Da je korišćenje mobilnih telefona u srpskom javnom prostoru, na radnom mestu ali i školama poprimila epidemijske razmere, nije nikakva novina niti specifičnost.

Ipak, suočeni sa činjenicom da „trkeljisanje“ po tačskrin ekranima pametnih telefona usred školskih časova ometa nastavu, roditelji i nastavnici somborske Gimnazije „Veljko Petrović“ su odlučili da stanu ukraj ovoj pošasti. Tako je pre nekoliko dana, na osnovu stava Saveta roditelja i Nastavničkog veća, direktor ove ugledne srednjoškolske ustanove dr Ladislav Fekete, kako bi žargonski rekli njegovi pitomci banovao, odnosno zabranio upotrebu mobilnih telefona bez dozovole nastavnika.

Najnovija pravila ponašanja u vezi korištenja telefona podrazumevaju da oni moraju biti isključeni tokom trajanja časa i pride odloženi u đačke torbe. Upotreba mobilnih telefona za slikanje ili snimanje sebe, drugih učenika, nastavnika ili nastavnog procesa u toku trajanja nastave zabranjena je u samoj školi ali i u njenom dvorištu, a nastavnik je u obavezi da upiše u dnevnik, kao napomenu, svaki pojedinačni slučaj upotrebe, ali i zloupotrebe, telefona od strane učenika na datom času, a koji se desi njegove dozvole. Takođe, nastavnik je u obavezi da istoga dana svaki takav slučaj uvede i u posebnu evidenciju kod sekretara škole.

Kršenje ovih pravila za sobom povlači i sankcije, pa je tako odeljenjski starešina u obavezi da, zbog nedozvoljenog korišćenja telefona đaku upisanom u dnevnik smanji ocenu iz vladanja, za svaki evidentirani slučaj za po jednu, ali i da o tome pisanim putem obavesti roditelje ili staratelje učenika. Ukoliko se srednjoškolac posle prvog prekršaja ponovo ogluši o novouspostavljena pravila u vezi korišćenja mobilnog telefona u školi i njenom dvorištu, gubi se i sama mogućnost popravke smanjene ocene iz vladanja. Ukoliko se smartfon zloupotrebi, sankcija je daleko ozbiljnija, pa je odeljenski starešina u obavezi da pokrene i vaspitno-disciplinski postupak.

Svakako shvatajući potrebe modernog vremena, upotreba mobilnih telefona u somborskoj gimnaziji ipak nije potpuno zabranjena, pa tako učenici imaju pravo da ga koriste tokom odmora, ali pod uslovom da to korišćenje ne pravazilazi granice dozvoljene svrhe i ne skrene u zloupotrebu. Da bi se svi učesnici nastavnog procesa stavili u jednak položaj, novodonešena pravila u somborskoj Gimnaziji „Veljko Petrović“ nisu zaobišla ni nastavnike, pa je tako učenik, predsednik odeljenske zajednice dužan da pisanim putem prijavi kod sekretara škole eventualnu upotrebu mobilnog telefona za vreme trajanja časa od strane nastavnika.

Doduše, iz ovog dela javno publikovanih pravila nije jasno da li će i koju sankciju trpeti nastavnik koji nije imao strpljenja da odgovori na telefonski poziv ili ga obavi tek po ulasku u zbornicu, kao i da li uopšte sme uneti na školski čas uključen uređaj. Pride, iako na papiru ovo lepo izgleda, realno je pitanje koliko će i učenici imati „petlje“ da prijavljuju svoje nastavnike koji bi se usudili da se, u pogledu korišćenja mobilnih telefona u školama, povedu za onom antičkom izrekom „Što je dozvoljeno Zevsu, nije dozvoljeno volu“.

Izvor: Dnevnik.rs

Objavljeno u Somborske vesti
ponedeljak, 19 februar 2018 00:00

Koliko zrače pametni telefoni?

Rasprave o tome zrače li pametni telefoni, a i mobilni pre njih, i koliko, vode se već godinama. I dok proizvođači tvrde da su njihovi uređaji sigurni i u skladu sa svim propisima, lekari ipak upozoravaju da bi trebalo da budemo oprezni prilikom dugotrajnog korišćenja pametnih telefona.

Nemačka savezna kancelarija za zaštitu od zračenja napravila je bazu velikog broja najpopularnijih pametnih telefona i nivoa zračenja koji svaki od njih emituje.

Neki od uređaja zaista emituju visoke frekvencije, pogotovo tokom telefonskog poziva, dok su drugi puno pristojniji i mogli bi se okarakterisati kao bezopasni.

Međunarodna komisija za zaštitu od nejonizirajućeg zračenja (ICNIRP) još je 1998. preporučila da SAR, odnosno specifični nivo apsorpcije elektromagnetnog zračenja ne bi smeo preći dva vata po kilogramu.

Iako niti jedan pametni telefon koji se trenutno nalazi na tržištu ne prelazi taj nivo, neki su bliže toj granici od drugih.

Među uređajima koji najviše zrače tokom razgovora su modelni telefoni marke OnePlus, Huawei, Nokia, ali i Apple iPhone.

S druge strane, najmanje zrače modeli Samsung, Google, ZTE i LG-a.

Želite li da proveriti koliko je vaš pametni telefon opasan za vaše zdravlje, posetite stranice BfS-a, uz napomenu da se u bazi ne nalaze baš svi modeli svih proizvođača, već oni koji su najpopularniji i najprodavaniji u Nemačkoj, piše sajt Zimo.

Izvor: N1

Objavljeno u Planeta
utorak, 09 januar 2018 00:00

Kako ispravno puniti bateriju telefona

Od pojave mobilnih, a onda i pametnih telefona, pojavilo se i pitanje kako i koliko puniti bateriju.

Neki telefoni su dolazili s unapred napunjenom baterijom, druge je trebalo prvo u potpunosti isprazniti, a tek onda napuniti do kraja. Tokom godina tako je nastala prava pometnja oko toga kako i koliko puniti bateriju.

Upravo je pametnim telefonima, bez kojih više ne možemo, baterija jedna od glavnih boljki. Brzo se prazni, može brzo izgubiti svoj puni kapacitet i najčešće ostaje bez energije kad nam telefon najviše treba.

Dodatni je problem kad vam proizvođač sam usporava uređaj i smanjuje trajanje baterije ne bi li vas naterao da kupite novi uređaj.

No, postoji nekoliko pravila koja bi mogla pridoneti dužem trajanju baterije, ali i boljem iskustvu korišćenja pametnog telefona.

Najbolji način da napunite bateriju svog pametnog telefona jeste malo i često. Kad god imate koji minut, priključite pametni telefon na punjač. Za razliku od starijih verzija baterija, novim baterijama takvo punjenje neće naškoditi.

Nemojte do kraja isprazniti bateriju pre no što ponovo počnete da je punite. Takvo "duboko" pražnjenje zapravo više šteti nego što pomaže bateriji i skraćuje njen životni vek, a za neke uređaje može biti i pogubno.

Baterija bi, ako je to ikako moguće, trebalo da bude napunjena između 65 i 75 posto. To je magična granica koja bi trebalo da osigura najduži život baterije. Kako je veoma teško postići taj nivo napunjenosti, trebalo bi barem da težimo nivou između 45 i 75 posto.

Nemojte puniti bateriju do kraja, pogotovo ako je ispražnjena u potpunosti. Litijum-ionske baterije koje se koriste u pametnim telefonima ne moraju biti napunjene do kraja. Čak je preporučljivo da ne budu napunjene do kraja, jer visoka voltaža može naštetiti kapacitetu baterije dugoročno, prenosi Zimo.

Izvor: N1

Objavljeno u Planeta
petak, 05 januar 2018 00:00

9 načina kako nas operateri varaju

Kada klijent zaključi ugovor na dve godine, a želi da ga raskine posle dva meseca, operater zahteva da plati i ostalih 18 meseci iako mu uslugu nije isporučio.

Potrošačka organizacija "Efektiva” upozorila je da bi u narednoj godini nadležni trebalo ozbiljnije da se pozabave ugovorima koje operateri mobilne telefonije zaključuju sa klijentima

Najveći broj žalbi ovoj organizaciji u 2017. godini odnosio se upravo na ove usluge, zbog čega je „Efektiva” izdvojila nekoliko najčešćih primera kršenja propisa prilikom ugovaranja ovih usluga.

Udruženje za zaštitu potrošača Efektiva saopštilo je da su identifikovali devet tačaka po kojima mobilni operateri u Srbiji obmanjuju potrošače, kao što je kažnavanje korisnika za raskid ugovora i skuplje tarifiranje usluga van ugovornog paketa.

To udruženje je istaklo i da se korisnici obmanjuju "papreno" skupljim tarifiranjem usluga van ugovorenog paketa, jer je to u suprotnosti sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obligacionim odnosima.

Po oceni Efektiv,e nezakonito je i zaokruživanje poziva na 60 sekundi, odnosno to što operater obračunava svaki sledeći započeti minut razgovora, pa tako razgovor koji je trajao minut i jedan sekund, tarifira kao dva minuta.

Prema nalazima Efektive, sporno je ubacivanje odredbe u ugovore i Opšte uslove poslovanja kojima se potrošaču nameće kazna za slučaj jednostranog raskida ugovora, jer je to protivno Zakonu o obligacionim odnosima.

Operateri takođe ubacuju nezakonitu odredbu kojom se potrošaču nameće nadležnost agencija za naplatu potraživanja, iako je po Zakonu o zaštiti potrošača zabranjeno da trgovac ovlasti posrednika da se obraća potrošaču bez njegove prethodne saglasnosti.

"Ova zloupotreba ide dotle da agencija čak zove članove potrošačeve porodice i komšije i predočava im da je njihov rođak odnosno komšija nesavestan platiša, to jest neko ko neće da izmiruje svoje dugove, čime mu teško narušava ugled u porodici i najbližem okruženju. Za to vreme operater izbegava svaku odgovornost zbog duboko neetičkog i nezakonitog ponašanja agencije koju je ilegalno angažovao", saopštila je Efektiva.

Po oceni tog udruženja, operateri obmanjuju potrošače ugovaranjem prava na ustupanje ličnih podataka agencijama za naplatu potraživanja, iako od njih nisu dobili izričitu saglasnost za njihovo angažovanje.

Udruženje osporava i odbijanje raskida ugovora čak i onda kada se ugovor ne može realizovati zato što su nastupile "bitno promenjene okolnosti", poput promene adrese stanovanja ili je operater smanjio obim i kvalitet usluge.

Efektiva je ukazala da se građani obmanjuju u "pogledu značenja pravnog posla koji se nudi kroz reklamu telefon za dinar", jer im se nigde ne saopštava da će oni suštinski zaključiti ugovor o kupovini telefona na rate.

Takođe je nezakonit i minimalni rok u kojem se usluga mora koristiti kod jednog operatera da bi potrošač ostvario pravo prebacivanja broja kod drugog operatera, jer postavljanje takvog roka ne postoji u Zakonu o zaštiti potrošača, niti u Zakonu o elektronskim komunikacijama.

Kao spornu sedmu tačku naveli su obmanu potrošača u pogledu realnog stanja njegove potrošnje, jer se dobijaju stanja sa određenim kašnjenjem.

"Na taj način on se dovodi u neku vrstu zablude, jer kad dobije stanje on misli da mu je preostao određeni broj plaćenih jedinica, a zapravo je to stanje od prethodnog dana", saopštila je Efektiva.

Izvor: b92

Objavljeno u Planeta

Iako nikada nije dokazano da signal mobilnog telefona može poremetiti navigaciju aviona, to je mišljenje itkekako uvreženo. No, šta je zapravo prava istina o "airplane mode"?

Istina oko "airplane mode" leži u radijskim mrežama na tlu.

Jeste li se ikada zapitali zašto stjuardese pri poletanju aviona traže da mobilne telefone prebacite na "airplane mode"? Neki tvrde da su to molbe pilota koji se boje da će signal mobitela uticati na signale njihove navigacijske opreme.

"Nikad se nije dokazalo da se signal mobilnog telefona preklopio sa signalom navigacije na avionu. No, samo zato što se to nikad nije dogodilo, ne znači da neće", izjavio je jedan pilot za Business Insider.

No, razlog leži u mreži signala koja je na zemlji, a koju bi aktivni signali iz vazduha mogli poremetiti. To bi značilo da mobilni telefoni u vazduhu zapravo mogu "pokupiti" signale s više baznih stanica. To bi vrlo lako moglo zagušiti mreže na tlu i uzrokovati "izbacivanja" s mreža.

Ipak, neki internacionalni letovi imaju instalirane odašiljače za mobilne telefone u avionima, tako da putnici bez problema mogu zvati i slati poruke. Sve veći broj aviona sada nudi i Wi-Fi mrežu pa je omogućeno normalno surfovanje i komuniciranje tokom letova, piše 24 sata.

Izvor: N1

Objavljeno u Planeta

Ako ostanete bez svog telefona, okupiraće vas mnoge brige. Kako biste umirili barem neke od njih, koristiće vam ovaj trik.

Odmah na umu imajte nekoliko stvari u slučaju da ste bili žrtva krađe vašeg mobilnog uređaja.

Prvenstveno, slučaj prijavite policiji kako bi se locirao ukradeni uređaj. Osim toga, ono što možete učiniti sami jeste da zaključate uređaj potpuno kako ga lopov ne bi mogao koristiti.

Prvo što treba da znate jeste serijski broj vašeg telefona. Da biste saznali koji je to broj, ukucajte * # 0 6 # i na ekranu će se pojaviti broj od 15 cifara koji je jedinstven za vaš uređaj.

Ispisani broj zapišite i čuvajte ga na sigurnom mestu za slučaj potrebe. Ukrade li vam neko telefon, nazovite svog operatera, izdikitirajte mu serijski broj uređaja i zatražite njegovo blokiranje. Tako blokiran uređaj lopovu će biti sasvim beskoristan, čak i ako promeni sim-karticu.
Nakon toga nastavite da radite na tome da se vaš telefon locira kako biste ga u što kraćem vremenu dobili nazad.

Izvor: Kurir

Objavljeno u Planeta

Roditelji danas provode četiri puta više vremena gledajući u ekrane mobilnih telefona nego čitajući svojoj deci, pokazalo je jedno istraživanje.

Odrasli provode 90 minuta za kompjuterom, telefonom ili drugim uređajima, a samo 25 minuta čitajući deci, tvrdi se u istraživanju koje je radilo dobrotvorno udruženje "BookTrust".

Istraživanje je otkrilo i to da roditelji preskaču stranice dok čitaju deci, završavaju priču pre kraja i odbijaju da čitaju drugu priču. Polovina roditelja koji su priznali da ovo rade rekli su da su preumorni.

U ispitivanju je učestvovalo više od 2.000 roditelja dece uzrasta od četiri do 11 godina.

"S vrlo zauzetim rasporedom porodice i dugim radnim satima, roditeljima može biti teško da uvrste čitanje kao dnevnu aktivnost kojoj će se posvetiti, ali čak i desetominutno čitanje, igranje igre reči ili zajedničko čitanje liste za kupovinu može napraviti razliku", rekla je Džini Lun, direktorka udruženja čitalaca "Beanstalk".

Od 18. do 22. septembra pokrenut je i izazov desetominutnog čitanja deci, koji su podržale mnge javne ličnosti.

"Redovno čitanje pomaže deci da razviju maštu na najzabavniji način. Nadamo se da će nam se u ovom izazovu pridružiti veliki broj porodica", rekla je Dajana Džerald, direktorka "BookTrusta".

Izvor: bebiron.net

Objavljeno u Planeta

Na internetu je dostupna nova aplikacija, koja predstavlja pravu radost za roditelje. ReplyASAP preuzima „kontrolu“ nad ekranom mobilnog telefona i pokreće alarm koji se ne zaustavlja sve dok dete ne odgovori na poziv ili poruku.

Autor aplikacije Nik Herbert iz Londona, otac 13-godinjeg dečaka, objašnjava da je bio „frustriran postojećim aplikacijama za slanje poruka“, pa je kreirao sopstvenu - kako bi bio siguran da će mu sin odgovoriti.

ReplyASAP „muči“ onoga kome je poruka upućena sve dok ne odgovori – blokira sistem telefona i drži alarm aktivnim sve dok onaj ko je uputio poziv ne dobije odgovor.

Ignorisanje poziva ili poruka roditelja tako postaje nemoguće. Aplikacija omogućava i obaveštenje o tome da li je poruka pročitana.

Herbert kaže da je tokom osam meseci rada na ovoj aplikaciji, konsultivao sina Bena po pitanju dizajna i ideje. Ben je, makar kako kaže Herbert, razumeo da je ReplyASAP "korisna alatka".

Ova apllikacija prilagođena je i za starije korisnike, one koji na telefonu deaktiviraju zvuk, ili uređaj ne drže uvek uz sebe, piše Republika.

ReplyASAP je dostupan na platformi Play store, samo u Velikoj Britaniji, a za sada funkcioniše samo na androidima. Mladi Ben ima iPhone, ali njegov otac radi na rešavanju i tog problema.

Izvor: N1

Objavljeno u Planeta

Gugl hrom (Google Chrome) najpoznatiji je svetski internet pretraživač kojeg svakog dana koriste milioni ljudi. Pouzdan je, jednostavno za upotrebu i stalno se poboljšava. Ipak, Chrome ima i mnogo korisnih (ali i manje korisnih), skrivenih opcija za koje možda ne znate, piše britanski Independent.

Koristite ih pravilno i uštedećete vreme i bateriju, ali i memoriju.

"Pinajte" tabove

Ako surfujete s velikim brojem otvorenih "tabova", možete smanjiti haos tako što ćete "pinovati" one za koje je najmanja verovatnoća da ćete ih zatvoriti. Pritisnite desni klik na "tab" i odaberite opcije "Pin Tab". Automatski će se smanjiti i pomeriti ulevo.

Štedite bateriju

Ako "žrtvujete" brzinu, odnosno performanse, možete produžiti rad baterije. U opciji Settings idite do sekcije System i maknite kvačicu s kućice "Continue running background apps when Google Chrome is closed". Ne preporučuje se da ovu opciju koristite stalno, ali će vam dobro doći kada vam punjač nije pri ruci.

"Surfujte brže"

Postoji "mali milion" Chrome dodataka, ali jedan od najkorisnijih je Google's Data Saver. On kompresuje stranice koje posećujete kako bi se smanjila količina prometa podataka i ubrzalo vreme učitavanja stranice.

Napravite više profila

Ako koristite više Google računa, za posao ili privatno, možete sačuvati vaše "bookmarkova" i istoriju pretrage za svaki račun posebno tako da stvorite zasebne profile.

Idite u opciju Settings -> Manage People -> Add Person.

Ovo opcija korisna je kada nekome pozajmite računar, a ne želite da ta osoba ima pristup onome što ste vi radili i koje ste sve stranice posetili.

Dodatne informacije

Kako biste videli "kolačiće" i dopuštenja za svaku stranicu koju posetite idite na simbol "View Site Information" na gornjoj, levoj ivici ekrana.

Moći ćete jednostavno da kontrolišete stvari poput "popupa" i lokacijskih opcija.

Task manager

Brzo i jednostavno možete saznati koje stranice troše najviše memorije i usporavaju pregledavanje tako da idete pod opciju More Tools i otvorite Chrome Task Manager.

Startup

Ako postoje određene stranice koje želite da se otvore odmah kada uključite vaš računar, Chrome to može učiniti za vas i otvori ih odmah kada otvorite pretraživač. Setting, Set Pages u sekciji On Startup i odaberite koje želite da se otvore.

Pretražujte Gmail direktno iz linkbara

Idite pod opciju Settings -> Manage Search Engines, skrolujte do kraja i zalepite https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#apps/%s u box na desnoj strani.

Izvor: N1

Objavljeno u Planeta

Zvuk stizanja obaveštenja na telefonu mnoge ljude iritira, ali nije svako spreman da ih deaktivira.

Prethodna istraživanja su pokazala da je crvena boja pravi magnet za pažnju, što rezultira da svako malo čačkamo telefon. S druge strane, siva boja će nas odbijati, pa vam ovo podešavanje nudi mogućnost za prilično dosadan izgled ekrana na kojem ništa preterano ne odvlači pažnju.
Ukoliko ste vlasnik iPhone-a idite u Settings/Accessibility/Greyscale.
Martin Pijelot iz španskog telekoma "Telefonica" i Luz Relo sa Univerziteta Karnegi Melon u Pensilavniji, odlučili su da ispituju šta se s ljudima dešava kada na nedelju dana isključe notifikacije na telefonu. Međutim, nisu uspeli da nađu nijednog dobrovoljca za učestvovanje u takvom izazovu i na kraju su rok smanjili na 24 sata.

Iako dan bez notifikacija mnogima ne deluje kao dug period, bio je dovoljan za 30 učesnika da primete neke zanimljive efekte.

Oni su tokom dana više brinuli da li propuštaju nešto važno, ali su s druge strane bili mnogo produktivniji.

Najveći indikator toga koliko bi neko ovaj eksperiment mogao smatrati stresnim su društvena očekivanja.

"Ako ljudi ne misle za vas da ste osoba koja brzo odgovara na poruke, verovatno nećete biti pod stresom tokom ovog izazova. Ali, ako imate šefa, koji uvek očekuje brz odgovor, to menja stvari", kaže Pijelot.

Nakon izazova, dve trećine učesnika reklo je da bi želelo da promeni način na koji upravljaju obaveštenjima na telefonu, a zanimljivo je da se od tog broja, polovina pridržavala zadatih ciljeva i posle dve godine. To znači da je čak i mali odmak od mobilnih telefona koristan na duže staze.

Rezultati istraživanja biće predstavljeni na konferenciji o interakciji ljudi i računara u Austriji sledećeg meseca.

"Ako vam notifikacije stalno odvlače pažnju, znamo da češće grešite i teže uspevate da završite važne obaveze", kaže En Koks sa Univerzitetskog koledža u Londonu. "Zbog toga je važno ne samo da upravljate obaveštenjima, nego i da imate kontrolu nad tim koliko često ih proveravate".

Ona savetuje da postavite nekoliko granica između sebe i ponašanja koje želite da kontrolišete. Recimo, isključite notifikacije za mejl kada ste s prijatljima ili utišajte telefon u noćnim satima.

"Ljudi proveravaju društvene mreže sve vreme i bez razmišljanja, samo zato što su im na mobilnom telefonu", kaže Koks. "Bilo šta što može otežati vaš pristup aplikacijama, može vam biti od koristi da se rešite loše navike".

Izvor: b92

Objavljeno u Planeta

Evo pregleda najčešćih razloga zašto je vaš pametni telefon sporiji nego što je bio ranije, a koji se pojavljuju nakon što uređaj koristite godinu dana i duže.

Osim ako ne menjate pametne telefone svakih šest meseci, verovatno ste primetili kako vaš uređaj nakon nekog vremena počinje da radi sve sporije. Nije važno da je li u pitanju smartfon na operativnom sustavu Android ili iOS: do usporavanja dolazi u oba slučaja.

Za to postoji nekoliko mogućih razloga. Evo pregleda najčešćih koji se pojavljuju nakon što uređaj koristite duže od godinu dana. Probleme koji se pojavljuju ranije često možete rešiti ako ponovno pokrenete mobitel, piše Make Use Of, a prenosi Tportal.

1) Update operativnih sistema
Kad ste prvi put kupili smartfon na njemu je bilo instalirano određeno izdanje operativnog sustava. Recimo, ako ste to učinili 2013. godine moguće je kako su to bili Android 4.4 KitKat ili iOS 7.

O kojem god izdanju se radilo, pri njegovom razvoju u obzir su bile uzete određene mogućnosti i kapaciteti hardvera.

Pogađate, u međuvremenu je hardver promenjen ili poboljšan, često i drastično. Dodane su nove opcije i Androidu i iOS-u kako bi mogli što bolje iskoristiti napredak tehnologije.Ali, vaš hardver ostao je uglavnom isti i s vremenom počeo da zaostajei za zahtevima operativnog sustava. Zato radi sporije i s više poteškoća.

Šta možete preduzeti? Pa, ne baš puno toga. Možete neko vreme izbegavati veći update na novija izdanja, ali to ne može potrajati večno.

2) Update aplikacija
Sve vrste softvera mogu postati žrtva stalnih bespotrebnih nadogradnji. Mobilne aplikacije su po tome među najgorima. Čak i vrlo lagane aplikacije mogu se u kratko vreme preobraziti u čudovišta koja žderu resurse vašeg uređaja.

Ne pomaže ni to što razvojni programeri često ne obraćaju požnju na to koliko će aplikacija opteretiti mobilni, računajući na stalna poboljšanja hardvera i nova tehnološka rešenja.

Naravno, i to ima svoje granice. Kad ih dosegne, vašem pametnom telefonu postaje sve teže da se nosi sa sve većim zahtevima. Posledica je sve sporiji rad.

Šta možete preduzeti? Zamenite aplikacije njihovim light verzijama ili alternativama, ako su dostupne. Krenite od aplikacija za društvene mreže, multimediju, vođenje beleški i produktivnost. Proverite takođe da li su dostupne starije verzije. Ako sa njima nema ozbiljnijih sigurnosnih problema mogle bi sasvim dobro poslužiti.

3) Aplikacije u pozadini
Velik broj instaliranih aplikacija takođe bi mogao da bude odgovoran za sporiji rad vašeg pametnog telefona. Problem nastaje zbog povećanog broja aplikacija koje nastavljaju da rade u pozadini i kad ih ne koristite aktivno.

Na primer, aplikacije za mejlove stalno proveravaju da li je stiglo nešto novo, one za chat prate ima li novih poruka, one za beleške stalno se sinhronizuju .. Čak i animirane pozadinske slike (wallpaperi) kao i razni widgeti traže, šalju i razmenjuju podatke.

Naravno, svaka od takvih aplikacija opterećuje deo procesora i RAM memoriju, smanjujući kapacitete raspoložive za aplikacije koje aktivno koristite.

Šta možete poduzeti? Otkrijte koje aplikacije cede bateriju. Što to više čine veći su izgledi da aplikacija puno toga radi u pozadini. Zamenite animirane wallpapere statičnim, izbegavajte widgete. Deinstalirajte aplikacije koje ne koristite. Isključite pozadinske procese za sve aplikacije osim za one za koje su oni apsolutno nužni.

4) Propadanje memorije
Svi pametni telefoni i tableti koriste memoriju tipa flash. Najrašireniji tip te vrste memorije zove se NAND. Iako je brz i cenovno pristupačan, ima i loših strana. Recimo, postaje spori što ga više punite.

Sa druge strane, što je više koristite to ona više propada. Postoje tri vrste memorije NAND - SLC, MLC i TLC - ali sve imaju ograničenje koliko je puta moguće pisati po njima. Kad dosegnete maksimalan broj pisanja dolazi do propadanja, što za posledicu može imati usporavanje.

5) Velika očekivanja
Moguće je da vaša memorija radi sasvim dobro, ali se vama čini kako je sporija nego što ste očekivali ili bi trebalo da bude. Naročito nakon što se na tržištu pojave novi modeli i velike nadogradnje operativnih sistema, pa krenete da ih poredite sa uređajem koga ste dosad koristili.

Šta možete poduzeti? Prihvatite mogućnosti i ograničenja sadašnjeg uređaja ili ga nadogradite (recimo, novim ROM-om ako ste korisnik Androida).

Kako ubrzati pametni telefon ili tablet?
Ako je vaš pametni telefon ili tablet sporiji nego što vam odgovora, i sigurni ste kako to niste umislili, evo što možete pokušati.

Između ostalog, vlasnici Androida mogu očistiti ekran, redovno ponovno pokretati uređaj, brisati memoriju i, kao zadnju meru, vratiti uređaj na početne fabričke postavke.

Ako imate iPhone, pokušajte ručno očistiti RAM, izbegavati aplikacije koje cede bateriju i pobrisati sve što vam ne treba. Takođe možete vratiti uređaj na početne fabričke postavke.

Izvor: N1

Objavljeno u Planeta

Već neko vreme traje rasprava o tome jesu li pametni telefoni učinili ljude pametnjima jer su nam pružili gomile informacija na dlanu ili glupljima jer se previše oslanjamo na njihove sposobnosti. Grupa istraživača sa Univerziteta u Teksasu odlučila je da istraži čine li nas pametni telefoni zaista glupljima ili pametnijima.

Napravili su eksperiment u kojem su ispitanike podelili u tri grupe. Prva grupa morala je ostaviti svoje telefone u susednoj prostoriji, druga u torbi, a treća na stolu, ali okrenute ekranom prema dolje. Nakon toga ispitanici su trebali rešiti niz zadataka koji su ispitivali njihove kognitivne sposobnosti.

Istraživače je iznenadila činjenica da su oni čiji su telefoni bili u susednoj prostoriji imali znatno bolje rezultate od onih čiji su telefoni bili u torbi ili na stolu.

„Primetili smo linearni trend koji ukazuje na to da što su pametni telefoni na vidljivijem mestu, naš se kognitivni kapacitet smanjuje“, istakao je Edrijan Vord.

Već sama činjenica da znamo kako ne smemo koristiti pametni telefon odvlači nam pažnju i smanjuje kognitivne sposobnosti jer razmišljamo o tome kako ne smemo misliti na pametni telefon.

Drugi eksperiment pokazao je kako osobe koje su zavisne od pametnih telefona (kao što su to recimo tinejdžeri) ostvaruju lošije rezultate na testovima kad su im pametni telefoni nadohvat ruke. No, ostave li pametne telefone u drugoj prostoriji, rezultati su osetno bolji.

Nije ih ometala činjenica da primaju obaveštenja na pametni telefon, već i sama prisutnost pametnog telefona u istoj prostoriji bila je dovoljna da im se smanji kognitivni kapacitet, ističe Vord.

Istraživači ističu i kako su ispitanici koji su znali da neće smeti imati pametni telefon uz sebe ostvarivali bolje rezultate na testovima i da su se lakše koncentrisali.

Dakle, želite li se fokusirati na neki zadatak, ostavite pametni telefon u drugoj prostoriji.

Izvor: N1

Objavljeno u Planeta

Prosečna osoba dnevno 150 puta proverava mobilni, a ignorisanje partnera zbog mobilnog telefona je sve češće i procenat osoba koje partner zapostavlja zbog tehnologije iznosi čak 46 odsto, otkrili su istraživači Univerziteta Bajlor u Teksasu.

Istraživanja su pokazala da što više telefoni ometaju zajedničko vreme, to su partneri manje zadovoljni svojim odnosom.

Oni objašnjavaju da se ovo dešava zato što ljudi privrženi svojim telefonima u proseku svoju omiljenu igračku proveravaju 150 puta dnevno, svakih četiri-šest minuta, tako da nije ni čudno što to rade nesvesno čak i dok neko s njima priča.

Činjenica da je ova navika postala skoro instinktivno ponašanje, nimalo je ne opravdava. Proveravanje telefona dok pričate s nekim znači da niste dovoljno zainteresovani za ono što druga strana ima da kaže.

Kako biste okončali ovu "zavisnost", preporučuje se da ostavite telefon u drugoj prostoriji kada ste s partnerom i nastojte da se oduprete Pavlovljevom refleksu da ga uzmete u ruke svaki put kad vidite novu notifikaciju, prenose mediji u SAD.

Izvor: Danas

Objavljeno u Planeta

I dugovanja po računima za mobilne telefone ući će u Kreditni biro od 1. jula ove godine, prenosi “Blic”.

U praksi to će značiti da će bankari, pored informacija o redovnom ili neredovnom otplaćivanju kredita, raspolagati i podacima o tome koji klijenti ne plaćaju redovno račune za mobilne telefone. To će od 1. jula biti dodatni podatak na osnovu koga će banke odlučivati da li će nekome odobriti kredit ili neku drugu uslugu.

Dugovanja se iz Kreditnog biroa brišu nakon tri godine (od trenutka kada su plaćena), ali je politika odobravanja bankarskih pozajmica poslednjih godina blaža, pa je i pored zabeleženog kašnjenja, moguće dobiti kredit već nakon godinu dana.

Kreditni biro pokrenuo je ovaj zahtev još pre šest meseci, a sva tri mobilna operatera koja posluju u Srbiji takođe su se usaglasila oko zajedničkog nastupa po ovom pitanju. U toku je provera uvrštavanja ovih podataka u bazu Kreditnog biroa, koju obavlja poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Objavljeno u Vojvodina/Srbija
ponedeljak, 29 februar 2016 17:20

Oprezno koristite javne Wi-Fi mreže

Mnogi ljudi bi se povezali na javnu Wi-Fi mrežu ukoliko bi njeno ime bilo Airport_Free_WiFi, na primer.

Međutim, sproveden je jedan eksperiment koji je imao za cilj da pokaže koliko smo ranjivi i zašto treba da budemo oprezniji. 

Hakeri mogu da postave hotspotove sa imenima dizajniranim da zavaraju korisnike kako bi mislili da su oni zapravo zvanični hotspotovi. 

Antivirus kompanija Avast je dizajnirala eksperiment kako bi videla koliko ljudi koristi javnu Wi-Fi mrežu koju su postavili na aerodromu u Barseloni, odmah pored MWC štanda za registraciju. 

Tri svoje mreže su nazvali Starbucks, Airport_Free_Wifi_AENA i MWC Free WiFi. 

Zavalili su se u stolice i čekali da vide koliko ljudi će potražiti besplatan internet. 

Verovatno vam nije jasno zašto ne treba da se povezujete na nepoznate javne mreže. 

Hakeri veoma lako mogu da vas špijuniraju pa čak i da hakuju vaš uređaj. Ukoliko se od vas ne traži da ukucate lozinku, drugi ljudi veoma lako mogu videti informacije koje šaljete i primate preko uređaja koji je povezan na mrežu. Sajber kriminalci mogu da postave zamku kako bi došli do informacija. 

Avast nije sačuvao informacije do kojih je došao kako bi zaštitio privatnost ljudi koji su se povezivali na mrežu u toku eksperimenta. 

Međutim, evo do kojih podataka su došli: 

-50,1 procenat ljudi je koristilo Apple uređaje, 43,4 procenata Android, i 6,5 procenata Windows Phone uređaje 

-61,7 odsto je koristilo Google pretragu ili Gmail 

-14,9 odsto je posetilo Yahoo 

-2 odsto je posetilo Spotify 

-52,3 odsto je imalo Facebook aplikaciju na uređaju 

-2,4 odsto je imalo Twitter aplikaciju 

-1 odsto je koristilo aplikacije kao što su Tinder ili Badoo 

Od dve hiljade ljudi koliko je bilo konektovano, Avast je mogao da vidi identitet 63,5 procenata ljudi. 

Ono što zabrinjava jeste to što veliki broj ljudi svoje uređaje podešava tako da se oni automatski povezuju na javne Wi-Fi mreže. 

Avast preporučuju korišćenje VPN-a za surfovanje putem javnih mreža. To znači da su podaci enkriptovani, pa hakerima neće biti toliko zanimljivi. 

Ili jednostavno, vodite računa na koje javne mreže se povezujete, piše Metro.

Izvor: Fokus

Objavljeno u Planeta

Bitka tehnoloških giganata i dalje traje, a Appleov odgovor na Samsungovu zvezdu i nove mogućnosti o kojima trenutno vlasnici najnovijih iPhonea mogu da sanjaju čekaćemo do jeseni.

Samsung je u Barseloni predstavio novu liniju svojih flegšip mobilnih telefona, koja izlazi na tržište 11. marta, i pohvalio se brojnim novim funkcijama koje Galaxy S7 i S7 edge imaju. 

Već prethodna S6 linija osvojila je niz pohvala, pa i nagradu za najbolji telefon prošle godine, a Samsung je sada dodatno usavršio mogućnosti i uveo neke nove. 

Da li će Galaxy S7 preoteti deo prodaje i slavnom iPhoneu? Sudeći prema novim funkcijama, nije nemoguće. Pogledajte kojih 10 stvari može novi Galaxy , a iPhone (još) ne.

1. Galaxy S7 je vodootporan

Iako je Apple u iPhone 6S dodao zaštitu protiv propuštanja vode, ta zaštita ipak nije toliko jaka da telefon izdrži potpuno potapanje u vodu. Samsung je tu napravio veći korak i Galaxy S7 može da potone više od jednog metra i bude u vodi oko 30 minuta. Galaxy S7 ima IP68 oznaku, što potvrđuje da je otporan i na prašinu i na vodu.

2. Njegova baterija može da se napuni zaista brzo

Novi Galaxy ima mogućnost brzog punjenja baterija preko microUSB-a. Galaxy S6 je već postizao rezultate sa 2 sata punjenja, dok je iPhoneu 6s Plus za punjenje bilo potrebno tri sata. Najveći dobitak za Galaxy S7 na ovom polju je što može brzo da dopuni značajni deo kapaciteta baterije. Već za pola sata napuni se 60 odsto baterije.

3. Napaja se i bežičnim putem

Galaxy S7 može da se napaja i bežično, i to brzo. Zapravo, Samsung tvrdi da će se njihov novi telefon brže napuniti bežičnim putem, nego putem kabla. U praksi to možda ne ispadne uvek tako, ali bežično punjenje baterije je korisna mogućnost - u toku dana je svakako lakše puniti mobilni na taj način, nego stalno petljati s kablovima.

4. Ima brži autofokus

Kamera Galaxyja S7 ima brži autofokus nego poslednja aktuelna verzija iPhonea.

5. Snima bolje fotografije u mraku

Galaxy S7 ima kvalitetniju kameru za snimanje fotografija u uslovima slabog osvetljenja.

6. Više memorije zahvaljujući microSD kartici

Samsung je vratio slot za microSD karticu, i to u kućište koje deli sa SIM karticom. Tako možete da povećate kapacitet mobilnog telefona za dodatnih 200 GB.

7. Ima jaču bateriju

Standardni Galaxy S7 ima bateriju jačine 3.000 mAh, a S7 edge 3.600 mAh. S druge strane, iPhone 6s ima bateriju od 1,715 mAh, a 6s Plus 2.750 mAh.

8. Samsung pay plaćanje važu i za redovne čitače kartica

Novi Galaxy omogućava digitalno plaćanje kreditnom karticom, i to pomoću gotovo bilo kojeg čitača kartica. Na iPhoneu ova opcija funkcioniše samo ako čitači imaju ugrađenu NFC tehnologiju, što i nije čest slučaj, pa u prodavnici korisnici nikad nisu sigurni da li će moći da plate na taj način.

9. Ima mogućnost da ne gasi ekran

Galaxy S7 dopušta da u bilo kojem trenutku na ekranu možete da pročitate neke osnovne podatke, poput vremena ili notifikacija. Na iPhoneu morate da 'probudite' ekran da biste proverili novosti.

10. Widgeti koji se prikazuju i na zakrivljenom delu

I jedna stvar koju iPhone definitivno ne može da nadmaši jest prikaz i na zakrivljenom delu ekrana. Samsung omogućava pristup aplikacijama, vestima pa i nekim drugima akcijama poput pisanja poruka već sa ivice telefona.

Izvor: b92

Objavljeno u Planeta

Guang Gong, istraživač bezbednosti iz kineske bezbednosne kompanije Quihoo 360, ukazao je tokom PacSec konferencije u Tokiju na kritičnu ranjivost Chrome-a zbog koje mogu biti kompromitovane gotovo sve verzije Android smartfona i tablet računara koji koriste najnoviji Android sistem.  

Prema Gongu, ova ranjivost može da omogući hakerima da preuzmu administrativnu kontrolu nad Android smartfonom i instaliraju bilo kakvu malicioznu aplikaciju ili paket aplikacija. 

Iako Gong nije detaljno objasnio ovaj mehanizam eksploatisanja, zna se da se problem krije u V8 JavaScript mašini koja dolazi u paketu sa svakom Chrome instalacijom, odnosno da propust omogućava da JavaScript V8 stekne pun administrativan pristup telefonu žrtve. 

Gong je lično demonstrirao kako se koriščenjem Android smartfona može pristupiti malicioznom linku putem kojeg će na mobilni telefon biti instalirana aplikacija bez ikakve korisničke interakcije. Za razliku od ostalih slučajeva, ovde nije potrebno iskoristiti seriju bezbednosnih propusta kako bi se hakovao smartfon. 

Google-ov tim za bezbednost je nakon konferencije kontaktirao Gonga, kojem će najverovatnije biti uručena novčana nagrada za otkrivanje ovog sigurnosnog propusta, piše Register.

Izvor: b92

Objavljeno u Planeta

Ako niste verovali, i službeno je dokazano da niko ne voli kad osobe koriste mobilni telefon na porodičnim okupljanjima

Najnovije istraživanje Istraživačkog centra Pju otkrilo je da 88 odsto ispitanika veruje da nije u redu koristiti mobilni telefon tokom večere. 

Čak 94 odsto ljudi isto tako tvrdi da je korišćenje telefona na sastancima neprihvatljivo, a 95 odsto ih kaže da ne bi smeli telefone koristiti ni u bioskopu, dok 96 odsto smatra da mobilnim telefonima nije mesto ni na verskim obredima. 

Ukupno 82 odsto ljudi misli da korišćenje telefona u društvu šteti razgovoru, bar u nekim situacijama. No ta činjenica i dalje ne sprečava ljude da se zabavljaju svojim uređajima. 

89 odsto ispitanika tvrdi da su koristili telefone tokom nedavnih društvenih okupljanja, najčešće kako bi pročitali poruku ili mejl, fotografisali ili poslali poruku nekome. 

Ispitanici, a reč je o 3.000 odraslih osoba, smatraju da je u nekim situacijama korišćenje telefona ipak opravdano. 

77 odsto ljudi tako kaže da je u redu koristiti telefon dok šetate gradom, 75 odsto smatra da je isto tako prihvatljivo korišćenje telefona u javnom prevozu, dok ih 74 odsto smatra da je potpuno opravdano zabavljati se telefonom dok čekate u redu. 

Muškarci lakše odobravaju korišćenje telefona u društvenom okruženju od žena. 

Vlasnici pametnih telefona u mnogo većoj meri smatraju kako nije reč o problematičnom ponašanju od onih koji imaju starije modele telefona. I, nimalo začuđujuće, mlađi ljudi se manje živciraju zbog korišćenja telefona u društvu od starijih, piše "Tajm". 

izvor: express.hr

Objavljeno u Planeta

Iako je više mobilnih uređaja nego ljudi na ovoj planeti, to ne znači da svako ima telefon. U stvarnosti, više od polovine ljudi uopšte nema telefon, a sve više je i pametnih povezanih uređaja.

Broj ljudi koji žive na ovoj planeti prvi put je manji od broja mobilnih uređaja, među kojima je sve više onih koji samo komuniciraju s drugim uređajima, pokazuju podaci analitičara Udruženja GSM mobilnih operatora (GSMA). 

GSMA na svom online alatu koji uživo prati mobilne uređaje, navodi skoro 7,3 milijarde uređaja, dok je prema podacima američkih statističara broj ljudi na svetu nešto manji od 7,2 milijarde. 

Ljudska populacija raste stopom od 1,2 posto godišnje, što je otprilike dvoje novih ljudi svake sekunde, dok je kod mobilnih uređaja to pet puta brže, prenosi Independent. 

- Nijedna druga tehnologija nije na nas imala toliki uticaj kao mobilni telefoni. Ovo je najbrže rastući fenomen ljudske izrade u istoriji. Od nule do 7,2 milijardi smo stigli za samo tri decenije - rekao je Kevin Kimberlin iz kompanije Spencer Trask koja je bila jedan od ranih investitora u startup Millicom, koji s Facebookom i organizacijom Internet.org radi na povećanju dostupnosti mobilnih tehnologija i pristupa internetu u zemljama u razvoju. 

Upravo iz Millicoma kažu da ove ogromne brojke treba staviti i u pravi kontekst. Odnosno, 7,3 milijarde uređaja ne znači i da svaki čovek na svetu ima mobilni uređaj. U stvarnosti više od pola populacije uopšte nema mobilni telefon. 

Podaci pokazuju i da znatan broj ljudi u razvijenom svetu koristi više od jednog uređaja, ali i da se u obzir mora uzeti sve veći broj uređaja koji se spajaju s drugim uređajima, poput automobila, pametnih instrumenata... Stoga CNET navodi kako je u svetu trenutno čak 250 miliona konekcija između uređaja.

Izvor: 24sata.rs, B92

Objavljeno u Planeta

Svi horoskopski znakovi pišu i šalju poruke preko mobilnog telefona, ali nisu svi baš i toliko vešti u tome. Ima onih, kojima se desi da sve lepo otkucaju, a onda pošalju poruku na pogrešan broj.

OVAN

Zašto bi on uopšte nekog zavodio, pogotovo SMS-om, kad Ovan osvaja na licu mesta, bez uvijanja i dopisivanja (to je tako sladunjavo). Ipak, većina muških Ovnova rado će citirati nekog pesnika, ne bi li očarao osobu na koju se nameračio.Pa, ako baš treba da bude romantičan, biće i takav, a u ljubavi je - sve dozvoljeno! Žena Ovan će proslediti neku duhovitu (čak i lascivnu) cirkularnu poruku na više brojeva i - sačekaće da vidi ko se 'upecao'.

BIK

Kad su već izmislili mobilni telefon i dopisivanje preko SMS-a, romantični Bik će izabrati neku grafičku poruku u obliku cveta, npr. ruže. On nigde i nikad ne žuri, pa će strpljivo sačekati vaš odgovor, a ako ga ne bude, poslaće buket pravih ruža na vašu adresu i čekaće ispred vaše kuće da se uveri da ste ga dobili (a to će snimiti mobilnim telefonom). Žena Bik uživa u romantičnom SMS dopisivanju i mogla bi tako danima i noćima, sve dok udvarač ne preduzme odlučujući korak.

BLIZANCI

Ovaj maestro verbalnog zavođenja "zna znanje", pa će vas očarati upravo porukama kojima će zasipati vaš mobilni telefon koji nećete ni ispuštati iz ruku, jer će poruke pristizati i pristizati, a vi ćete se topiti od miline, pogotovo ako ste žensko. Možda ćete imati utisak da čitate roman u nastavcima ili gledate seriju koja se prekida na najzanimljivijem mestu, ali šarmu Blizanaca teško ćete odoleti, jer on ume s rečima. Ženi Blizancu dešava se da pošalje poruku na pogrešan broj što obično dovodi do neočekivano uzbudljivog ili duhovitog obrta u vezi, naravno.

RAK

Kako on voli da se dopisuje, kao nijedan drugi horoskopski znak, jer tako može da iskaže ono što ponekad ne ume ili ne može da prevali preko usta. Zato su poruke kao stvorene za emotivnog Raka, bez obzira kog je pola: njegove poruke nisu prepisane sa Interneta, niti ih prosleđuje na više adresa, jer on se obraća jednoj i jedinoj osobi, u tom trenutku, za njega. Ponekad smišljeno pusti nežnu poruku sa drugog broja i čeka odgovor od druge strane.

LAV

Šta bi on mogao da vam napiše, a što vam već nije pokazao, kazao ili dao na znanje ili vas je već jednostavno šarmirao bez ijedne ispisane poruke. Kad odluči da vas zavede rečima, Lav ma kog pola bio, već vas je napola "obario", pa mu preostaje samo - finiš. A kad već do toga dođe, on će se potruditi da vas obori s nogu jednom porukom koju ćete neprestano iščitavati na displeju. Lavica ume da vam pošalje pravu poruku u trenutku kada ste već pomislili da vas je zaboravila, a onda ćete joj jesti iz ruke kao mala maca.

DEVICA

Zašto gubiti dragoceno vreme na dopisivanje, kad možete da se vidite u četiri oka, negde u nekoj kafeteriji uz osvežavajuće piće i desert? Ali, i u tom slučaju, Devica će vam poslati kratku i jasnu, nedvosmislenu poruku, a ako je ne zanimate ili trenutno niste na spisku njenih želja, praviće se da je poruku videla - tek sutradan. Vrlo mudra i promućurna, žena Devica, će na neželjenu poruku odgovoriti isto kao i na onu priželjkivanu - ćutanjem. Pa, ko razume, shvatiće...

VAGA

Radoznala i romantična Vaga uživa i u SMS zavođenju i kao prava pesnička duša, rado citira stihove poznatih pisaca ili strofe iz neke pesme. Pa, vi onda razmišljajte šta je htela da vam poruči - obično, ništa posebno, osim želje da vam stavi do znanja kako je osvajanje, za nju, najzanimljiviji deo veze. A šta ima lepše od čarobnog zvuka tek pristigle poruke, kad zasvetli mali ekran mobilnog telefona okićenog nekim srcolikim priveskom, pogotovo kod ženske Vage?

ŠKORPIJA

Ko vas to zove sa skrivenog broja, kada na displeju svog mobilnog ugledate onaj famozni "privatan broj" koji može ozbiljno da vas zaintrigira. Tajanstvena Škorpija ne voli da ostavlja tragove, čak ni u vidu poruka, mada vam može poslati SMS sa nepoznatog broja i čekati da vidi kako ćete da reagujete. Ako šaljete poruke u njenom prisustvu, potrudiće se da vas špijunira i sazna kome i zašto pišete. Žena Škorpija napisaće vam šta je tog dana obukla ili će vam jednostavno proslediti sliku, pa pokušajte da je ignorišete, ako izdržite.

STRELAC

On često zabrlja iz najbolje namere, pa prosledi pravu poruku na pogrešan broj, odnosno pogrešnoj osobi. Kad je šteta već učinjena, praviće se kao da se ništa nije desilo, ali će ubrzano smišljati koji će izgovor najbolje upaliti. Ona je duhovita i voli pomalo da "filozofira", čak i kad šalje zavodničke poruke, ali pada na tajanstvene i nedorečene SMS-ove, pogotovo kad nije sigurna koji joj od brojnih udvarača piše.

JARAC

SMS zavođenje je kao stvoreno za romantičnog i nežnosti željnog Jarca, pa će on uživati u svakoj reči, u svakoj rečenici nekih poruka koje će dugo čuvati u memoriji svog telefona. Kada mu je stalo do nekoga, pisaće mu iskreno, od srca, ne sluteći koliko rizikuje otvarajući svoju dušu. Ako nije zainteresovan, Jarac će vam munjevitim odgovorom staviti do znanja da ste nepoželjni. I da nema potrebe da ga više uznemiravate.

VODOLIJA

Vodolija vam neće pisati romantične, već duhovite poruke, ali takve da ćete teško smisliti odgovor. I dok vi budete razmišljali, ona će se stvoriti pred vama, na vašim vratima ili će vas "slučajno" sresti u blizini vašeg omiljenog kluba ili kafića. Pokazaće vam najnoviji "ajpod" na kojem je umemorisana baš vaša fotografija, ali ne slučajno, već namerno. Proslediće vam i neki video ili tonski zapis nas koji nećete moći da ostanete ravnodušni, jer Vodolija je umetnik moderne tehnologije. I modernog zavođenja.

RIBE

Onaj ko je izmislio SMS dopisivanje, mora da je imao neke veze sa Ribama, jer njima baš to odgovara, bilo da zavode ili žele da budu zavedene. Muške Ribe pažljivo barataju s porukama, brišu ih posle čitanja, jer se boje da ih stalna partnerka ne uhvati na (pismenom) delu.Ženske Ribe su nenadmašne zavodnice čak i na rečima i to pisanim u vidu SMS-a, jer umeju da odaberu pravi izraz u pravom trenutku. A onda zaćute, kao da su u zemlju potonule, dok druga strana čezne i ne zna šta će sa sobom.

Izvor: conopljanews.net

Objavljeno u Horoskop

Ostavite vaš komentar i ovde...

Još vesti iz kategorije...

Newsletter

Prijavite se na Newsletter i dobijajte najnovije vesti u vaš inbox
Top