Zakonska obaveza svakog poslodavca u Srbiji koji ima 20 i više zaposlenih je da srazmerno broju radnika zapošljava i osobe sa invaliditetom. Druga mogućnost je da umesto zapošljavanja po svakoj nezaposlenoj osobi sa invaliditetom mesečno uplaćuju 50 odsto bruto zarade u budžetski fond za profesionalnu rehabilitaciju.
Prema podacima Poreske uprave Srbije, koji su dostavljeni RTV–u u 2017. godini zakonsku obavezu ispunilo je skoro 9.000 poslodavaca. Više od 5.400 zaposlilo je osobe sa invaliditetom, dok je oko 4.400 sredstva uplatilo u budžetski fond.

Više od 15.000 nezaposlenih u Zapadnobačkom okrugu pokušava putem Nacionalne službe za zapošljavanje da nađe posao. Među njima je i skoro 1.000 osoba sa invaliditetom koja spadaju u teže zapošljivu kategoriju i zato su osobe sa invaliditetom uključene u aktivne mere zapošljavanja, a među njima su javni radovi. Na tim poslovima prošle godine bilo je angažovano 67 osoba sa invaliditetom

Poslodavci koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom mogu računati i na subvencije.

„Ta subvencija je 75 posto od ukupnih troškova koje poslodavac ima za tog radnika. Preostalih 25 posto pada na teret poslodavca. Međutim, mi imamo poslodavaca koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom, a da i ne traže bilo kakve olakšice", kaže Radomirka Žiža načelnica u somborskoj filijali NSZ.

Zakon poslodavcima ostavlja dve mogućnost - plaćanje kaznenih penala ili zapošljavanje osoba sa inavliditetom. Gradska uprava odlučila se za drugu mogućnost.

Izvor: RTV

Objavljeno u Somborske vesti

Džudo i sambo klub "Bačka" iz Sombora je, pored svojih redovnih sportsko-takmičarskih aktivnosti počeo sa realizacijom projekta Inkluzivni džudo-džudo za sve koji ima za cilj da u posebno prilagođene trenažne programe uključi i osobe sa invaliditetom.

Treninzi džudoa namenjeni osobama sa različitim vrstama i stepenom fizičkih, senzornih, inetelktualnih i emocionalinih smetnji bazirani su na bezbednosti i neškodljivosti vežbi kroz igru i zabavu .

Igor Križan već drugu sezonu pohađa treninge inkluzivnog džudoa i raduje se novoj sezoni i kaže. "Hoću da naučim sve nove pokrete. Sve što sam učio prošle godine mislim da nije dovoljno i hoću da napredujem na bolje i bolje."

Denis Ivšić se po prvi put susreće sa džudom i sa oduševljenjem je ispričao "Radimo vežbe, aktivni smo i vredni i trudimo se na treninzima"

Tim inkuluzivnog džudoa u Džudo klubu Bačka čine veterani džudo sporta kao koordinatori projekta odnosno saradnici – volonteri. Marko Stipankov, predsednik komisije Džudo saveza Vojvodine za inkluzivni džudo je jedan od četiri licencirana trenera koji rade sa polaznicima. Naglašava da su treneri, veterani džodoa odlučili smo da daju svoj doprinos u ovom projektu i daju svoj humani doprinos.

"Na volonterski način privlačimo sve osobe koje imaju psihičke, motoričke, senzorne i druge smetnje i osobe sa invaliditetom te da im putem džudoa pokažemo kako da ih inkluziramo u društvo!"

Svetislav Ilić, koordinator projekta je naglasio: "Za sada su treninzi koncipirani na rekreativnom delu i na vežbama oblikovanja a vremenom se uvode i elementi džudoa"

Treninzi su koncipirani isklučivo u korist osoba sa invaliditetom u grupama od oko desetak polaznika i prilagođeni su individualnim i grupnim potrebama polaznika.

Stručnim radom rukovodi Sajonela Krga, licencirani trener inkluzivnog džudoa ističe da je mnogo radosti i sreće prisutno kada vidiš da nekoga zaista usrećiš ko je možda zaboravljen, drži se u nekom tamnom uglu sobe: "Dovedeš ga na strunjaču, obučeš kimono, i vidiš njihov osmeh na licima! Mislim da ne postoji stvar na svetu koja me čini toliko srećnom kao ovo"

Inkluzivni džudo "Džudo za sve" realizuje Džudo i sambo klub "Bačka" iz Sombora uz podršku Gradske uprave grada Sombora.

Izvor: RTV

Objavljeno u Somborske vesti

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u prostorijama Doma penzionera u Somboru, 6.12.2017. godine održana je tribina "Ravnopravno: OSI u političkom životu". Organizatori tribine bili su Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom i Udruženje distrofičara Zapadnobačkog okruga.

U okviru istoimenog projekta čiji je cilj jačanje političkog učešća osoba sa invaliditetom (OSI) u Srbiji kroz unapređenje ostvarivanja građanskih i političkih prava i društvenu uključenost OSI, učesnici tribine imali su prilike da se kroz video prezentaciju bliže upoznaju sa projektom i rezultatima istog.

Projekat se sastoji iz tri komponente:
1. Jačanje zagovaračkih kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom za pružanje podrške svojim članovima/cama da se uključe u politički život Srbije.
2. Uklanjanje barijera za potpuno ostvarivanje biračkog prava.
3. Bolja pristupačnost informacijama u izbornom procesu.

Autor Željko Mitrović, inače član Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom, prisutnima je govorio o problemima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom, kako u političkom delovanju, tako i u svakodnevnom životu. Prisutni su nakon prezentacije učestvovali u interesantnoj debati u kojoj je bilo reči o mnogobrojnim preprekama sa kojima se susreću ove osobe.

Zaključeno je da sve svi zajedno moramo boriti protiv predrasuda i diskriminacija kojima su osobe sa invaliditetom svakodnevno izložene, počevši od sebe, pa utičući i na širu društvenu zajednicu.

Objavljeno u Somborske vesti

Tokom proleća i leta najaktuelniji su javni radovi. Program javnih radova namenjen je angažovanju prvenstveno teže zapošljivih lica, kao što su osobe sa invaliditetom, radi unapređenja radnih sposobnosti i ostvarenja njihovog društvenog interesa.

Vrednost javnih radova u somborskoj filijali Nacionalne službe zapošljhavanja je 8.000.000 dinara i namenjeni su za osobe sa invaliditetom, a finasira ih država preko Nacionalne službe zapošljavanja.

Putem javnih radova osobe sa invaliditetom rade na uređenju zelenih površina, kao administrativni radnici ili kod udruženja građana na različitim poslovima.

"Prvi put imam dodira na poslovima kao osoba sa invaliditetom zahvaljujući Nacionalnoj službi zapošljavanja preko koje sam posao i dobila. Po zanimanju sam ekonomski tehničar i konačno radim u struci. Uslovi za rad u somborskoj bolnci su odlični, kao i ljudi sa kojima sarađujem", kaže Orijana Tripković, osoba sa invaliditetom angažovana kao administrativni radnik u Opštoj bolnici dr "Radivoj Simonović" Sombor.

"Prvi put sam angažovan kao osoba sa invaliditetom i zadovoljan sam sa ovim poslom. Radeći u somborskoj bolnici upoznao sam divne ljude i stekao nove prijatelje. Bilo mi mi drago da mogu ostati ovde da radim do penzije", kaže Ištvan Serenčiš.

U somborskoj Opštoj bolnici kažu da godinama daju podršku projektima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

"Kao bolnica smo zadovoljni angažovanim licima sa invaliditetom i uvek dajemo podršku ovakvim projektima. Veoma lepo i lako obavljaju posao i saradnja je odlična. Kako su poslom zadovoljne osobe sa invaliditetom, tako smo zadovoljni i mi kako oni obavljaju posao", kaže Milan Grba, v.d. direktora.

Udruženje žena "Udahni život" iz Stanišića godinama putem javnih radova angažuje osobe sa invaliditetom, koje uređuju zelene površine gde žive stari i nemoćni.

"Radimo na uređenu javnih površina po projektu koji daje pomoć starijim licima. kako znači njima što im pomažemo, tako znači i nama, jer i ako je plata mala, bar je redovna", kaže Milan Dugić, osoba sa invaliditetom angažovana putem javnog rada preko Udruženja žena "Udahni život".

Kroz 19 projekata na teritoriji Zapadnobačkog okruga zaposlilo se 63 osobe sa invaliditetom.

"Radim posao u biblioteci koji je prilagođen osobama sa invaliditetom, fiziči nije zahtevan, a prijatan mi je", kaže Ozren Gulić, administrativni radnik angažovan na javnom radu u Gradskoj biblioteci "Karlo Bijelicki" u Somboru.

"Program javnih radova je vrlo popularna mera aktivne politike zapošljavanja, jer zapošljavamo kategorije teže zapošljivih lica, kao što su osobe sa invaliditetom radi očuvanja i unapređenja njihovih radnih sposbnosti", kaže Svjetlana Nešić, načelnik Odeljenja za programe zapošljavanja, preduzetništvo i obrazovanje i obuke u NSZ Filijala Sombor.

U programu javnih radova učestvuju državna preduzeća i različita udruženja i kroz njih se pokazuje produktivnost osoba sa invaliditetom, te da mogu obavljati pođednako uspešno poslove kao i sve druge osobe.

Izvor: RTV

Objavljeno u Somborske vesti

Osobe sa invaliditetom u preko 20 evropskih zemalja obeležile svoje pravo na samostalni život 5. maja 2017.

I ovog 5. maja je obeležen po četvrti put Dan samostalnog života širom Evrope preko Centara za samostalni život uz pomoć svih članova pokreta za samostalni život. ENIL, Evropska mreža za samostalni život - pod geslom “Šta sve mogu, zahvaljujući samostalnom životu”.

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Sombor, obeležio je 5. maj, Dan samostalnog života OSI podelom flajera i anketnim listićem sa pitanjem ‘’Šta za Vas znači samostalan život - nevezano za osobe sa invaliditetom?’’ na koji su građanke i građani Sombora dali veoma zanimljive odgovore o njihovom poimanju samostalnog života. Aktivnost se odvijala ispred Gradske kuće na Glavnoj ulici.

Cilj ovog obeležavanja jeste podizanje svesti o samostalnom životu – što znači biti u mogućnosti da živiš svakodnevni život. Svakodnevni život, za sada, nije moguć mnogim osobama sa invaliditetom koje žive u institucijama ili bez pristupa odgovarajućim socijalnim servisima, što ih onemogućava da imaju ostvaren svoj puni potencijal i budu aktivni građani.

Zahvaljujemo se građankama i građanima Sombora, posebno učenicima i profesorkama Gimnazije ‘’Veljko Petrović’’ Sombor, na velikom odzivu i učešću obeležavanja 5. maja, uprkos lošim vremenskim uslovima koji su pratili našu aktivnost.

Aktivnost je podržala Gradska Biblioteka ‘’Karlo Bijelicki’’ Sombor – Knjižara, štampanjem promotivnog materijala i Somborski edukativni centar, učešćem svojih aktivista – volontera. Bez njihove dragocene podrške teško da bismo mogli obeležiti ovaj, za nas, značajan dan za koji smo na raspolaganju imali 0,00 dinara.

Objavljeno u Somborske vesti

Na nedavno završenom projektu Participativno budžetiranje predlog Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom da se izgradi rampa izgubio je sa 11 glasova razlike. Predstavnici Centra su uputili pismo gradskim čelnicima da se razmotri i njihov predlog izgradnje rampe za osobe sa invaliditetom .
Rampi u gradu ima ali većina javnih instutcija nema prilaz za osobe sa invaliditetom. Iz Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom u Somboru kažu da im najveći problem predstavljaju zdravstvene ustanove.

"U bolnici je takva situacija da vi na odeljenju za fizikalnu medicinu nema šanse da priđete. I da mi ne pada na pamet da idem tamo jer imam slomljenu nogu od aprila i trebala mi je tretmane uraditi i ja sam to morala privatno da regulišem kod kuće", kaže Julijana Čatalinac, predsednica Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom.

"Pa malo vam mogu nabrojati gde imamo prilaza. U opštini Sombor imamo pokretni lift koji nosi samo na prizemlje i tu možemo da se služimo liftom. Što se tiče pristupa zdravstvenim ustanovama tu nemamo nigde prilaz", kaže Terezija Paštrović, sekretarka Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Sombor.

Participativno budžetiranje se drugu godinu zaredom realizuje. Građani su predložili svoje projekte, a pobedio je predlog izgradnje kupališta na Tromeđi.

Iz Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom kažu da se nadaju da će i njihov predlog biti uvršten u projektno finansiranje jer su im rampe neophodne.

Izvor: RTV

Objavljeno u Somborske vesti
nedelja, 04 decembar 2016 00:00

Gotovo polovina poslodavaca krši zakon

Prema podacima Poreske uprave gotovo polovina poslodavaca ne zapošljava osobe sa invaliditetom iako ima tu obavezu.

Poreska uprava je u periodu od 2014. godine izvršila kontrolu 2361 poreskog obveznika - poslodavca i utvrdila da 885 nije izvršilo obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom ni na jedan od načina propisanih Zakonom. Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom obaveza je svakog poslodavca koji ima najmanje 20 zaposlenih da u radnom odnosu ima određeni broj osoba sa inavaliditetom.

Prema odredbama istog Zakona, poslodavac koji ne zaposli osobe sa invaliditetom dužan je da uplati iznos od 50 odsto prosečne zarade po zaposlenom. Obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom uplatom sredstava u Budžetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom izvršilo je 2010. godine 3512 poslodavaca, 2011. godine 3869 poslodavaca, 2012. godine 3557 poslodavaca, 2013. godine 3367 poslodavaca, 2014. godine 3641 poslodavac, 2015. godine 3667 poslodavaca i 2016. godine 3154 poslodavca.

Poslodavcima koji nisu postupili u skladu sa odredbama Zakona, Poreska uprava je rešenjem utvrdila obavezu i naložila uplatu u Budžetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom iznos od 50 odsto prosečne zarade po zaposlenom, za svaku osobu sa invaliditetom koja nije zaposlena.

Izvor: Danas

Objavljeno u Vojvodina/Srbija

Okrugli sto pod nazivom "Da li tolerišemo jezik invalidnosti?!"će se održati u Domu penzionera Sombor, Prvomajski bulevar bb, u Somboru, u sredu, 21. septembra sa početkom u 12 časova.

Okrugli sto će voditi Jadranka Radojčić, psihološkinja.

Objavljeno u Somborske vesti

Parada hrabrosti, snage i dostojanstva biće prva takva u Beogradu jer će je u subotu, 10. septembra predvoditi osobe sa invaliditetom.

Ubrzo potom najavljen je i protest ispred ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja, gde će nekoliko udruženja osoba sa invaliditetom izneti dvadesetak zahteva na čije rešavanje čekaju više od 25 godina.

Imaju različite nedostatke, jednake potrebe i jednoglasno tvrde - najteža im je borba sa državnim organima koji ih i najteže diskriminišu.

"Reč je o jednom perfidnom, otvorenom i neprikrivenom obliku zanemarivanja, zapostavljanja i potpunog obezvređivanja čitave kategorije stanovništva, koje nemaju prava na dostojanstven život", kaže Vladimir Tomašić.

Zato prvi zahtev nekoliko udruženja osoba sa invaliditetom od resornog ministra podrazumeva jednaka primanja za jednak stepen invaliditeta, bez umanjivanja zakonskog sledovanja.

"Mi ne možemo da se pomirimo sa tim da čovek koji ne vidi, ima gubitak vida od 100 odsto, a ostao je bez vida u saobraćajnoj nesreći prima 26.000 dinara ili manje, a da neko ko je igrajući se očevim pištoljem, nepažnjom ostao bez vida prima 190.000. To je zaista očit i vrlo drastičan primer diskriminacije", smatra Luka Joksimović Barbat iz Srpske federacije slepih "Sveti Stefan Dečanski".

Kamufliranje invaliditeta u dogovoru sa lekarima je bolno i mora mu se stati na put, podseća osnivačica fondacije Fibi Nevena Jovanović.

"Mišljenje je svih ljudi koji zaista primaju tuđu negu kao čestiti i kao potpuno slepi ljudi. To otprilike izgleda ovako, znači nema kamufliranja, pod hitno mora da se izvrši najoštrija moguća revizija", rekla je ona.

Uklanjanje barijera i omogućavanje kretanja, intenzivnije zapošljavanje, ukidanje PDV-a na medicinska pomagala i promena zakona o socijalnoj zaštiti, samo su neki od zahteva udruženja. Pored prioriteta za koje će vladi dati rok od trideset dana, oni zahtevaju i smenu aktuelnog pomoćnika ministra, na čijem mestu žele svog visokoobrazovanog predstavnika.

Ministarstvo: Netačne tvrdnje udruženja
Odgovor N1 televiziji poslalo je Ministarstvo za rad i navelo da su iznete tvrdnje nekoliko udruženja netačne.

Ministarstvo i Nacionalna služba za zapošljavanje izdvojili su 550 miliona dinara za podsticaj i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, navodi se u odgovoru. U prvoj polovini 2016. godine zaposleno je 63 odsto više osoba sa invaliditetom nego u istom periodu prošle godine.

Iz ministarstva poručuju i da je za finansijsku podršku programima i projektima nevladinih udruženja od 2014. do 2016. godine izdvojeno 870 miliona dinara i objašnjavaju da je pitanje uklanjanja arhitektonskih barijera u nadležnosti lokalnih samouprava.

Izvor: N1

Objavljeno u Vojvodina/Srbija
utorak, 21 jun 2016 18:20

Motivaciona tribina Jelene Radović

U Galeriji savremene umetnosti Muzeja 16. juna u 18 časova održana je tribina na kojoj je svoj rad predstavila Jelena Radović, diplomirana pravnica, spisateljica, filmska autorka i kreatorka motivacionih tribina za osobe sa invaliditetom.

Jelena je predstavila somborskoj publici svoju novu knjigu „Neobičan putnik sa osmehom”, nakon koje su prikazana dva njena autorska dokumentarna filma: „Neobičan putnik sa osmehom” i „Svet koji ne poznajem”. Jelena je održala i motivacionu tribinu „Učini važan korak za sebe”.

Organizator ovog događaja bio je Želјko Kanurić ispred Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Vojvodine „Suncokret”. Savez deluje uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije

Objavljeno u Somborske vesti

Osobe s invaliditetom u Srbiji, koje nemaju prava nabavke pomagala iz Fonda zdravstvenog osiguranja, sakupljanjem čepova obezbeđuju novac za invalidska kolica i rezervne delove.

Kragujevačko udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Šumadija pune dve godine sakuplja tone čepova, kako bi obezbedilo neophodna pomagala. 

Kada bi se akciji prikupljanja plastičnih čepova pridružilo više ljudi, invalidska kolica i ortopedska pomagala bi dobio mnogo veći broj osoba s invaliditetom, kažu iz kragujevačkog Udrženja paraplegičara i kvadriplegičara. Za prikupljanje tone ovih čepova bilo je potrebno godinu dana. 

“Potrebe su mnogo veće nego što pokriva fond zdravstvenog osiguranja. I zati je akcija osmišljenja da popuni taj vakum da nadomesti tu nemogućnost države da sipoštuje svačije potrebe”, istakao je Milan Grbović, predsednik Udruženja paraplegičara kvadriplegičara “Šumadija” 

Osim sobnih invalidskih kolica , ljudima lošijeg materijalnog stanja su neophodna i laka aktivna kolica. 

“Za kretanje dece koja idu u školu, studenata, osobe s invaliditetom koja su u radnom odnosu koje se bave nekom društvenom aktivnošću, posebno oni koji se bave sportom a imamo i takvih ljudi u gradu, mladih”, dodao je Grbović. 

Laka aktivna kolica bi dvanaestogodišnjoj Jovani Maksimović znatno olakšala svakodnevicu. 

“Kolica koja trenutno imamo, koje nam je socijalno odobrilo su funkcionalna ali u smislu da joj ja pomažem. Nisu funkcionalna u smislu da ih sama pokreće I da može sama da se kreće u njima. Što I jeste cilj tih kolica koja su nam potrebna. Tih laganih sportskih kolica”, rekle su Marina i Jovana Maksimović iz Kragujevca. 

Revnosni i organizovani u akciji prikupljanja plastičnih čepova su stanari kragujevačkog Zastavinog solitera. 

“Čak smo pravilii turnir u stonom tenisu. Morali su svi klinci, koji učestvuju, da donesu po dvadeset čepova kao kotizaciju za učešće I normalno svi su doneli. POK Preko dvesta onih velikih bidona od četiri litara smo već predali”, objasnio je Zoran Jovanović, Predsednik Skupštine stanara “Zastavin soliter”, Kragujevac. 

Za jedna invalidska kolica potrebna je tona plastičnih čepova. Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara “Šumadija” je za dve godine nabavilo dvadeset i dvoje kolica od kojih je šesnaest donirano. Pojedinim osobama s invaliditetom je potrebno par kolica ili ortopedskih pomagala. 

Akcija prikupljanja čepova se nastavlja.

Izvor: b92

Objavljeno u Vojvodina/Srbija

 

Iz Sportskog saveza obaveštavaju zainteresovane da se program besplatne rekreacije za osobe sa motoričkim invaliditetom nije prekidao i da nastavlja sa radom i u 2016.godini. 

Rekreacijom u vodi može se pozitivno uticati na zdravstveni status zdravih osoba, isto tako, pa još i više, moguće je delovati na osobe sa motoričkim zdravstvenim smetnjama.

Na žalost iako nije mali broj invalida sa motoričkim invaliditetom kod nas se ne bave sistemski rekreativnom aktivnošću u vodi.

Cilj ovog programa je da pokuša definisati rekreaciju invalida sa aspekta kretanja u vodi.

Cilj je osloboditi osobe sa invaliditetom tako da bi se u vodi mogli osećati i kretati bez teškoća i tom aktivnošću popraviti svoj zdravstveni status.Program predviđa da se sve aktivnosti odvijaju u skopu termina za osobe bez invaliditeta, a ne u posebnim grupacijama samo za ivalide.

Aktivnosti se dešavaju i u 2016.godini sa nedeljnom učestalošću 2 puta nedeljno u trajanju od po 60 minuta i to u terminu od 18:30 do 19:30 časova ponedeljkom i sredom.

Cilj ovakvog oblika rekreacije je socijalna integracija, povećanje samostalnosti i samopouzdanja što može dovesti do boljeg kvaliteta života.

Program sprovodi i realizuje Bojan Štakić, diplomirani trener plivanja.

Dodatne informacije na 025/436787  i  060/4367871 .

Objavljeno u Somborske vesti
utorak, 03 novembar 2015 15:33

Okrugli sto o pravima osoba za invaliditetom

U Gerontološkom centru u Somboru danas u 12 časova biće održan Okrugli sto o usklađenosti zakonodavstva Srbije sa konvencijama UN o pravima osoba sa invaliditetom u oblastima pristupačnosti i obrazovanja.

Na Okruglom stolu razgovaraće se o Izveštaju o usklađenosti zakonodavstva Srbije sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom u oblasti pristupačnosti i obrazovanja, i šta je to što svaka lokalna zajednica sa svojim akterima (donosioci odluka, organizacije civilnog društva, organizacije osoba sa invaliditetom, institucije...) može da učini da se ove oblasti dodatno unaprede.

Skup organizuju Centar za samostalni život OSI Srbije i Centar za samostalni život OSI Sombor, u okviru projekta "Socijalna integracija i poboljšanje kvaliteta života OSI, kroz jačanje njihovih kapaciteta i društvenu angažovanost" kojeg finansira Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.

Izvor: RTV

Objavljeno u Somborske vesti
četvrtak, 12 mart 2015 05:21

Filmovi koji menjaju perspektivu

U organizaciji Kreativno afirmativne organizacije Parnas iz Novog Sada, u Somboru je u sredu, 11.03.2015. godine, u Gerontološkom centru (Dom penzionera), Prvomajski bulevar bb, u Somboru sa početkom u 11 časova, održana Tribina sa projekcijom  „Filmova koji menjaju perspektivu“- projekcija filmova iz arhive filmskog festivala „Uhvati sa mnom ovaj dan/Uhvati film“ koji se održava još od 2003. godine svakog septembra u Novom Sadu a koji realizuje Kreativno afirmativna organizacija Parnas iz Novog Sada.

Kao i Festival, i ovaj Karavan filmova ima za cilj da kroz film afirmiše potencijale osoba sa invaliditetom, ovog puta pre svega žena sa invaliditetom 

Nakon 10 gradova u kojima smo Karavan realizovali, sada su i građani/ke Sombora imali prilike da vide pre svega film „Trenutak: Radost“- koji po prvi put na našim prostorima govori o materinstvu žena sa invaliditetom a na projekciji je bila prisutna i autorka filma Milesa Milinković. 

Uz članove partnerskih organizacija i njihovih personalnih asistenata, tribini su prisustvovali i predstavnici NSZ Sombor, LS Sombor, CSR Sombor, GC Sombor, OŠ Sombor, medija i NVO sektora.

Filmski karavan je finansiran u okviru projekta „Filmovi koji menjaju perspektivu“  od strane „Ekumenske inicijative žena“ iz Hrvatske.

Više o projektu na stranici: 

http://kaoparnas.org.rs/filmovi%20koji%20menjaju%20perspektivu.html

Objavljeno u Somborske vesti

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Sombor, u saradnji sa partnerskom organizacijom, Udruženjem distrofičara Zapadnobačkog okruga, je u Somboru, u četvrtak, 04. decembra 2014. organizovao tribinu "Održivi razvoj: tehnološka obećanja", koju je UN proglasio kao temu za ovu godinu.

Uz članove partnerskih organizacija i njihovih personalnih asistenata sa područja Zapadnobačkog okruga, tribini su prisustvovali i predstavnici NSZ Sombor, LS Sombor, DZ Sombor i NVO sektora.

   

Objavljeno u Somborske vesti

U Vojvodini je povećan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom u odnosu na prošlu godinu, ali to nije dovoljan pokazatelj da je položaj tih osoba na tržištu rada zaista i unapredjen, saopštio je u utorak Pokrajinski sekretarijat za privredu i zapošljavanje.

U saopštenju za javnost povodom Medjunarodnog dana osoba sa invaliditetom, 3. decembra, u zaključno sa oktobrom 2014. godine, registrovano je 7.225 nezaposlenih osoba sa invaliditetom, od kojih su 2.043 žene.

U odnosu na prethodnu godinu, broj registrovanih nezaposlenih osoba sa invaliditetom je veći za sedam odsto, dok je zaposlenih više za 13 odsto, navodi se u saopštenju za javnost.

U proseku, poslodavci iz Vojvodine mesečno u budžetski fond uplaćuju sredstva za oko 3.000 osoba sa invaliditetom, a za još 200 imaju potpisane ugovore o saradnji sa preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje tih lica.

Objavljeno u Vojvodina/Srbija

Projekat besplatne rekreacije u šahu za gluve, nagluve, slepe, slabovide, paraplegičare i kvadraplegičare organizuje Sportski savez grada Sombora i Somborski šahovski klub.

Besplatna rekreacija u šahu biće organizovana svakog utorka od 16:30 do 18:30 časova u prostorijama Somborskog šahovskog kluba.

Više informacija možese dobiti na telefon 025-436-787 ili mejlom: sportski Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ovaj projekat realizovaće Vladimir Lalošević i Josip Dekić.

Objavljeno u Somborske vesti

U utorak 02.12.2014. godine je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i povodom tog dana Sportski savez grada Sombora i instruktor fudbala FSS Velimir Šargić organizuju festival fudbala za osnovne škole: Vuk Karadžić Sombor, Avram Mrazović Sombor, Ivo Lola Ribar Sombor i Nikola Vukićević Sombor. Festival će trajati od 10:00-12:00 časova u GH "Mostonga".

Objavljeno u Somborske vesti

Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala Sombor ove nedelje nezaposlenima nudi sledeća radna mesta:

- Pripremač brze hrane

- Prodavac

- Elektrotehničar računara bez iskustva

- Radnik na obezbeđenju sa obaveznim poznavanjem rada na računaru

- Prodavac računarske opreme sa iskustvom

- Komercijalista prodaje računarske opreme

- Tehničari mlevenja žitarica

- Pedagog

Jedan od javnih poziva koje je Nacionalna služba za zapošljavanje objavila u avgustu ove godine je bio Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2014. godini na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom. Na osnovu podnetih zahteva doneta je odluka tako da je za područje Zapadnobačkog okruga odobreno 18 javnih radova na kojima će se angažovati 72 osobe sa invaliditetom. U Somboru će se realizovati 11 javnih radova, u Odžacima 2, u Kuli 3 i u Apatinu 2 javna rada. Lica angažovana na ovim radovima radiće na sređivanju arhivske građe, izradi keramičkih suvenira, uređenju bolničkog kruga, digitalnoj komunikaciji i drugim poslovima.

Sve dodatne informacije možete dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, filijala Sombor, Apatinski put 1 ili telefonom 025/464-000.

Objavljeno u Somborske vesti

U završnom delu Projekta ''Obuke za  osobe koje se angažuju kao personalni asistenti po akreditovanom programu'', Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Sombor, bio je 09.10.2014. organizator prigodne svečanosti na kojoj su personalnim asistentima uručeni Sertifikati o završenoj  obuci po akreditovanom programu Republičkog  zavoda za socijalnu zaštitu koji izdaje Sertifikate  o licenciranim  PA kojim se potvrđuje njihova kvalifikovanost za obavljanje poslova personalnog asistenta. 

Zakon o socijalnoj zaštiti i podzakonska akta nalažu da uslugu treba da pružaju lica koja su prošla obuku i stekla znanja neophodna za posao personalnog asistenta. Obzirom da grad Sombor pruža  uslugu personalne asistencije koja se finansira iz sredstava lokalnog budžeta, sticanje sertifikata PA  je značajno iz ugla poštovanja procedura i zadovoljavanja svih propisanih standarda za uvođenje Usluge personalne asistencije kao nove usluge u sistem socijalne zaštite na lokalnom nivou. 

Ovome je prethodila profesionalna selekcija i psihološka procena kandidata na radno mesto PA od strane NSZ Sombor, kao i obuka sprovodena po akreditovanom programu Centra za samostalni život OSI Srbije, a po  završenoj obuci i polaganje ispitnog  testa za  zvanje  personalnog  asistenta. 

 Program je  akreditovan kod Republičkog  zavoda za  socijalnu zaštitu i jedini je ove  vrste u Srbiji.

Edukovanje nezaposlenih lica za kvalitetno obavljanje poslova  personalnog asistenta, u skladu je sa propisanim Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite. 

Svečanom uručenju sertifikata personalnim asistentima, prisustvovali su korisnici usluge personalne asistencije i predstavnici Centra za socijalni rad i lokalne samouprave Sombora.

Sertifikate je personalnim asistentima uručio Dragan Nenadov, član Gradskog veća Grada Sombora, zadužen za omladinu i sport.

Troškovi Projekta "Obuke za  osobe koje se angažuju kao personalni asistenti po akreditovanom programu", finansirani su iz sredstava budžeta Grada Sombora i delom Centra za samostalni život OSI Srbije. 

Objavljeno u Somborske vesti
sreda, 10 septembar 2014 06:24

Književni festival „Pesma nas (n)OSI”

Udruženje građana Inkluzivni FOKUS je u saradnji sa Udruženjem distrofičara Zapadnobačkog okruga uz podršku Gradske biblioteke Karlo Bijelicki u subotu priredilo predstavljanje književnih stvaralaca osoba sa invaliditetom uz prisustvo afirmisanih somborskih književnika i pratnju mešovitog inkluzivnog hora ‘’ISON’’ iz Novog Sada.

Na ovoj manifestaciji  predstavile su se osobe sa invaliditetom, koje se bave književnošću, te imaju objavljena dela. Festival se održavao po prvi put, nosilac projekta UG "Inluzivni FOKUS" koga je podržao I Grad Sombor uspeo je u nameri da ostvari jedinstven I autentičan skup  od regionalnog značaja. Pristigli učesnici su doputovali iz više gradova Vojvodine, a u okviru programa je nastupio i mešoviti inkluzivni hor "Ison" iz Novog Sada, kao i nekoliko književnika iz Sombora.              Prisutnima su dobrodošlicu poželeli direktor Biblioteke Vladimir Jerković, predsednica UG Inkluzivni FOKUS Lenka Konstandin i predsednica Udruženja distrofičara Zapadnobačkog okruga Branislava Opačić. Svoje stvaralaštvo predstavili su: Nedžmija Halić (Lipar), Tomislav Govedarica (Zrenjanin), Marko Krasola (Novi Sad), Marko Ivančević (Novi Sad), Željko Kanurić (Sombor) i Miloš Mihailović (Sombor). Kao blok podrške nastupili su i somborski književnici: Vidosava Raič, David Kecman, Ružica Kljajić, Borislav Kosanović i Milenko Popić. Mešoviti inkluzivni hor "Ison" je svojim repertoarom upotpunio svečanost i podsetio da nas muzika spaja i ruši sve stereotipe.

Svojim su prisustvom program podržali i zamenik gradonačelnika Vladislav Živanović, većnik za kulturu Nemanja Sarač kao i predstavnici drugih udruženja i ustanova, kao i sveštenstvo Somborske pravoslavne crkve.

Cilj održanog festivala jeste bio ukazivanje na važnost i ulogu civilnog društva u oblastima socijalne inkluzije, inkluzivnog obrazovanja, borbe protiv diskriminacije i procesima zagovaranja za ostvarivanje ljudskih prava, kao i predstavljanje rezultata i iskustava organizacija čiji su kapaciteti jačani u okviru ovog projekta.

Kulturni program pod nazivom Pesma nas (n)OSI (Osobe sa invaliditetom) održan je u subotu, 6. septembra u dvorištu Gradske biblioteke Karlo Bijelicki (Kralja Petra I 11), sa početkom u 17 časova, trajao je 2 i po sata, a organizator skupa UG ‚‚Inkluzivni FOKUS‚‚ je izrazilo ubeđenje da će ovaj festival postati tradicionalan, te nastiti da ističe važnost dobro organizovanog i osnaženog civilnog društva i ulogu koju ima u oblasti socijalnog uključivanja i borbi protiv diskriminacije.

Objavljeno u Somborske vesti
ponedeljak, 01 septembar 2014 10:28

Festival "Pesma nas nOSI"

U subotu 06. 09. 2014. održaće se specifičan i jedinstven skup osoba sa invaliditetom. Festival pod nazivom "Pesma nas nOSI" (Osobe sa invaliditetom) biće održan u dvorištu Gradske biblioteke "Karlo Bijelicki" u Somboru sa početkom u 17č, a učesnici ovog autentičnog skupa, koji se po prvi put organizuje, su osobe sa invaliditetom koje se bave književnošću. Promociju ovih kniževnika iz više gradova Vojvodine podržaće i veliki mešoviti hor osoba sa invaliditetom ISON, kao i drugi književnici iz našeg grada. Organizator događaja je UG "Inkluzivni fokus" i Udruženje distrofičara Zapadno bačkog okruga uz podršku somborske biblioteke. 

Objavljeno u Somborske vesti

U Somboru je u četvrak, 29.05. 2014. u Gerontološkom centru, održana sednica redovne godišnje Skupštine Centra za samostalni zivot osoba sa invaliditetom Sombor.

Na Skupštini su usvojeni Izveštaj o radu za 2013. Finansijski izveštaj i Izveštaj Nadzornog odbora za 2013. kao i Finansijski plan i Plan programskih aktivnosti za 2014. godinu. 

Misija Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Sombor je socijalni pristup invalidnosti, zalaganje na ostvarivanju ljudskih prava i potencijala osoba sa invaliditetom,  promovisanju filozofije samostalnog života osoba sa invaliditetom, kao i unapređenju usluge  personalnih asistenata i stvaranju uslova za primenu iste u Somboru. 

Centar okuplja osobe sa različitim vrstama telesnog invaliditeta okupljene oko ostvarivanja ovih ideja.

Sve informacije o radu Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Sombor mogu se naći na sajtu www.cszsombor.org 

Objavljeno u Somborske vesti

Ostavite vaš komentar i ovde...

Još vesti iz kategorije...

Newsletter

Prijavite se na Newsletter i dobijajte najnovije vesti u vaš inbox
Top