nedelja, 22 april 2018 00:00

U Somboru i službenici grabuljaju

Da sa somborskim zelenilom nema šale, znaju ovdašnji komunalci odavno, pa je bezmalo kompletan pogon zaposlenih u JKP „Zelenilu“, sa mehanizacijom i opremom, uključujući povremeno i radnike iz kancelarija, prethodnih dana bio angažovan u kampanji kosidbe javnih zelenih površina u gradu.

Nakon što je proteklog vikenda obavljena kosidba na Staparskom putu (do Mašinske radionice „Čistoće“), u ulicama Mite Popovića, Alekse Šantića, kao i Samka Radosavljevića, na Selenči, kampanja je nastavljena i ove sedmice kada su pokošene Ulica 21. oktobra, Konjovićeva, Filipa Kljajića, Matije Gubca, Venci, Dvanaeste Vojvođanske udarne brigade, Nike Maksimovića, Rade Končara, Rade Drakulića, Ernesta Kiša, Prvomajski bulevar i Josifa Pančića.

Punim intenzitetom i uz angažovanje sveg raspoloživog ljudstva, opreme i vozila, pokošeni su i Bezdanski put, Park „Logor“, Apatinski put, nastavak Venaca, Park heroja kod Županije, završetak Ulice Samka Radosavljevića, Sonćanski put, Bela Goluba i Kneza Miloša, a kampanja se nastavlja i narednih dana.

Mada su duboko svesni da rade na poslovima koji kraja nemaju, o tome koliko su vremenski uslovi sa dosta vlage u tlu doprineli bržem rastu trave, svedoči i činjenica da je na glasovitim somborskim vencima već moralaa biti obavljena i druga kosidba, iako je od prve proteklo svega desetak dana. Kako je prvi kvartal godine bio obeležen obilnim padavinama, posla za radnike „Zelenila“ biće, po svemu sudeći, i u narednim mesecima kada je u pitanju kosidba, što će zbog politike poslovodstva naterati i kancelarijske radnike da upoznaju čari lepih i sunčanih dana. Em je zdravije bivati što više na svežem vazduhu i baviti se fizičkim radom, em ostavlja bolju sliku kod njihovih sugrađana.

Izvor: Dnevnik.rs

Objavljeno u Somborske vesti

Revitalizacija objekata Predškolske ustanove „Vera Gucunja“ počela je krajem prošle godine ozelenjavanjem dvorišta vrtića u gradu i selima.

Jesenas su nove sadnice zasađene u vrtićima u gradu, a ozelenjavanje dvorišta u seoskim vrtićima je završeno nedavno i jednoj od akcija prisustvovao je predsednik Skupštine grada Sombora prim. dr Zoran Parčetić.

Deo sadnica za vrtiće donirala su somborska preduzeća, a deo je nabavljen iz rasadnika JKP „Zelenilo“.

U okviru akcije ozelenjavanja objekata PU „Vera Gucunja“, u sezoni 2017/2018. godine, zasađeno je 400 novih sadnica.

U sklopu revitalizacije vrtića u dvorištima su postavljene klupe koje su izradili učenici somborske Srednje tehničke škole, a dogovoreno je i da učenici STŠ izrade potpuno nove rekvizite za dvorišta vrtića.

Prema rečima načelnika Odeljenja za obrazovanje Gradske uprave grada Sombora Gorana Todorića, biće izrađene ljuljaške i penjalice, koje će biti postavljene u svim objektima PU „Vera Gucunja“.

Objavljeno u Somborske vesti

Radnici JKP „Zelenilo“ Sombor posadili su 45 koprivića na Staparskom putu, namesto prethodno uklonjenih obolelih i devastiranih stabala iste vrste.

Najpre je, prema nalogu nadzornog organa, izvršeno vađenje 42 bođoša, od kućnog broja 28 do ugla sa Vojničkom ulicom. Uklonjena stabla su učestalo orezivana radikalno, „u glavu“, s obzirom na to da su urastala u vazdušne vodove instalacija, pa su vremenom obolela od truleži i jedino rešenje je bilo zamena novim koprivićima. 

Posađeno je 45 novih sadnica bođoša, starih 12 godina i visine oko 2,5 m, taman koliko su dozvolili vremenski uslovi, (u međuvremenu je otpočela kiša), a preostalih 5 sadnica će biti posađeno u narednom periodu. 

Planska obnova drvoreda je predviđena i u Ulici M. Gupca gde će biti posađeno 20 novih stabala, kao i Rade Končara (68), a u planu je i da se tokom 2018. godine izvrši zamena i u Ulicama Rade Drakulića i Ilije Birčanina.

Izvor: 025info

Objavljeno u Somborske vesti

Sneg koji je u Somboru i okolini počeo da pada oko 22 sata u nedelju (18.03.) uveče i do jutarnjih sati stvorio nanos od 8 cm, nije priredio veće probleme u odvijanju saobraćaja i svakodnevnom životu građana, zahvaljujući ponajpre, pravovremenoj intervenciji gradske zimske službe.

Tzv. velika zimska služba otpočela je intervenciju u nedelju nešto pre ponoći i do 4 sata ujutro očišćeni su i posoljeni putni opravci I prioriteta, kao i gradske ulice I i II prioriteta, i to u dva navrata, tako da su putevi i ulice u gradu i kroz grad bili prohodni sve vreme. Tokom intervencije po ulicama je posuto oko 17 tona soli.

Mala zimska služba je otpočela sa intervencijom u ponedeljak (19.03.) u 4 sata ujutro, i do 8 sati je sve u njenoj nadležnosti bilo očišćeno. Čišćeni su i soljeni centar grada: Ulica Kralja Petra I, Trg Cara Uroša, biciklističke staze prema Nenadiću, na vencima, Apatinskom putu, potom i pešačke staze na Prvomajskom bulevaru, u Ulici Slaviše Vajnera Čiče, Gruje Dedića, Staparski put, Sportska, kao i šetalište na Štrandu. Mala zimska služba je čistila i parkinge u gradu.

 

Objavljeno u Somborske vesti

Gradsko veće je na 106. sednici, održanoj 27. februara 2018. godine, utvrdilo Predlog odluke o pravu prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini kojom se pravo prvenstva zakupa daje „DOO HOLLO COMPANY DOROSLOVO“. Predlog odluke, Gradsko veće je utvrdilo na osnovu Odluke koju je prethodno donela i lokalnoj samoupravi na realizaciju prosledila nadležna komisija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Predlog odluke razmotriće i konačnu odluku doneti odbornici na sednici Skupštine grada Sombora.

Veće je prihvatilo informaciju o dodeli 30 protivgradnih raketa Radarskom centru „Bajša“ radi opremanja 23 protivgradne stanice na teritoriji grada Sombora, te informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač Skupština grada Sombora za period januar-decembar 2017. godine.

Gradsko veće donelo je Rešenje kojim je dalo saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JKP „Vodokanal“ kojom se cena vode u selima Aleksa Šantić, Doroslovo, Riđica, Svetozar Miletić i Stapar, utvrđuje u visini od 60 odsto u odnosu na redovnu cenu, odnosno u iznosu od 37,53 din/m3 za domaćinstva i 59,75 din./m3 za privredna društva, preduzetnike i ostale korisnike.

Dok se ne stvore uslovi za obračun i naknadu potrošnje merenja vodomerom, u selima Aleksa Šantić, Doroslovo, Riđica, Stanišić, Stapar, Telečka i Svetozar Miletić potrošnja vode utvrđivaće se paušalno i to 3m3 vode po članu domaćinstva, uz plaćanje naknade za održavanje vodovodnog priključka.

Novi obračun će se primenjivati od 1. marta 2018. godine.

Veće je prihvatilo i ponudu JKP „Zelenilo“ i dodelilo mu poslove na održavanju javne rasvete u gradu i selima. Vrednost navedenih radova procenjena je na iznos od 28,5 miliona dinara, o čemu će biti potpisan i ugovor.

Radi formiranja informatičkog odeljenja u Gimnaziji „Veljko Petrović“, Gradsko veće je odobrilo 690.000,00 dinara za nabavku opreme potrebne za verifikaciju informatičkog odeljenja i 320.000,00 dinara za refundiranje troškova roditeljima 20 učenika sa teritorije grada Sombora koji ostvare uspeh za upis u odeljenje, a koji se dodatno pripremaju za upis.

Grad će sa 3.000.000,00 dinara podržati projekat investicionog održavanja fasade OŠ „Nikola Tesla“, ukoliko projekat odobri Sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine AP Vojvodine, kod kojeg je škola konkurisala. Za navedeni projekat ukupno je potrebno 12.485.851,38 dinara.

Objavljeno u Somborske vesti

Na osnovu rešenja komunalnog inspektora Odeljenja inspekcije i komunalne policije, radnici JKP „Zelenilo“ Sombor otpočeli su danas (petak 23.02.) uklanjanje 46 stabala koprivića u Ulici Rade Končara, (leva strana, gledano od Venca vojvode Petra Bojovića), uz obavezu sadnje novih 68 kuglastih sadnica „u prolećnom periodu sadnje 2018. godine“.
Uz obnovu zelenila u Ulici Rade Končara, nalog obuhvata i delove Ulica Matije Gupca i Staparskog puta. Prema navodima iz rešenja komunalnog inspektora, reč je o stablima na javnoj zelenoj površini koja su „izuzetno lošeg zdravstvenog stanja i upitne dekorativnosti, odnosno, neka od njih se nalaze ispod žica električnih vodova, a dugi niz godina su orezivana „u glavu“.

Stabla će biti zamenjena kuglastom formom koprivića, koja neće ometati nadzemne vodove i čije održavanje neće opterećivati gradski budžet u obimu koji iziskuje trenutno stanje.

Objavljeno u Somborske vesti

Radnici JKP „Zelenilo“ Sombor okončali su u ponedeljak 12.02. posao uklanjanja 49 stabala topole duž puta Gakovo-Rastina.

Kako smo već izvestili, reč je o delu poslova u okviru projekta proširenja puta Sombor-Gakovo-Rastina i stim u vezi, njegove prekategorizacije iz lokalnog u državni put i otvaranja novog graničnog prelaza ka Republici Mađarskoj.

Prema najavama nadležnih, granični prelaz Rastina-Bačsentđerđ biće otvoren na proleće i preko njega će ići najkraći put od Sombora do Budimpešte. Somborcima će tako, Baja u susednoj državi, biti bliža za desetak km, dok će vožnja do tog bratskog grada trajati svega pola sata.

Opštinski put Sombor-Gakovo-Rastina biće prekategorisan u državni put drugog A reda, kada bude okončana druga faza radova na tom putnom pravcu.

Objavljeno u Somborske vesti

Na 103. sednici, održanoj 06. februara 2018. godine, Gradsko veće je prihvatilo informaciju i izveštaj Državne revizorske institucije o izvršenoj eksternoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja Završnog računa i pravilnosti poslovanja budžeta grada Sombora za 2016. godinu, o čemu će se izjasniti i odbornici Skupštine grada Sombora.

Veće je Javnom komunalnom preduzeću „Zelenilo“ dodelilo poslove na održavanju fontana i česmi, poslove održavanja spomenika znamenitih ličnosti, poslove na održavanju ulice Kralja Petra Prvog u zimskom periodu u 2018. godini. Odlukom Veća, JKP „Zelenilo“ će održavati urbani mobilijar i dečja igrališta, te javne zelene površine u gradu i selima u 2018. godini. Ukupna vrednost navedenih poslova, koje će radnici „Zelenila“ obaviti tokom godine, iznosi 93.000.000,00 dinara.

Gradsko veće je, na 103. sednici, prihvatilo i Program rada Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ na poslovima održavanja čistoće na javnim površinama za 2018. godinu i odobrilo zaključenje ugovora o navedenim poslovima u ukupnoj vrednosti od 27.997.967,08 dinara.

Gradsko veće je usvojilo Lokalni akcioni plan zapošljavanja u 2018. godini, prema kojem je za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja u budžetu grada Sombora planiran iznos od 17.800.000,00 dinara, što će omogućiti zapošljavanje 162 nezaposlena lica.

Prema rečima Save Dojića, člana Gradskog veća za oblast finansija i privrede, lokalna samouprava će za dodatna sredstva konkurisati i kod Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Gradsko veće je prihvatilo informaciju o ugovoru o zakupu odmarališta „Pionir“ u Kranjskoj Gori koji su zaključili JKP „Prostor“ Sombor i „Meplas TNT“ doo Kranjska Gora. Ugovor je zaključen na rok od pet godina, počev od 02. novembra 2017. godine. „Meplas TNT“ će u navedenom periodu u somborskom odmaralištu moći obavljati isključivo ugostiteljsku delatnost, a na ime zakupnine mesečno će na devizni račun budžeta grada Sombora plaćati iznos od 3.640,00 evra bez PDV-a.

Ugovorom je regulisano da 60 dana u toku godine, 30 dana u toku maja i 30 dana krajem septembra i početkom oktobra, odmaralište za svoje potrebe koristi grad Sombor kao vlasnik. U skladu sa navedenim, Gradsko veće je naložilo Odeljenju za obrazovanje i Odeljenju za društvene delatnosti da pokrenu aktivnosti radi upućivanja dece i drugih zainteresovanih subjekata za odlazak u Kranjsku Goru, u Sloveniji.

Objavljeno u Somborske vesti
sreda, 31 januar 2018 00:00

Proširenje puta ka granici kod Rastine

U sklopu projekta proširenja i obnove lokalnog puta Sombor - Gakovo - Rastina, ka granici sa Republikom Mađarskom, radnici JKP „Zelenilo“ Sombor ovih dana vrše pripremne radove, odnosno, rušenje stabala i uklanjanje drvne mase duž puta.

Prema rečima direktora „Zelenila“ dipl. Inž. Miodraga Pupovca, biće uklonjeno ukupno 49 stabala topole, a očekuje se da taj deo posla potraje pet do sedam radnih dana, u zavisnosti od vremenskih uslova.

Ranije je već obnovljena deonica od Rastine do graničnog prelaza „Đurić“ i namesto nekadašnje kaldrme, postavljen je asfalt u dužini od 1,7 km, a planira se i obnova deonice od Rastine do Gakova dužine 4,5 km. Taj deo puta će biti proširen i presvučen slojem asfalta.

Kada ceo projekat bude realizovan, lokalni put Sombor-Gakovo-Rastina, biće prekategorizovan u put državne kategorije, a zvanično otvaranje novog graničnog prelaza sa Mađarskom očekuje se na proleće.

Objavljeno u Somborske vesti

Sa ukupnom zelenom površinom od 90.000 kvadratnih metara, četiri parka, 121 km dugačkih drvoreda, sa skoro 20.000 stabala, često smo spremni da se pohvalimo time da naš Ravangrad s pravom nosi epitet najzelenijeg grada na ovim prostorima.

To je jedna strana medalje, druga je sadržana u činjenici da sve to zelenilo treba kvalitetno održavati, o čemu svakodnevno brinu radnici istoimenog JKP-a.

Jedan od čestih problema sa kojima se susreću naši sugrađani, samim tim i radnici “Zelenila”, je sve češće urastanje krošnji uličnih drvoreda u električne provodnike na banderama i kvarovi uzrokovani jakim vetrom, kada dolazi do prekida dovoda struje a ponekad i do oštećenja kućnih uređaja i aparata.

“Zelenilo” zbog toga, u sadejstvu sa komunalnom inspekcijom, a po prijavi građana, deluje preventivno: bilo da orezuje ili pak, potpuno uklanja stabla koja predstavljaju potencijalnu opasnost, baš poput ovoga u Ulici Vere Gucunje.

 

 

Objavljeno u Somborske vesti
sreda, 15 novembar 2017 00:00

Održana smotra zimske službe u Somboru

Na Rasadniku „Acel“ JKP „Zelenilo“ Sombor, danas (sreda 15.11.) je održana smotra zimske službe, uz prisustvo predstavnika GU Grada Sombora, PU Sombor,“ JKP „Zelenilo“, (nosilac posla), „Čistoće“ i „Vodokanala“, koji su, kao i prethodnih godina, uključeni u aktivnosti zimske službe.

Izrazivši zadovoljstvo opremom i tehnikom smeštenim na punktu zimske službe na Bezdanskom putu, Antonio Ratković, zamenik gradonačelnice Grada Sombora, saopštio je da je Gradska uprava, u saradnji sa javnim komunalnim preduzećima, učinila sve da se ovogodišnja zimska sezona dočeka što spremnije:

- Siguran sam da će i ove godine „Zelenilo“, „Vodokanal“ i „Čistoća“ sa svojim mehanizacijama, održati naše puteve prohodnim. I ovoga puta imamo prioritetne opštinske puteve kao i ulice u gradu - rekao je Ratković, dodajući da će i ove sezone, kao i prošle, biti čišćeni i neki putevi koji nisu bili u prioritetima, da će i sela biti pokrivena mehanizacijom i putevi će im biti očišćeni.

Miodrag Pupovac, direktor „Zelenila“, podsetio je da se već šest godina zaredom, zajedničkim snagama komunalnog sektora Sombora, obavljaju poslovi zimske službe, napomenuvši da su „vozila ispravna, oprema namontirana, i sada se samo čeka vremenska prognoza.“

-Imaćemo dovoljne količine soli, čak smo ih ove godine pojačali za 50-tak tona. To znači da startujemo sa 300 tona, što je daleko iznad dosadašnjeg proseka potrošnje – rekao je Pupovac.

Luka Rašić, predsednik Štaba zimske službe, uputio je apel vozačima da se pridržavaju propisa, koriste obaveznu zimsku opremu i poštuju postavljenu signalizaciju.

Nakon što je na licu mesta izvršena provera vozila i opreme, predstavnici nadležnih institucija su konstatovali da se ovogodišnja zimska sezona dočekuje spremno.

 

Objavljeno u Somborske vesti

Radnici JKP „Zelenilo“ Sombor, zajedno sa drugim podizvođačima, privode kraju radove na obnovi i uređenju Muzeja Batinske bitke na Dunavu kraj Bezdana, pa će sve biti spremno za subotnje obeležavanje najveće bitke koja je vođena na prostorima nekadašnje Jugoslavije u II svetskom ratu.

„Zelenilo“ je dalo doprinos u uređenju prostora, čišćenju platoa, radovima na popravci javne rasvete u sklopu kompleksa Muzeja. Još ranije je iskrčeno šiblje i podrast, a potom su i pokošene travnate površine, da bi „šlag na tortu“ bilo hortikulturno uređenje, ukrašavanje i oplemenjivanje celog prostora cvećem i ukrasnim zelenilom.

Vlada AP Vojvodine obezbedila je sredstva od 11,6 miliona dinara, kao podršku Gradu Somboru za finansiranje radova koje izvodi novosadska firma „GAT”, sa podizvođačima.

Objavljeno u Somborske vesti
sreda, 25 oktobar 2017 00:00

Vetar juče lomio grane po Somboru

 

Jak vetar koji je duvao tokom jučerašnjeg dana i prošle večeri polomio je nekoliko većih grana u Somboru, a u Ulici Vukice Mitrović, kod ukrštanja sa obilaznicom, izvalio je iz tla i oborio veliko stablo topole.

Na sreću nije bilo većih posledica, a ekipe JKP „Zelenilo“ Sombor su blagovremeno intervenisale i uklonile ostatke polomljenog granja.

 

Objavljeno u Somborske vesti
četvrtak, 14 septembar 2017 00:00

Održani „Dani polja“ u Somboru

JKP „Zelenilo“ Sombor, u saradnji sa Institutom za kukuruz Zemun polje, organizovalo je juče (sreda 13.09.) „Dane polja“ u Somboru.

Osim većeg broja poljoprivrednih proizvođača, tradicionalnoj manifestaciji prisustvovali su predsednik UO Instituta prof. dr Slobodan Ceranić i dr Života Jovanović, kao i predstavnici lokalne samouprave Antonio Ratković, zamenik gradonačelnika Sombora, i dr Zoran Parčetić, predsednik Skupštine Grada Sombora.

Uspešna saradnja Instituta za kukuruz i „Zelenila“ realizovana je kroz sadnju zemunskog semena na površinama Rasadnika „Acel“, a formiranju oglednog polja doprineli su dipl. inž poljoprivrede iz „Zelenila“ Jovana Ceranić, kao i njen kolega iz Instituta u Zemunu Siniša Zorić.

Objavljeno u Somborske vesti

Najnovija združena akcija JKP "Zelenila", "Prostora", "Čistoće", "Vodokanala", nekoliko privatnih preduzeća i građana Sombora, najbolji je dokaz kako se od zapuštenog šumarka na obodu grada, gde su nesavesni godinama odlagali otpad, može napraviti ugodno mesto za boravak, relaksaciju ili vežbanje.

Pripremajući teren za izgradnju sportskih igrališta, trim staze i teretane na otvorenom radnici JKP "Zelenilo", kao nosioca celog posla, užurbano krče i uređuju prostor na obodu Rokovačke šume. Kraj obilaznice, koja spaja Staparski i Apatinski put, uz ukrštanje sa Rokovačkim putem, pripremaju se podloge za nastavak radova i postavljanje sprava, klupa i mobilijara.

Radnici "Zelenila" su iskrčili teren, posekli podrast i šiblje, odneli drvni otpad, izradili i postavili klupe, a sada imaju u planu da postave deo sprava za teretanu na otvorenom. "Prostor" je sopstvenom mehanizacijom uklonio šut i smeće, "Čistoća" je angažovala "bobket" za skidanje gornjeg sloja za uređenje staze i raščistila teren, a "Vodokanal" je pripomogao rovokopačem.

- Trim staza nije nova ideja i odavno želimo da Rokovačku šumu pretvorimo u mesto za sport, šetnju i rekreaciju. To je idealan prostor, gde bi sugrađani provodili slobodno vreme i oslobodili se negativnih uticaja na njihovo zdravlje, a reč je o Ulici Vukice Mitrović - kaže dr Zoran Parčetić, predsednik Skupštine grada Sombora i dodaje da je trim staza donacija pojedinaca i firmi.

PODRŠKA FIRMAŠA

PODRŠKU celom poduhvatu svojom mehanizacijom, vozilima i radnim angažovanjem dali su i zaposleni u preduzećima "Kanon trejd", "Meteor komerc", "Remont Komazec", kao i Sportski savez Sombora.

Izvor: novosti.rs

Objavljeno u Somborske vesti

Radnici JKP „Zelenilo“ Sombor, sa raspoloživom opremom i mehanizacijom, ovih dana krče i uređuju prostor na obodu Rokovačke šumice, pripremajući teren za izgradnju dečijeg igrališta, trim staze i parkića. Kraj obilaznice koja spaja Staparski i Apatinski put, uz ukrštanje sa Rokovačkim putem, vrši se priprema podloge za nastavak radova, odnosno, postavljanje sprava, klupa, pripadajućeg mobilijara…

Tokom uređenja terena radnici „Zelenila“ imali su prilike da se još jednom uvere u naše loše navike: uz uklanjanje posečenog granja i žbunja, morali su da odnesu i veće količine odbačenog otpada, kojeg su tu odlagali nesavesni građani.

Sa završetkom radova Sombor će dobiti još jedan lep i kultivisan prostor višestruke namene: za igru najmlađih, održavanje kondicije rekreativaca, kao i za lep i prijatan boravak građana u budućem parkiću…

 

 

Objavljeno u Somborske vesti

Na inicijativu Antonia Ratkovića, zamenika gradonačelnika grada Sombora, održan je radni sastanak na kome je bilo reči o potrebi formiranja radne grupe radi izrade desetogodišnjeg plana revitalizacije zelenila, zelenih i parkovskih površina u gradu Somboru i seoskim naseljima na teritoriji grada.

Radna grupa će imati zadatak da na osnovu stanja iz Katastra zelenila kao i na osnovu obilaska terena sagleda postojeće stanje zelenila u gradu te da izradi inicijalni plan o neophodnim merama kako bi se postojeće stanje očuvalo i unapredilo. U sastav radnog tima imenovani su: Antonio Ratković, Ivan Šimunov, Dušan Landeka, Zoran Malešević, Jelena Jokić-Radonjić iz Gradske uprave, kao i Miodrag Pupovac, Rade Vukelić, Nadežda Radojević i Milana Vejin iz Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo“.

Jedna od tema sastanka bila je i potreba uključivanja civilnog sektora u izradu i implementaciju ovog plana zbog njegovog značaja i obimnosti. Kao prvi korak aktivnosti određen je uvid u postojeći Katastar zelenila, obilazak ulica gde ima najviše stabala lošeg zdravstvenog stanja (na osnovu ocena iz Katastra) i na osnovu utvrđenog stanja predložiti korake daljih aktivnosti.

Objavljeno u Somborske vesti

Radnici JKP „Zelenilo“ Sombor otpočeli su danas (petak 14.07.) aktivnosti na uređenju prostora oko Muzeja batinske bitke kod Bezdana. Somborski komunalci čiste i uređuju plato i širi prostor oko Muzeja, iskrčuje se šiblje, podrast, kose se travnate površine. Na taj način će staze koje vode oko Muzeja, sve do obale Dunava, biti očišćene od korova, zelena površina uređena, a biće očišćene i površine koje se koriste kao parking.

Inače, već po tradiciji, jubilej Batinske bitke biće i ove godine obeležen u novembru, a gradnja muzeja sačinjenog od stakla, drveta, betona i kamena, autora Milorada Berbakova, započeta je 1975. godine. Muzej je otvoren 1981. godine, a usled dugogodišnje nebrige, danas je u veoma zapuštenom stanju.

Batinska bitka u kojoj je, u redovima Narodnooslobodilačke vojske, učestvovalo i 800 Somboraca vođena je od 11. do 19. novembra 1944. godine.

Objavljeno u Somborske vesti

Radnici građevinske operative JKP „Zelenilo“ Sombor ovih dana vrše obnovu dečijih igrališta na teritoriji grada Sombora. Uprkos čestim intervencijama i popravkama, deo igrališta je u lošem stanju, s obzirom na nesavesno postupanje pojedinaca i (ne)namerno uništavanje sprava.

Uz obnovu vrteški, ljuljaški, klackalica, penjalica i ostalih sprava za razonodu, na nekim igralištima, poput ovoga na „Čvorku“, vrši se i popravka ograde i osvetljenja. Električari „Zelenila“ postavlili su reflektor da bi igralište bilo dobro osvetljeno i u večernjim satima.

Uz obnovu igrališta u gradu Somboru, posebna pažnja se posvećuje i naseljenim mestima, gde je već u toku, ili se planira izgradnja novih. Prva novoizgrađena igrališta će dobiti Stanišić i Lugovo.

Objavljeno u Somborske vesti

Saopštenje Pokreta "Dosta je bilo" prenosimo u celosti.

Javno komunalno preduzeće „Zelenilo“ u svom izveštaju za 2016. godinu je navelo da je, između ostalog, sprovelo javnu nabavku „remontni i sanacioni radovi“ ugovorene vrednosti 392.700, 00 dinara, što samo po sebi nije čudno da se kao izvođač radova ne pojavljuje ugostiteljski objekat iz Sombora. Jednostavnim uvidom u Registar privrednih društava, jasno je vidljivo da je ova preduzetnicka radnja registrovana za delatnost „Usluge pripremanja i posluživanja pića“.
Da ova tragikomična situacija po sve naše sugrađane ne ostane samo slovo na papiru, potrudio se i direktor ovog javnog preduzeća Miodrag Pupovac, koji je na sednici Skupštine grada Sombora, nakon što je na slučaj skrenuo pažnju šef odborničke grupe Dosta je bilo, Srđan Marijanović , rekao da on kao direktor ni ne mora da zna za šta je registrovano lice sa kojim potpisuje ugovor. Osim što je protivzakonito postupio, direktor Pupovac, u samo jednoj rečenici pojasnio je svim našim sugrađanima sa koliko nemara, neprofesionalizma i neozbiljnosti jedan direktor tako velikog i važnog javnog preduzeća za naš Zelengrad može da iskaže u raspolaganju resursima grada.

Ako se podsetimo nedavne afere kada je NBS platila nepostojeci racun od 175.000 eura, moramo da se zapitamo da li bi se to isto moglo desiti i direktoru JKP koji ne čita ugovore koje potpisuje. Da bi predupredili eventualne štete koje nastaju iz ovakvog neodgovornog postupanja, predlažemo Skupštini grada Sombora da Miodraga Pupovca razreši sa mesta direktora JKP Zelenilo, i postavi nekoga ko će bar čitati dokumentaciju koju potpisuje. Ujedno, pozivamo JKP Zelenilo da javnosti dostavi ugovor kojim su ugovoreni remontni radovi, kao i dokaze o izvršenom poslu i time otkloni bar deo sumnje da se radi o koruptivnim radnjama na štetu građana Sombora.

Objavljeno u Politika

Radnici JKP „Zelenilo“ Sombor nastavili su danas (petak 07.07.) uklanjanje ambrozije po Somboru i na periferiji grada, u okviru ovogodišnje kampanje kosidbe i uništavanja tog štetnog korova. Ovu invazivnu alergenu biljku krčili su u Rokovačkoj šumici, duž obilaznice Staparski put – Apatinski put, i još nekoliko saobraćajnica, dokle god su to letnje žege i visoka temperatura dozvoljavale.

Čini se ipak, da je najteža situacija bila na obodu Rokovačke šumice, kraj puta i ulaza u istoimeno salaško naselje, gde su ambrozija, kao i ostale vrste korova prosto nabujali, o čemu svedoče fotografije zabeležene na licu mesta.

O tome koliko je ambrozija štetna svedoči podatak da samo jedna biljka proizvodi 1-8 milijardi polenovih zrna, u njenom polenu je konstatovano 52 jedinjenja koja su alergogena, a od toga su 6 posebno opasni. Zrno polena zadržava klijavost i do 40 godina, a ambrozija ne izaziva samo reakcije kod ljudi već i kod životinja.

Objavljeno u Somborske vesti

U sklopu radova na rekonstrukciji i parternom uređenju površina na delu raskrsnice sa budućim kružnim tokom na ukrštanju ulica – Vojvođanska – Solunskih boraca – Skopljanska, JKP „Zelenilo“ Sombor otpočelo je jutros uklanjanje dela stabala kraj saobraćajnica koje se tu ukrštaju.

Biće uklonjena ukupno 24 stabla, mahom dotrajalih i devastiranih bođoša koje je već dobrano načela truležnica.

Kako je saopšteno, Odeljenje za komunalne delatnosti Gradske uprave grada Sombora donelo je rešenje o izmeni režima saobraćaja na tom delu raskrsnice.

 

Objavljeno u Somborske vesti

Tokom prethodnih nedelja radnici JKP „Zelenilo“ Sombor posadili su u centru grada ukupno 38.860 komada prolećne cvetne rasade. Tagetesi, Begonije, Salvije, Vince, Ageratumi, ulepšali su prostor ispred Županije, na Trgu Cara Lazara, Glavnoj ulici…

Na taj način će centar Sombora, oivičen vencima znamenitih srpskih vojvoda iz I Svetskog rata, dobiti još lepši izgled i biti potpuno spreman za tradicionalnu manifestaciju „Somborsko leto“ i sve što sledi, odnosno, za prijem turista i namernika koji će pohoditi Ravangrad.

Objavljeno u Somborske vesti

 

Gradsko veće je, na 64. sednici, odlučilo da se u 2017. godini urede, odnosno do nivoa asfalta izgrade dva atarska puta i to: atarski put od Šikare do Josićkog puta u dužini od 713 metara, te atarski put od Josićkog puta do stadiona PIK-a u dužini od 1339 metara. Članovi veća su odlučili i da se za atarski put Stanišić – Sretićev salaš, u dužini od 415 metara, obezbedi zastor od peska, a da se nekategorisani put Kljajićevo – Moravički put u dužini od 1980 metara izgradi do nivoa tucanika. Odlučeno je i da se deo atarskog puta Bukovac salaši, u dužini od 100 metara, odnosno do železničke stanice asfaltira. Ovaj put je već izgrađen do nivoa tucanika.

Zaključkom, koje je Gradsko veće usvojilo, naloženo je nadležnoj komisiji da ubrza postupak javne nabavke za navedene atarske puteve.

Veće je prihvatilo informaciju o dodeli 50 protivgradnih raketa Radarskom centru „Bajša“ koji funkcioniše u okviru Republičkog hidrometeorološkog Centra za odbranu od grada. Rakete su dodeljene trajno i bez naknade radi zaštite poljoprivrednih useva i objekata na teritoriji grada Sombora.

Gradsko veće je radove na uređenju Vidovdanskog trga u Somboru poverilo JKP „Zelenilo“, koje je dostavilo ponudu u kojoj je naznačeno da vrednost radova, sa PDV-om, iznosi 499.980,00 dinara.

Objavljeno u Somborske vesti

Nastavljajujući akciju prolećne sadnje i ozelenjavanja Sombora, radnici JKP „Zelenilo“ Sombor danas (petak) su posadili nešto više od 30 sadnica različitih drvnih i žbunastih vrsta u Ulici Slaviše Vajnera Čiče. Posađeno je 10 kerleuterija, isto toliko ukrasnih keria japonika, 3 karagana i 10 javora, tako da će sada prostor između zgrada u bloku E na „Novoj Selenči“ biti oplemenjen na pravi način.

Prošle godine je u blizini, kod dečijeg igrališta između Ul. Prote Mateje Nenadovića i Milete Protića, izvedena slična akcija i tom prilikom je posađeno 150 sadnica oko igrališta.

Od početka godine već su izvedene akcije sadnje novih sadnica bođoša u Radišićevoj ulici (35 kom.), na Trgu Republike (10), u Ulici 21 Oktobra (pedesetak), kao i u Ulici Rade Končara, gde je posađeno dvadesetak koprivića.

Objavljeno u Somborske vesti
Strana 1 od 3

Ostavite vaš komentar i ovde...

Još vesti iz kategorije...

Newsletter

Prijavite se na Newsletter i dobijajte najnovije vesti u vaš inbox
Top