Predsednik Skupštine grada Sombora prim. dr Zoran Parčetić, uputio je odbornicima saziv za 21. sednicu Skupštine za 12. januar 2018. godine.

Prema sazivu, Skupština bi trebalo da počne sa radom u 9.00 časova, u velikoj sali zgrade lokalne samouprave, tzv. Županija, Trg cara Uroša 1, Sombor.

Na 21. sednici odbornici će razmotriti Predlog odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Sombora, te odlučiti o imenovanju direktora JKP „Vodokanal“ i o drugim predlozima Odbora za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose grada.

Originalan saziv za 21. sednicu Skupštine grada, dostupan je ovde.

Objavljeno u Somborske vesti

Odbornici Skupštine grada Sombora, na 20. sednici, održanoj 21. decembra 2017. godine, doneli su Odluku o budžetu grada Sombora za 2018. godinu.

Budžet je obrazložio Sava Dojić, član Gradskog veća za finansije i privredu i nakon rasprave budžet je usvojen većinom glasova odbornika.

Prema Odluci o budžetu, prihodi za narednu godinu planirani su na nivou od 2.850.000.000,00 dinara i na osnovu njih planirani su i rashodi na istom nivou. Prema globalnoj raspodeli najveća izdvajanja planirana su u komunalnoj oblasti i to na nivou 31,08 odsto, za oblast društvenih delatnosti 19,06, obrazovanje 18,69, za rashode opšte namene 16,80 , za Gradsku upravu, Gradsko veće, Skupštinu grada i Gradsko pravobranilaštvo 14,37 odsto budžetskih sredstava i rashode opšte namene 16,80 odsto.

Odbornici su usvojili i set odluka koje čine sastavni deo budžeta, a to su: Odluka o gradskim administrativnim taksama, Odluka o naknadama za usluge koje Gradska uprava vrši drugim licima, te odluku o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji grada Sombora.

Skupština je dala saglasnost i na programe poslovanja javnih komunalnih preduzeća za 2018. godinu i to: JKP „Vodokanal“, JKP „Vodovod“, Bezdan, JKP „Čistoća“, JKP „Prostor“, JKP „Zelenilo“, JKP „Energana“ i JKP „Parking servis Sombor“. Odbornici su usvojili i program rada javnih ustanova za 2018. godinu i to: GB „Karlo Bijelicki“, Narodnog pozorišta Sombor, Galerije „Milan Konjović“, Istorijskog arhiva, Gradskog muzeja, SC „Soko“, Centra za socijalni rad i Doma zdravlja „Dr Đorđe Lazić“, Sombor.

Skupština je usvojila i Odluku o prvim izmenama i dopunama odluke o izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije naseljenog mesta Svetozar Miletić, te Odluku o prvim izmenama i dopunama odluke o izradi plana detaljne regulacije dela puta Stapar-Sivac, deonice na delu područja grada Sombora od puta L-410 do katastarske i teritorijalne granice opštine Kula.

Skupština je za direktora JKP „Parking servis Sombor“ imenovala dosadašnju direktorku Gordanu Vulović, a za direktora JKP „Vodovod“ u Bezdanu imenovan je Dejan Kubatov.

Na 20. sednici Skupštine grada Sombora za pravobranioca grada Sombora postavljena je Irina Burka Parčetić, a za zamenike pravobranioca Snežana Milanković i Svetlana Knežević.

Odbornici su usvojili Kadrovski plan Gradske uprave grada Sombora i utvrdili konačnu rang listu za članstvo u Lokalnom antikorupcijskom forumu grada Sombora, prema kojoj su članovi LAF-a: Nemanja Jovanović, Vladimir Đumić, Dragana Milanković i Nenad Tica.

Usvojen je i Program rada Skupštine grada u narednoj godini, te odlučeno i da se kao poklon gradu prihvati objekat u k.o. Riđica, tzv. „Kaštel“ koji gradu ustupa, odnosno poklanja „Meteor-komerc“ i porodica Dobrilović. „Kaštel“ bi, prema želji porodice Dobrilović, trebalo da se koristi u humanitarne svrhe, odnosno kao sigurna kuća ili dom za nezbrinute

U okviru poslednje tačke dnevnog reda konstatovano je da Vladimiru Jerkoviću, ističe mandat direktora Ustanove za kulturu GB „Karlo Bijelicki“, te je pokrenut postupak za izbor novog direktora. Uvažavajući način izbora, Skupština je dala pozitivno mišljenje na predlog Upravnog odbora ove ustanove da Nataša Turkić, profesor razredne nastave vrši funkciju direktora GB „Karlo Bijelicki“. Skupština je obavezala sekretarku Skupštine grada da pribavi mišljenje Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine o predlogu UO GB „Karlo Bijelicki“ i mišljenju Skupštine grada o istom, te da kompletnu dokumentaciju dostavi Vladi AP Vojvodine na dalje postupanje.

Objavljeno u Somborske vesti

Zdanje ovdašnje gradske Skupštine je u protekle bezmalo tri decenije novovekog parlamentarizma bilo poprište burnih svađa predstavnika vlasti i opozicije, često i nemi svedok bizarnog ponašanja pojedinih odbornika i odborničkih grupa, ali je juče prvi put jedan odbornik, tačnije odbornica, udaljena iz skupštinske sale uz ograničenu primenu sile.

Predsednik Skupštine grada Zoran Parčetić je, nakon dve opomene i isključenja sa sednice, bio prinuđen da naloži pripadnicima privatnog obezbeđenja koje servisira Gradsku upravu, da iz skupštinskih skamija udalji predstavnicu Rusko-srpskog pokreta Dunju Prokić, koja je odbijala da napusti veliku salu Skupštine grada, u kojoj se tradicionalno održavaju sednice najvišeg organa lokalne samouprave.
Do incidenta je došlo čak i pre diskusije o dnevnom redu, tačnije prilikom usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, sa koje je Prokićka takođe udaljena nakon izrečenih opomena. Prve verbalne varnice između odbornice koja je, inače, podnela i zahtev o proširenju dnevnog reda po hitnom postupku i predsedavajućeg sevnule su zbog sukobljavanja oko formulacije korišćene u zapisniku koji član poslovnika o radu Skupštine je primenjen prilikom njenog udaljenja.

Dunja Prokić je u nekoliko navrata predsednika Skupštine nazvala „nasilnik Parčetić“, na šta joj je ovaj oduzeo reč, a kako se opoziciona odbornica oglušila o to, odbornici iz vladajućeg bloka predvođenog Srpskom naprednom strankom su napustili salu što je „srušilo“ kvorum pa je nakon prebrojavanja prisutnih predstavnika narodne volje, spiker parlamenta proglasio desetominutnu pauzu.

Nakon pauze, prva se, reklamirajući povredu poslovnika, za reč javila ponovo Dunja Prokić, a kako je uz kritiku što joj nije omogućeno da dobije materijal za jučerašnju sednicu, pored elektronskog, i u pisanom obliku, nastavila da naziva Parčetića nasilnikom brzo su joj izrečene dve opomene nakon kojih je usledila i izrečena mera udaljenja sa sednice što su većinom glasova (38) odobrili odbornici vladajuće većine, dok su opozicioni, njih devet, bili protiv. Kako odbornica Prokić nije želela da napusti salu, ponovo je proglašena pauza i pozvano obezbeđenje, koje se petnaestak minuta verbalno ubeđivalo sa predstavnicom Rusko-srpskog pokreta oko njenog udaljenja, da bi je u jednom momentu prihvatili za ruke i pridigli iz skupštinske klupe ne bi li je udaljili iz sale. Nakon ovog kraćeg fizičkog kontakta i uz burne proteste odbornica Prokić je u pratnji obezbeđenja izašla iz sale, u koju su se doduše vratili odbornici, ali su predstavnici opozicije u znak solidarnosti sa izbačenom koleginicom i sami napustili sednicu Skupštine grada.

Predsedavanje sednicom je, nakon udaljenja odbornice Prokić, preuzeo zamenik predsednika Skupštine Milorad Sekulić, dok je Parčetić ostatak sesije pratio iz odborničkih klupa. U nedostatku opozicije preostali odbornici su ekspresno, za svega nekoliko minuta, usvojili izveštaj o izvršenju aktuelnog gradskog buyeta za period januar-septembar i prihvatili odluku o pripremi i distribuciji vode za piće kojom je omogućeno da se u ovdašnjim selima u kojima nisu ugrađeni vodomeri paušalno naplaćuje utrošak vode po ceni tri kubna metra po članu domaćinstva. Strateški plan komunalne policije za period 2018-2023. je takođe brzo usvojen bez ikakve diskusije, dok je prilikom poslednje tačke dnevnog reda, izbori i imenovanja, odbornička grupa Pokreta obnove kraljevine Srbije osetila potrebu da pohvali Duška Sekulića, direktora Sportskog centra „Soko“, kojem 10. decembra ističe četvorogodišnji mandat, a koji je bio predložen za vršioca dužnosti do izbora novog direktora, što je i usvojeno bez ijednog glasa protivljenja.

Spomenik Martinu Parčetiću
Da ceo događaj sa udaljavanjem odbornice Prokić nije ostavio, najblaže rečeno, neprijatan utisak, moglo bi se reći da je najjači utisak zasedanja predlog upravo predstavnice Rusko-srpskog pokreta, da se po hitnom postupku u dnevni red uvrsti tačka o podizanju spomenika Martinu Parčetiću, prezimenjaku i verovatno dalekom pretku aktuelnog predsednika Skupštine grada, inače prvom gradonačelniku Sombora iz davne 1749. godine. Ovaj, kao i drugi Prokićkin zahtev da se po hitnom postupku u dnevni red uvrsti tačka kojom bi ambasador Ruske federacije u Beogradu Aleksandar Čepurin bio proglašen za počasnog građanina Sombora, odbornici vladajuće većine su odbili, smatrajući da nema potrebe za hitnim postupkom.

Izvor: Dnevnik.rs

Objavljeno u Somborske vesti

Predsednik Skupštine grada Sombora prim. dr Zoran Parčetić, zakazao je 17. sednicu Skupštine grada. Sednica će se održati u velikoj sali zgrade Županije, Trg cara Uroša 1, Sombor, a početak zasedanja zakazan je za 9.00 časova.

Odbornicima je upućen saziv sa sledećim dnevnim redom: Predlog odluke o vrstama propisa koje donosi Skupština grada za koje je obavezna javna rasprava, postupak i način vođenja javne rasprave, Predlog odluke o oblicima i načinu ostvarivanja saradnje komunalne policije sa inspekcijom grada Sombora, te Predlog odluke o prvim izmenama i dopunama odluke o osnivanju JKP „Vodovod“, Bezdan.

U okviru četvrte tačke dnevnog reda odbornici će razmotriti Predlog odluke o drugim izmenama i dopunama odluke o promeni osnivačkog akta JKP „Zelenilo“, Sombor, a u okviru pete tačke Predlog odluke o četvrtim izmenama i dopunama odluke o davanju u zakup poslovnog prostora kojim upravlja JKP „Prostor“, Sombor.

Predlog odluke o drugim izmenama i dopunama odluke o promeni osnivačkog akta JKP „Prostor“, je šesta tačka dnevnog reda, a u okviru sedme, osme, devete i desete tačke odbornici će razmotriti statute JKP „Čistoća“, JKP „Zelenilo“, JKP „Energana“ i JKP „Parking servis Sombor“ i odlučiti o davanju saglasnosti na statute.
U okviru 11. i 12. tačke dnevnog reda odbornici će odlučiti o predlozima rešenja o prestanku funkcije direktora i imenovanju vršioca dužnosti direktora u preduzećima JKP „Parking servis Sombor“, Sombor i JKP „Vodovod“, Bezdan.

U okviru poslednje, trinaeste tačke dnevnog reda“ biće razmotreni predlozi Odbora za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose Skupštine grada Sombora.

Originalan saziv 17. sednice Skupštine grada Sombora dostupan je ovde.

Objavljeno u Somborske vesti

Predsednik Skupštine grada Sombora prim. dr Zoran Parčetić, zakazao je 11. sednicu Skupštine grada. Sednica je zakazana za 14. februar 2017. godine, sa početkom u 9.00 časova u velikoj sali zgrade lokalne samouprave, Trg cara Uroša 1, Sombor.

Prema predloženom dnevnom redu, odbornici će razmotriti devet tačaka dnevnog reda, i to:

1. Predlog odluke o trećim izmenama i dopunama odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Sombora;

2. Predlog odluke o otuđenju parcele broj 10862/2 K.O. Sombor 2;

3. Predlog odluke o otuđenju parcela broj: 2852/4, 2852/5 i 2852/6 K.O. Sombor 1;

4. Predlog odluke o prvim izmenama i dopunama odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom;

5. Predlog rešenja o drugim izmenama i dopunama rešenja o obrazovanju Komisije za planove grada Sombora;

6. Predlog rešenja o davanju saglasnosti na druge izmene i dopune statuta ustanove kulture od nacionalnog značaja Galerije „Milan Konjović“;

7. Predlog Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Sombora za period 2017-2021. godine i

8. Izbori i imenovanja.

Originalni saziv dostupan je ovde

Objavljeno u Somborske vesti

Osma sednica Skupštine grada Sombora zakazana je za 30. novembar 2016. godine, u 9.00 časova, u velikoj sali zgrade lokalne samouprave (Županija, Trg cara Uroša 1). Predsednik Skupštine grada Sombora prim. dr Zoran Parčetić odbornicima je uputio saziv i predložio da se na sednici razmotri i odluči o 18 tačaka dnevnog reda.

Odbornici bi prvo trebalo da razmotre izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Sombora za 2016. godinu, za period januar-septembar 2016. godine, potom predloge odluka o pokretanju likvidacionih postupaka u preduzećima JP „Direkcija za izgradnju grada Sombora“ i JP za prostorno i urbanističko planiranje „Urbanizam“ i zaštitu spomenika kulture, te predloge odluka o razrešenju vršilaca dužnosti direktora u navedenim preduzećima.

Odbornici bi trebalo da se izjasne i o promeni osnivačkkog akta u preduzeću JKP „Zelenilo“ i Predlogu odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad KP „Vodovod“ Bezdan i Predlogu odluke o osnivanju JKP „Vodovod“ Bezdan.

Odbornici će odlučiti i o drugim pitanjima, odnosno tačkama dnevnog reda, koji je u celosti dostupan ovde.

Objavljeno u Somborske vesti

Predsednik Skupštine grada prim. dr Zoran Parčetić zakazao je 6. sednicu Skupštine grada. Sednica je zakazana za 6. oktobar 2016. godine, u 9.00 časova, u velikoj sali zgrade lokalne samouprave (Trg cara Uroša 1, Sombor).

Odbornici će razmotriti i odlučiti o deset tačaka dnevnog reda, od kojih je prva i najznačajnija tačka dnevnog reda Predlog odluke o drugom rebalansu budžeta grada Sombora za 2016. godinu.

Odbornici će se izjasniti i o prvim izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada, izmenama i dopunama odluka: o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, Odluke o merama i načinu i uslovima trajnog uništavanja ambrozije, Odluke o držanju kućnih ljubimaca.

Odbornici će odlučiti i o planu detaljne regulacije obilaznice oko Kljajićeva, te o Predlogu odluke o izradi plana detaljne regulacije putničkog pristaništa na Dunavu kod Bezdana.

Kompletan saziv 6. sednice dostupan je OVDE.

Objavljeno u Somborske vesti

Predsednik Skupštine grada prim. dr Zoran Parčetić, zakazao je 4. sediicu Skupštine grada za 21. jul 2016. godine.

Na sednici će biti razmatran: Predlog odluke o sprovođenju akcije uključivanja građana u budžetski proces i pripreme građanskog budžeta. Skupština će razmotriti i odlučiti o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja  u 2016. godini javnih preduzeća: JP „Direkcija za izgradnju grada Sombora“, JKP „Zelenilo“ i  JKP „Čistoća“.

Odbornici će se izjasniti o predlogu za imenovanje Komisije za podizanje spomenika i postavljanje skulturalnih dela i o izborima i imenovanjima.

Skupština će početi sa radom u 9.00 časova, u velikoj sali zgrade lokalne samouprave (Županija).

Originalni saziv za 4. sednicu Skupštine grada dostupan je OVDE

Objavljeno u Somborske vesti

 

U sredu, 23. juna, održana je druga sednica Skupštine grada Sombora na kojoj su odbornici raspravljali o 28. tačaka iz delokruga rada Skupštine.

Odbornici pokreta „Dosta je bilo – Saša Radulović“ aktivno su učestvovali u radu Skupštine i iznosili argumente kojima su pokušali da skrenu pažnju skupštinske većine i građana o propustima u radu, pre svega u delovima dnevnog reda koji su se odnosili na izveštaje o radu javnih preduzeća i ustanova.

U samoj pripremi sednice Skupštine vidljivo je da SNS i stranke koje je podržavaju žele da onemoguće diskusiju o rezultatima rada javnih preduzeća i ustanova u prethodnoj godini, jer je materijal od više od 1000 strana poslat 7 dana pred početak skupštine, što smatramo, nije dovoljno za detaljnu analizu njihovog rada. Uz to, sve tačke koje su se ticale ustanova i javnih preduzeća, objedinjene su, što je protivno onom čemu se zalagao pokret „Dosta je bilo“, da se raspravlja posebno o svakom izveštaju kako bi mogli na odgovoran način da se osvrnemo na njihov rad u prethodnoj godini. Uz sve to, odnos SNS-a i njihovih koalicionih partnera prema skupštinskoj raspravi vildljiv je i po tome što su glasali protiv mogućnosti da direktori javnih preduzeća izađu za govornicu i odgovore odbornicima Pokreta na niz kritika koje smo izneli.

Šef odborničke grupe „Dosta je bilo“ Srđan Marijanović je iskoristio priliku da ukaže na manjkavost Odluke o skidanju usev, osvrnuvši se na činjenicu da Odlukom nije utvrđen način izbora pravnog ili fizičkog lica koje će vršiti skidanje useva što bi po mišljenju članova DJB moralo biti putem javne nabavke sa čim se gradski čelnici nisu složili. Ostavljen je prostor da radno telo koje je predviđeno Odlukom zaključi ugovor sa kim hoće i po uslovima po kojim hoće što je nezamislivo. Osim toga, Odlukom je predviđeno da samo pravna i fizička lica sa teritorije Grada Sombora mogu vršiti posao što takođe nije u skladu sa propisima. Odlogovori na pitanja zašto ne javna nabavka i zašto samo lica iz Sombora su izostali.

Pored navedenog, Srđan Marijanović je u ime odborničke grupe, izneo niz kritika na izveštaje o radu javnih preduzeća koje se pre svega odnose na sumnjivo visoke “ostale troškove”, “obezvređena potraživanja” kao i troškove nastale angažovanjem radnika putem javnih nabavki za obavljanje poslova za koje i sam naručilac ima sistematizovana radna mesta.  Posebnu pažnju privukao je krajnje sumnjiv ugovor JKP “Čistoća” sa UG “Volonter” o vršenju edukacija na temu ekologije koji je zaključen krajem septembra meseca 2015. godine i koji je trebao da bude okončan 31.12.2015. godine, u smislu održavanja 60 + 60 edukacija u svim mesnim zajednicama i osnovnim i srednjim skolama. Osim toga, Ugovor je naprasno sa 1.050.000,00 dinara narastao na 1.260.000,00 dinara bez PDV-a što je suprotno Zakonu o javnim nabavkama. Sve to je izazvalo niz sumnji u legalnost poslovanja javnih preduzeća.

Odbornik pokreta „Dosta je bilo“, Dragan Nikodijević, izneo je činjenicu da će cenu neodgovornog ponašanja političara i stručnjaka prema javnim preduzećima platiti građani Sombora, a najočigledniji primer je JKP „Energana“, koja je zbog blokade računa, preko drugog javnog preduzeća „Vodokalana“ podigla kredit u iznosu od 100 miliona dinara uz dotacije iz budžeta grada od 60 miliona dinara. Sve je to posledica posmatranja javnih preduzeća i ustanova kao političkog plena, a ne kao instrumenta da se građanima omogući kvalitetniji uslovi života. Takođe, Nikodijević je skrenuo pažnju i na rad JKP „Prostor“, koji i nakon 3 godine od osnivanja nije u stanju da uradi popis imovine sa kojom grad raspolaže, a za dobar deo imovine ne postoji nikakav ugovor pod kojim uslovima je gradski prostor dat na korišćenje ili najam, a povrh svega, ovom javnom preduzeću je proširena oblast delovanja odlukom skupštinske većine. 

Pokret „Dosta je bilo – Saša Radulović“ nastaviće i u narednom periodu da ukazuje na neodgovorno ponašanje gradskih čelnika, okupljenih oko Srpske napredne stranke, prema Somboru i njegovim građanima. Nastavićemo i da predlažemo mere i mehanizme kojima bi približili rad Skupštine svim zainteresovanim građanima, jer Sombor nije ničije privatno vlasništvo, već grad sa ogromnim potencijalima i bogatom istorijom koji nema vremena da trpi nesposobne i neodgovorne donosioce odluka!

Objavljeno u Politika
petak, 24 jun 2016 04:03

Višak u lanjskom računu

Odbornici somborskog parlamenta, većinom glasova, usvojili su izveštaje o prošlogodišnjem radu svih javnih preduzeća i ustanova kojima je Grad osnivač, a „zeleno svetlo“ su dobili i planovi za tekuću godinu. Jedan od rezultata jučerašnje sednice , druge po redu u novom mandatu, je promena svih Nadzornih odbora JP, JKP u vlasništvu grada, tačnije izbor novih članova u skladu sa konstelacijom političkih snaga.

Kao što se moglo i očekivati jedini kritički opozicioni glasovi, doduše više nego slabašni, dolazili su od predstavnika Socijalističke partije Srbije i odbornika pokreta „Dosta je bilo“ koji se očigledno još uvek nisu najbolje snašli u svojim ulogama, pa je uz potpunu apstinenciju od bilo kakve diskusije jedine preostale opozicione odborničke grupe, one iz UG„Sombor za sve“, više nego obiman dnevni red relativno brzo obrađen. Bez veće polemike usvojen je i završni račun gradskog budžeta za prošlu godinu, iz koga se vidi da je varoška kasa poslovala sa suficitom od 23 miliona dinara, i da gradski račun ni u jednom momentu nije bio u opasnosti od blokade.

Nakon objedinjene rasprave usvojene su odgovarajuće odluke o izradi planova generalne regulacije 11 naseljenih mesta. Nešto više rasprave je izazvala Odluka o skidanju useva sa poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini Republike, odnosno Grada Sombora, pre svega zbog problema svojevremene uzurpacije državnih oranica, ali i teškoća u kojima se nalaze nekadašnji poljoprivredni kombinati, a sada poljoprivredna preduzeća u restrukturiranju i stečaju „Aleksa Šantić“ i „Graničar“. Ništa manje sporenja između predstavnika vladajuće većine predvođene odbornicima SNS (uz one iz SPO, SVM, Treće Srbije i SRS) i opozicionih odbornika SPS i „Dosta je bilo“ oko zamene gradskog zemljišta sa zemljištem u vlasništvu preduzeća „Cerena“ d.o.o. koje je svojevremeno pažnju javnosti privukla zahvaljujući tv serijalu „Patriotska pljačka“.

Ostavka Žike Gojkovića

Kako je ujedno i poslanik u Narodnoj skupštini, odbornik Žika Gojković, inače zamenik predsednika Srpskog pokreta obnove, je na jučerašnjoj sednici dao ostavku, a svoj odbornički mandat je ustupio i njegov stranački kolega dr Nikola Slavnić. Upražnjena mesta u gradskoj skupštini su zauzele njihove stranačke kolege Nebojša Opačić i Dragoslav Matijević.

Izvor: Dnevnik

Objavljeno u Somborske vesti

Predsednik Skupštine grada Sombora, prim. dr Zoran Parčetić, zakazao je 2. sednicu Skupštine grada Sombora. Sednica će se održati 23. juna 2016. godine, sa početkom u 9.00 časova u skupštinskoj sali u zgradi Županija (Trg cara Uroša 1, Sombor).

Prema sazivu, odbornici će razmotriti i odlučiti o 24 pitanja iz delokruga rada Skupštine grada, a prva tačka dnevnog reda je  Predlog odluke o završnom računu budžeta grada Sombora za 2015. godinu.  Odbornici će se izjasniti i o predlogu odluka o izradi izmena i dopuna planova generalne regulacije u 11 naseljenih mesta na teritoriji grada Sombora, te o izveštajima o radu  za 2015. i  programima rada  javnih ustanova  u oblasti društvenih delatnosti za 2016. godinu.

Na dnevnom redu su i izveštaji o radu javnih komunalnih  preduzeća, imovinsko-pravni predmeti, informacija o izvršenoj prolećnoj setvi i pripremama za žetvu u proizvodnoj 2015/2016. godini, te druga pitanja iz delokruga rada Skupštine grada.

Izbori i imenovanja su poslednja tačka  dnevnog reda, predloženog za razmatranje na 2. sednici Skupštine grada.

Saziv za 2. sednicu dostupan je ovde

Objavljeno u Somborske vesti
petak, 01 april 2016 04:05

Odbornici dali zeleno svetlo

Odbornici Skupštine grada Sombora većinom grasova usvojila je Plan zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu za 2016. godinu, koji će biti upućen nadležnom Ministarstvu za poljoprivredu na davanje saglasnosti, nakon čega bi usledila i licitacija bezmalo 16.000 hektara obradivih površina koja se nalaze u vlasništvu države.

U svetlu usvojene odluke izabrana je i Komicija koja bi, nakon „zelenog svetla“ resornog Ministarstva trebala da sprovede licitacije iz kojih će bti izuzeto 208 hektara namenjenih preduzećima, dodatnih 165 hektara po pravu prečeg zakupa, kao i 9.650 hektara namenjenih stočarima. Kako je u ime predlagača pojašnjeno, ova odluka je doneta pri samom kraju mandata pre svega zbog zakonske obaveze da bude usvojena najkasnije do poslednjeg dana marta, pošto bi u suprotnom kao sankcija za neblagovremenost usledila obustava transfera lokalnoj samoupravi iz republičkog budžeta.

Sama sednica je protekla u znaku bezbrojnih opozicionih zahteva za dopunom dnevnog reda, u čemu su prednjačili odbornici LSV i članovi nove odborničke grupe „Naša sela, naš grad“ koju čine četiri donedavna odbornika SNS, predvođena narodnim poslanikom Nebojšom Berićem. Koristeći ovu, ali i mogućnost pozivanja na povredu poslovnika odbornici opozicije su proces usvajanja, inače kratkog, dnevnog reda razvukli na celo prepodne, neprestano zahtevajući utvrđivanje stvarnog broja prisutnih kolega u Svečanoj sali zdanja Skupštine grada, pa je dolazilo do gotovo komičnih situacija da neki zahtevi opozicije za dopunom dnevnog reda u prvi mah imaju većinu, da bi se nakon prebrojavanja prisutnih ispostavljalo da ipak nije dovoljan broj odbornika glasao za predlog opozicije.

Jedan od takvih predloga je bio i onaj odborničke grupe LSV da se u dnevni red uvrsti poništavanje nedavne odluke skupštinskog doma o jednokratnoj pomoći porodiljama od 50.000 dinara, što bi po njihovom mišljenju na snagu vratilo prethodno važeću odluku po kojoj su mlade majke dobijale po 10.000 dinara 18 meseci.

Pošto je pre glasanja konstatovano da je u sali 47 odbornika, 24 glasa „za“ ponukala su predsednika Skupštine Borislava Staničkova da u prvom momentu objavi kako je ovaj predlog usvojen, ali je nakon toga prebrojavanjem svih prisutnih odbornika utvrđeno da ih je u sali 50, te ovaj predlog ipak nije uvršten u dnevni red.

Bolje sudbine je bio zahtev odbornika Demokratske stranke Nemanje Delića da se u dnevni red uvrsti pitanje održavanja gradskog referenduma o tome da se dozvoli, sada zabranjena, vožnja biciklima u pešačkoj zoni strogog centra grada, ali je po dolasku ove tačke na odlučivanje sam predlagač odustao od nje.

O Šešelju i lancima

Odbornici skupštine su se na jučerašnjoj sednici bavili i lancima u stvarnom i metaforičkom smislu. Naime, dok su odbornici LSV neuspešno zahtevali da u dnevni red uđe odluka o održavanju referenduma građana na kojem bi se izjasnili o nameravanom ukidanju najveće gradske „Pijace u lancima“, odbornici Srpske radikalne stranke su, povodom oslobađajuće presude njihovom lideru Vojislavu Šešelju, zahtevali da Skupština usvoji stav ili deklaraciju kojom se pruža podrška svim, kako su rekli, nepravedno optuženim i utamničenim Srbima u Haškom tribunalu.

Izvor: Dnevnik

Objavljeno u Somborske vesti

Predsednik Skupštine grada Sombora Borislav Staničkov, održao je sastanak sa predsednicima odborničkih grupa Skupštine grada, na kojem je razmotren zahtev Odborničke grupe Lige socijaldemokrata Vojvodine da se sazove vanredna sednica sa jednom tačkom dnevnog reda: Razrešenje situacije vezane za državno poljoprivredno zemljište i hapšenje poljoprivednika i građana Sombora.

Predsednici odborničkih grupa naveli su svoje stavove i većina se izjasnila da je protiv sazivanja vanredne sednice Skupštine grada. Na kraju sastanka je dogovoreno da se aktuelna tematika oko državnog poljoprivrednog zemljišta razmatra u okviru redovnog saziva Skupštine grada.

Od Gradskog veća je zatraženo da za sednicu Skupštine predloži na koji će se način realizovati zaključak Vlade Republike Srbije o korišćenju državnog poljoprivrednog zemljišta bez pravnog osnova – zaključak  Vlade RS  05 Broj: 320-2875/2016., donet 11. marta 2016. godine u Beogradu.

Sastanku su prisustvovali: Radomir Kuzmanović, predsednik OG Srpske napredne stranke, Snežana Beljanski, predsednik OG Srpskog pokreta obnove, Vasa Relić, predsednik OG Socijalističke partije Srbije, Stevan Kesejić, predsednik OG Srpske radikalne stranke, Duško Stanić, predsednik OG „Treća Srbija“, Radenko Vojvodić, predsednik OG „Bolji Sombor“, Eržebet Maćuš, predsednik OG Saveza vojvođanskih Mađara, Zoran Terzin, predsednik OG Lige socijaldemokrata Vojvodine, Vladimir Kuzmanov, predsednik OG Demokratske stranke i Dušan Matijević, OG „Naša sela, naš grad“.

Objavljeno u Somborske vesti

 

Predsednik Skupštine grada Sombora Borislav Staničkov zakazao je 38. sednicu Skupštine grada. Sednica je zakazana za 16. mart 2016. godine, sa početkom u 9.00 časova u velikoj sali Skupštine grada.

Prema sazivu koji je predsednik Staničkov uputio odbornicima, raspravljaće se o 15 pitanja iz delokruga rada Skupštine grada, i to: predlogu Odluke o angažovanju eksterne revizije završnog računa budžeta grada Sombora za 2015. godinu, predlogu Odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređenje građevisnkog zemljišta, predlogu Odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o subveniconisanju cena komunalnih usluga.

Odbornici će se izjasniti i o programu poslovanja za 2016. godinu sledećih preduzeća: JP „Urbanizam“, JKP „Prostor“,  JKP „Zelenilo“, JKP „Energana“  i  JKP „Parking servis Sombor“.

Skupština će razmotriti i izveštaj o realizaciji Strategije održivog razvoja grada Sombora 2014-2020, period jul-decembar 2015. godine i druga pitanja planirana za razmatranje na 38. sednici Skupštine grada.  

Originalan saziv za 38. sednicu možete preuzeti OVDE

Objavljeno u Somborske vesti

 

Zakup državnih oranica u somborskom ataru, tačnije nezadovoljstvo zainteresovanih da obrađuju državne njive, u poslednjih nekoliko godina iskazivano je čestim protestnim okupljanjima ispred zdanja Skupštine grada.

Tako se i u sredu ispred Županije pojavilo oko 150 nekadašnjih radnika poljoprivrednog preduzeća „Graničar“ iz Gakova, koji, za razliku od pre nekoliko dana okupljenih poljoprivrednika, zahtevaju od lokalne samouprave i Vlade Republike Srbije da se 3.500 hektara koje su do sada obrađivali, po ko zna koji put izuzme iz licitacije državnih oranica i ponudi „u paketu“ sa „Graničarem“ potencijalnom strateškom investitoru.

Kako su Gakovčani ustvrdili na sastanku sa pomoćnikom gradonačelnika Borisom Bulovićem, njihovo selo postaje „socijalna bomba”, jer je velika većina radno sposobnih stanovnika bez bilo kakve prilike da radi i zaradi. Zato bivši zaposleni apeluju na lokalnu samoupravo da prihvate njihov predlog i zemlju, koju je do sada obrađivao „Graničar”, izuzmu iz licitacije, kako bi je ponudili ozbiljnim investitorima. Radnici kažu da bi na taj način u selu bilo sačuvano 150 radnih mesta i dosadašnja delatnost kombinata. Budućem strateškom partneru pripalo bi kompleks od oko 3.500 hektara oranica i očuvan stočni fond „Graničara“, a negdanji radnici veruju da bi ozbiljan investitor imao interes i za dodatna zapošljavanja.

Pomoćniku prvog čoveka izvršne vlasti u Somboru nije preostalo ništa drugo do da obeća skori sastanak i sa gradonačelnikom Sašom Todorovićem, koji će, zajedno sa ostalim nadležnim državnim organima razrešiti nerazmrsiv čvor u koji je uvezano državno poljoprivredno zemljište uovom kraju. Imajući u vidu da se radnici gakovačkog „Graničara“ u prethodnom periodu nisu libili ni protestnih marševa na Beograd, tačnije Vladu Srbije, ne treba sumnjati da će se ponovo pojaviti pred dverima Županije, ukoliko do sastanka i kakvog-takvog rešenja ne dođe.

Zadatak koji se našao pred ovdašnjim, ali i državnim vlastima je gotovo nemoguć, i sastoji se u tome da zadovolje sve apetite individualnih poljoprivrednika za zakupom državnih oranica, a da pri tome ne aktiviraju odavno tempiranu socijalnu bombu koja otkucava u Gakovu, čije je poljoprivredno preduzeće, zbog zastrašujuće velikih dugova potpuno neinteresantno za potencijalne kupce.

Pri tome je imperativ poštovati zakonska rešenja i termine vezane za obavezu izdavanja u zakup državnih oranica, te sledstveno tome punjenje buyeta države i lokalne samouprave. Upravo zbog nemogućnosti da se celo zamešateljstvo razreši bilo presecanjem ili razmršavanjem čvora u koji su se upleli brojni interesi, skoro 17.000 hektara državnog poljo-zemljišta se već dve godine ne iznajmljuje u propisanoj proceduri, čime se našlo na meti uzurpatorima raznih fela.

Kolika šteta nastaje od cele ove situacije dovoljno zorno dokazuje i činjenica da je samo ovdašnji gradski buyet umesto projektovanih 106 miliona dinara od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta na samom kraju 2015 godine prihodovao samo 14 miliona. Koliko je od tog očekivanog novca završilo u yepovima onih koji su bez ikakvog, ili najblaže rečeno sumnjivog, pravnog osnova plodouživali državnu zemlju, pitanje je možda i za druge državne organe, pored onih kojima je u opisu posla upravljanje državnom imovinom.

Gakovački potop

Da je brod spasa za još uvek neprivatizovano poljoprivredno preduzeće odavno isplovio i potonuo, jasno je iz podatka da je zvanični dug „Graničara“ a.d. na kraju prošlog meseca bio čak 916 miliona dinara, što ga je stavilo na 47 mesto na listi preduzeća sa najvećom blokadom računa. Ovoliki dug, kombinovan sa činjenicom da gakovačko preduzeće u potpunosti zavisi od državnih oranica ujedno je i osnovni razlog zašto do sada nije bilo zainteresovanih za njegovu privatizaciju.

Izvor: Dnevnik

Objavljeno u Drugi pišu
subota, 30 januar 2016 05:27

Za 5. februar zakazana Skupština grada

 

Predsednik Skupštine grada Borislav Staničkov zakazao je 37. sednicu Skupštine grada. Sednica je zakazana za 5. februar 2016. godine, sa početkom u 9.00 časova u skupštinskoj sali.

Odbornicima je predložen dnevni red koji sadrži 12  tačaka i to:

1. Predlog Odluke o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu javnog sektora u gradu Somboru;

2. Predlog Odluke o ostvarivanju prava na finansiranje trećeg pokušaja vantelesne oplodnje;

3. Predlog Odluke o finansijskoj podršci porodicama sa decom;

4.,5.6, i 7. tačka dnevnog reda su predlozi odluka o otuđenju građevinskog zemljišta;

8. Predlog Odluke o utvrđivanju naziva ulice u Riđici;

9. Predlog rešenja o izmeni i dopuni rešenja o imenovanju Izborne komisije grada Sombora;

10. Predlog rešenja o razrešenju dva člana Gradskog veća (podnošenjem ostavke) i predlog rešenja o imenovanju dva člana Gradskog veća;

11. Izveštaj o radu zaštitnika građana grada Sombora za 2015. godinu i

12. Izbori i imenovanja.

Objavljeno u Somborske vesti

Na 35.sednici Skupštine grada Sombora odbornici su razmotrili i odlučili o 19 tačaka dnevnog reda.

Prva i najvažnija tačka dnevnog reda bila je Odluka o budžetu grada za 2016. godinu. Uvodno obrazloženje dala je Ružica Marinov, načelnica Odeljenja za finansije Gradske uprave grada Sombora. Marinov je navela pravne osnove za donošenje budžeta i naglasila da je budžet planiran realno i u skladu sa merama štednje i racionalizacije broja zaposlenih u javnoj upravi koja bi trebalo da se završi u roku od tri godine.

Prihodi budžeta planirani su u iznosu od 2.727.000,00 dinara, a rashodi u iznosu od 2.903.873.000,00 dinara.

Marinov je navela da je za projekte od značaja za lokalnu samoupravu u budžetu planiran iznos od 20 miliona dinara, te da su izdvajanja za kulturu u narednoj godini na nivou od 7,1 odsto od ukupnog budžeta, za sport je opredeljeno 3,9 odsto budžeta, za osnovno obrazovanje 8,4, odsto, a zadržan je širok spektar socijalnih mera.

U raspravi koja je usledila odbornik Rajko Miranović je ocenio da je budžet  politički i da ne uvažava realne potrebe grada, a odbornica dr Dragoslava Čubrilo da su transferi u primarnu zdravstvenu zaštitu manji.

Odbornik Vasa Relić je kazao da je Sombor kao grad specifičan „sa slabom privredom i jakom kulturom i obrazovanjem, i pitanje je mogu li se prihodi povećati kada imamo  šest firmi u restrukturiranju“. Relić je rekao da će odbornička grupa Socijalističke partije Srbije glasati za budžet.

Odbornik Radomir Kuzmanović je naveo da je budžet za 2016. godinu „najbolje šta je moglo da se uradi, štedi se na svim nivoima i to se odražava i na Sombor“. Ipak, Kuzmanović očekuje da će se otvoriti nova radna mesta.

Miodrag Sekulić, zamenik predsednika Skupštine grada, je naveo da je pitanje „koja jezamenik i predsednik svrha rasprave kada nemamo nijedan amandman“. Sekulić je naveo da se može polemisati o tome da li je predloženi budžet najbolji, ali je, kako je rekao – najzakonitiji.

Odbornik Nemanja Delić je predlog budžeta za 2016. godinu ocenio kao „bezidejan i marketinški našminkan“.

Predsednik Skupštine, Borislav Staničkov je rekao da su sredstva za obrazovanje  u budžetu za 2016. godinu manja i da je zaustavljen trend održavanja školskih objekata u odnosu na raniji period.

- Imamo apsurd da naše škole više plaćaju za iznošenje smeća nego za stručno usavršavanje prosvetnih radnika. Kao grad prosvete Sombor je prvi krenuo u racionalizaciju mreže škola i u renoviranje  bivše škole „21. oktobar“ biće uloženo 140 miliona dinara – rekao je Staničkov i ukazao na, prema njegovom mišljenju, disproporciju između izdvajanja za fizičku kulturu i kulturu. Prema mišljenju Staničkova izdvajanja za kulturu i fizičku kulturu je potrebno izjednačiti i pripremiti podjednake programe za selo i grad. Generalno, prema mišljenju Staničkova, budžet je optimalan i racionalan.

Dr Zoran Parčetić, član Gradskog veća za oblast zdravstvene i socijalne zaštite je naveo da je polazna osnova u planiranju sredstava za zdravstvenu i socijalnu zaštitu bilo upravo izvršenje budžeta u 2015. godini.

- Obim izdvajanja i nivo usluga za narodnu kuhinju i socijalnu zaštitu ostao je isti i sredstva nisu smanjena, već povećana za dva miliona dinara – kazao je dr Parčetić.

Odbornici su većinom glasova (41 za, dva odbornika su glasala protiv, uzdržanih nije bilo) usvojili Odluku o budžetu grada Sombora za 2016. godinu.

Većinom glasova i gotovo bez rasprave odbonici su usvojili i Odluku o naknadama za usluge koje Gradska uprava vrši drugim licima, Odluku o drugim izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji grada, te Odluku o stavljanju van snage odluke o visini naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupcima legalizacije

Na 35. sednici Skupštine grada, usvojena je i Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji Grada, prema kojoj je sedište matičnog područja - Sombor, a čine ga sam grad Sombor i 15 sela na teritoriji grada. Novom odlukom o matičnim područjima regulisano je da se matične knjige sa svih dosadašnjih područja ubuduće vode u Somobru kao jedinom matičnom području, a postojeći šefovi mesnih kancelarija i matičari u naseljenim mestima biće raspoređeni kao zamenici matičara za jedinstveno matično područje u Somboru. Prema Odluci, matičari imaju ovlašćenja da obavljaju matičarske poslove u svim naseljenim mestima, a u svakom naseljenom mestu u zavisnosti od broja stanovnika i obima poslova matičari  će, dva-tri dana obavljati matičarske poslove. Preostalih radnih dana u radnoj sedmici, unosiće  i ažurirati podatke u matičnim knjigama koje se vode u sedištu matičnog područja. Odbornici Ljiljana Gusić iz Stanišića i Silard Janković iz Telečke, ukazali su na to da je stanovništvo u selima sve starije, te da će ukidanje mogućnosti da se svakodnevno podižu potrebna dokumenta usloviti troškove, kako kod žitelja sela, tako i Gradske uprave u pogledu naknade troškova putovanja zamenika matičaara u Sombor kao sedište matičnog područja. I ova odluka je usvojena većinom glasova.

Većinom glasova usvojena je Odluka o određivanju spratnosti za objekte u postupku ozakonjenja na teritoriji grada Sombora, te Odluka o drugim izmenama i dopunama odluke o javnim parkiralištima, kao i  Odluku o prvim izmenama i dopunama odluke o subvencionisanju cena komunalnih usluga.

Usvojena je i Odluka o radnom vremenu zdravstvenih ustanova i date su saglasnosti na predlog izmena i dopuna pravilnika o radu Javnih komunalnih preduzeća „Čistoća“ i „Vodokanal“. Odbornici su dali saglasnost i na izmene i doopune Statuta Predškolske ustanove „Vera Gucunja“ i usvojili informaciju o stanju u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Odbornici su usvojili Strategiju razvoja socijalne zaštite grada Sombora za period 2016-2020. godine.

Rajko Predlog programa razvoja sporta u gradu Somboru za period od 2015. do 2018. godine, takođe je usvojen većinom glasova, ali je bio i najviše komentarisan. Rajko Miranović je mišljenja da je nedopustivno da se u programu navede proizvoljno mišljenje prema kojem  „profesori fizičkog vaspitanja nisu dovoljno posvećeni poslu“ i ukazao na to da su teretane na otvorenom „pun pogodak  i da se na njima rekreira veliki broj dece i mladih“.

Nemanja Delić je ukazao da su se ulaganja u sport u prethodnom periodu povećala za  20 puta, te da „bez obzira na to što je novca sve manje, ulaganje u sport nije trošak - već investicija“. Odbornik Duško Stanić je rekao da „moramo znati gde u sportu želimo da budemo 2020. godine“, te da se sa decom do petog razreda osnovne škole na časovima fizičkog vaspitanja ne radi profesionalno, „a u nekim školama gotovo da i nema časova fiziččkog.“ Predsednik Skupštine grada Borislav Staničkov je naveo da lokalna samouprava određuje potrebe u oblasti sporta, a da potrebe grada nisu usmerene ka vrhunskom sportu, već prema razvoju fizičke kulture, u gradu i selima.  

Odbornici su na 35. sednici, održanoj 22. decembra,  usvojili  informaciju o izvršenoj berbi-žetvi kasnih i setvi ozimih kultura i ostalim radovima u poljoprivredi na području grada Sombora u 2015. godini, te informaciju o predstojećem stepenu privatizacije, odnosno promene vlasništva kapitala i imovine pravnih lica koja posluju društvenim i javnim kapitalom na teritoriji Grada.

Usvojen je i program rada Skupštine grada Sombora za 2016. godinu, a u okviru tačke izbori i imenovanja Željko Velebit je (zbog podnošenja ostavke) razrešen članstva u Odboru za predstavke, predloge i inicijative građana, a umesto njega za člana navedenog Odbora imenovan je Vojo Peruničić.  

Objavljeno u Somborske vesti

Na 32. sednici Skupštine grada odbornici su većinom glasova prihvatili informaciju o izvršenoj eksternoj reviziji Završnog račučna budžeta grada za 2014. godinu, te izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Sombora za 2015. godinu, u periodu januar – jun.

U prvih šest meseci 2015. godine, navedeno je u izveštaju, ostvareni su prihodi u iznosu od 941,1 milion dinara, što je ostvarenje od 35,22 odsto u odnosu na plan, odnosno u odnosu na 2.672.000.000,00 dinara koliko je planirano za 2015. godinu.  Najviše prihoda je ostvareno od poreza na imovinu, potom od poreza na prihode od samostalne delatnosti i poreza na zarade. U prvih šest meseci transferi sa viših nivoa vlasti ostvareni su sa 49, 86 odsto u odnosu na sredstva planirana na godišnjem nivou.

U istom periodu izvršeni su rashodi u iznosu od 973,5 miliona dinara.

U obrazloženju  Odluke o prvom rebalansu Odluke o budžetu grada Sombora za 2015. godinu, rečeno je da je  uslovljena rasporedom iznosa ''suficita'' utvrđenog Odlukom o Završnom računu budžeta grada Sombora za 2014. godinu u iznosu od 138.949.707 dinara. Ovaj „suficit“ čine neutrošena namenska transferna sredstva iz budžeta viših nivoa vlasti, sredstva donacija od međunarodnih organizacija, sredstva od izdavanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, sredstva od kazni za saobraćajne prekršaje i neraspoređena sredstva preneta iz prethodne godine. Osim toga, rečeno je, pojedini budžetski korisnici iskazali su potrebu za prestrukturiranjem aproprijacija u važećoj Odluci o budžetu grada za 2015. godinu.

U obrazloženju je navedeno i da je rebalans potreban i zbog toga što je došlo do izmene određenih zakona i pratećih akata koji utiču na funkcionisanje i rad celokupnog budžetskom sektora.

Rebalansom se ukupna sredstva budžeta  definišu na nivou, odnosno iznosu  od  2.653.260.532 dinara, a procena ostvarenja tekućih prihoda, bez sredstava transfera iznosi 2.474.777.000 dinara i predstavlja smanjenje tekućih prihoda u iznosu od 188,2 miliona dinara ili 7,6 procentnih poena u odnosu na prihode iz prvobitne Odluke o budžetu. Najveći nivo umanjenja pretrpeo je porez na zarade, jer je smanjen broj zaposlenih.

Posle rasprave rebalans je usvojen većinom glasova.

Na 32. sednici Skupštine grada doneta je i Odluka o donošenju plana detaljne regulacije romskog naselja u Bačkom Monoštoru, Odluka o prvim izmenama i dopunama Odluke o osnivanju JP  za prostorno i urbanističko planiranje „Urbanizam“  i zaštitu spomenika kulture Sombor. Doneta je i Odluka o trećim izmenama i dopunama Odluke o bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Sombor, kao i rešenje o imenovanju Strahinje Šljukića za direktora JKP „Vodokanal“. Na 32. sednici, održanoj 17. septembra,  donete su i sledeće odluke: Odluka o komunalnim delatnostima na teritoriji grada, Odluka o petim izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu,  rešenje o obrazovanju Komisije za planove grada, kao i rešenje o formiranju Saveta za migracije grada. Razmotren je i usvojen predlog rešavanja imovinsko-pravnog predmeta, te izmene i dopune programa poslovanja JP „Direkcija za izgradnju grada Sombora“ i JKP  „Čistoća“, za 2015. godinu.

Objavljeno u Somborske vesti

Predsednik Skupštine grada Sombora Borislav Staničkov, zakazao je 32. sednicu Skupštine grada. Sednica je zakazana za 17. septembar 2015. godine, sa početkom u 9.00 časova.

U sazivu upućenom odbornicima, predložen je sledeći dnevni red:

1. Informacija o izvršenoj eksternoj reviziji Završnog računa budžeta grada Sobmora za 2014. godinu;

2.  Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Sombora za 2015. godinu, za period januar-jun;

3. Predlog odluke o prvom rebalansu Odluke o budžetu grada Sombora za 2015. godinu,

4. Predlog odluke o donošenju plana detaljne regulacije romskog naselja u Bačkom Monoštoru;

5. Predlog odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o osnivanju JP za prostorno i urbanističko planiranje „Urbanizam“ i zaštitu spomenika kulture Sombor;

6. Predlog odluke o trećim izmenama i dopunama Odluke o bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Sombor;

7. Predlog rešenja o imenovanju direktora JKP „Vodokanal“ Sombor;

8. Predlog rešenja o izmeni i dopuni rešenja o imenovanju članova Štaba za vanredne situacije i

9. Izbori i imenovanja.

Objavljeno u Somborske vesti
četvrtak, 20 avgust 2015 04:51

Održana 31. sednica Skupštine grada Sombora

Na početku 31. sednice Skupštine grada, predsednik Skupštine Borislav Staničkčov, stavio je na usvajanje zapisnik sa 30. sednice uz opasku da se na zapisnik mogu staviti primedbe, ali bez rasprave. Primedbu na zapisnik imao je šef odborničke grupe SRS Stevan Kesejić koji je rekao da „nisu dostavljeni odgovori na odbornička pitanja koja su postavljena“.

Po hitnom postupku u dnevni red je uvršten Predlog odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o dodeli priznanja „Avram Mrazović“ prosvetnim radnicima iz ustanova obrazovanja sa teritorije grada Sombora.

Potrebnu većinu glasova za dopunu dnevnog reda  nisu dobili predlozi odbornika Rajka Miranovića (Bolji Sombor), Ferenca Varge (OG DS) i Vladimira Kuzmanova (OG DS).

Prešlo se na rad po tačkama dnevnog reda, a prvu tačku dnevnog reda: Ponudu poklona Marka Jurića, obrazložio je Miroslav Kovačić, član Gradskog veća za komunalnu oblast.

Kovačić je naveo da je „MZ „Crvenka“  krajem juna 2015. godine gradu Somboru- Službi za imovinsko pravne poslove podnela zahtev da sprovede sve potrebne radnje na rešavanju imovinsko pravnih odnosa na dve parcele u Baranjskoj ulici, a radi stvaranja uličnog koridora. Marko Jurić, vlasnik navedenih parcela ponudio je gradu, bez naknade, u vlasništvo parcele radi uspostavljanja uličnog koridora.

Posle rasprave, u kojoj su učestvovali odbornici: Nedeljko Stojsavljević, Veljko Stojnović (oba OG DS), zamenik predsednika Skupštine grada Miodrag Sekulić i Stevan Kesejić, ponuda poklona je prihvaćena jednoglasno.

U sklopu tačke izbori i imenovanja na predlog v.d. pravobranioca grada Sombora Estere Vamošer, Skupština je za vršioca dužnosti zamenika pravobranioca grada Sombora postavila  Irinu Burku Parčetić, na period od godinu dana.

U okviru iste tačke za predsednika Nadzornog odbora JKP „Čistoća“ imenovan je Ranko Ubiparip, a dosadašnji predsednik Miloš Petrović je razrešen zbog podnošenja ostavke.

I Cico Snežana je razrešena funkcije predsednika Odbora za unapređenje položaja socijalno ugroženih lica i lica sa posebnim potrebama, a za predsednicu navedenog Odbora imenovana je Jasmina Opačić.

Članstva u Školskom odboru OŠ „Nikola Vukičević“ iz reda zaposlenih razrešena je Jelena Šekuljica, a imenovana  Emilija Rilke.

Goran Todorić, načelnik Odeljenja za obrazovanje dao je uvodno obrazloženje za Odluku o prvim izmenama i dopuna Odluke o dodeli priznanja „Avram Mrazović“ prosvetnim radnicima iz ustanova obrazovanja sa teritorije grada Sombora. Prema rečima načelnika Todorića razlozi izmena su skraćenje i uprošćavanje administrativnog postupka za sprovođenje Odluke. Izmene su prihvaćene većinom glasova odbornika.

Na kraju sednice postaljena su odbornička pitanja i 31. sednica je okončana u 11.19 časova.

Odbačeni predlozi za dopunu dnevnog redai jedni i drugi

Odbornik Rajko Miranović je predložio da se dnevni red dopuni tačkom koja se odnosi na, kako je rekao „u sredstvima javnog informisanja najavljeno povećane cena JKP „Čistoća“ za 4,2 odsto“, te da se ukoliko nije razmatrano odbaci.

Odbornik Ferenc Varga je predložio da se na dnevni red uvrsti tačka u okviru koje bi se odbornici informisali o sprovođenju Deklaracije za grad Sombor bez genetski modifikovanih organizama, dok je odbodrnik Vladimir Kuzmanov predložio da se na dnevni red 31. sednice Skupštine grada uvrsti tačka „Preporuka za formiranje Socijalno ekonomskog saveta grada Sombora“.

Objavljeno u Somborske vesti

Predsednik Skupštine grada Sombora Borislav Staničkov, zakazao je 31. sednicu Skupštine grada. Prema sazivu upućenom odbornicima, sednica će se održati 19. avgusta 2015. godine, sa početkom u 9.00 časova u skupštinskoj sali u zgradi Županija.

Za 31. sednicu predložen je sledeći dnevni red:

Imovinsko-pravni predmet (ponuda radi poklona nepokretnosti Jurić Mirka iz Sombora) i

Izbori i imenovanja.

U okviru prve tačke dnevnog reda odbornici će razmotriti ponudu poklona neporketnosti Mirka Jurića, o kojoj se izjasnilo i Gradsko  veće na 64. sednici, održanoj 8. jula 2015. godine. U zaključku Veća navodi se da „Grad Sombor prihvata ponudu poklona Mirka Jurića da se bez naknade prenese pravo svojine nepokretnosti“ i ovlastilo gradonačelnika da nakon donošenja mišljenja Pravobranilaštva grada na nacrt ugovora o poklonu i posle donošenja zaključka na sednici Skupštine grada potpiše ugovor.

Reč je o dve parcele kategorisane kao njive druge klase, od kojih je jedna površine jedan ar i 83 m2, a druga 15 ari 87 m2. Parcele se, kako je navedeno u informaciji upućenoj Gradskom veću, nalaze u bloku br. 75 koji je namenjen za porodično stanovanje, a parcele bi se iskoristile za izgradnju pristupne saobraćajnice P8, i P7. 

Objavljeno u Somborske vesti

Predsednik Skupštine grada Sombora Borislav Staničkov, zakazao je 29. sednicu Skupštine grada. Sednica je zakazana za 4. jun 2015. godine, sa početkom u 9.00 časova u velikoj sali u zgradi Županija (Trg cara Uroša 1, Sombor).

Odbornicima je upućen materijal i predložen dnevni red sa 20 tačaka.

Na 29. sednici Skupštine, odbornici će razmotriti Predlog odluke o završnom računu grada Sombora za 2014. godinu, te predloge odluka o: drugim izmenama i dopunama Statuta grada Sombora, izmenama i dopunama odluke o uslovima, načinu i postupku za izdavanje lokacija za postavljanje kioska i manjih montažnih objekata, kao i druge predloge odluka.

Prema predloženom dnevnom redu, odbornici će razmotriti i izveštaje o radu: Gradske uprave grada Sombora, Pravobranilaštva, javnih komunalnih preduzeća, te izveštaj o radu MZ „Telečka“ za 2014. godinu.

Odbornici će odlučiti i o imenovanju direktora JKP „Prostor“ i JP „Direkcija za izgradnju grada Sombora“, te o drugim pitanjima u okviru poslednje tačke dnevnog reda – izbori i imenovanja.

Saziv za 29. sednicu možete preuzeti ovde.

Objavljeno u Somborske vesti

Predsednik Skupštine grada Sombora  Borislav Staničkov, zakazao je 28. sednicu Skupštine grada Sombora. Skupština je zakazana za 29. april 2015. godine, sa početkom u 9.00 časova, u skupštinskoj sali zgrade Županija (Trg cara Uroša 1).

U pozivu upućenom odbornicima,  predložen  je sledeći dnevni red.

Objavljeno u Somborske vesti

Odbornici Skupštine grada Sombora su na 27. sednici doneli nekoliko odluka i to: Odluku o angažovanju eksterne revizije završnog računa budžeta grada Sombora za 2014. godinu, Odluku o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, Odluku o glavnom urbanisti grada, Odluku o boravišnoj taksi.

Odbornici su doneli i odluke o sprovođenju javnih konkursa za imenovanje direktora u preduzećima JP „Direkcija za izgradnju grada Sombora“ i JKP „Prostor“, te doneli Odluku o formiranju jedinice civilne zaštite opšte namene na teritoriji grada Sombora.

Bez duže rasprave usvojeni su i programi rada javnih ustanova za 2015. godinu, kao i  informacija o nenaplaćenim potraživanjima i neizmirenim  obavezama javnih komunalnih i javnih preduzeća čiji je osnivač Skupština grada Sobmora, sa stanjem od 31. decembra 2014. godine.

Odbornici su usvojili kolektivni ugovor Doma zdravlja „Dr Đorđe Lazić“, kao i informaciju o priperemi za prolećnu setvu u proizvodnoj 2014/2015. godini.

U okviru tačke izbori i imenovanja, razrešeni su direktori JKP „Vodokanal“  i JP „Urbanizam“, Zdravko Sogić i Nataša Krivokapić, a umesto njih za vršioce dužnosti direktora imenovani su Strahinja Šljukić za v.d. direktora „Vodokanala“ i Boris Đurković za v.d. direktora JP „Urbanizam“.

Posle sprovedenih konkursa, na mandatni period od četiri godine za direktora KC „Laza Kostić“ imenovan je Srđan Aleksić, a za direktora Narodnog pozorišta Sombor – Mihajlo Nestorović.    

27. sednica Skupštine grada Sombora održana je 25. marta, a početku zasedanja prisustvovao je 51 odbornik.

Ženska platforma za razvoj Srbije  2014-2020 i aktivnosti Društva za borbu protiv raka Sombor 

Pre početka  rada po tačkama dnevnog reda odbornicima su održane prezentacije Ženske platforme za razvoj Srbije 2014-2020. godine i aktivnosti Društva za borbu protiv raka i Centra Zdravka.

Žensku platformu odbornicima je predstavila Tamara Savović, odbornica Skupštine grada i predsednica somborske Ženske odborničke mreže, dok je o aktivnostima Društva za borbu protiv raka  i Centra Zdravka govorila Slavica Periškić, zamenica predsednice Društva.

Objavljeno u Somborske vesti

Sednica će se održati u Velikoj sali zgrade Županije u Somboru, Trg cara Uroša 1.

 Za sednicu je predložen sledeći Dnevni red

1. PREDLOG ODLUKE O BUDžETU GRADA SOMBORA ZA 2015. GODINU.
2. Davanje saglasnosti na Program poslovanja JKP „Energana“ Sombor za 2014. godinu. 
3. Davanje saglasnosti na Program poslovanja JKP „Prostor“ Sombor za 2014. godinu. 
 4. Davanje saglasnosti na Program poslovanja JKP „Parking servis “ Sombor za 2014. godinu. 
5. Davanje saglasnosti na Program poslovanja JP „Urbanizam“ Sombor za 2014. godinu. 
6. Davanje saglasnosti na Program poslovanja JP „Direkcije za izgradnju grada SomborA“ Sombor za 2014. godinu.
7. Davanje saglasnosti na Program poslovanja JKP "VODOKANAL" SOMBOR.
8. Davanje saglasnosti na Program poslovanja JKP "ZELENILO" SOMBOR.
9. Davanje saglasnosti na Program poslovanja jkp "čistoća" sombor. 
10. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA.
11. predlog odluke o naknadama za usluge koje gradska uprava vrši drugim licima.
12. PREDLOG ODLUKE O PRISTUPANjU IZRADI ELABORATA O OPRAVDANOSTI OTUĐENjA GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U JAVNOJ SVOJINI – PARC. BR. 9458/7 K.O. SOMBOR 1, NEPOSREDNOM POGODBOM, BEZ NAKNADE, I OBRAZOVANjU I IMENOVANjU RADNE GRUPE ZA IZRADU OVOG ELABORATA. 
13. PREDLOG ODLUKE O UREĐENjU GRADA.
14. predlog odluke o pravobranilaštvu grada sombora. 
15. PREDLOG ODLUKE O DRUGIM IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O FINANSIJSKOJ POMOĆI NEZAPOSLENIM TRUDNICAMA I PORODILjAMA I ISPLATI RODITELjSKOG DODATKA ZA PRVOROĐENO DETE. 
16. PREDLOG REŠENjA O OBRAZOVANjU KOMISIJE ZA IZRADU PREDLOGA GODIŠNjEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ZA 2015. GODINU.
17. INFORMACIJA O STANjU U OBLASTI OSNOVNOG I SREDNjEG OBRAZOVANjA
18. PROGRAM RADA SKUPŠTINE GRADA SOMBORA ZA 2015. GODINU.
19. IZBORI I IMENOVANjA

Objavljeno u Somborske vesti
Strana 1 od 2

Ostavite vaš komentar i ovde...

Još vesti iz kategorije...

Newsletter

Prijavite se na Newsletter i dobijajte najnovije vesti u vaš inbox
Top