Javni radovi se, u skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja, sprovode kao mera aktivne politike zapošljavanja koju grad Sombor organizuje uz tehničku podršku Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala Sombor.

Prema uslovima navedenim u raspisanom Javnom konkursu, javni radovi će trajati do četiri meseca, a sprovodiće se u somborskim selima i obuhvatiće radove u oblasti obnavljanja infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Organizatori javnih radova mogu biti javna komunalna preduzeća sa teritorije grada Sombora, a u obavljanju javnih radova biće angažovana nezaposlena lica sa evidencije somborske Filijale NSZ.

Prijave se podnose Nacionalnoj službi za zapošljavanje – filijala Sombor, Apatinski put br. 1, 25000 Sombor.

Rok za prijave je 20. april 2018. godine.

Tekst konkursa dostupan je ovde, a prijava ovde.

Objavljeno u Somborske vesti

Gradsko veće je na 78. sednici, održanoj 21. avgusta 2017. godine, a u skladu sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih u sistemu javnog sektora grada Sombora donetoj na 15. sednici Skupštine grada, donelo Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu i službi za budžetsku inspekciju Grada Sombora. Prema zaključku Gradskog veća Gradska uprava ima 185 izvršilaca, jednog Pravobranilaštvo i budžetska inspekcija tri izvršioca.

Veće je prihvatilo predlog Komisije za izradu i implementaciju Lokalnog akcionog plana (LAP) za zapošljavanje, da se po prijavama pristiglim na javni poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova u oblasti starih zanata, odluči tako što su prihvaćene prijave udruženja za angažovanje 13 nezaposlenih lica na period od tri meseca, odnosno jedno lice manje u odnosu na zahteve udruženja. Tako će Udruženje žena za negovanje tradicije „Staparska ruža“ moći angažovati pet, Udruženje „Suveniri Podunavlja“ četiri, ZUR „Rustikana“ tri nezaposlena lica i Udruženje starih i umetničkih zanata i domaće radinosti Vojvodine – jedno nezaposleno lice.

Za realizovanje javnog rada u oblasti starih zanata u okviru LAP-a za zapošljavanje izdvojeno je 1.500.000,00 dinara.

Objavljeno u Somborske vesti

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u oblasti starih zanata u trajanju od 3 meseca predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica, nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih.

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju udruženja i pravna lica sa teritorije grada Sombora. Prijava, u vidu zahteva sa biznis planom, u dva primerka, se podnosi u filijali Nacionalne službe za zapošljavanje, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje – filijala Sombor ili se može preuzeti na www.nsz.gov.rs ili na sajtu grada Sombora www.sombor.rs

Javni konkurs je otvoren do 11. avgusta 2017. godine, a tekst Javnog poziva možete videti na sajtu grada Sombora.

Objavljeno u Somborske vesti

Tokom proleća i leta najaktuelniji su javni radovi. Program javnih radova namenjen je angažovanju prvenstveno teže zapošljivih lica, kao što su osobe sa invaliditetom, radi unapređenja radnih sposobnosti i ostvarenja njihovog društvenog interesa.

Vrednost javnih radova u somborskoj filijali Nacionalne službe zapošljhavanja je 8.000.000 dinara i namenjeni su za osobe sa invaliditetom, a finasira ih država preko Nacionalne službe zapošljavanja.

Putem javnih radova osobe sa invaliditetom rade na uređenju zelenih površina, kao administrativni radnici ili kod udruženja građana na različitim poslovima.

"Prvi put imam dodira na poslovima kao osoba sa invaliditetom zahvaljujući Nacionalnoj službi zapošljavanja preko koje sam posao i dobila. Po zanimanju sam ekonomski tehničar i konačno radim u struci. Uslovi za rad u somborskoj bolnci su odlični, kao i ljudi sa kojima sarađujem", kaže Orijana Tripković, osoba sa invaliditetom angažovana kao administrativni radnik u Opštoj bolnici dr "Radivoj Simonović" Sombor.

"Prvi put sam angažovan kao osoba sa invaliditetom i zadovoljan sam sa ovim poslom. Radeći u somborskoj bolnici upoznao sam divne ljude i stekao nove prijatelje. Bilo mi mi drago da mogu ostati ovde da radim do penzije", kaže Ištvan Serenčiš.

U somborskoj Opštoj bolnici kažu da godinama daju podršku projektima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

"Kao bolnica smo zadovoljni angažovanim licima sa invaliditetom i uvek dajemo podršku ovakvim projektima. Veoma lepo i lako obavljaju posao i saradnja je odlična. Kako su poslom zadovoljne osobe sa invaliditetom, tako smo zadovoljni i mi kako oni obavljaju posao", kaže Milan Grba, v.d. direktora.

Udruženje žena "Udahni život" iz Stanišića godinama putem javnih radova angažuje osobe sa invaliditetom, koje uređuju zelene površine gde žive stari i nemoćni.

"Radimo na uređenu javnih površina po projektu koji daje pomoć starijim licima. kako znači njima što im pomažemo, tako znači i nama, jer i ako je plata mala, bar je redovna", kaže Milan Dugić, osoba sa invaliditetom angažovana putem javnog rada preko Udruženja žena "Udahni život".

Kroz 19 projekata na teritoriji Zapadnobačkog okruga zaposlilo se 63 osobe sa invaliditetom.

"Radim posao u biblioteci koji je prilagođen osobama sa invaliditetom, fiziči nije zahtevan, a prijatan mi je", kaže Ozren Gulić, administrativni radnik angažovan na javnom radu u Gradskoj biblioteci "Karlo Bijelicki" u Somboru.

"Program javnih radova je vrlo popularna mera aktivne politike zapošljavanja, jer zapošljavamo kategorije teže zapošljivih lica, kao što su osobe sa invaliditetom radi očuvanja i unapređenja njihovih radnih sposbnosti", kaže Svjetlana Nešić, načelnik Odeljenja za programe zapošljavanja, preduzetništvo i obrazovanje i obuke u NSZ Filijala Sombor.

U programu javnih radova učestvuju državna preduzeća i različita udruženja i kroz njih se pokazuje produktivnost osoba sa invaliditetom, te da mogu obavljati pođednako uspešno poslove kao i sve druge osobe.

Izvor: RTV

Objavljeno u Somborske vesti

Gradsko veće je, na 57. sednici, prihvatilo predlog nadležne komisije i javni rad „Pomoć u kući“ dodelilo somborskom Crvenom krstu, koji se jedini prijavio na javni poziv. Ovim javnim radom biće obuhvaćen grad Sombor i 15 sela, a na izvršenju usluga biće angažovano 35 lica, odnosno, 33 izvršioca i dva koordinatora. S obzirom da vrednost javnog rada, po predlogu Crvenog krsta iznosi 16.410.000,00 dinara, odnosno 1.410.000,00 dinara više od iznosa planiranog u budžetu Grada, Gradsko veće je usvojilo zaključak kojim se definiše da će iznos od 1.410.000,00 dinara biti obezbeđen i realizovan u budžetu za 2018. godinu.

Veće je usvojilo treće izmene i dopune plana javnih nabavki Gradske uprave grada Sombora za 2017. godinu, kao i informaciju o fazama realizacije projekata koji se sufinansiraju sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarastvo AP Vojvodine.

Na 57. sednici, održanoj 24. aprila 2017. godine, prihvaćena je i informacija o vršenju stručno-tehničkog nadzora JKP „Prostor“ nad radovima održavanja saobraćajne signalizacije koje izvodi d.o.o. „Signal“, te na građevinsko-zanatskim radovima na adaptaciji i rekonstrukciji poslovnog objekta u ulici Dušana Ćubića.
Veće je dalo saglasnost i na prve izmene i dopune godišnjeg okvirnog programa podizanja spomenika i postavljanja skulpturalnih dela na teritoriji Grada za 2017. godinu, koji se dopunjuje inicijativama za podizanje sledećih spomenika: „Rataru“, „Nikoli Tesli“, „Učitelju“ i „Alternativi“.

Gradsko veće je odlučilo i o finansijskim i drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

Objavljeno u Somborske vesti

Sprovođenje i realizacija javnih radova u okviru programa „Pomoć i nega u kući“ odlukom Gradskog veća dodeljeni su somborskoj organizaciji Crvenog krsta.

Ugovor o sprovođenju programa „Pomoć i nega u kući“ potpisali su gradonačelnik Sombora Saša Todorović i Biljana Klipa, sekretar organizacije Crvenog krsta u Somboru.

Gradonačelnik Todorović je rekao da se nastavlja dobra praksa pružanja pomoći najstarijim sugrađanima.

-   Za sprovođenje javnih radova u okviru programa „Pomoć i nega u kući“  za 2016. godinu  budžetom su opredeljena sredstva u iznosu od  14.890.824,00 dinara. Ovo je samo jedan od  načina kako da povećamo uslugu grada Sombora najstarijim sugrađanima i onima kojima je realno ova potreba značajna. Program ćemo  realizovati  preko organizacije  Crvenog  krsta i za saradnju sa njima nikad nemam dovoljno lepih reči. Na realizaciji javnih radova biće angažovano 39 naših sugrađana i ovo je jedan od načina pomoći i starijim sugrađanima, ali i nezaposlenim licima koja će biti zaposlena tokom realizacije programa – kazao je gradonačelnik Saša Todorović.  

Sekretar somborskog Crvenog krsta Biljana Klipa zahvalila se gradonačelniku i lokalnoj samoupravi što su prepoznali Crveni krst kao organizaciju koja može da organizuje i sprovede javni rad „Pomoć i nega u kući“.

- Poveravanjem  ovog javnog rada omogućeno nam je da uz pomoć lokalne samouprave  ostvarujemo naše ciljeve i zadatke precizirane i Zakonom o Crvenom krstu Srbije. Jedan od zadataka je i pomoć našim najstarijim sugrađanima. Kroz ovaj program angažovaćemo  39 izvršilaca koji će, potpisivanje u gradu i 15 naseljenih mesta, pomagati našim najstarijim sugrađanima. Osnovni cilj je da im kroz pružanje pomoći u svakodnevnim poslovima omogućimo da  što duže  ostanu u svojim domovima,  a time će biti  smanjen i pritisak na ustanove socijalne i zdravstvene zaštite. Lica koja budu angažovana, odnosno gerontodomaćice, imaće zadatak da sugrađanima uključenim u program nabave osnovne životne namirnice, pomognu u kući, kod odlaska kod lekara, pomognu u pripremanju zimnice i ogreva za zimu – navela je Biljana Klipa.

Program „Pomoć i nega u kući“  trajaće osam meseci, sa realizacijom će početi  29 feburara 2016. godine, tokom juna i jula biće pauza, a od septembra do kraja decembra 2016. godine najstariji sugrađani ponovo će imati pomoć gerontodomaćica.

Objavljeno u Somborske vesti

 

Gradsko veće je prihvatilo predlog Komisije za izradu i implementaciju Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje grada, da se poslovi na organizovanju i sprovođenju javnog rada „Pomoć i nega u kući“ dodele Crvenom krstu Sombor. „Pomoć i nega u kući“, u gradu i 15 somborskih sela bi se sprovodili tokom osam meseci. Na poslovima pomoći i nege biće angažovano 39 nezaposlenih lica, a vrednost javnog rada iznosi  približno 15 miliona dinara.

Grad Sombor se kandidovao da bude domaćin  sajma preduzetništva koji bi,  ukoliko Sombor bude izabaran, organizovali Srpska asocijacija menadžera i marketinška agencija  DNA, uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj. Lokalna samouprava bi imala obavezu da obezbedi prostor za održavanje sajma, koji je prevashodno „namenjen podsticanju preduzetništa, a posebno je usmeren na radnike koji će tokom restrukturiranja i stečaja ostati bez zaposlenja“, navedeno je u dopisu  agencija.

Na 94. sednici Gradskog veća prihvaćen je izveštaj o realizaciji  Strategije održivog razvoja grada Sombora 2014-2020, za period oktobar-decembar 2015. godine. U izveštaju su navedeni realizovani i projekti čija je realizacija u toku, u okviru sektorskih akcionih planova, odnosno u oblasti infrastrukture, poljoprivrede i ruralnog razvoja i društvenih delatnosti. Izveštaj o realizaciji Strategije razmotriće i odbornici  Skupštine grada.

Članovi Veća su usvojili i program rada JKP „Čistoća“ na poslovima zoohigijene, za čije obavljanje će u  2016. godini  biti potrebno  5.950.000,00 dinara. Sredstva su obezbeđena u budžetu grada.

Gradsko veće je donelo i zaključak o raspodeli sredstava po javnom pozivu za obeležavanje značajnih datuma, jubileja, manifestacija i programa pod pokroviteljstvom Grada u 2016. godini. Za ove namene u budžetu grada opredeljena su sredstva u iznosu od 1.300.000,00 dinara.

Na 94. sednici, održanoj 19. februara 2016. godine, bilo je reči i o drugim pitanjima iz delokruga rada Gradskog veća.

Objavljeno u Somborske vesti

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom.

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima socijalnih i humanitarnih delatnosti, održavanja i obavljanja javne infrastrukture, i održavanja i zaštite životne sredine.

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju: organi teritorijalne autonomije i organi jedinice lokalne samouprave, javne ustanove i javna preduzeća, privredna društva, preduzetnici, zadruge i udruženja.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je tri meseca, u skladu sa raspoloživim sredstvima.

Javni konkurs je otvoren do 16. septembra, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, putem Pozivnog centra Nacionalne službe: 0901/300301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

Objavljeno u Somborske vesti
ponedeljak, 07 septembar 2015 15:22

Dva programa javnog rada u biblioteci

Prve nedelje septembra počela je i realizacija dva programa Javnog rada, koje Gradska biblioteka Karlo Bijelicki realizuje u saradnji s Nacionalnom službom za zapošljavanje. Somborski dijalozi naziv je prvog programa po kome će na tri meseca biti angažovano šest osoba s invaliditetom na poslovima digitalizacije zavičajne periodike. Drugi program, Zapisi Sombora, će uz poslove digitalizacije obuhvatati i organizovanje prezentacija zavičajne periodike kako bi i Somborci imali priliku da vide ovaj fond, a na ovim poslovima će biti angažovano jedno lice na period od tri meseca.

Za potrebe realizacije ova dva programa Nacionalna služba za zapošljavanje je opredelila sredstva u iznosu od 582.200 dinara. Učinak koji ostvare lica angažovana po ovim programima je od velikog značaja za poslove digitalizacije Biblioteke. 

 

Objavljeno u Somborske vesti

Velika sala zgrade Županija bila je puna, što mladih, što nešto starijih Somboraca koji su u četvrtak, 16. oktobra 2014. godine, došli da preuzmu Odluke o dodeli subvencija za samozapošljavanje, novo zapošljavanje, obavljanje stručne prakse i za javne radove.

Sredstva za subvencije obezbedila je lokalna samouprava, a programi  su realizovani u saradnji sa somborskom filijalom Nacionalne službe za zapožljavanje.

Vladislav Živanović, zamenik gradonačelnika pozdravljajući sugrađane rekao je da mu je „drago što može da ih pozdravi ovako lepim povodom“.

- Nadam se da ćete na pravi način iskoristiti mogućnost da rešite osnovno životno pitanje koje već duži period opterećuje veliki  broj, ne samo Somboraca, već i građana širom Srbije. Prvi put, od kada se raspisuju konkursi za zaposlenje uz podršku Grada, bez obzira na to da li je reč o samozapošljavanju, stručnoj praksi  ili javnim radovima, našli smo načina da svima koji su se javili na konkurs omogućimo da reše egzistencijalno pitanje. Nikog nismo  odbili, prihvaćene su sve prijave, i za to smo obezbedili dodatna sredstva – kazao je, osim ostalog, Vladislav Živanović.

Siniša Todorović, član Gradskog veća za privredu i finansije je rekao da lokalna samouprava čini sve što je u njenoj moći, kako bi se zaposlilo što više građana.

- Želimo da što veći broj naših sugrađana bude u mogućnosti da finansira početak svog biznisa i da što više somborskih poslodavaca zaposli svoje sugrađane. Ukoliko je novac za finansiranje plata novozaposlenih jedini problem,  onda se uključuje lokalna samouprava da pomogne. Ali želimo da vidimo da su uz našu pomoć ostvarili  maksimalan učinak. Želimo, nadamo se i očekujemo da će oni koji su dobili šansu da pokrenu sopstveni biznis dogodine biti u prilici da zaposle nove radnike, zahvaljujući ovom ili sličnom programu. Što se tiče stručne prakse, nadam se da će svi oni koji budu praktikanti ostati kod poslodavaca kod kojih će vršiti stručnu praksu, a to znači da će poslodavci prepoznati potrebu za njima. Kada je reč o javnim radovima nadam se i verujem da će naš grad biti uređeniji i čistiji i da će naši sugrađani ostvariti obe svrhe javnih radova – ostvarće zaradu i učiniti dobro svom gradu – kazao je Todorović i dodao da je za realizaciju programa lokalna samouprava izdvojila 17 miliona dinara, od kojih najviše za programe podrške mladima, ženama i socijalno ugroženim licima.

Sekula Tanjević, direktor somborske filijale NSZ je govorio o tendencijama u zapošljavanju poslednjih decenija i istakao da somborska lokalna samouprava može poslužiti kao primer drugima, u pogledu finansiranja programa zapošljavanja nezaposlenih lica.

Realizovani programi u brojkama:

Program stručna praksa – 39 lica  (6.105.322,00 dinara)

Samozapošljavanje - 38 lica  (6.080.000,00 dinara)

Novo zapošljavanje – 11 lica  (1.100.000,00 dinara)

Javni radovi – 34 lica  (3,5 miliona dinara)

Objavljeno u Somborske vesti

U Plavoj sali Skupštine opštine Apatin danas je održano potpisivanje ugovora sa poslodavcima koji su prošli na konkursima za realizaciju programa stručne prakse i organizovanje i sprovođenja javnih radova na teritoriji opštine za 2014. godinu.

Ovo je četvrta godina zaredom kako opština Apatin, zajedno sa Pokrajinsim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, obezbeđuje subvencije za poslodavce i na taj način daje šansu uglavnom mladim ljudima da rade, zarade i prevashodno nauče.

Predsednik opštine Apatin, dr Živorad Smiljanić, rekao je da je ove godine obezbeđeno blizu tri miliona dinara i to iz budžeta opštine Apatin u visini od 51% i putem konkursa Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova u visini od 49%, a potom je usledilo potpisivanje ugovora.

- Javnim ustanovama i preduzećima je ove godine, po prvi put, zabranjeno da uzmu učešće na konkursu za realizaciju stručne prakse i to zbog aktuelne zabrane zapošljavanja u javnom sektoru. Tu mogućnost dobio je privatni sektor i hvala vam na tome što ćete omogućiti mladim ljudima da nauče posao za koji su se školovali, a ujedno i zarade - rekao je, između ostalog, dr Živorad Smiljanić.

Prisutnima se prethodno obratila šef opštinskog Centra za pružanje usluga građanima, Ljiljana Bursać, zadužena i za konkurse.

Četiri preduzeća uposliće ukupno petoro lica. Ugovori na period od devet meseci biće zaključeni sa licima koja imaju završenu višu školu, a na period od godinu dana sa licima sa visokom stručnom spremom.

Na konkurs za organizaciju i sprovođenje javnih radova prijavilo se dvoje poslodavaca i njima su odobrena sredstva za sklapanje ugovora o radu sa ukupno dvadeset lica na period od po tri meseca. Desetoro će raditi na području Apatina, a isto toliko po naseljenim mestima opštine. Javni radovi su iz oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture.

Objavljeno u Apatin

Gradsko veće je na 4. sednici, održanoj 18. juna 2014. godine odredilo izvestioce i razmotrilo primedbe skupštinskih odbora na materijale za sutrašnju sednicu Skupštine grada Sombora.

Na 4. sednici  su imenovani članovi Komisije za praćenje žetve u 2014. godini i to: Slobodan Stanić, za predsednika, a Josip Krizmanić za zamenika predsednika. Za članove Komisije imenovani su: Milan Pilipović (Odeljenje za vanredne situacije), Boris Bošnjak (A.D. „Sombormlin“, kao predstavnik skladištara), Miroslav Sovilj (Policijska uprava Sombor), Nenad Radin, Aleksandar Lalić, Tomica Vuković i Mirko Stojsavljević.

Gradsko veće je odlučilo o raspisivanju konkursa za organizovanje sprovođenja javnih radova na teritoriji grada Sombora u 2014. godini. Javni radovi obuhvataju uslugu pomoći i nege u kući, odnosno geronto-domaćina. Za realizaciju usluge geronto-domaćin obezbeđen je iznos od ukupno osam miliona dinara, od kojih iz budžetskih sredstava grada Sombora 5,5 miliona dinara i iz budžeta AP Vojvodine 2.500.000,00 dinara.

Konkurs će biti objavljen u „Somborskim novinama“, izdanju od 20. juna 2014. godine, i na sajtu grada u rubrici info pult, u kategoriji konkursi-javni pozivi.

Gradsko veće je odlučilo i o učešću grada Sombora na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova za dodelu bespovratnih sredstava radi realizacije projekta saobraćajne signalizacije u Kljajićevu, odnosno „opremanja svetlosnim signalima pešačkog prelaza u Kljajićevu u ulici  Moše Pijade, kod raskrsnice sa ulicom Kralja Petra Prvog“.

Objavljeno u Somborske vesti

Radne akcije i javni radovi koji se pominju kao oblik angažovanja građana u obnovi zemlje, ne podrazumevaju samo volontiranje, kaže guverner NBS Jorgovanka Tabaković, već i mogućnost plaćanja radnog staža i penzionog osiguranja. 

Ukazujući da je prvi posao države nakon nesreće da obnovi infrastrukturu, a da je radna akcija, kao vid angažovanja, sintagma prihvatljiva kao sećanje na raniji entuzijazam u obnovi i izgradnji zemlje, Tabaković kaže da bi građani sada isto tako mogli da se organizuju.

"Bilo bi dobro da napravimo nešto između radnih akcija i javnih radova koji su preko potrebni Srbiji", rekla je Tabaković u razgovoru za Tanjug.

Upitana da li budžet Srbije može da podnese taj trošak, ona kaže da je budžet ranije podnosio mnoga iracionalna trošenja, a ovo, tvrdi, nije trošak već investicija.

"Ne bih da u ovom trenutku sabiram cifre iz svih afera, zbog kojih je trpeo budžet, a čiji su mnogi vinovnici iza rešetaka ili će to biti. Ima sredstava da se ovakve akcije podrže, jer sve što je ulaganje u izgradnju i posao nije trošak nego investiciona potrošnja koja samo može da generiše neke nove i veće prihode u budžet", izričita je Tabaković.

U ovoj zemlji, podvlači ona, ima dovoljno novca, samo je on loše raspoređen i "potpuno svesno do dolaska ove nove vlasti, nije bio dobro kontrolisan".

Govoreći o nesreći koja je zadesila Srbiju, guverner je istakla da je ponosna na jedinstvo mladih.

"Premijer Aleksandar Vučić je dao lični primer i pozvao omladinu, a oni su prepoznali iskrenost tog napora, kao i stav da nikad ne možete od drugog da očekujete nešto ako vi sami ne date sve od sebe. To ne može ostati bez rezultata", poručila je Tabaković.

Kad je reč o šteti nanetoj poljoprivredi, ona je navela da postoje preliminarne procene centralne banke, kao i da je šteta velika, ali i da je uverena da to neće pogurati inflaciju iznad zacrtanog cilja.

"Ne samo da želim da budem optimistična, već želim da uverim građane da ne očekujem povećanje cena poljoprivrednih proizvoda. Kako trgovci iz uvoza nadomeštaju nedostatak domaće proizvodnje povrća i voća, na takav način će moći i država da reaguje u sezoni, jer ta proizvodnja jeste pretrpela gubitke", poručila je Tabaković.

U ovom trenutku je, kako kaže, više od 40 odsto ukupnih voćnih zasada pretrpelo štetu. Zbog toga ćemo, smatra ona, osetiti posledice nedostatka voća u sezoni kada se domaćom proizvodnjom doprinosi najboljoj ponudi na pijaci.

Velike štete su, dodaje, u oblasti stočarstva, mnogo veće nego u oblasti poljoprivredne proizvodnje i voća, ali preciznijih podataka još uvek nema.

Ona navodi da je jedna petina poljoprivrednih površina pogođena poplavama, oranice najmanje, ali je veliki broj plastenika koji se nalazio pored reka uništen. Cene ranog povrća iz plastenika su, prema njenim rečima, dobrim delom doprinosile snižavanju inflacije u sezoni kada nije bilo potrebe za uvozom.

Narodna banka Srbije će, kako kaže Tabaković, svesrdno pomoći da se prevaziđe ova situacija, a prvo što može da uradi jeste da održi finansijsku stabilnost, i ciljanu inflaciju u srednjem roku.

Značajna je, kako kaže, i odluka koju je NBS juče donela, a kojom se ukidaju sve naknade i provizije za otvaranje namenskih računa, dinarskih i deviznih, kao i na sve uplate namenjene za pomoć ugroženima u poplavama.

"Ovoga puta zaista nemamo nameru da apelujemo, već zahtevamo od banaka da se ponašaju na isti način prilikom otvaranja i uplata na namenske račune. Svaka zloupotreba sredstava je neoprostiva, a posebno kada siromašan pomaže onome ko je siromašniji od njega", ističe Tabaković.

Izvor: Tanjug

Objavljeno u Vojvodina/Srbija

Ostavite vaš komentar i ovde...

Još vesti iz kategorije...

Newsletter

Prijavite se na Newsletter i dobijajte najnovije vesti u vaš inbox
Top