U Predškolskoj ustanovi Vera Gucunja u Sombru ove godine upisano je 1857 dece , 50 mališana više nego prethodne godine. Posle konkursa 77 dece,koja ispunjavaju uslove, ostalo je bez mesta u vrtiću. Na koji način će se pristupiti rešavanju ovog problema, priču o tome donosi Bojana Radovanović.

Milica i Nikola Malidžan doselili su se iz Novog Sada u Sombor. Prijavili su dete u vrtić. Kažu da ispunjavaju sve ulove za prijem,ali su ipak odbijeni.

"Suprug i ja smo prijavili dete za vrtić,ispunjavamo osnovni uslov -oboje smo zaposleni,međutim odbijeni smo .Razlog odbijanja je nedovoljan kapacitet. Mi se iskreno nadamo da će grad doneti odluku i da ce subvencije biti omogućene .Jako je velik broj dece koji je ostao bez mesta u vrtiću i mi roditelji koji nemamo pomoć baka i deka smo zavezanih ruku", ispričala nam je Milica Malidžan, majka.

U PU Vera Gucunja ističu da su svi smeštajni kapaciteti u potpunosti iskorišćeni ,kao i to da je upis za 2018 godinu obnovilo 1026 dece,a nakon objavljenih rezultata za preostalih 245 slobodnih mesta u jaslicama i obdaništu konkurisalo je 378 dece.

"Evidentirane dece na listi čekanja od maja do decembra 2017 bilo je 127 .Ova deca su prilikom upisa imala prioritet.Od preostalog broja neraspoređene dece njih 110 ,33 nije steklo starosni uslov za upis-deca rođena posle 01.09.2017 godine. Dakle 77 dece godišta 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 je ostalo neraspoređeno," ističe Aleksandra Perović, direktorica PU Vera Gucunja.

U gradskoj upravi smatraju da je sufinansiranje boravka u privatinim vrtićima rešenje.

"Što se tiče tih sufinansiranja mi imamo modele rada Novog Sada i Beograda, po kom modelu su oni radili i mi ćemo prilagoditi na neki način shodno našim mogućnostima određenim sredstvima koja su data u ovom rebalansu", rekao je Milan Prole, pomoćnik načelnika odeljenja za obrazovanje.

Nezvanično smo saznali da u jednom privatnom vrtići za sada ima 30tak slobodnih mesta.

Izvor: RTV

Objavljeno u Somborske vesti

Zahvaljujući projektu „Veliko srce“ koji realizuju Fondacija Ana i Vlade Divac i Eurobanka, sredstvima prikupljenim istoimenom humanitarnom karticom, uređeno je igralište u dvorištu vrtića „Maslačak“ Predškolske ustanove „Vera Gucunja“ u Somboru.

Donatorskim sredstvima u iznosu od 1,2 miliona dinara, postavljen je novi mobilijar, a stari je obnovljen, kako bi deca tokom igre bila bezbedna i bezbrižna.

Predstavnice donatora, Aleksandra Kecojević ispred Fondacije Divac i Magdalena Tatić, ispred Eurobanke, istakle su da se zajednički projekat „Veliko srce“ sprovodi osam godina.

„Tokom prethodnih godina obnovljeno je, uključujući i igralište u somborskom vrtiću, 46 igrališta, uređen je veliki broj školskih prostorija i zdravstvenih ustanova, a sve sa ciljem poboljšanja uslova za rad i razvoj najmlađih“, istakle su predstavnice donatora.

Nemanja Sarač, član Gradskog veća za kulturu i obrazovanje, zahvalio se na donaciji i istakao da lokalna samouprava u saradnji sa PU „Vera Gucunja“ kontinuirano radi na poboljšanju usluga ove ustanove.

„Lokalna samouprava je u proteklom periodu proširila kapacitete dogradnjom objekta u Sportskoj ulici, uredili smo dvorišta u vrtićima i enterijere ustanova kako bi doprineli kvalitetnijim sadržajima u vrtićima. Sve to činimo rukovodeći se idejom da je ulaganje u obrazovanje ne samo najhumanije i najmudrije, nego je kao ulog na najduže staze i najisplativije“, rekao je Sarač.

Direktorka PU „Vera Gucunja“ Aleksandra Perović zahvalili se donatorima ističući da se značaj donacije može sagledati sa tri aspekta: edukativnog, aspekta fizičkog razvoja i sa aspekta igre i zabave koji su u razvoju mališana najznačajniji.

Mališani su se donatorima zahvalili kratkom i efektnom priredbom, kojom su na najbolji način predstavili vrtić i Sombor.

Objavljeno u Somborske vesti

Radi usaglašavanja sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakonom o preškolskom vaspitanju i obrazovanju i Zakonom o javnim službama pripremljen je Nacrt Odluke o osnivanju Predškolske ustanove „Vera Gucunja“ u Somboru. Nacrt odluke je pripremilo Odeljenje za obrazovanje Gradske uprave grada Sombora, a javna rasprava o Nacrtu odluke trajaće od 22. do 29. juna 2018. godine.

Prezentacija Nacrta odluke održaće se 29. juna, od 10.00 do 11.00 časova, u sali 108, prvi sprat, zgrada Županije, Trg cara Uroša br. 1, Sombor.

Predloge, sugestije i komentare građani mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Odeljenje za obrazovanje Gradske uprave grada Sombora, Trg cara Uroša br. 1., 25000 Sombor, i u elektronskom obliku na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., najkasnije do 29. juna .2018. godine.

Nacrt odluke o osnivanju PU „Vera Gucunja“, Sombor, dostupan je ovde.

Objavljeno u Somborske vesti

Uz pomoć automobila koje su napravili roditelji, mališani su gostima pokazali kako se ponašaju učesnici u saobraćaju.

Savet za bezbednost saobraćaja grada Sombora, poklonio je Predškolskoj ustanovi „Vera Gucunja“ tepihe koji su dizajnirani tako da mališani kroz igru stiču znanja o saobraćaju.

„Svakom vrtiću, a njih je na teritoriji grada Sombora 32, poklonili smo „saobraćajni“ tepih, kako bi deca kroz igru učila o osnovnim pravilima ponašanja u saobraćaju, odnosno kako bi oni sami, kao učesnici u saobraćaju bili što bezbedniji“, ističe Antonio Ratković, zamenik gradonačelnice Sombora koji je sa Pavlom Terzićem, članom Saveta za bezbednost saobraćaja i Goranom Todorićem, načelnikom Odeljenja za obrazovanje posetio vrtić „Pčelica“ u Čonoplji.

Mališani su gostima, kroz igru, pokazali zavidan nivo poznavanja učesnika u saobraćaju i pravila ponašanja.

Direktorka PU „Vera Gucunja“ Aleksandra Perović, se zahvalila na poklonu i istakla da deca o saobraćaju uče permanentno i zauzvrat, zameniku gradonačelnice, koji je i predsednik Saveta za bezbednost saobraćaja, poklonila jednu lepu sliku koju su nacrtali mališani.

Objavljeno u Somborske vesti

Revitalizacija objekata Predškolske ustanove „Vera Gucunja“ počela je krajem prošle godine ozelenjavanjem dvorišta vrtića u gradu i selima.

Jesenas su nove sadnice zasađene u vrtićima u gradu, a ozelenjavanje dvorišta u seoskim vrtićima je završeno nedavno i jednoj od akcija prisustvovao je predsednik Skupštine grada Sombora prim. dr Zoran Parčetić.

Deo sadnica za vrtiće donirala su somborska preduzeća, a deo je nabavljen iz rasadnika JKP „Zelenilo“.

U okviru akcije ozelenjavanja objekata PU „Vera Gucunja“, u sezoni 2017/2018. godine, zasađeno je 400 novih sadnica.

U sklopu revitalizacije vrtića u dvorištima su postavljene klupe koje su izradili učenici somborske Srednje tehničke škole, a dogovoreno je i da učenici STŠ izrade potpuno nove rekvizite za dvorišta vrtića.

Prema rečima načelnika Odeljenja za obrazovanje Gradske uprave grada Sombora Gorana Todorića, biće izrađene ljuljaške i penjalice, koje će biti postavljene u svim objektima PU „Vera Gucunja“.

Objavljeno u Somborske vesti

Potpisnici – Vesna Krstić za sindikat, Aleksandra Perović za PU, za Grad Antonio Ratković, zamenik gradonačelnice, a prisustvovao je Goran Todorić, načelnik Odeljenja za obrazovanje

Prve izmene i dopune Kolektivnog ugovora PU „Vera Gucunja“ u Somboru, danas (20.03.2018.) su potpisali Antonio Ratković, zamenik gradonačelnice Sombora – ispred Grada, Aleksandra Perović, direktorka Predškolske ustanove „Vera Gucunja“, Sombor za poslodavca i Vesna Krstić, predsednik Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine (NSPRV) PU „Vera Gucunja“, Sombor.

Prve izmene i dopune Kolektivnog ugovora PU „Vera Gucunja“ prethodno je, na 23. sednici, prihvatila Skupština grada Sombora.

Izmene su implicirane stupanjem na snagu Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i lokalne samouprave. Izmenama i dopunama, Kolektivni ugovor PU „Vera Gucunja“ je usaglašen sa gradskim kolektivnim ugovorom.

Izmene se odnose na regulisanje prava zaposlenih po pitanju neplaćenog odsustva, sopstvenih prihoda, nadoknade troškova, solidarnih pomoći, jubilarnih nagrada i sindikalnih pitanja.

Objavljeno u Somborske vesti

Odbornici Skupštine grada Sombora, na 23. sednici održanoj 14. marta 2018. godine, u okviru prve tačke dnevog reda razmotrili su i potom usvojili Informaciju sa izveštajem Državne revizorske institucije o izvršenoj eksternoj reviziji konsolidovanih izveštaja završnog računa i poslovanja budžeta grada Sombora za 2016. godinu.

O radu Gradske uprave grada Sombora u 2017. godini odbornike je izvestila načelnica Helena Roksandić Musulin koja je navela da je, u skladu sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javne uprave, sprovedena racionalizacija broja zaposlenih i poštovana zabrana zapošljavanja.
Načelnica Gradske uprave govorila je i o primeni Zakona o opštem upravnom postupku kroz Informacioni sistem e-ZUP, o stručnom usavršavanju zaposlenih, razvoju elektronske uprave koja građanima omogućava da izvrše uvid u stanje svog predmeta, prijave komunalni problem, postave pitanje gradonačelnici, preuzumu obrasce zahteva za ostvarivanje prava i informišu se o postupku za ostvarivanje prava.

Roksandić Musulin je, osim ostalog, istakla da je Gradska uprava grada Sombora prva u Srbiji prema brzini rešavanja građevinskih zahteva u objedinjenoj proceduri (lokacijski uslovi, građevinska i upotrebna dozvola, prim. autora), za šta je prosečno potrebno tri dana.

Odbonici su većinom glasova prihvatili Izveštaj o radu Gradske uprave grada Sombora za 2017. godinu.
Odbornici su većinom glasova doneli i Odluku o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Fonda za razvoj poljoprivrede grada Sombora, a potom i Odluku o pravu prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini d.o.o. „Holo kompanija Doroslovo“.

Na 23. sednici, doneti su Odluka o osnivanju Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Soko“ i Rešenje o davanju saglasnosti na statut Turističke organizacije grada Sombora.

Odbornici su usvojili prve izmene i dopune kolektivnog ugovora Predškolske ustanove „Vera Gucunja“, te izmenili Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu predloga godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Sombora za 2018. godinu, prema kojem će umesto Jovana Borovića, član Komisije biti Momir Mioković.

Skupština je donela i Odluku o otuđenju građevinskog zemljišta, parcela br. 9450/1 i 9451/1 u KO Sombor 1, te zbog podnošenja ostavke razrešila Natašu Turkić funkcije predsednika Nadzornog odbora JKP „Parking servis Sombor“, a umesto nje imenovala dr Gojka Đuricu.

Skuština je donela Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora iz reda zaposlenih u OŠ „Moša Pijade“ u Bačkom Bregu i umesto Dijane Stojanović – zbog sukoba interesa, za člana imenovala Anu Rapaić. Do promena je došlo i u Školskom odboru Muzičke škole „Petar Konjović“ iz reda roditelja, u kojem je umesto Ankice Čutura – zbog prestanka osnova članstva, imenovana Marija Vučković.
Odbornici su odlučili da Sandru Bunjevac razreše članstva u Upravnom odboru Narodnog pozorišta Sombor i da za novog člana UO, iz reda osnivača, imenuju Nebojšu Gladića.

Objavljeno u Somborske vesti
nedelja, 08 oktobar 2017 00:00

Adaptiran i otvoren vrtić "Bubamara"

Dečja nedelja u Predškolskoj ustanovi „Vera Gucunja“ u Somboru protekla je na najlepši način – otvaranjem novoizgrađenog i adaptiranog starog objekta vrtića „Bubamara“ na Novoj Selenči

- Dogradnjom vrtića koji je izgrađen prema svim standardima koji priliče 21. veku, lista čekanja roditelja da smeste decu u vrtić smanjena je sa stotinak na 30-ak roditelja koji čekaju da dete smeste u vrtić - saopštila je Aleksandra Perović, direktorka PU „Vera Gucunja“ i zahvalila se lokalnoj samoupravi koja je finansirala dogradnju ovog objekta u koji će biti smeštene mlađe i jaslene grupe dece.

Povodom otvaranja dograđenog dela vrtića mališani i vaspitačice su ugostili gradonačelnicu Sombora Dušanku Golubović, zamenika gradonačelnice Antonija Ratkovića, Nemanju Sarača, člana Gradskog veća za oblast kulture i obrazovanja, predstavnike Školske uprave Sombor i druge goste.

Dograđeni deo vrtića Bubamara u Sportskoj ulici na Novoj Selenči u Somboru

Dograđeni objekat je površine 220 m2, vrednost izvedenih radova iznosi 11.454.696,12 dinara, a radove je izvela firma „Ozeblin“ doo iz Veternika.

Pod motom ovogodišnje manifestacije „Gradimo mostove među generacijama za radost svakog deteta“ protekli su i ostali dani Dečje nedelje, kada su na programu bile sportske aktivnosti i karneval.

Tokom poslednja dva dana Dečje nedelje, 5. i 6. oktobra, mališani su posetili ustanove kulture gde ih uvek sa radošću dočekuju.

Objavljeno u Somborske vesti

Povodom školske slave – Svetog Save, Grad Sombor učenicima osnovnih škola na teritoriji Grada i Predškolskoj ustanovi „Vera Gucunja“ poklonio 5000 besplatnih ulaznica za 41. Međunarodni sajam peradarstva.

Direktori škola i PU „Vera Gucunja“ ulaznice su preuzeli tokom sastanka na kojem su im domaćini bili predsednik Skupštine grada Sombora prim. dr Zoran Parčetić, zamenik gradonačelnice Antonio Ratković i Nemanja Sarač, član Gradskog veća za oblast kulture i obrazovanja.

-Želimo da ovo shvatite kao mali gest pažnje Grada Sombora i odgajivača sitnih životinja povodom školske slave Svetog Save. Cilj nam je da se približimo svakoj školi, da škole u Gradu Somboru vide partnera sa kojim će se zajedno suočiti sa problemima i zajedno ih rešavati – obratio se Ratković direktorima škola.

Dr Parčetić je sa direktorima razgovarao i kao član Gradske uprave i kao predstavnik orgnizatora sajma,direktori odnosno Društva odgajivača sitnih životinja „Sombor 1871“.

-Međunarodni sajam peradarstva održava se 41. put i svake godine je sve lepši i veći, a nadam se da ćemo sa tom tradicijom nastaviti i narednih godina. I prethodnih godina smo imali besplatan ulaz za decu, a ove godine smo uz svesrdnu pomoć člana Gradskog veća za kulturu i obrazovanje Sarača, obezbedili 5000 ulznica za decu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. Želja nam je da naši najmlađi sugrađani posete sajam gde će imati prilike da vide više od 4000 eksponata, a to je nešto što nemaju priliku da vide svaki dan – kazao je predsednik Skupštine grada dr Parčetić.

Nakon preuzimanja ulaznica predstavnici Grada i direktori škola su razgovarali o tekućim dešavanjima u školama, počev od grejanja – pa do realizacije pojedinih projekata.

41. Međunarodni sajam peradarstva održava se u Gradskoj hali "Mostonga" od 27. do 29. januara 2017. godine. Otvaranje sajma je u petak, 27. januara u 13.00 časova.

Objavljeno u Somborske vesti
petak, 23 decembar 2016 00:00

Prijavljivanje dece za upis u osnovu školu

U prvi razred osnovne škole za školsku 2017/2018. godinu upisuju se deca rođena od 01. marta 2010 do 01. marta 2011. godine. Prijavljivanje dece za upis u prvi razred osnovne škole obavezni su da izvrše roditelji, odnosno staratelji u periodu do 31. januara 2017. godine. Roditelji imaju pravo da dete upišu u školu koja je van područja kojem pripada i o tome podnose zahtev izabranoj školi, do 31. januara 2017. godine.

O terminu evidentiranja dece i proveri spremnosti dece za upis, Gradska uprava Grada Sombora će roditelje obavestiti blagovremeno putem medija, škola i Predškolske ustanove „Vera Gucunja“.

Objavljeno u Somborske vesti

Somborska  Predškolska ustanova  „Vera Gucunja“ od 12. do 18. juna 2016. godine ugostila je decu, vaspitače i direktore šest predškolskih ustanova i vrtića iz  Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Makedonije i Republike Srpske.

I gostima i domaćinima, kako deci - tako i vaspitačima, vreme ispunjeno druženjem i igrom  brzo je proteklo.

- Deca su naša budućnost, otuda je i velika odgovornost na vaspitačima i predškolskim radnicima kojima roditelji poveravaju decu na čuvanje. A koliko jedno društvo brine o deci vidimo u vrtićima u kojima deca borave – rečeno je na prijemu koji je za direktore vrtića i predškolske radnike priredila gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović.

Direktori vrtića iz Šapca, Bijeljine, Cetinja, Štipa, Banja Luke i Vukovara, puni lepih utisaka o Somboru kao gradu i PU „Vera Gucunja“ domaćinu ove lepe manifestacije, izrazili zahvalnost gradonačelnici Sombora Dušanki Golubović i Aleksandri Perović, direktorki somborskog vrtića na toplom i srdačnom prijemu i druženju tokom održavanja „Kolonije dečjeg prijateljstva“.

Objavljeno u Somborske vesti

 

Predškolska ustanova „Vera Gucunja“ domaćin je „Kolonije dečjeg prijateljstva“  u kojoj učestvuju deca i predškolski radnici iz: Cetinja, Banja Luke, Štipa, Vukovara, Šapca, Bijeljine i Sombora kao domaćina.

Kolonija je otvorena  danas (13.jun) i trajaće do 18. juna 2016. godine.  Svečanom otvaranju prisustvovali su  gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović i Antonio Ratković, zamenik gradonačelnice.

-Od  velikog značaja je za grad što ima predškolsku ustanovu koja je uspela da održi manifestaciju koja afirmiše dečje prijateljstvo i različitosti. Manifestacija je od velikog značaja i za grad – kazala je gradonačelnica.

Direktorka PU „Vera Gucunja“ Aleksandra Perović pozdravila je goste i podsetila da manifestacija ima dugogodišnju tradiciju, prva je održana daleke 1975. godine, a u vreme raspada SFRJ nastupio je prekid u uodržavanju Kolonije. Manifestacija je obnovljena 2009. godine kada je održana u Banja Luci, potom u Somboru i drugim gradovima učesnicima.

-Kolonija osim što ima dugogodišnju tradiciju podrazumeva druženje dece i predškolskih radnika, razmenu iskustava i uvažavanje različitosti jezika, naroda i običaja – kazala je direktorka Perović.

Kratkim programom deca su na najlepši način predstavila gradove iz kojih dolaze i pozdravili domaćine, a potom su se posvetila igri. Jer, igra je ono što deca znaju najbolje da rade, uz igru najlakše uče i  igrajući se odrastaju u dobre ljude.

Objavljeno u Somborske vesti

 

Članovi Gradskog veća na 92. sednici, održanoj 4. februara, dali su saglasnost na programe poslovanja JKP „Čistoća“ i  JKP „Vodokanal“ za 2016. godinu i uputili ih na dalje razmatranje i usvajanje Skupštini grada.

Na sednici je usvojen plan aktivnosti Narodne kuhinje Sombor tokom 2016. godine, za čiju realizaciju je opredeljen iznos od 24.000.000,00 dinara. Tokom 2016. godine 500 korisnika Narodne kuhinje imaće tople obroke pet radnih dana u nedelji, a iz navedenih sredstava izvršiće se i nabavka prehrambenih paketa za 550 korisnika u naseljenim mestima na teritoriji grada Sombora.

Gradsko veće je opredelilo i 301.200,00 dinara za finansirenje programa Nauči mađarski koji se realizuje u Predškolskoj ustanovi „Vera Gucunja“. Projekat u saradnji sa  PU „Vera Gucunja“ sprovodi Udruženje građana Dečiji kutak „Kucko“ i tokom školske 2014/2015. godine programom su bila obuhvaćena 92 deteta u pripremnim predškolskim grupama u tri gradska vrtića i u vrtićima u Čonoplji i Bezdanu.

Gradsko veće je odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

Objavljeno u Somborske vesti

Gradsko veće je, na 81. sednici, prihvatilo informaciju o predstojećem stepenu privatizacije, odnosno promene vlasništva kapitala i imovine pravnih lica koja posluju društvenim i javnim kapitalom na teritoriji grada Sombora. Takvih pravnih lica na teritoriji grada je šest i to su: AD „Aleksa Šantić“, AD „Graničar“ Gakovo, „Betonjerka“ ad, DP „Boreli“, „Severtrans“ a.d. i „Zastava specijalni automobili“ d.o.o. Navedena informacija biće razmatrana i na sednici Skupštine grada Sombora.

Članovi Gradskog veća  dali su saglasnost i na izmene i dopune Statuta Predškolske ustanove „Vera Gucunja“ u kojima se konstatuje da se broj izdvojenih odeljenja PU „Vera Gucunja“ uvećava za jedan i to za objekat Đanić u ulici XII Vojvođanske udarne brigade br. 41. Zbog navedene promene prihvaćene su i izmene koje se odnose broj članova saveta roditelja kojeg čine predstavnici roditelja iz svakog objekta PU. I o ovim dopunama i izmenama izjasniće se i odbornici Skupštine grada Sombora.

Na  81. sednici,  održanoj 1. decembra 2015. godine, Gradsko veće je prihvatilo informaciju Komisije za izradu i implementaciju Lokalnog akcionog plana (LAP) za zapošljavanje i dodelilo subvencije nezaposlenima za samozapošljavanje i poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta.

S obzirom da je na javni poziv za oba programa stiglo više zahteva u odnosu na finansijski opredeljena sredstva za njihovu realizaciju, Gradsko veće je iznašlo način da opredeljena sredstva, u iznosu od 7.000.000.00 dinara, preusmeravanjem određenih budžetskih stavki uveća za  dodatnih 1.100.000,00 dinara. Time je omogućeno samozapošljavanje 42 nezaposlena lica, a poslodavcima je omogućeno da otvore 13 novih radnih mesta.

Članovi Veća prihvatili su zahtev Poljoprivredne stručne službe Sombor i dali na korišćenje, bez plaćanja naknade,  poljoprivredno zemljište u javnoj svojini grada Sombora za poljoprivrednu proizvodnju u proizvodnoj 2015/16. godini. PSS Sombor je na korišćenje dato zemljište u ukupnoj  površini od 28,6 hektara.

Objavljeno u Somborske vesti

Uvođenje bilingvalne (dvojezične)  nastave u okviru koje bi se osim na srpskom, nastava izvodila i na nemačkom jeziku, bila je tema razgovora predstavnika grada Sombora i Ambasade SR Nemačke u Srbiji, te predstavnika Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine.

U dogovorima su učestvovali, ispred grada Sombora: gradonačelnik Saša Todorović, Đurađ Milanović, član Gradskog veća za oblast obrazovanja, Borislav Staničkov, načelnik Školske uprave Sombor, Mihael Plac, šef Odseka za lokalni ekonomski razvoj,  te Goran Milić, šef kabineta gradonačelnika.

Ispred Ambasade Nemačke - Kristijan Rajsmiler (Christian Reißmüller), šef Odeljenja za kulturu i Odeljenja za štampu Ambasade SR Nemačke u Beogradu, dr Boris Menrat (Dr Boris Menrath), rukovodilac Regionalne kancelarije za Jugoistočnu Evropu – projekat unapređenja nemačkog jezika u školama, Anton Bek, predsednik Izvršnog odbora Nacionalnog saveta nemačke nacionalne  manjine  i  Gabrijela Bogišić – HUN „Gerhard“ Sombor  

Gradonačelnik Saša Todorović je naveo da je „sastanak sa predstavnicima ambasade Nemačke i predstavnicima nemačke nacionalne zajednice nastavak aktivnosti od prošle nedelje,  kada smo potpisali kolektivni ugovor sa PU „Vera Gucunja“ i Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Nacionalnim savetom nemačke nacionalne manjine“.

-  Ugovor i Sporazum o saradnji je osnova za realizaciju projekta uvođenja bilingvalne nastave u Predškolsku  ustanovu. Grad je obezbedio adekvatan prostor, a to je nova kuća koju je gradu poklonila jedna porodica. Kuća je renovirana za potrebe Predškolske ustanove i spremna za održavanje bilingvalne nastave. U razgovoru sa predstavnicima ambasade SR Nemačke, gospodinom Rajsmilerom, ustanovili smo šta svako od nas mora da uradi kako bi se projekat realizovao. Kao grad dobili smo kritiku jer je ugovor o uvođenju  dvojezične nastave od kojih bi osim  na srpskom, nastava bila i na nemačkom jeziku, potpisan pre četiri  godine, ali nije realizovan. Dobili smo uputstvo od Ambasade i sada znamo gde smo grešili i zbog čega projekat nije ugledao svetlo dana. Dogovorili smo se da projekat bude dugoročnog karaktera i da traje što duže. Znamo šta moramo da uradimo da projekat bude kvalitetan. Iz Školske uprave je potrvđeno da Sombor ima dobar kadar za nemački jezik i da postoji fgzhuiinteresovanje roditelja dece koja bi pohađala bilingvalnu nastavu. Raduje i to što Ambasada Nemačke  želi da maksimalno pomogne – kazao je gradonačelnik Todorović.

Ataše za kulturu i štampu Kristijan Rajsmiler  je istakao da se raduje što postoji razumevanje između Ambasade Nemačke i stručnjaka u Somboru, te da je siguran da će i projekat uveođenja nastave na nemačkom jeziku u Somboru uspeti, kao što su uspeli ostali projekti u Srbiji.

-  Prvi put  sam u ovom gradu i oduševljen sam onim šta sam video i mislim da imate veliku budućnost. Za nas je važno da nađemo partnera sa kojim se može dobro raditi. Sigjurno je da kao predstavnik Nemačke ambasade ovde ne boravim poslednji put, vratiću se,  jer imam mnogo toga da vidim u ovom lepom gradu – rekao je Rajsmiler. 

Domaćini i gosti su utvrdili pregled aktivnosti potrebnih za realizaciju projekta dvojezične nastave, odnosno nastave na nemačkom jeiku u Predškolskoj ustanovi „Vera Gucunja“ u Somboru.

Objavljeno u Somborske vesti

Posle 17 godina,  kada je potpisan pojedinačni ugovor kojim su regulisana  prava i obaveze zaposlenih u Predškolskoj ustanovi „Vera Gucunja“, prava i obaveze  radnika će od  27. avgusta 2015. godine,  biti regulisani novim kolektivnim ugovorom. Ugovor je u ime Grada kao osnivača potpisao gradonačelnik Saša Todorović, u ime poslodavca - Aleksandra Perović, direktorka vrtića i u ime zaposlenih – Vesna Krstić, predsednik Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine (NSPRV) – PU „Vera Gucunja“ Sombor.

Potpisnici su izrazili zadovoljstvo potpisivanjem ovog značajnog akta, a gradonačelnik Todorović je istakao da je reč o „dokumentu koji je bitan za dalje odnose između Predškolske ustanove i grada Sombora.

- Postoji veoma dobra saradnja između Predškolske ustanove i lokalne samouprve. Grad je prepoznao sve potrebe naših sugrađana i zaposlenih u ustanovi, što potvrđuju i programi i investicioni radovi koji su u toku 2015. godine,  od strane  gradskog budžeta potpomognuti sa 12 miliona dinara. Sve obaveze koje grad ima prema radnicima i Predškolskoj ustanovi se redovno izmiruju i sistem koji je uspostavljen u poslednje vreme funkcioniše veoma dobro. Ono što je započeto u 2015. godini i što očekujemo da se završi jeste potpuna rekonstrukcija i adaptacija objekta u ulici 12. Vojvođanske udarne brigade,  imaćemo i investiciju dogradnje magacina,  kuhinje  i trpezarije u objektu u Sportskoj ulici – kazao je gradonačelnik Saša Todorović.

Gradonačelnik je naveo da u PU „Vera Gucunja“ funkcioniše 80 grupa na srpskom jeziku, na mađarskom tri grupe, dvojezično se radi sa dve grupe dece, dok su romska deca u Bačkom Monoštoru integrisana u redovne grupe, a igraonice su i na romskom jeziku.

- Imamo i predlog da se uvede i nemački jezik i u intenzivnim razgovorima smo, kako direktorka ustanove, tako i ja sa ambasadom Nemačke i udruženjem nemačke zajednice  „Gerhard“  i Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine. Očekujem da će i taj projekat biti uspešno završen i nadamo se da će biti maksimalno potpomognut od strane ambasade Nemačke – kazao je gradonačelnik Saša Todorović.

 

Direktora PU „Vera Gucunja“ Aleksandra Perović, zahvalila se na dobroj saradnji i istakla da  Grad Sombor u potpunosti ispunjava zakonske obaveze prema Predškolskoj ustanovi.

 

- Ovakav odnos osnivača prema ustanovi, kao kolektivu koji broji 200 zaposlenih, mnogo znači,  jer doprinosi pozitivnoj atmosferi i donosi jednu vrstu sigurnosti  zaposlenima. Poslednji ugovor, koji se tada zvao pojedinačni, potpisan je 1998. godine, i skoro je doživeo punoletstvo. Posle dugih pregovora i razgovora potpisali smo novi kolektivni ugovor čiji je značaj  u bližem regulisanju prava radnika u odnosu na Zakon o radu – navela je direktorka vrtića „Vera Gucunja“ Aleksandra Perović.

Vesna Krstić, predsednik Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine PU „Veratroje Gucunja“ zahvalila se pregovaračkom timu koji je učestvovao u pregovaranju.

- Lično nisam zadovoljna ovim aktom, ali sam zadovoljna time što je urađen maksimalno u odnosu na  zakonske mogućnosti. To je najviše što je moglo da se uradi, a zakonske barijere ne dozvoljavaju da za radnike uradimo nešto više.  Ugovor potpisujemo na tri godine i očekujem da će i jedinica lokalne samouprave kao osnivač i poslodavac imati sluha da sve što potpišemo i da se ispoštuje – kazala je Vesna Krstić, predsednik NSPRV PU „Vera Gucunja“.  

Objavljeno u Somborske vesti

Članovi Gradskog veća, na 62. sednici, utvrdili su predlog za usvajanje i potpisivanje kolektivnog ugovora Predškolske ustanove „Vera Gucunja“ u Somboru, dali saglasnost na Statut Gradske biblioteke „Karlo Bijelicki“, na izmenu i dopunu Statuta JKP „Zelenilo“, utvrdili Predloge odluka o raspisivanju konkursa za imenovanje direktora JKP „Vodokanal“ i direktora JP „Urbanizam.

Gradsko veće je razmotrilo i podržalo inicijativu GB „Karlo Bijelicki“ o osnivanju Leksikografskog zavoda Srbije sa sedištem u Somboru. Inicijativa je obrazložena činjenicom da Zavod kao ustanova od nacionalnog značaja može imati sedište u bilo kojoj građanskoj sredini, gradu u Republici Srbiji.

- Kako se leksikografska delatnost prepliće sa bibliotečko-informacionom naukom kao i lingvistikom ili filologijom,  nameće se da bi ovakav Zavod mogao funkcionisati sasvim nesmetano i van velikih centara poput Beograda i Novog Sada, u kojima su već smeštene brojne značajne institucije – navedeno je u dopisu Gradskom veću, uz napomenu da bi osnivač Zavoda bila Republika Srbija, te da je inicijativa početna faza realizacije ovog projekta.

Članovi Gradskog veća su prihvatili predlog Gradske organizacije Crvenog krsta Sombor o izmeni plana aktivnosti Crvenog krsta. Razlog izmenama je ušteda od 1.893.286,00 dinara ostvarena u postupku javne nabavke i distribucije lanč paketa.  Crveni krst je predložio, a Gradsko veće prihvatilo, da se izmeni plan aktivnosti i da se navedena sredstva utroše za nabavku i distribuciju higijenskih paketa.

Na 62. sednici Gradskog veća, održanoj 24. juna 2015. godine, razmotreni su predmeti iz poslovnog prostora, finansijska pitanja, kao i druga pitanja iz delokruga rada Veća. 

Objavljeno u Somborske vesti

Roditelji, odnosno staratelji,  čija su deca rođena u periodu od prvog marta 2009. do prvog marta 2010. godine imaju zakonsku obavezu da prijave decu u zabavište radi pohađanja pripremnog predškolskog programa za školsku 2015/2016. godinu.

Prijavljivanje dece obavljaće se u objektima Predškolske ustanove „Vera Gucunja“ u gradu i naseljenim mestima u periodu od šestog do 15. maja 2015. godine. Prijavljivanje dece u objektima PU obavljaće se svakog radnog dana u vremenu od 07:00 do 08:00 časova i od 12:00 do 13:00 časova, a utorkom i četvrtkom i u popodnevnim satima od 17:00 do 19:00 časova.

Za prijavu deteta za upis u zabavište potrebno je dostaviti sledeća dokumenta: izvod iz matične knjige rođenih za dete, važeću ličnu kartu sa tačnom adresom roditelja, odnosno staratelja, za decu pod starateljstvom – rešenje o starateljstvu, dokaz o zdravstvenom pregledu deteta i popunjenu prijavu koja se dobija kod vaspitača.

Objavljeno u Somborske vesti

 

Gradsko veće je na 47. sednici, održanoj 8. aprila 2015. godine, razmotrilo i odlučilo o 15 tačaka dnevnog reda.

Članovi Gradskog veća su utvrdili Predlog odluke o načinu korišćenja poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta, neplodnog i vodnog zemljišta u javnoj svojini grada Sombora i razmotrili izveštaj o radu Predškolske ustanove „Vera Gucunja“ za 2014. godinu, o kojima će se izjasniti i odbornici na sednici Skupštine grada.

Gradsko veće je utvrdilo kriterijume za raspodelu sredstava po konkursu za unapređenje amaterizma na selima (finansiranje koreografa, reditelja... u 2015. godini), i kriterijume za raspodelu sredstava  po konkursu za kulturno-umetnička društva i ostale vidove amaterizma i kulturno-umetnička društva koji neguju svoj nacionalni identitet.

Gradsko veće je odlučilo o predmetima iz oblasti poslovnog prostora, finansijskim i drugim pitanjima iz delokruga rada Veća

Objavljeno u Somborske vesti

Za sredu, 16. jul 2014. godine, zakazana je 21. sednica Skupštine grada Sombora. Sednica će se održati sa početkom u  9:00 časova, u velikoj sali zgrade Županija.

Prema sazivu upućenom odbornicima, za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

Objavljeno u Somborske vesti

Ostavite vaš komentar i ovde...

Još vesti iz kategorije...

Newsletter

Prijavite se na Newsletter i dobijajte najnovije vesti u vaš inbox
Top