imali kada smo započeli saradnju jeste poboljšanje uslova života u gradu, jer moramo imati na umu činjenicu da, prema nekim istraživanjima, broj osoba podložnih alergijama se na ugroženim područjima može uvećati za čak 30 procenata svaki godine – rekao je Todorović.

Gradonhačelnik je dodao da su svi „lovci“ na amborziju, koji su učestvovali u ovom projektu pokazali svest i društvenu odgovornost te tako pomogli svojim sugrađanima.

- Ovo je pravi primer javno-privatnog partnerstva. Iskreno se nadam da će ovaj projekat biti samo začetak saradnje i da ćemo u narednom periodu ostvariti i postići mnogo više – kazao je gradonačelnik i najuspešnijim „lovcima“ na ambroziju uručio nagrade.

Aleksandar Talosi je, kao „lovac“ na ambroziju sa najviše prijava, dobio lap-top računar, bicikl su dobili Bojan Minić i Minja Jovetić, dok su mobilne telefone dobili Strahinja Levnajić, Kristina Vančo i Matej Božić.

Objavljeno u Somborske vesti

U toku je velika sistematska akcija zaštite zdravlja građana i njihove imovine od štetnih glodara. Sistematska deratizacija prema planu treba da obuhvati teritoriju grada Sombora i sve prigradske i seoske mesne zajednice. U saradnji sa gradskom upravom, stručni nosilac ovog posla je novosadska “Ciklonizacija”.

- Naše ekipe su krenule tokom vikenda, počeli smo sa javnim površinama - parkovima, deponijama i grobljima u samom gradu, a posle toga na red dolaze institucije i mesne zajednice. Paralelno će se raditi i sela, a trajanje akcija zavisiće od vremenskih uslova. Okvirno je planirano da cela teritorija bude obuhvaćena za mesec dana, kaže Dario Aćimović iz „Ciklonizacije“. 

Uz  operativce “Ciklonizacije”, u realizciji akcije na terenu učestvuju i radnici preduzeća “Oris” iz Sombora. Deratizacija je za građane besplatna, potrebno je samo da omoguće vidno obeleženim stručnim operativcima da, u zavisnosti od potrebe, postave preparat, ili da ga preuzmu uz pridržavanje stručnih saveta i uputstava. Tretmani obuhvataju individualna domaćinsta, stanove, javne površine, javne ustanove, infrastrukturu i poslovne prosotore.

- U ovoj akciji koristi se preparat „Mamak B“. Reč je o biocidnom preparatu odloženog delovanja koji je pokazao veliku efikasnost, a građani kompletno uputstvo za upotrebu i mere opreza dobijaju na pakovanju, objašnjava Aćimović.

Građani koji ne budu kod kuće u vreme kada operativci budu u njihovom delu grada ili sela, moći će naknadno da dobiju preparat, a treba da se obrate u svoje mesne zajednice.

- Građani Sombora imaju razvijenu svest o važnosti ove akcije, a njihov odziv iz godine u godinu je sve veći. Ipak, nikada nije loše ponovoti apel građanima da dobijeni preparat ne lageruju, već da ga koriste. Preparati imaju vek trajanja, a što je još važnije, zaštita od glodara je zajednički interes cele zajednice. Sistematska akcija najbolje rezultate daje ako je u kratkom periodu pokrivene široka teritorija. Jesenja sistematska deratizacija je posebno važna jer je jesen deo godine kada se glodari povlače sa otvorenog bliže čoveku i izvoru hrane i sele prema stambenim objektima i skladištima, kaže Aćimović.

Redovnim sprovođenjem ove akcije grad Sombor je već godinama u malom krugu lokalnih samouprava u Srbiji koje sistematski vode brigu o zaštiti zdravlja svih građana od celog spektra zaraznih bolesti čiji su prenosioci štetni glodari, kao što su besnilo, trihineloza ili hemoralgična goznica, ali i o zaštiti njihove imovine i sprečavanju nastanka milionskih šteta koje čine štetni glodari. 

Objavljeno u Somborske vesti

Drugi krug sistematske akcija zaštite zdravlja građana od krpelja na području grada Sombora počinje danas i trajaće do 30. aprila. Akciju, u saradnji sa gradskom upravom, organizuje i izvodi novosadska “Ciklonizacija”. 

Kako najavljuju iz “Ciklonizacije”, hemisjki tretmani obuhvatiće izletišta - šumice, Šikaru i Rokovačku, parkove, zelene javne površine i šetalište uz Veliki Bački kanal. Tretmani koji treba da budu završeni do prvomajskih praznika obuhvatiće i vikend naselja Korlatoš, Šebešfok, Baračku i Kenđiju.

Ovogodišnja akcija zaštite građana od krpelja na području Sombora počela je 15. marta, a tretmani ULV uređajima protiv krpelja biće izvođeni tokom sezone u parkovima, na šetalištima, drugim javnim zelenim površinama kao i dvorištima vrtića i škola po rasporedu koji će zavisiti od vremenskih uslova.

Takođe, polovinom marta, “Ciklonizacija” je podelila  BTI tableta žiteljima perifernih delova grada, a reč je o pripremnim aktivnostima za ovogodišnju sveobuhvatnu akciju zaštite zdravlja građana od komaraca.

Kako objašnjavaju iz “Ciklonizacije”, reč je o visoko selektivnom biološkom proizvodu koji deluje samo na larve komaraca, a kompletno uputstvo za korišćenje BTI tableta nalazi se na pakovanju.Namenjene su građanima koji imaju potencijalna izvorišta takozvanih kućnih komaraca i odlična su prevencija protiv širenja virusa Zapadnog Nila, Gradska uprava i “Ciklonizacija” tako su na vreme počeliu pripreme kako bi ovogodišnja akcija borbe protiv komaraca bila što efikasnija.

Objavljeno u Somborske vesti
ponedeljak, 03 novembar 2014 05:08

Jesenji atak na glodare

Sistematske deratizacije već godinama sprovodi somborska lokalna samouprava, čime štiti građane od niza zaraznih bolesti čiji su prenosioci štetni glodari, kao što su besnilo, trihineloza ili hemoralgična goznica, a ujedno štiti i imovinu od milionskih šteta koju glodari čine. Novosadska „Ciklonizacija” je počela dvomesečnu akciju kojom će obuhvatiti tretmanom grad Sombor i sve prigradske i seoske mesne zajednice.

- Počeli smo sa javnim površinama - parkovima, deponijama i grobljima u samom gradu, a kada to bude završeno na red dolaze institucije i mesne zajednice - kaže Dario Aćimović iz „Ciklonizacije“.

Uz operativce novosadske firme u ovoj akciji učestvuju i radnici preduzeća „Oris” iz Sombora. Za građane je ova usluga besplatna. Potrebno je samo da građani omoguće operativcima da, u zavisnosti od potrebe, postave preparat, ili da ga preuzmu uz pridržavanje stručnih saveta i uputstava. Tretmani obuhvataju individualna domaćinsta, stanove, javne površine, javne ustanove, infrastrukturu i poslovne prostore.

- U ovoj akciji koristi se preparat „Mamak B“. Reč je o biocidnom preparatu odloženog delovanja, koji je pokazao veliku efikasnost. Građani sva uputstva za upotrebu i mere opreza dobijaju na pakovanju -  objašnjava Aćimović.

Oni koji se ne zateknu kod kuće u vreme kada operativci budu u njihovom delu grada ili sela, moći će naknadno da se jave u svoje mesne zajednice i dobiju preparat. Bitno je da preparat ne čuvaju, već da ga koriste, kako bi akcija uspela u interesu cele zajednice. Jesenja deratizacija je jako važna, jer se tada glodari povlače sa otvorenog u stambene objekte i skladišta.    

Izvor: RTV

Objavljeno u Drugi pišu

Ostavite vaš komentar i ovde...

Još vesti iz kategorije...

Newsletter

Prijavite se na Newsletter i dobijajte najnovije vesti u vaš inbox
Top