Prosečan stanovnik Grada Sombora dnevno proizvede 0,9 kg komunalnog otpada, a na deponiju „Rančevo“ se trajno odloži 66.202 tone komunalnog otpada. Prema izveštaju Reciklažnog Centra, tokom 2017. godine, putem primarne ili sekundarne selekciju izdvojeno je i na reciklažu predato 470 tona raznih sekundarnih sirovina. Iz navedenih podataka se može zaključiti da se u Gradu Somboru izdvaja samo 0,71% sekundarnih sirovina iz komunalnog otpada. Ovi podaci se odnose samo na poslovanje JKP „Čistoće“ Sombor, te u ovaj konačni rezultat nisu uračunati podaci ostalih legalnih i nelegalnih sakupljača sekundarnih sirovina

Navedeni podaci i briga za životnu sredinu, su jedan od osnovnih motiva pokretanja ove kampanje, kao i pronalaženje način kako uticati na svest korisnika usluga JKP „Čistoće“, u pravcu promene odnosa prema otpada uopšte i mogućnostima njegovog iskorišćenju u svrhu reciklaže.

Sa tom namerom, određeni su ciljevi kampanje, ciljne grupe i aktivnosti koje će biti sprovođene.

Za dve nedelje koliko kampanja traje, podeljeno je 80 posuda za sakupljanje ambalažnog stakla, više od 100 kutija za papir, nekoliko desetina vreća. Sakupljeno je i više od 3.500 kilograma staklene ambalaže, otpadnog papira, kartona i aluminijumskih limenki. U ove akcije su se do sada aktivno uključila 33 ugostiteljska objekta, zaposleni u Gradskoj Upravi i svim institucijama u zgradi Županije, javnim komunalnim preduzećima, nekoliko osnovnih i srednjih škola, mesne zajednice i organizacije civilnog gruštva.

Ovo naravno ni blizu nije konačan broj organizacija i instucija koje će se u ovogodišnju kampanju uključiti, jer je kampanja tek na početku. Na ovim stranicama će biti objavljivati rezultati i isticani pozitivni primeri pojedinaca, organizacija, iinstitucija.

Naravno treba spomenuti da kampanju u potpunosti podržava naš operater (JKP Čistiće, Sombor) SEKOPAK, kao i pojedini recikleri, poput Greentech Novi Sad.

Objavljeno u Somborske vesti

 

U Somboru je, 3. aprila, počela akcija „Mesec čistoće“, koju sprovodi Javno komunalno preduzeće „Čistoća“, uz budžetsku podršku lokalne samouprave.

Akcija je ove godine započela na Bukovcu, prigradskom naselju i trajaće narednih četiri, do pet nedelja u zavisnosti od količine otpada koju građani iznesu na ulice.

Antonio Ratković, zamenik gradonačelnice i Miroslav Kovačić, član Gradskog veća za oblast komunalne delatnosti i investicije, sa direktorom JKP „Čistoća“ Nikolom Pajićem, danas su posetili Bukovac i na terenu zatekli dežurnu ekipu.

Zamenik gradonačelnice se zahvalio radnicima koji su uključeni u akciju i istakao značaj akcije koja se realizuje već 55 godina zaredom.

„Akcijom će biti obuhvaćeno 350 gradskih ulica, a kada se akcija u Somboru završi biće organiziovan „Mesec čistoće“ u naseljenim mestima. Građani će moći sav otpad koji nije kućno smeće da iznesu, a biće sanirane divlje deponije koje se nalaze i u gradu i naseljenim mestima“, rekao je Ratković.

Prema rečima direktora „Čistoće“, tokom prvog dana akcije prikupljeno je 720 m/3 otpada.

„To su uobičajene količine otpada unazad nekoliko godina, što znači da su građani navikli da u rano proleće čiste svoje domaćinstvo i svoje dvorište. Kada završimo sa akcijom u gradu, krenućemo u naša sela u kojima ovu akciju sprovodimo četiri godine“, rekao je Pajić i pozvao građane da u narednih mesec dana izbace sve ono što im ne treba.

Pajić je još dodao da se tokom akcije u gradu prikupi oko 10.000 m/3, a u selima oko 6.000 metara kubnih raznog otpada.

„ U selima se akcija odvija uz pomoć kontejnera od 5m3 koji se postavljaju u ulicama. Međutim, u selima građani još uvek ne prepoznaju ovu akciju kao u gradu, i u narednom periodu ćemo sa kompanijom „Sekopak“ naročito u selima, promovisati reciklažu i izvoz kabastog otpada. Građani u okviru „Meseca čistoće“ mogu da iznesu bukvalno sve – nema nikakvog ograničenja ni u količini, ni u vrsti otpada“ istakao je Pajić.

Objavljeno u Somborske vesti
sreda, 28 mart 2018 00:00

"Mesec čistoće" počinje 3. aprila

Akcija sakupljanja, transporta i deponovanja nestandardnog i kabastog otpada pomerena je za nedelju dana u odnosu na planirani početak i otpočeće 3. aprila, prema već poznatom rasporedu od ulice Apatisnki put i drugih koje se na nju nastavljaju

POGLEDAJTE RASPORED ODVOŽENJA SMEĆA TOKOM MESECA ČISTOĆE

Objavljeno u Somborske vesti

„U zajednici sa mesnim odborima Socijalističkog saveza, Stambenim zajednicama, Crvenim krstom, Komunalnim odeljenjem NOO, Sanitarnom inspekcijom, preduzećem „Vodokanal“, Upravom gradskog zelenila, Stanicom Narodne milicije, svim kućnim savetima i školama, Komunalno preduzeće „Čistoća“ u Somboru, namerava da u periodu od 1. aprila do 1. maja organizuje mesec dana čistoće.

U toku ove akcije organizovalo bi se uređenje i krečenje kuća, čišćenje dvorišta i ulica. Kroz predavanja i nagradne pismene zadatke učenici osnovnih škola zainteresovali bi se i upoznali sa potrebama kućne i komunalne higijene, koja je jedna od osnovnih elemenata očuvanja zdravlja.

Samo preduzeće „Čistoća“ izvršilo bi u tom vremenskom periodu generalno pranje i čišćenje ulica, a i građani bi kroz napise u štampi stavili primedbe i sugestije na rad komunalnih službi u gradu. Putem plakata i drugog materijala takođe bi se propagirala kućna i komunalna higijena.

U „Čistoći“ veruju da će ova njihova akcija naići na podršku građana koji će i sami masovnim učešćem doprineti potpunom uspehu Meseca čistoće u gradu“ - navodi se u tekstu „Somborskih novina“, od 15. marta 1963. godine.

Kao i prethodnih 55 godina i ove godine akcija počinje poslednje nedelje u martu i trajaće tokom aprila, a nakon toga će, po rasporedu koji će biti objavljen u lokalnim medijima i na našem sajtu, početi „Mesec čistoće“ u naseljenim mestima - potvrđuju u ovom gradskom somborskom javnom komunalnom preduzeću.

Napomene koje svake godine prate ovu akciju važe i dalje, a korisnike naših usluga i sve stanovnike Grada Sombora "Čistoća" poziva da se drže predviđenog rasporeda.

Kao i uvek otvoreni smo za sve primedbe predloge, ali i pohvale učesnika u ovogodišnjoj akciji „Meseca čistoće“ - kažu u JKP "Čistoća".

Izvor: Novi Radio Sombor

Objavljeno u Somborske vesti

Učinak zaposlenih u reciklažnom centru u Somboru. Lane sakupili i razvrstali 700 tona otpada

RECIKLAŽNI centar u Somboru prošle godine organizovao je sakupljanje oko 700 tona ambalažnog otpada, od čega, oko 400 tona PET ambalaže, a oko 200 tona sakupili su građani.

Inače, ovaj centar u Somboru pušten je u rad 2012. i zapošljava samo osam radnika. Njegova izgradnja u okviru akcije "Očistimo Srbiju" koštala je 45 miliona evra.

Prema rečima Nikole Pajića, direktora JKP "Čistoća", u ovom centru ne obavlja se prerada već samo razvrstavanje otpada, odnosno, presovanje i njegovo pakovanje. Kapacitet postrojenja je devet tona otpada dnevno.

Najviše reciklažnog otpada "Čistoća" preuzima od preduzeća. Terenska služba odlazi po reciklažne sirovine samo ako su to veće količine, na primer, više od 200 kilograma. Ima slučejava da i sami građani donose otpad. U tom slučaju, on se meri i isplaćuje.

U somborskom Reciklažnom centru, koji radi od 7 do 14 časova, otkupljuju se PET ambalaža, plastične gajbe, stolice, burad, folije, papir i karton, staklo i tetrapak. Reciklirani otpad zatim prodaju velikim prerađivačima, kojih u Srbiji ima više. Od zarađenog novca plaćaju radnike i troškove postrojenja. Osim toga, ambalažni otpad "Čistoća" uzima sa gradske deponije Rančevo, na periferiji Sombora.

Staklena ambalaža iz kafića, restorana, kafana, veoma često u velikim količinama zajedno sa komunalnim otpadom završava na deponiji, pa radnici "Čistoće" imaju više posla da staklo odvoje od ostalog otpada, papira i tekstila. Tako ovo preduzeće životnu sredinu očisti od otpada i zaradi.

Somborska "Čistoća" uštedela je 66,36 tona ugljen-dioksida za globalnu klimu. Nedavno je srpska kompanija SEKOPAK, kao generalni operater ambalažnog otpada, dodelila ovdašnjoj "Čistoći" sertifikat za prikupljanje ove vrste otpada.

CENE OTKUPA

- KILOGRAM PET ambalaže (providne flaše) plaća se 28 dinara, kartona 4,5 dinara, tvrde plastike - gajbe 20, aluminijskih konzervi 50, a ambalažnog stakla i tegli jedan dinar po kilogramu. Isplata je narednog dana po prijemu ambalaže - navodi Jasmina Siječanj, blagajnica Reciklažnog centra.

Izvor: novosti.rs

Objavljeno u Somborske vesti

Na 103. sednici, održanoj 06. februara 2018. godine, Gradsko veće je prihvatilo informaciju i izveštaj Državne revizorske institucije o izvršenoj eksternoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja Završnog računa i pravilnosti poslovanja budžeta grada Sombora za 2016. godinu, o čemu će se izjasniti i odbornici Skupštine grada Sombora.

Veće je Javnom komunalnom preduzeću „Zelenilo“ dodelilo poslove na održavanju fontana i česmi, poslove održavanja spomenika znamenitih ličnosti, poslove na održavanju ulice Kralja Petra Prvog u zimskom periodu u 2018. godini. Odlukom Veća, JKP „Zelenilo“ će održavati urbani mobilijar i dečja igrališta, te javne zelene površine u gradu i selima u 2018. godini. Ukupna vrednost navedenih poslova, koje će radnici „Zelenila“ obaviti tokom godine, iznosi 93.000.000,00 dinara.

Gradsko veće je, na 103. sednici, prihvatilo i Program rada Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ na poslovima održavanja čistoće na javnim površinama za 2018. godinu i odobrilo zaključenje ugovora o navedenim poslovima u ukupnoj vrednosti od 27.997.967,08 dinara.

Gradsko veće je usvojilo Lokalni akcioni plan zapošljavanja u 2018. godini, prema kojem je za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja u budžetu grada Sombora planiran iznos od 17.800.000,00 dinara, što će omogućiti zapošljavanje 162 nezaposlena lica.

Prema rečima Save Dojića, člana Gradskog veća za oblast finansija i privrede, lokalna samouprava će za dodatna sredstva konkurisati i kod Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Gradsko veće je prihvatilo informaciju o ugovoru o zakupu odmarališta „Pionir“ u Kranjskoj Gori koji su zaključili JKP „Prostor“ Sombor i „Meplas TNT“ doo Kranjska Gora. Ugovor je zaključen na rok od pet godina, počev od 02. novembra 2017. godine. „Meplas TNT“ će u navedenom periodu u somborskom odmaralištu moći obavljati isključivo ugostiteljsku delatnost, a na ime zakupnine mesečno će na devizni račun budžeta grada Sombora plaćati iznos od 3.640,00 evra bez PDV-a.

Ugovorom je regulisano da 60 dana u toku godine, 30 dana u toku maja i 30 dana krajem septembra i početkom oktobra, odmaralište za svoje potrebe koristi grad Sombor kao vlasnik. U skladu sa navedenim, Gradsko veće je naložilo Odeljenju za obrazovanje i Odeljenju za društvene delatnosti da pokrenu aktivnosti radi upućivanja dece i drugih zainteresovanih subjekata za odlazak u Kranjsku Goru, u Sloveniji.

Objavljeno u Somborske vesti

Kancelarija za ruralni razvoj Vojvodine u saradnji sa Lokalnom akcionom grupom „Panonski fijaker“ i JP „Čistoća“ Sombor organizovala je tribine pod nazivom „Energetska efikasnost u školama“ . Tribine su održane u tri osnovne škole na području opštine Sombor na kojoj se razgovaralo koliko je važno voditi računa o utrošku energije,odnosno koristiti onoliko energije koliko nam je zaista potrebno.

Primetno je bilo da sam pojam energetika i efikasnost je stran učenicima, ali kroz kreativan pristup učenici osnovnih škola imali su priliku da se informišu, uče i da razgovaraju kako da menjajnjem svojih navika i ponašanjem, kao i upotrebom energetski efikasnih uređaja, možemo znatno uticati na smanjenje potrošnje energije, a samim tim i smanjujemo negativan uticaj na životnu sredinu.

Pored ove teme upoznali su se i sa obnovljivim izvorima energije, kao i njihovim značajem za sredinu.

Objavljeno u Somborske vesti

Najnovija združena akcija JKP "Zelenila", "Prostora", "Čistoće", "Vodokanala", nekoliko privatnih preduzeća i građana Sombora, najbolji je dokaz kako se od zapuštenog šumarka na obodu grada, gde su nesavesni godinama odlagali otpad, može napraviti ugodno mesto za boravak, relaksaciju ili vežbanje.

Pripremajući teren za izgradnju sportskih igrališta, trim staze i teretane na otvorenom radnici JKP "Zelenilo", kao nosioca celog posla, užurbano krče i uređuju prostor na obodu Rokovačke šume. Kraj obilaznice, koja spaja Staparski i Apatinski put, uz ukrštanje sa Rokovačkim putem, pripremaju se podloge za nastavak radova i postavljanje sprava, klupa i mobilijara.

Radnici "Zelenila" su iskrčili teren, posekli podrast i šiblje, odneli drvni otpad, izradili i postavili klupe, a sada imaju u planu da postave deo sprava za teretanu na otvorenom. "Prostor" je sopstvenom mehanizacijom uklonio šut i smeće, "Čistoća" je angažovala "bobket" za skidanje gornjeg sloja za uređenje staze i raščistila teren, a "Vodokanal" je pripomogao rovokopačem.

- Trim staza nije nova ideja i odavno želimo da Rokovačku šumu pretvorimo u mesto za sport, šetnju i rekreaciju. To je idealan prostor, gde bi sugrađani provodili slobodno vreme i oslobodili se negativnih uticaja na njihovo zdravlje, a reč je o Ulici Vukice Mitrović - kaže dr Zoran Parčetić, predsednik Skupštine grada Sombora i dodaje da je trim staza donacija pojedinaca i firmi.

PODRŠKA FIRMAŠA

PODRŠKU celom poduhvatu svojom mehanizacijom, vozilima i radnim angažovanjem dali su i zaposleni u preduzećima "Kanon trejd", "Meteor komerc", "Remont Komazec", kao i Sportski savez Sombora.

Izvor: novosti.rs

Objavljeno u Somborske vesti

U somborskom JKP „Čistoća“ u naredna dva meseca treba da budu ugašena 23 radna mesta. Tu odluku su nedavno doneli odbornici Skupštine grada Sombora, a reč je racionalizaciji javne uprave,po odluci Vlade Srbije.

Prema rečima Nikole Pajića, direktora „Čistoće“, ovim smanjenjem broja zaposlenih i većim angažovanjem sadašnjih radnika, neće biti ugroženo funkcionisanje preduzeća.

Trenutno je u JKP „Čistoća“ zaposleno 147 radnika, a na povremenim i privremenim poslovima angažovano ih je petnaestero. Ovde kažu da po zakonu, od ukupnog broja zaposlenih preduzeće može da angažuje do 10 odsto radnika na povremenim i privremenim poslovima.Kada u septembru bude sprovedena odluku o racionalizaciji, moći će da ih angažuje 12 i oni ne ulaze u maksimalan broj zaposlenih.

-U „Čistoći“ će ostati 124 zaposlena, što će uz angažovanje radnika na privremenim i povremenim poslovima omogućiti da preduzeće sve svoje funkcije, predviđene zakom i odlukom o osnivanju, ispuni- kaže Pajić.

On dodaje da u naredne dve godine 17 radnika ispunjava uslove za redovnu penziju i oni imaju pravo na otpremninu i naknadu NSZ. Preostalih šest radnika, koji će otići iz firme, su iz sporednih delatnosti (spremanje prostorija i portirsko-čuvarska služba).- Na njihova radna mesta angažovaćemo ljude putem agencija koje pružaju ovakvu vrstu usluge.Za isplatu otpremnina koja pada na teret „Čistoće“ , potrebno je do kraja septembra izdvojiti preko šest miliona dinara, predočava Pajić.

Izvor: Radio Dunav

Objavljeno u Somborske vesti

Akcija „Mesec čistoće“, koju u gradu i somborskim selima sprovodi JKP „Čistoća“, počela je 27. marta i trajaće do kraja aprila 2017. godine.

Za vreme trajanja akcije građani imaju mogućnost da iz domaćinstva iznesu sve ono što ne spada u kućno smeće. Akciju su građani potpuno prihvatili u šta su se na terenu uverili gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović i Miroslav Kovačić, član Gradskog veća za oblast komunalne delatnosti i investicije.

„Ove nedelje započela je 47. akcija „Mesec čistoće“, za koju smo planirali 15 miliona dinara u nameri da grad i naseljena mesta budu uređeni. Od ponedeljka se krenulo u akciju čišćenja grada, a potom će se akcija realizovati i u selima. Ovo je tradicionalna akcija koja daje jako dobre rezultate, građani se odlično odazivaju i to će svakako doprineti čistoći i higijeni našeg grada“, kazala je gradonačelnica.

Golubović je najavila još jednu akciju koja se pre svega odnosi na čistoću sela i odnosi se na besplatno odvoženje leševa uginulih životinja iz naseljenih mesta.

„Dogovoreno je sa Veterinarskom ustanovom „Proteinka“ da odvoženje leševa uginulih životinja iz naseljenih mesta ubuduće bude besplatno. Molimo građane da u ovakvim situacijama uvek zovu VU „Proteinka“ i da životinjski otpad ne odlažu na mesta gde to nije primereno“ apelovala je gradonačelnica.

Prema rečima direktora JKP „Čistoća“ u prva tri dana akcije pokupljeno je 1100 kubnih metara otpada.
„To je za 170 kubnih metara otpada više u odnosu na prethodnu godinu. S obzirom da godinama realizujemo ovu akciju, pokazatelji ukazuju na to da se iz godine u godinu sve veće količine smeća prikupljaju, ali smo mi kao preduzeće i tehnički i sa ljudstvom spremni da posao iznesemo do kraja i biće sve odrađeno prema planu“, kazao je Pajić.

Objavljeno u Somborske vesti

GG Dosta je bilo - Sombor, podnela je danas krivičnu prijavu Tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu, protiv Nikole Pajića, direktora JKP Čistoća Sombor, kao i protiv, za sada, NN lica u UG Volonter iz Sombora, zbog osnovane sumnje da su počinili krivično delo Zloupotreba službenog položaja iz člana 359 st. 2, a u vezi krivičnog dela Zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom iz člana 228 st. 2.

Analizom izveštaja o radu JKP Čistoća Sombor, utvrđeno je da je, po osnovu javne nabavke broj JNMV 20-2015, to javno preduzeće sklopilo ugovor, a potom i isplatilo iznos od 1.050.000,00 dinara (bez PDV-a) UG Volonter Sombor, a za posao koji nikad nije izvršen.

Po ugovoru koji je dostupan na Portalu javnih nabavki ( portal.ujn.gov.rs), JKP Čistoća je sa UG Volonter iz Sombora sklopila ugovor o vršenju usluga edukacije korisnika na temu podizanja ekološke svesti građana u svim mesnim zajednicama i osnovnim i srednjim školama na teritortiji grada Sombora, u ukupnom trajanju od 60+60 edukativnih dana. Za tu uslugu je isplaćen navedeni iznos, a usluga nikad nije izvršena.

Nakon dobijelih informacija o ovom poslu, GG Dosta je bilo je uputila zahtev za davanje informacija od javnog značaja svim ustanovama u kojima se edukacija trebala održati. Od svih smo tražili da se izjasne da li su dobili zahtev od UG Volonter da održe spornu edukaciju, i ukoliko jesu, da li je ista održana, i da nam dostave dokaze o izvršenoj usluzi. Na osnovu dobijenih informacija od odgovornih lica u tim ustanovama, nedvosmisleno je utvrđeno da se UG Volonter nije uopšte javio tokom 2015 godine da izvrši bilo kakvu edukaciju u vezi teme za koju su dobili sredstva.

Uvidom u sajt Agencije za privredne registre (http://pretraga.apr.gov.rs/) , utvrdili smo da je zastupnik UG Volonter Dajana Opačić, supruga Nebojše Opačića, odbornika u Skupštini grada Sombora, inače stranačkog kolege Nikole Pajića, direktora JKP Čistoća.

Obzirom na ovakvu stranačku povezanost naručioca i pružaoca sporne usluge, smatramo da se radi o organizovanom izvlačenju novca iz JKP radi finansiranja sopstvenih i stranačkih aktivnosti.

Ovo je uobičajena šema finansiranja političkih stranaka u Srbiji, koja je dovela do pustošenja javnih finansija, i zbog kojih se u Srbiji svakoga dana živi sve lošije.

Građani sada sa pravom mogu da se pitaju da li su cene komunalnih usluga realne, ili naduvane, kako bi se finansirali pojedinci ili njihove stranke. Na osnovu informacija dobijenih u toku prikupljanja dokaza za podnošenje ove krivične prijave, došli smo do saznanja o još nekim zloupotrebama koje ćemo ispitati u narednom periodu.

Odbornička grupa Dosta je bilo – Sombor će podneti zahtev za dopunu dnevnog reda za Skupštinu zakazanu za 14.02.2017 god, odnosno predložiti Gradu, kao osnivaču JKP Čistoća da izvrši kontrolu navoda koje smo izneli u prijavi, i nakon toga smeni direktora.

Ovim putem pozivamo sve građane koji imaju bilo kakva pouzdana saznanja o zloupotrebama u javnom sektoru da nam se jave kako bismo mogli zajednički da preduzmemo sve moguće korake radi sankcionisanja odgovornih lica i sprečavanja daljih zloupotreba.

Objavljeno u Politika

Gradsko veće je na 40. sednici usvojilo Akcioni plan za 2017. godinu za realizaciju programa kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na terotoriji Grada Sombora. Prema usvojenom planu u naredoj godini će se radi smanjenja populacije pasa lutalica preduzeti šest aktivnosti. Prva se odnosi na dalji redovan rad Odeljenja zoohigijene JKP „Čistoća“ koji podrazumeva hvatanje pasa lutalica i smeštaj u prihvatilište, a druga aktivnost se odnosi na besplatno čipovanje i vakcinaciju pasa protiv besnila. Treća mera, odnosno aktivnost koja će se sprovesti jeste sterilizacija pasa i mačaka u prihvatilištu, dok će inspekcijski nadzor po osnovu Odluke o držanju kućnih ljubimaca vršiti komunalna inspekcija. Kao peta aktivnost planirana je saradnja sa nevladinim organizacijama, a kao šesta aktivnost u planu je navedena izrada projekta o stanju u oblasti kontrole populacije napuštenih pasa i mačaka i izrada smernica za dalje rešavanje ovog problema.

Na 40. sednici, održanoj 26. decembra 2016. godine, Veće je donelo Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja po detetu u Predškolskoj ustanovi „Vera Gucunja“, za 2017. godinu. Korekcija cena nije vršena od 2014. Godine, a prema novom cenovniku u zavisnosti od programa, povećanje će po detetu iznositi u proseku 147,92 dinara mesečno.

Gradsko veće je odlučilo da poveća broj korisnika Programa stručne prakse u 2016. godini, tako će 18 poslodavaca u sticanju veština i znanja obučavati 24 nezaposlena lica, a ne 21 lice kako je prvobitno bilo odlučeno.

Objavljeno u Somborske vesti
sreda, 07 decembar 2016 00:00

Manje pasa lutalica na ulicama Sombora

Prošle godine Grad Sombor je za odštetu građanima zbog ujeda pasa luutalica morao da izdvoji oko 18 miliona dinara. Azil za pse je koštao četiri miliona manje i već daje rezultate.

Za dva do tri dana biće izdata upotrebna dozvola za azil u kojem je već smešteno oko 200 pasa.

U akcijama koje po prijavi građana nalogu komunalne inspekcije organiuzjuje JKP Čistoća, sa ulica se ukloni od 5 do 10 lutalica. Međutim, nisu samo lutalice perioblem, već i psi koji imaju vlasnike, kaže Nikola Pajić , direktor JKP Ćistoća.

"Što se tiče vlasničkih pasa oni su u jednom trenutku činili i 30 odsto uhvaćenih pasa. Međutim, izmenom kaznene politike koja je pooštrena i daje mogućnost napalate kazne sudskim putem, broj vlasničkih pasa je zanemarljiv, a kada ih uhvatimo, građani odmah dolaze po psa", kaže Pajić.

Za potreba azila grad mesečno izdvaja milion dinara, što je dovoljojno za sve troškove.

"Tu su troškovi zarada zaposlenih, struje, hrane za pse, veterinarskih usluga", dodaje.

Azil za pse smešten je na putu za Bački Monoštor, udaljen je od naselja i ima prostora za dogradnju još boksova, čime bi kapacitet mogao da se proširi do 500 pasa.

Vrednost ovog objekta je 14 miliona dinara, od kojih je grad obezbedio 10, a JKP Čistoća četiri miliona dinara.

Izvor: RTV

Objavljeno u Somborske vesti

Putem privatnih sudskih izvršitelja, JKP "Čistoća" iz Sombora naplatila je samo prošle godine 11,5 miliona dinara.

To znači da je dug putem izvršitelja naplaćen u više stotina slučajeva. Ukoliko se uzme da je prosečna cena predujma oko 3.000 dinara, onda je samo za predujam "Čistoća" morala dati nekoliko miliona dinara.

Direktor tog preduzeća Nikola Pajić kaže za Mrežu 21 da se izvršitelji angažuju tek onda kada nema drugog načina da se naplate dugovanja.

- Nakon toga on nama dostavlja zaključak o predujumu i to je novac koji mi treba da platimo i pre nego što uđe u postupak. A postupak znači utvrđivanje da li dužnik ima neke prihode od kojih mogu da se naplate dugovi ili će se ići na nepopularnu meru, a to je zaplena imovine. Predujam je minumalno 3.000 dinara, a može da bude i preko 4.000, sve zavisi od toga šta će raditi u predmetu i to moramo da platimo pre nego što izvršitelj uopšte i krene da radi konretan predmet - kaže Pajić.

Upravo su obaveza plaćanja unapred i sporo rešavanje predmeta, po rečima Pajića, najveći problemi.

- Mislim da to treba da ide brže, jer ćemo ponovo doći u situaciju koju smo imali kada su izvrištelji radili u okviru suda, da će se zaglaviti sa velikim brojem predmeta. S druge strane, mislim da je instuitut predujma doprineo da jedan broj izvrištelja opuštenije radi, jer dobili su novac unapred i to značajnu sumu - kaže Pajić.

Uvođenje privatnih izvršitelja za somborskog advokata Zvonka Markovinovića bio je dobar potez, jer su po njegovom mišljenju izvršenja sada brža i efikasnija.

- U ovoj zemlji sudovi presporo sude, pa kada stranka posle dugog i iscrpljujućeg postupka izbori povoljan rezultat po sebe najčešće je dolazilo do neuspelih izvršenja. Po relevantnim statistikama izvršenja su bila uspešna u manje od deset odsto slučajeva. Privatni izvršitelji su po pridodi stvari zainteresovaniji za svoj posao, pa su samim tim izvršenja brža i efikasnija. Iz prostog razloga, jer on uvećava svoj dohodak svojim angažovanijim radom, dok sudski izvršitelji imaju fiksnu platu i u osnovi nisu dovoljno stimulisano - kaže Markovinović.

S druge strane, broj notara je u Somboru minimalan i ima ih svega troje.

- Ne može biti ograničen broj notara i ne smeju se praviti čepovi u pravnom saobraćaju. Recimo, niko ne ograničava broj advokata, koji u najvećem broju slučajeva nisu ni obavezni. Naravno ima i dobrih rezultata koji su proizvod uvođenja ove službe. Ova korist se prevashodno ogleda u pojačanoj kontroli , pre svega u prometu nekretnina i vođenju odgovarajućih evidencija. Sombor ima dobre, kompetentne i vredne notare, a ko ne bi bio vredan kada ima zagarantovane veoma značajne prihode - smatra Markovinović.

Građanima je ipak najbitnije da svoje poslove obave što brže i jeftinije, pa se prema tome i opredeljuju za sud, notara ili advokata.

- Iskustva sa javnim beležnicima su pozitivna. To su ekspeditivnost , brzina i kvalitet. S druge strane, sve ono što je vezano za overu i dalje funkcioniše u sudu i sud je to dobro radio, ali su se do uvođenja javnih beležnika tamo stvarale gužve. Sada gužve nema, a na svakome je da se opredeli zbog cene i brzine gde će obaviti svoj posao - prepričava svoja iskustva Somborac Stevan Vasiljević.

Sombor ima tri javno beležničke kancelarije. Nije retka slika da se ispored njih vide redovi stranaka koje čekaju da obave posao zbog koga su došli. S druge strane svi oni koji u sud odu zbog overe nekog dokumanta sada će to uraditi mnogo brže nego pre dve godine, kada nije bilo javnih beležnika.

Što se tiče sudskih izvršitelja oni poslove ne dobijaju po teritorijalnoj podeli, već predmeta raspoređuje Komora izvrštitelja, pa tako na primer izvršenja u Somboru može dobiti i izvršitelj iz Vrbasa.

Autor: Mreža 21 (Zlata Vasiljević)

Objavljeno u Somborske vesti

Povodom informacije objavljene na portalu sombor.tv u rubrici Somborske vesti, JKP „ČISTOĆA“ Sombor obaveštava javnost da je sa zadovoljstvom prihvatila inicijativu građana Nove Selenče, koji su u radnoj akciji održanoj u subotu 17.09.2016, očistili Rokovačku šumicu u koju i pored jasno naznačenih zabrana bacanja smeća, nesavesni pojedinci i dalje to čine.

JKP „Čistoća“ je sa svoje strane, građanima priložila pomoć u vidu alata za rad i džakova za otpad. U nedelju 18.09.2016 radnici JKP „Čistoće“ su odneli u džakovima prikupljeni otpad. Rasuti deo otpada (šut) je po planu trebao da se nosi u ponedeljak ujutro, ali je zbog kiše odloženo za isto popodne, što se u momentu pisanja ovog saopštenja i čini.

Pozivamo građane da na svoj način podrže, dobrovoljan volonterski rad naših sugrađana koji imaju svest o važnosti očuvanja zdrave životne sredine, a ne da na neprimeren način obesmišljavaju i kritikuju ovakve poteze.

Objavljeno u Somborske vesti
ponedeljak, 12 septembar 2016 00:00

Fabrika za preradu otpada najefikasnije rešenje

Da je otpad, odnosno smeće u razvijenom svetu, umesto problema odavno postao veliki biznis, nije neka velika „rupa na saksiji“, pa je logično da i Srbija počne da se ponaša u skladu sa tim, ako ni zbog čega drugog, a ono zbog približavanje Evropskoj uniji i njenim standardima. Somborci svakodnevno „naprave“ oko 130 tona smeća, koje završi na deponiji Rančevo, kojim gazduje ovdašnje Javno komunalno preduzeće „Čistoća“, pa je jasno da ova problematika muči i ovdašnje komunalce i vlasti.

– Do sada u zakonu nije postojao adekvatan termin za naše deponije, kojih u Srbiji ima više od stotinu, već su postojali samo termini „sanitarne deponije“ i „smetlišta“. Po tim standardima somborska deponija ne spada u sanitarne, kakvih u celoj zemlji ima svega pet, već se administrativno vodila kao smetlište iako je u stvari nesanitarna, ograđena, uređena deponija koja ima obezbeđenje, evidenciju količina donetog otpada, pristupni put na telo deponije, ocedne kanale, pijezometre za merenje zagađenosti vode i vazduha... – pojašnjava Nikola Pajić, direktor JKP „Čistoća“

– Dakle to je uređeni prostor, ali ne može da se nazove sanitarnim jer ispod deponije ne postoji folija i druga sredstva zaštite koja bi sprečila uticaj na zemljište i podzemne vode – veli Pajić, prema čijim je rečima prvi korak ka rešenju problema odlaganja smeća preduzet prošle godine kada su redovnim prikupljanjem smeća obuhvaćena i sva sela somborskog atara, time stajući u kraj višedecenijskoj ružnoj praksi da se na obodu sela stvaraju brojne divlje deponije.
Republičkom strategijom u tretiranju otpada je svojevremeno bilo predviđeno da se u Somboru izgradi regionalna deponija koja bi servisirala ne samo četiri opštine Zapadnobačkog okruga (Apatin, Kula, Odžaci i Grad Sombor), već i opštinu Bač, ali kao što to obično biva, do sada nije učinjeno gotovo ništa konkretno, pa ne postoji čak ni jedan jedini zajednički dokujment ovih pet lokalnih samouprava koji bi bio posvećen ovakvom vidu saradnje. S druge strane u svetu su se i tehnologije tretiranja otpada promenile, pa se ovakav koncept stvaranja ogromnih, ali sanitarno „neprobojno“ obezbeđenih deponija uveliko napušta.

– Namera EU je da uvede strategiju „nula otpada“, odnosno da sav otpad ide u fabriku za njegovu preradu sistemom spalionica, aerobne i anaerobne digestije ...posle koje tako tretiranog otpada ostaje zanemarljivo malo – kaže Pajić.

On naglašava da, uz primenu takvih novih tehnologija od jedne tone prikupljenog smeća, nakon tretmana, preostaje svega pet odsto „ulaznih“ količina, pa od jedne tone otpada za bezbedno lagerovanje preostane svega 50 kilograma.

– U poslednje dve godine imali smo nekoliko stranih investitora koji žele da ulože u ovakvu vrstu fabrike, uz uslov da dnevne količine nisu ispod 120 tona prikupljenog otpada, što u ovom momentu ispunjavamo. Pri tome i somborskim Generalnim urbanističkim planom je za gradnju ovakve namene predviđena lokacija stare toplane, na kojoj postoje svi infrastrukturni preduslovi – optimista je Pajić.

U prilog ovakvog rešenja, podizanja fabrike za preradu otpada, govori i podatak da bi se nakon eventualnog potpisivanja ugovora sa postojećim zainteresovanim investitorima do kraja ove ili početkom sledeće godine realizacija celog projekta mogla završiti za ne manje od dve godine. Nasuprot toga, ako se ne odustane od starog koncepta izgradnje regionalne deponije Sombor i ostale lokalne samouprave na zapadu Bačke bi morale da pronađu vlastitih ili „državnih“ 15 do 20 miliona evra, a izgradnja bi potrajala godinama.

Izvor: Dnevnik

Objavljeno u Somborske vesti
četvrtak, 01 septembar 2016 00:00

Za bivše ljubimce 12 miliona dinara

Baš kao i većina naših varoši i Sombor je godinama unazad mučio muku sa psima lutalicama, a odštete koje je po sudskim rešenjima ovdašnja lokalna samouprava morala da plaća građanima koje su napali i ozledili „najbolji čovekovi prijatelji“ kojima se ne zna vlasnik, gotovo eksponencijalno su rasli, baš kao i broj pasa koji je završavao na ulicama.

Koliki je to predstavljao i ekonomski problem, dovoljno govori činjenica da je ranijih godina iz gradskog budžeta isplaćivano po pet-šest miliona dinara godišnje, da bi se lane stiglo do vrtoglavih bezmalo 20 miliona dinara na godišnjem nivou. Upravo zato je i nedavni početak rada novog prihvatilišta za napuštene životinje znatno povećanih kapaciteta od postojećeg dočekan sa olakšanjem kod građana, ali i kod onih koji su nadležni za funkcionisanje gradske kase.

Za sada je novo prihvatilište za pse dom za oko 130 napuštenih ljubimaca, koji čekaju da ih neko udomi, a uslovi u kojima se sada nalaze psi sklonjeni sa ulica neuporedivo su bolji u odnosu na stari azil i ispunjavaju sve potrebne standarde. U prostranim i čistim kavezima sa kućicama su po dva psa, a ukoliko se radi o većem rastu, ima kavez za sebe. Za sve pse bi bilo bolje da su nečiji ljubimci, ali dok to ne postanu, da makar imaju pristojan smeštaj, a ni građani ne strepe od njih.

- Posle pet godina peripetija vezanih za prihvatilište za pse, u februaru je izdata građevinska dozvola, u junu smo završili sve radove, da bi sredinom jula prve životinje iz starog azila bile prebačene u ovaj novi. Naša ekipa je za nepunih mesec dana u gradu uhvatila sedamdesetak pasa i smešteni su u novo prihvatilište. Broj pasa se gotovo svakodnevno menja, s obzirom na to da ponekad neko udomi psa, novi stalno stižu, a neke uzmu vlasnici kojima su pobegli. Psi koji dospeju u prihvatlište prolaze kroz adekvatan veterinarski tretman i dobijaju čip - kazao je direktor JKP „Čistoća” Nikola Pajić.

Preduzeće kojem je Pajić na čelu je u međuvremenu prikupilo i dokumentaciju potrebnu da se pri Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede somborsko prihvatilište upiše u registar postojećih azila. Građani koji žele da udome psa mogu da odu u prihvatilište, do kojeg se stiže Monoštorskim putem, a teško se u njegovom pronalaženju može pogrešiti s obzirom na to da je prihvatilište u kojem je obezbeđeno dvadesetčetvoročasovno prisustvo radnika koji brinu o psima propisno obeležno i velikom signalnom tablom.

Grad Sombor je rebalansom budžeta obezbedio i dodatna sredstva za normalan rad prihvatilišta, pa je ove godine za rad zoohigijenske službe na raspolaganju ukupno 12 miliona dinara. Od tog iznosa, pojašnjava Pajić, oko četiri miliona dinara odlazi na ishranu, istovetna suma je namenjena za veterinarske usluge, dok se od ostatka plaća električna energija, obezbeđenje, gorivo, održavanje vozila, sredstava...

Mada čine sve što je u njihovoj moći, iz JKP „Čistoća“ apeluju i na sugrađane da se odgovornije ponašaju prema svojim ljubimcima, kako se i novo prihvatilište za pse ne bi napunilo u potpunosti. Naime, po ustaljenoj praksi, koja važi i za druge sredine, najveći „rezervoar“ pasa lutalica se nalazi kod samih građana, koji najčešće zbog dece nabave kuče, koje neretko završi na ulici kada deci ili roditeljima dojadi briga za dojučerašnje ljubimce.

Izvor: Dnevnik

Objavljeno u Somborske vesti

 

U petak 6. maja u  Kragujevcu su povodom dana grada, JKP „ČISTOĆA“ Sombor i Gradu Somboru uručene  plakete Svetog Đorđa, za pomoć Kragujevcu i afirmaciji ljudskih i humanih vrednosti. Zahvaljujući se u ime delegacije grada Nikola Pajić direktor JKP „ Čisotoća“ Sombor je izmedju ostalog rekao: „ Pre svega sam počastvovan ovakvim priznanjem grada Kragujevca i znači mi ne samo kao čoveku na čelu jedne firme već i lično, jer su ovim lepim gestom ljudi iz Kragujevačke Čistoće i ljudi koji danas vode grad Kragujevac pokazali da cene ono što je učinio grad Sombor i JKP „Čistoća“ Sombor za gradjane Kragujevca.“

Inače,  dodelom Đurđevdanskih priznanja i nagrada na svečanoj sednici gradskog parlamenta u starom skupštinskom zdanju, obeležen je Dan grada Кragujevca.

U zdanju Stare skupštine, u svečarskoj atmosferi, održana je sednica gradskog parlamenta, kojom se tradicionalno, već godinama, obeležava Dan grada. Na početku, kratko podsećanja na Đurđevdan 1818. kada je na Skupštini narodnih prvaka u manastiru Vraćevšnica, knez Miloš Obrenović doneo odluku da Kragujevac proglasi prestonim gradom. U svom obraćanju zvanicama gradonačelnik Radomir Nikolić je naglasio da je prošlo najgore u finansijskoj konsolidaciji grada, a da je sada najvažniji cilj obezbediti posao za ljude.

Na svečanoj sednici, zaslužnim pojedincima uručene su godišnje nagrade i priznanja u više oblasti. Zvanje zaslužnog građanina, ove godine je odlukom Skupštine grada, posthumno dodeljeno pevaču grupe ''Smak'', Borisu Aranđeloviću.  Plaketom Svetog Đorđa, koja se dodeljuje odlukom gradonačelnika, ove godine nagrađen je  i grad Sombor i Javno komunalno preduzeće ''Čistoća'' iz tog grada, za pomoć Kragujevcu i afirmaciji ljudskih i humanih vrednosti.

Svečanoj sednici, održanoj povodom Dana grada, prisutvovali su mnogobrojni gosti, među kojima i ambasadori Palestine, Rumunije i Belorusije, savetnik u ambasadi Ruske fedaracije, delegacije mnogobrojnih gradova pobratima, dosadašnji dobitnici Đurđevdanskih priznanja, predstavnici državnih i gradskih instutucija i verskih zajednica. Za njih je nakon sednice organizovan koktel u porti Stare crkve. 

Objavljeno u Somborske vesti

 

Izgradnja azila za pse i mačke lutalice počela je pre pet godina, a zastala zbog problema sa lokacijskom dozvolom. Formalni nedostaci su otklonjeni i očekuje se da će objekat biti završen u narednih desetak dana, što je i bio razlog da gradilište posete gradonačelnik Sombora Saša Todorović, član Gradskog veća za komunalnu oblast Miroslav Kovačić, te Nikola Pajić, direktor  JKP „Čistoća“, sa saradnicima.   

- Pre pet  godina je počela izgradnja  azila za pse i mačke lutalice. Došlo je do određenih problema  vezano za lokacijsku dozvolu koju je svojevremeno poništio Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i graditeljstvo. Poslednjih godinu  i po dana, saradnjom  JP „Urbanizma“, Gradske uprave i JKP „Čistoća“,  uspeli smo da otklonimo sve formalane nedostatke kojih je bilo mnogo. Radovi na izgradnji objekta počeli su pre mesec dana, a izvode ih  tri javna preduzeća, pored „Čistoće“ to su  JKP Prostor“ i  JKP „Zelenilo“ – naveo je Nikola Pajić.

Prema Pajićevim rečima, za završetak objekta grad Sombor je iz budžetskih sredstava,  krajem 2015. godine,  izdvojio dva miliona dinara, a Čistoća je iskoristila sve što je u prethodnom periodu kupljeno za potrebe azila.

- Radovi su pri kraju i grad Sombor će za desetak dana dobiti ovaj  važan komunalni objekat. U ovoj fazi izgradnje obezbeđen je smeštaj za 180 životinja, a u drugoj  fazi  izgradnje, koja bi trebalo  da se odvija nakon konstituisanja Skupštine grada, potrebno je tri miliona dinara za postavljanje novih  boksova i tada bi  kapacitet objekta  iznosio 360 mesta za smeštaj napuštenih životinja – kazao je Pajić i dodao da je azil rađen prema svim standardima koje zahtevaju Zakon o dobrobiti  životinja  i  Zakon veterinarstvu, kao  i drugi zakoni koji regulišu ovu oblast.

Gradonačelnik Sombora Saša Todorović je istakao dobru saradnju javnih preduzeća koja rade na izgradnji azila za pse i mačke lutalice.

 -  Dobra saradnji tri javna preduzeća  je pokazatelj da naša javna preduzeća nisu feudi sami za sebe, već da dobrim rukovođenjem mogu da rade za dobrobit svih  naših građana. Odeljenje za komunalne poslove Gradske uprave je vrlo brzo i vrlo efikasno,  ponekad i sa mnogo muka,  izdejstvovalo sve dozvole koje su bile potrebne da se objekat završi. Zadovoljni smo  što će objekat bizi završen za nekoliko dana i otvorićemo ga posle izbora. Pratićemo kako se rukovodi ovim objektom, jer onoliko koliko je grad izdvajao u prethodne dve  godine  za ujede pasa lutalica, azil će mnogo umanjiti takve troškove – kazao je gradonačelnik Todorović i apelovao na građane da brinu o svojim ljubimcima.

Objavljeno u Somborske vesti
subota, 26 mart 2016 06:07

Održana 99. sednica Gradskog veća

 

Na 99. sednici Gradskog veća, održanoj 23. marta 2016. godine, u okviru tačke dnevnog reda povodom  zaključka Vlade Republike Srbije  05 broj:  320-2875/2016. od 11. marta 2016 godine, Gradsko veće je donelo zaključak u kojem se navodi da se prihvataju preporuke Vlade RS koje se odnose na korišćenje državnog poljoprivrednog zemljišta u agroekonomskoj 2015/16. godini.

Gradsko veće je naložilo Odeljenju za poljoprivredu i ruralni razvoj da u saradnji sa poljočuvarskom službom, a u skladu sa zaključkom Vlade RS i obaveštenjem gradonačelnika grada Sombora poljoprivrednim proizvođačima  od 16. marta 2016. godine, izvrši evidenciju svih korisnika poljoprivrednog zemljišta u družavnoj svojini bez pravnog osnova, te da evidenciju dostavi Republičkoj poljoprivrednoj inspekciji najkasnije do 10. maja 2016. godine.

Gradsko veće poziva poljoprivredne proizvođače koji bez pravnog osnova koriste poljoprivredno zemljište u državnoj svojini, da saglasno zaključku Vlade RS,  odmah prijave navedeno i da najkasnije do 1. maja 2106. godine uplate pripadajuće zakupnine.

Prema poljoprivrednicima  koji ne postupe u skladu sa preporukama iz zaključka Vlade RS, biće primenjen Zakon o poljoprivrednom  zemljištu (član 62), koji se odnosi na obračun naknade u visini od trostrukog iznosa najviše prosečno postignute cene po hektaru na teritoriji Okruga, odnosno sidanju useva od strane lokalne samouprave.

O zaključku Veća biće  obaveštena i Skupština grada Sombora.

Članovi Gradskog veća su prihvatili i Predlog programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Sombora za 2016. godinu o kojem će se izjasniti i odbornici na 39. sednici Skupštine grada.

Na 99. sednici Gradsko veće je prihvatilo informaciju i dalo ovlašćenje direktoru  JKP "Čistoća" Nikoli Pajiću, za podnošenje prijave radova za izgradnju prihvatilišta za smeštaj životinja u Somboru.

Gradsko veće, kojim je predsedavao zamenik gradonačelnika Vladislav Živanović, odlučilo je i o drugim pitanjima iz delokrukga svog rada.

Kompletan saziv sa 99. sednice Gradskog veća, dostupan je ovde.

Objavljeno u Somborske vesti

Gradsko veće je na 96. sednici, održanoj 15. marta, utvrdilo predlog Odluke o donošenju  izmena i dopuna plana detaljne regulacije blokova 76 i 77 u Somboru i uputilo ih, po hitnom postupku,  na razmatranje na 38. sednici  Skupštine grada. 

Na 96. sednici  utvrđen je  predlog odluke o donošenju izmena i dopuna plana generalne regulacije naseljenog mesta Rastina i utvrđeni su predlozi odluka o izradi i dopuni  plana generalne regulacije u somborskim selima: Bački Breg, Stapar, Kolut, Stanišić, Riđica, Čonoplja, Gakovo, Doroslovo i Svetozar Miletić.

Članovi Veća utvrdili su i predlog Odluke o dimničarskim uslugama na teritoriji grada Sombora, u predlogu odluke kao korisnici usluga navode se „fizička, odnosno pravna lica vlasnici stana u stambenoj zgradi, vlasnik, odnosno korisnik porodične stambene zgrade,  korisnik/vlasnik poslovnog prostora i objekata u kojima se nalaze dimovodni objekti, rezervni dimovodni objekti, ložišni uređaji, venitlacioni kanali i uređaji“. U odluci je naznačeno da dimničarske usluge na teritoriji grada Sombora obavlja JKP „Čistoća“, a kao početak primene odluke naznačen je 15. oktobar 2016. godine. Predlog odluke o dimničarskim uslugama razmotriće i odbornici Skupštine grada.

Gradsko veće je predložilo i izmene i dopune Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima kojima se predlaže da se za postavljanje  instalacija (optički kablovi,  električne instalacije, gasne instalacije, vodovod, kanalizacija, TT instalacije i sl.) pored, ispod ili iznad javnog puta  plaća  naknada, kao javni prihog budžeta Grada. Rešenje  o naknadi donosiće  Odeljenje za komunalne poslove Gradske uprave grada Sombora, a prihodi ostvareni od naplate naknade doprineće obnovi ulica.

Gradsko veće je prihvatilo predlog Komisije za dodelu dotacija za raspodelu sredstava socijalno-humanitarnim organizacijama i odlučilo o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u 2016. godini.                                                                            

Gradsko veće je odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.  

Objavljeno u Somborske vesti
četvrtak, 03 mart 2016 12:25

Primopredaja kamiona u JKP Ćistoća

U utorak 1. marta, nakon godinu dana Javno komunalono preduzeća „Čistoća“ iz Kragujevca je vratila pozajmljeni kamion JKP „Čistoći“ Sombor.

Naime, JKP „Čistoća“ Sombora u februaru 2015 , ustupila je, na korišćenje, jedan kamion za odnošenje smeća Javnom komunalnom preduzeću „Čistoća“ iz Kragujevca kako bi se prevazišli problemi zastarelosti voznog parka i povećanog obima posla, sa kojim su se suočile komunalne službe grada Kragujevca. Radi se o vozilu marke „Volvo“, staro  8 godina, sa motorom koji zadovoljava  Euro 4 standarde i koje ima kapacitet od 22 kubna metra.

Vozilo je vraćeno u ispravnom stanju i već se nalazi na somborskim ulicama u redovnom obavljasnju aktivnosti.

Tim povodom u gostima JKP „Čistoći“ Sombor u pratnji kamiona boravila je i delegacija iz Kragujevca na čelu sa direktorom JKP Čistoće „ Kragujevac Radoslavom Matićem.

- Vozilo je ustupljeno na korišćenje JKP „Čistoći“ iz Kragujevca kao gest dobre volje, jer smo znali da su kragujevačkoj „Čistoći“ nedostajali kamioni za odnošenje smeća, kako bi mogli da obavljaju redovne aktivnosti. - rekao je Nikola Pajić direktor JKP „Čistoće“ Sombor prilikom primopredaje vozila.

- Grad Kragujevac, njegovi stanovnici i radnici JKP „Čistoće“ iz Kragujevca su zahvalni JKP „Čistoći“ Sombor, što su izašli u susret i pozajmili ovaj kamion, te na taj način pomogli da seprebrodimo jedan teži period, a da to građani Kragujevca ne osete. S obzirom da su se stekli uslovi i kragujevačka „Čistoća“ je uspela da nabavi kamione koji su nedostajali, kamion vraćamo, naravno u ispravnom stanju. Hvala još jednom JKP „Čistoći“ Sombor, direktoru i gradu Somboru – istakao je direktor JKP „Čistoće“ Kragujevca Radoslav Matić.

Objavljeno u Somborske vesti

 

Članovi Gradskog veća na 92. sednici, održanoj 4. februara, dali su saglasnost na programe poslovanja JKP „Čistoća“ i  JKP „Vodokanal“ za 2016. godinu i uputili ih na dalje razmatranje i usvajanje Skupštini grada.

Na sednici je usvojen plan aktivnosti Narodne kuhinje Sombor tokom 2016. godine, za čiju realizaciju je opredeljen iznos od 24.000.000,00 dinara. Tokom 2016. godine 500 korisnika Narodne kuhinje imaće tople obroke pet radnih dana u nedelji, a iz navedenih sredstava izvršiće se i nabavka prehrambenih paketa za 550 korisnika u naseljenim mestima na teritoriji grada Sombora.

Gradsko veće je opredelilo i 301.200,00 dinara za finansirenje programa Nauči mađarski koji se realizuje u Predškolskoj ustanovi „Vera Gucunja“. Projekat u saradnji sa  PU „Vera Gucunja“ sprovodi Udruženje građana Dečiji kutak „Kucko“ i tokom školske 2014/2015. godine programom su bila obuhvaćena 92 deteta u pripremnim predškolskim grupama u tri gradska vrtića i u vrtićima u Čonoplji i Bezdanu.

Gradsko veće je odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

Objavljeno u Somborske vesti
sreda, 30 decembar 2015 07:15

JKP Čistoća: Nova uplatna mesta

 

Simboličnim presecanjem trake i uplatom računa za usluge,  koje pruža JKP "Čistoća" građanima Sombora , gradonačelnik Sombora Saša Todorović i direktor JKP Čistoća Nikola Pajić, na Selenči  u ulici Gruje Dedića 23, otvorili su novu blagajnu JKP "ČIstoće".

Nikola Pajić je najavio da će se ići i na dogovor sa drugim javnim komunalnim preduzećima, da građani i njihove usluge mogu da plate na ovoj blagajni, a to se pre svega odnosi na Vodokonal i Energanu. On je ovom prilikom najavio i otvaranje mobilnih blagajni u 2016. godini, prvo u Klajićevu i u Čonoplji. 

Objavljeno u Somborske vesti
petak, 18 decembar 2015 07:25

Do proleća novo prihvatilište za pse

 

Građani Sombora se sve više suočavaju s problemom pasa lutalica, koji jednostavno napadaju prolaznike, posebno bicikliste i đake koji se kasno vraćaju iz škola.

Ove godine na ime odštete za ujede pasa lutalica građanima su isplaćeni milioni danara. Neki od oštećenih žitelja zadovoljavaju se nagodbom sa Gradskom upravom, dok se drugi odlučuju na tužbu sudu, kada je obično i iznos odštete veći, a gradski budžet dodatno opterećuju sudski troškovi. Nadležni procenjuju da će do kraja godine na ime odštete zbog ujeda pasa biti isplaćeno oko 20 miliona dinara, pa će tako gradska kasa biti znatno olakšana.

Prihvatilište za napuštene pse JKP "Čistoća" počelo je da gradi još 2011. godine, ali je zbog problema sa projektno-tehničkom dokumentacijom i dozvolom za izgradnju, rad prekinut i do danas objekat nije završen.

- Za izgradnju azila na lokaciji "Rasadnika" na Bezdanskom putu do sada je potrošeno 11 miliona dinara i kapacitet je projektovan za 300 životinja. Na tom mestu obezbeđene su i prostorije za veterinarsku ambulantu i prateće službe - rekao je direktor JKP "Čistoća" Nikola Pajić.

Po rečima Pajića, kapacitet sadašnjeg prihvatilišta je oko 70 pasa i svakodnevno je puno.

- Kada neko od građana udomi psa, mi na njegovo mesto odmah ubacujemo sledećeg. Kapacitet je ograničen i zaista činimo sve što je u našoj moći da na ulicama bude što manje pasa lutalica - kaže Pajić. 

Za završetak radova na novom azilu potrebno je pet do sedam miliona dinara, a zavisi od vrednosti javne nabavke. Pajić je rekao da očekuje da će od proleća novo prihvatilište biti u funkciji pošto je obezbeđena sva dokumentacija i ostaje da se raspiše javna nabavka.

Izvor: Novosti

Objavljeno u Somborske vesti
Strana 1 od 2

Ostavite vaš komentar i ovde...

Još vesti iz kategorije...

Newsletter

Prijavite se na Newsletter i dobijajte najnovije vesti u vaš inbox
Top