Nakon održavanja edukativnih aktivnsoti za učenike srednjih i osnovnih škola, sprovođenja volonterske akcije uklanjanja dve divlje deponije, održana je i zavštrna faza projekta „Ekološka inicijativa“ i tom prilikom su organizovane poste gradskom reciklažnom centru, koje su organizovane za učenike srednje škole „Sveti Sava“ i to za učenike smera „Tehničar zaštite životne sredine“.

Prilikom obilaska, učenici su imali priliku da se upoznaju sa pogonom za primarnu selekciju sirovina, kao i postupkom selekcije komunalnog i reciklabilnog otpada.
U sklopu upoznavanja sa funkcionisanjem reciklažnog centra, mladi ekolozi su imali priliku i da daju svoje predloge i sugestije vezane za funkcionisanje i rad samog centra, ali i korisne predloge za načine prikupljanja otpada koji može da se reciklira, pa je iz ovih poseta proistekla ideja da se među učencima sprovede „mini“ projekat sakupljanja otpadnih jestivih ulja iz domaćisntava koje se u ogromnim količinama odlaže bez iskorišćavanja potencijala ove otpadne sirovine i to su đaci zacrtali kao glavni zadatak u okviru svoje struke.

Objavljeno u Somborske vesti

Udruženje građana Volonter je tokom oktobra meseca sproveo intezivne obuke za mlade poljoprivredne proizvođače i učenike iz srednje poljoprivredne škole iz Sombora.

Projekat pod nazivom „Ruralna inicijativa“ je imao za cilj da osposobi što veći broj mladih za bavljnje poljoprivrednom proizvodnjom, koja predstvalja veliki i neiskorišćen potencijal Sombora i okoline, kao i prelazak sa konvencionalne i intezivne poljoprivredne proizvodnje na plasteničku proizvodnju i usavršavanje znanja o razvoju novih standarda i tehnologija, poboljšanje kvaliteta proizvoda, informisanjem mladih poljoprivrednika o aktuelnim konkursima Evropske unije za poljoprivredna gazdinstva, kao i ostalim konkursima koje raspisuje Grad Sombor, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i Ministarstvo poljoprivrede.

Osposobljavanje mladih se vršilo putem predavanja, radionica i treninga, učenjem iz stručnih litertatura, kao i pomoći prilikom pripreme za tržište (promocija proizvoda u medijima, na sajmovima...).

Projekat „Ruralna inicijativa“ finansira Pokrajinski Sekretarijat za sport i omladinu, po konkursu za realizaciju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini, a partneri na projektu su Srednja poljoprivredna škola i poljoprivredna stručna služba iz Sombora.

Objavljeno u Somborske vesti
sreda, 29 novembar 2017 00:00

Uklanjanje divljih deopnija u Bačkom Bregu

Udruženje građana Volonter u saradnji sa JKP „Čistoća“ i MZ Bački Breg su u petak 24.11. i u utorak 28.11.2017. godine organizovali akciju uklanjanja dve divlje deponije na teritoriji Mesne zajednice Bački Breg. U akciji uklanjanja divlje depnije su učestvovali volonteri iz osnovne škole „Moše Pijade“ i volonteri iz UG „Volonter“, dok su kabasti otpad i reciklabilne sirovine uklanjale mašine iz JKP „Čistoća“.

Ove dve deponije su predstavljale komunalni problem ovog naseljenog mesta, a ovakvim akcijama smo pokušali da skrenemo pažnju javnosti na značaj očuvanja okoline, kao i udruživanja u zajedničke volonterske akcije kako bi se promenila i sama svet kod lokalnog stanovništva, pogotovo u manjim sredinama u kojima je tek odnedavno krenuo organizovan odvoz otpada i saniranje divljih deponija koje su korišćene decenijama.

Ovom prilikom je uklonjeno preko sto kubnih metara otpada koji je predstavljao opasnost po zagađenje okoline, kao i širenja zaraznih bolesti, jer se same deponije nalaze u neposrednoj blizini naseljenog mesta, na svega nekoliko metara od stambenih objekata. Otpad koji je uklonjen sa divlje depnije, odnet je na gradsku deponiju u Rančevu.

Ove aktivnsoti su sprovedene u okviru projekta „Ekološka inicijativa“, a finansira ga Ministarstvo zaštite životne sredine, dok je partner na projektu JKP „Čistoća“.

Objavljeno u Somborske vesti

Udruženje građana Volonter tokom oktobra i novembra meseca sprovodi projekat „Ekološka inicijativa“, koji ima za cilj podizanje ekološke svesti kod dece i mladih, pre svega kod učenika osnovnih i srednjih škola, kojima je neophodna promena svesti u ovoj oblasti, jer su to budući naraštaji od kojih zavisi i očuvanje naše okoline.

U program obuka koji traje do kraja novembra, biće uključeno oko 550 đaka iz osnovnih škola sa teritorije grada Sombora, uključujući i đake iz škola u naseljenim mestima, kao i 250 đaka iz srednjih škola sa teritorije grada Sombora.

Kroz realizaciju projektnih aktivnosti, korisnici projekta će steći odgovornost za očuvanje ekologije i odgovoran odnos prema otpadu, tj načinima pravilnog upravljanja otpadom, zanačaju sortiranja otpada i prednostima reciklaže.

Naše udruženje već nekoliko godina sprovodi slične programe, a ovaj program, koji ima veliki značaj za očuvanje naše okoline, finansira Ministrastvo za zaštitu životne sredine, sufinansira Grad Sombor – po programima za decu, dok je partner na projektu JKP „Čistoća“ Sombor.

Objavljeno u Somborske vesti

Udruženje građana Volonter je u tokom ove nedelje završio realiztaciju projektnih aktivnosti u okivru projekta „Energetski štediša 2.0“ koji se već druge godine za redom organizuje u saradnji sa srednjom poljoprivrednom školom iz Sombora. Projekat „Energetski štediša“ je namenjen učenicima srednje poljoprivredne škole, a pre svega mladima koji imaju svoja poljoprivredna gazdinstva.

U toku edukativnih aktivnosti, učenici su prošli nekoliko edukacija vezanih za energetsku uštedu na poljoprivrednim gazdinstvima, kao i o upotrebama obnovljivih izvora energije.

Kroz radionice, đacima su bili prezentovavani načini na koje mogu da smanje rasipanje energije na svom poljoprivrednom gazdinstvu, a tako i da smanje troškove za njih čija proizvodnja ima negativne efekte na našu okolinu, od zagađenja vazduha, voda i zemljišta, s jedne strane, a sa druge strane stvaraju se veći troškovi koji utiču na ekonomsku neefikasnost domaćinstava i poljoprivrednih gazdinastava.

Ovaj program je osmišljen sa ciljem da mladi poljoprivrednici razviju mehanizme za uštede, počnu da pravilno razmišljaju i stvaraju sredinu u kojoj će energetska efikasnost biti sastavni deo planiranja poslovanja i funkcionisanja njihovih poljoprivrednih imanja.

Ovom prilikom su se mladi poljoprivrednici upoznali i sa konkursima na koje mogu da konkurišu sa svojim registrovanim poljoprivrednim gazdinstivma, a tiču se energetske efikasnosti farmi, korišćenja toplotnih pumpi u cilju zagrevanja plastenika, upotrebe solarne energije u poljoprivrednoj proizvodnjei i dr.

Projekat finansira Pokrajinski Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine.

Objavljeno u Somborske vesti

Udruženje građana Volonter je u tokom prošle nedelje organizvao Volontersko-ekološki projekat „Ekološko ćoše“, koji je za cilj imao da decu, uzrasta do 14 godina, upozna sa osnovnim principima ekologije i zaštite životne sredine.

Učenici Osnovne škole „Bratsvo-jedinstvo“ u Bezdanu su kroz edukatvne i volonterske aktivnosti prošli niz tema kao što su: upravljanje otpadom, obnovljivi izvori energije i reciklaža,a nakon edukativnog dela organizovana je volonterska akcija čišćenja okoline Velikog bačkog kanala, a u sklopu biciklističkog kampa „Bezdan“, gde su bile organizovane i same edukativne aktivnosti. Sav otpad koji se prikpuio u ovoj akciji je sortiran i odnet u gradski reciklažni centar.

U sklopu projektnih aktivnosti ovog projekta, biće organizovana i akcije sadnje drva u okolini bezdanskog kampa, čim budu idealni uslovi za vremenski sadnju.

Projekat „Ekološko ćoše“ finansira Minitarstvo omladine i sporta u okviru programa „Mladi su zakon“, a u saradlji sa Somborskim edukativnim centrom koji je resurs centar za ovaj program.

Objavljeno u Somborske vesti

UG Volonter, u saradnji sa srednjom poljoprivrednom školom i Poljoprivrednom stručnom službom Sombor organizuje intezivne obuke za mlade poljoprivredne proizvođače.

Obuke, koje će se održavati tokom oktobra i novembra meseca, biće namenjene mladima koji žele da pokrenu i unaprede poljoprivrednu proizvodnju na svojim gazdinstvima, sa akcentom na plasteničku i organsku poljoprivrednu proizvodnju, a sadržaće se iz praktičnih i eduaktivnih delova.

Na program se mogu prijaviti mladi do 30 godina, a prijave mogu izvršiti slanjem maila na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili na telefon 069.55.44.030

Program obuka se odvija u sklopu projekta "Ruralna inicijativa", a finansira ga Pokrajinski Sekretarijat za sport i omladinu.

Objavljeno u Somborske vesti

Udruženje građana Volonter iz Sombora, najoštrije demantuje netačne i paušalne izjave čelnika pokreta „Dosta je bilo“ da je ovo udruženje učestvovalo u kriminalnim radnjama, a koje su u svojim saopštenjima za medije naveli iz tog političkog pokreta.

Naime, u saopštenju za javnost koje su u petak 10.02.2017. godine dobili mediji od političkog pokreta „Dosta je bilo“ su navedene gnusne laži na račun našeg udruženja, okrivljujući nas da nismo sproveli ni jednu aktivnost vezanu za edukaciju građana na temu ekologije i zaštite životne sredine, pozivajući se na informacije koje su dobili od odgovornih lica iz škola sa teritorije Grada Sombora da im naše udruženje nije poslalo ni jedan dopis.

U ugovoru koji smo sklopili sa JKP „Čistoća“ Sombor jasno stoji da dinamiku predavanja određuje isključivo naručilac, pa je tako dopis svim školama koje su bile obuhvaćene ovim programom slat sa službene mejl adrese iz ovog preduzeća i u dopisu jasno stoji da se aktivnosti edukacije sprovode u saradnji sa UG „Volonter“, te zbog toga naše udruženje ni nije moglo da šalje dopise i određuje dinamiku i lokaciju predavanja.

Svi sadržaji mejlova koji sadrže datum slanja i primaoca, a koji su poslati da bi se obavestile škole stoje na raspolaganju svim istražnim organima, kao i ostali dokazi da su aktivnosti vezane za ovu Javnu nabavku sprovedne, kao što su izveštaji sa predavanja od stručnih predavača, prezentacije koje su bile izrađene u ove svrhe, spisak popisanih divljih deponija sa koordinatama, kao i liste svih učesnika ovog programa sa svojeručnim potpisom, kojih ima 3.301 na tertoriji grada, a koji su svedoci da su aktivnosti sprovedene.
Takođe, demantujemo i navode da naše udruženje služi za izvlačenje novca za bilo koju političku partiju.

Udruženje građana Volonter, koje je aktivno preko četiri godine i do sada uradilo preko 47 projekata koji su finansirani iz različitih izvora, od lokalnih, pokrajinskih i republičkih izvora, ambasada, fondacija iz Evropske unije i Evroske komisije, je zbog svih navedenih neistina pretrpelo ozbiljno narušavanje ugleda zbog blaćenja u javnosti, paušalnih zaključaka i neistina izneteih na račun našeg udruženja i zbog toga ćemo podneti tužbe za povredu časti i ugleda protiv nadležnih iz političkog pokreta „Dosta je bilo“ , a koji stoje iza ovog saopštenja. Sva sredstava koja budu dobijena na ime naknadne štete koju smo pretrpeli ovim putem biće upotrebljena za još jedan ciklus predavanja na temu zaštite životne sredine.

Objavljeno u Somborske vesti

GG Dosta je bilo - Sombor, podnela je danas krivičnu prijavu Tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu, protiv Nikole Pajića, direktora JKP Čistoća Sombor, kao i protiv, za sada, NN lica u UG Volonter iz Sombora, zbog osnovane sumnje da su počinili krivično delo Zloupotreba službenog položaja iz člana 359 st. 2, a u vezi krivičnog dela Zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom iz člana 228 st. 2.

Analizom izveštaja o radu JKP Čistoća Sombor, utvrđeno je da je, po osnovu javne nabavke broj JNMV 20-2015, to javno preduzeće sklopilo ugovor, a potom i isplatilo iznos od 1.050.000,00 dinara (bez PDV-a) UG Volonter Sombor, a za posao koji nikad nije izvršen.

Po ugovoru koji je dostupan na Portalu javnih nabavki ( portal.ujn.gov.rs), JKP Čistoća je sa UG Volonter iz Sombora sklopila ugovor o vršenju usluga edukacije korisnika na temu podizanja ekološke svesti građana u svim mesnim zajednicama i osnovnim i srednjim školama na teritortiji grada Sombora, u ukupnom trajanju od 60+60 edukativnih dana. Za tu uslugu je isplaćen navedeni iznos, a usluga nikad nije izvršena.

Nakon dobijelih informacija o ovom poslu, GG Dosta je bilo je uputila zahtev za davanje informacija od javnog značaja svim ustanovama u kojima se edukacija trebala održati. Od svih smo tražili da se izjasne da li su dobili zahtev od UG Volonter da održe spornu edukaciju, i ukoliko jesu, da li je ista održana, i da nam dostave dokaze o izvršenoj usluzi. Na osnovu dobijenih informacija od odgovornih lica u tim ustanovama, nedvosmisleno je utvrđeno da se UG Volonter nije uopšte javio tokom 2015 godine da izvrši bilo kakvu edukaciju u vezi teme za koju su dobili sredstva.

Uvidom u sajt Agencije za privredne registre (http://pretraga.apr.gov.rs/) , utvrdili smo da je zastupnik UG Volonter Dajana Opačić, supruga Nebojše Opačića, odbornika u Skupštini grada Sombora, inače stranačkog kolege Nikole Pajića, direktora JKP Čistoća.

Obzirom na ovakvu stranačku povezanost naručioca i pružaoca sporne usluge, smatramo da se radi o organizovanom izvlačenju novca iz JKP radi finansiranja sopstvenih i stranačkih aktivnosti.

Ovo je uobičajena šema finansiranja političkih stranaka u Srbiji, koja je dovela do pustošenja javnih finansija, i zbog kojih se u Srbiji svakoga dana živi sve lošije.

Građani sada sa pravom mogu da se pitaju da li su cene komunalnih usluga realne, ili naduvane, kako bi se finansirali pojedinci ili njihove stranke. Na osnovu informacija dobijenih u toku prikupljanja dokaza za podnošenje ove krivične prijave, došli smo do saznanja o još nekim zloupotrebama koje ćemo ispitati u narednom periodu.

Odbornička grupa Dosta je bilo – Sombor će podneti zahtev za dopunu dnevnog reda za Skupštinu zakazanu za 14.02.2017 god, odnosno predložiti Gradu, kao osnivaču JKP Čistoća da izvrši kontrolu navoda koje smo izneli u prijavi, i nakon toga smeni direktora.

Ovim putem pozivamo sve građane koji imaju bilo kakva pouzdana saznanja o zloupotrebama u javnom sektoru da nam se jave kako bismo mogli zajednički da preduzmemo sve moguće korake radi sankcionisanja odgovornih lica i sprečavanja daljih zloupotreba.

Objavljeno u Politika

Udruženje građana Volonter je u prethodne dve nedelje realizovao projekat pod nazivom „Energetki štediša“ koji je imao za cilj podizanje svesti i upoznavanje sa načinima energetske uštede u domaćinstvima i na poljoprivrednim gazidnstvima.

Programom, koji je obuhvatio nekoliko sesija, bilo je obuhvaćeno preko 50 đaka srednjih škola. Kroz radionice, đacima su bili prezentovavani načini na koje mogu da smanje rasipanje energije na svom poljoprivrednom gazdinstvu, a tako i da smanje troškove za njih čija proizvodnja ima negativne efekte na našu okolinu, od zagađenja vazduha, voda i zemljišta, s jedne strane, a sa druge strane stvaraju se veći troškovi koji utiču na ekonomsku neefikasnost domaćinstava i poljoprivrednih gazdinastava.

Ovaj program je osmišljen sa ciljem da mladi poljoprivrednici razviju mehanizme za uštede, počnu da pravilno razmišljaju i stvaraju sredinu u kojoj će energetska efikasnost biti sastavni deo planiranja poslovanja i funkcionisanja njihovih poljoprivrednih imanja.
Ovom prilikom su se mladi poljoprivrednici upoznali i sa konkursima na koje mogu da konkurišu sa svojim registrovanim poljoprivrednim gazdinstivma, a tiču se energetske efikasnosti farmi, korišćenja toplotnih pumpi u cilju zagrevanja plastenika, upotrebe solarne energije u poljoprivrednoj proizvodnjei i dr.

Obuke na ovom projektu, koji finansira Pokrajinski Sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, su bili Marijeta Štampfer i Milovan Topić, a partner na projektu je Srednja poljoprivredna škola Sombor.

Objavljeno u Somborske vesti

Udruženje građana Volonter je u prethodnih dva meseca organizovao niz edukativnih aktivnosti na temu zaštite životne sredine i upravljanja otpadom. Sve edukacije i ekološke radionice su organizovane za učenike trećih i četvtih razreda osnovnih škola u gradu i naseljenim mestima, kao i za prve i druge godine srednjih škola, dok su za stanovnike naseljenih mesta su bile organizovane tribine.

Do sada, obuke na temu reciklaže, upravljanja otpadom i zaštite životne sredine je prošlo preko 900 učenika osnovnih i srednjih škola, što predstavlja veliki uspeh ovog projekta, koji ima za cilj podizanje ekološke svesti kod dece i mladih. Takođe, u sklopu projekta su organizovane i ekološke radionice u Domu za decu bez roditeljskog staranja „Mirosav Mika Antić“, volonterske akcije čišćenja šumice na Novoj Selenči, eko-kvizovi i posete gradskom reciklažnom centru.

Ove aktivnosti su se sprovele u sklopu projekta „Ekolozi u akciji i edukaciji“ koje finansira Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, a partneri na ovom projektu su JKP „Čistoća“ i JKP „Zelenilo“.

Objavljeno u Somborske vesti
ponedeljak, 12 septembar 2016 00:00

Početak projekta "Ekolozi u akciji i edukaciji"

Udruženje građana „Volonter“ je u petak, 09.09.2016. godine održalo konferenciju za medije na kojoj je najavljen početak projektnih aktivnosti u okviru projekta „Ekolozi u akciji i edukaciji“ koji je počeo sa realizacijom 01. septembra i traje do 31. novembra.

Na konferenciji su govorili menadžer projekta Nebojša Opačić i direktor JKP „Čistoća“ Nikola Pajić, a konferenciji su prisustvovali i stručni predavači iz oblasti zaštite životne sredine koji će biti angažovani na obukama.

U ovom periodu, kako je najavljeno od strane Nebojše Opačića iz udruženja građana „Volonter“, biće realizovan niz aktivnosti vezanih za zaštitu životne sredine, a planirano je da se održe edukativne aktivnosti za učenike osnovnih i srednjih škola na teme kao što su: upravljanje otpadom, obnovljivi izvori energije, reciklaža i dr, a biće organizovane i volonterske akcije čišćenja pojedinih izletišta u gradu gde će nakon akcije biti postavljene kante za otpatke i table sa upozorenjima. Takođe, učesnici projekta će imati priliku da obiđu Gradski reciklažni centar koji funkcioniše u okviru JKP „Čistoća“ i da se upoznaju sa radom i značajem ovog pogona za očuvanje životne sredine.

Predstavnici udruženja su izjavili da očekuju da se ovim aktivnostima priključi veliki broj mladih ljudi, prvenstveno iz seoskih sredina, gde su neformalni vidovi edukovanja nedostupni mladima.
Kroz realizaciju projektnih aktivnosti, korisnici projekta će steći odgovornost za očuvanje ekologije i odgovoran odnos prema otpadu, tj načinima pravilnog upravljanja otpadom, zanačaju sortiranja otpada i prednostima reciklaže. Stanovništvu u naseljenim mestima biće predočen ispravan način ponašanja u ekosiistemu, kao i značaj upravljanja otpadom u naseljenim mestima, gde je od nedavno uspostavnjen organizovan odvoz smeća od strane JKP „Čistoća“ Sombor i očekuje se da domaćinstva više sarađuju i pravilno sortiraju i odlažu otpad, kao i da ne bacaju otpad na divlje deponije.

Prema rečima Nikole Pajića, direktora JKP „Čistoća“, ovakve inicijative je uvek potrebno podržati kako bi se podigla svest sugrađana, posebno kod najmlađe populacije, zbog toga što su oni budući naraštaji koji treba da imaju pozitivan odnos prema životnoj sredini, kako bi se iz generaciju u generaciju stvarala zdravija okolina. Ovaj projekat je od velikog značaja za naseljena mesta u kojima je od nedavno uspostavljen organizovan odvoz otpada, te je u tim mestima neophodno edukovati i informisati stanovništvo, kako bi im se približili pozitvni stavovi oko teme kao što je ova – upravljanje otpadom.
Promena svesti kod mladih naraštaja, odogvoran odnos prema okolini, razbijanje predrasuda, zainteresovanost stanovnika seoskih mesnih zajednica da se uključe u proces organizovanog odvoza smeća, povećan broj korisnika usluga JKP „Čistoća“ koji pravilno odlaže otpad i sortira ga na pravilan način, smanjen broj divljih deponija su glavni ciljevi ovog projekta, te se kao rezultat očekuje povećena količinia sortiranog otpada u reciklažnom centru koji može da se reciklira, što doprinosi smanjenju zagađena okoline i porastu procenta reciklaže sirovina, koji u Srbiji iznosi svega 1%.

Projekat finansira Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, u okviru konkursa za realizaciju projekata iz oblasti zaštite životne sredine, a partneri na projektu su JKP „Čistoća“ i JKP „Zelenilo“.

Objavljeno u Somborske vesti
nedelja, 05 jun 2016 00:00

Podrška zapošljavanju mladih

Udruženje građana „Volonter” iz Sombora je u proteklih osam dana (od 6. do 14. maja) realizovao projekat „Together for Rural Youth Entrerepreneurship” („Zajedno za omladinsko ruralno preduzetništvo”) gde je 35 omladinskih radnika i mladih lidera iz 10 evropskih zemalja završilo obuku o preduzetništvu za mlade u ruralnim sredinama. Učesnici su imali priliku da uče o socijalnom preduzetništvu, mehanizmima podrške mladim privrednicima, izazovima sa kojima se suočavaju mladi nezaposleni, ali i da zajedno pripreme aktivnosti koje će im pomoći da u sledećoj fazi ovog projekta promovišu preduzetništvo među mladima i pomognu im da započnu svoj biznis.

Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa kulturama drugih zemalja, da borave u Somboru osam dana, da posete uspešne mlade preduzetnike i da sa njima razmene iskustva. Projekat je uključio učesnike iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Makedonije, Slovačke, Češke, Estonije, Austrije, Rumunije i Finske, a realizovan je kroz program Evropske komisije za obrazovanje omladinskih radnika Erasmus+, gde od prošle godine Srbija ima delimično učešće.

Projekat je početak uspešne saradnje somborskog udruženja građana „Volonter” i partnerskih organizacija koje se bave sličnim problemima na lokalnom nivou, a imaju iskustva u korišćenju EU fondova. Iskustva sa ovog projekta će svakako značiti i mladima iz Sombora koji će u narednom periodu pokušati da iskoriste priliku i zajedno sa institucijama i građanima Sombora doprinesu zapošljavanju mladih, a posebno u seoskim područjima.

U okviru projekta pokrenuta je i informativna stranica na društvenoj mreži Fejsbuku na kojoj će biti objavljivane značajne informacije za omladinsko ruralno preduzetništvo: facebook.com/ RuYouEnt.

PREUZMITE TOOLBOX (PDF, 1MB)

Objavljeno u Somborske vesti

 

Udruženje građana „Volonter“ iz Sombora je u proteklih 8 dana realizovao projekat “Togather for Rural Youth Entrerepreneurship” gde je 35 omladinskih radnika i mladih lidera iz 10 evropskih zemalja završilo obuku o preduzetništvu za mlade u ruralnim sredinama.

Trening “Togather for Rural Youth Entrerepreneurship”  (Zajedno za omladinsko ruralno preduzetništvo) je od 06.05. - 14.05.2016. okupio 35 mladih iz lokalnih zajednica koji u okviru svojih organizacija realizuju lokalne i međunarodne projetke koji imaju za cilj podršku mladim preduzetnicima i nezaposlenoj omladini u ruralnim zajednicama.

Učesnici su imali priliku da uče o socijalnom preduzetništvu, mehanizmima podrške mladim privrednicima, izazovima sa kojima se suočavaju mladi nezaposleni, ali i da zajedno pripreme aktivnosti koje će im pomoći da u sledećoj fazi ovog projekta promovišu preduzetništvo među mladima i pomognu im da započnu svoj biznis. Osim toga, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa kulturama drugih zemalja, da posete i borave u Somboru osam dana  i ovde da posete uspešne mlade preduzetnike i da sa njima razmenu iskustva.

Projekat je uključio učesnike iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Makedonije, Slovačke, Češke, Estonije, Austrije, Rumunije i Finske, a realizovan je kroz program Evropske komisije za obrazovanje omladinskih radnika Erasmus+, gde od prošle godine Srbija ima delimično učešće.

Ovaj projekat je početak uspešne saradnje somborskog udruženja građana “Volonter” i partnerskih organizacija koje se bave sličnim problemima na lokalnom nivou, a imaju iskustva u korišćenju EU fondova za smanjenje nezaposlednosti i podršku mladim preduzetnicima. Imajući u vidu otvaranje novih mogućnosti korišćenja EU fondova u Srbiji, iskustva sa ovog projekta će svakako značiti i mladima iz Sombora koji će u narednom periodu pokušati da iskoriste priliku i zajedno sa institucijama i građanima Sombora doprinesu zapošljavanju mladih, a posebno na seoskim područjima u okolini Sombora.

U okviru projekta pokrenuta je i informativna stranica na društvenoj mreži Facebook na kojoj ćemo objavljivati značajne informacije za omladinsko ruralno preduzetnistvo: facebook.com/RuYouEnt

Objavljeno u Somborske vesti
četvrtak, 03 decembar 2015 05:28

Održano predavanje "Mladi i plastenici"

 

Udruženje građana „Volonter“ je tokom novembra meseca realizovao projekat „Mladi i plastenici“, gde je u saradnji sa Srednjom poljoprivrednom školom, Poljoprivrednom stručnom službom Sombor i udruženjem „Agro-organik“ iz Osijeka organizovana intezivna obuka za mlade poljoprivrednike na temu povrtarske proizvodnje u plastenicima.

Cilj projekta je bio da motiviše mlade srednjoškolce iz srednje poljoprivredno-prehrambene škole i mlade poljoprivredne proizvođače iz okoline Sombora da se bave plasteničkom proizvodnjom u poljoprivredi, kao jednom velikom šansom za razvoj malih gazdinstava i pokretanje sopstvenog biznisa uz minimalna ulaganja.

Objavljeno u Somborske vesti

Ostavite vaš komentar i ovde...

Još vesti iz kategorije...

Newsletter

Prijavite se na Newsletter i dobijajte najnovije vesti u vaš inbox
Top