Kada je početkom školske 2014-2015 uz dozvolu beogradske privatne Računarske gimnazije iz Beograda, njihov akreditovani nastavni plan i program namenjen učenicima nadarenim za nove računarske tehnologije i informatiku uveden u sedam gimnazija u Srbiji, interesovanje je i četvorostruko nadmašivalo raspoloživa mesta.

Imajući u vidu uspehe svojih učenika na IT takmičenjima, sasvim opravdano se i somborska Gimnazija „Veljko Petrović“ ponadala da će nakon dobijanja dozvole nadležnog Ministarstva prosvete za otvaranje ovakvog odeljenja, za informatiku nadareni osmaci konačno dobiti svoj smer. Međutim, takve planove su prošlogodišnji, neočekivano loši, rezultati testiranja odnosno predviđenog prijemnog ispita, prolongirali za ovu godinu.

Ispostavilo se da će, nakon ozbiljnijeg pristupa celom problemu, u sledećoj školskoj godini u gimnazijske klupe namenjene malim maturantima nadarenim za informatiku i računarstvo svoje mesto konačno zauzeti učenici jednog odeljenja. Na ovogodišnjem testiranju somborski osnovci, gledano proporcionalno, postigli su najzapaženiji razultat u odnosu na vršnjake u celoj Srbiji. Naime, od 40 svršenih osnovaca koji su se prijavili za ispit, koji je inače organizovan u subotičkoj Gimnaziji „Svetozar Marković“, čak 25 njih je s uspehom preskočilo visoko postavljenu lestvicu praga znanja neophodnog za upis u ovakva elitna odeljenja, pa će od ove jeseni biti formirano odeljenje sa 20 đaka.
Prema rečima dr Ladislava Feketea, direktora somborske Gimnazije, nakon prošlogodišnjeg neuspeha somborskih đaka na prijemnom ispitu za ovaj smer, u saradnji sa Centrom za obrazovanje „Planeta“ osmišljen je i realizovan poseban program pripremne nastave iz matematike, ključne za uspeh na testiranju. Rad na celom poduhvatu je počeo još prošle jeseni, da bi pripremna nastava počela u januaru ove godine.

Kako je i somborska lokalna samouprava finansijski pomogla da se opreme dva nova kabineta, neophodna za verifikaciju smera, nakon uspeha osmaka na testiranju konačno su prestale sve nedoumice oko otvaranja odeljenja namenjenog informatički nadarenim „malim maturantima“. Da se uloženi učenički trud ipak isplati svedoči i činjenica da će, zahvaljujući izdvajanju iz varoškog buyeta, svim učenicima koji su s uspehom položili zahtevni prijemni ispit, tačnije njihovim roditeljima, biti refundirani troškovi načinjeni tokom pripremne nastave.

Pored jednog besplatnog modula pripremne nastave, koji je održavan svake subote kao dvočas, organizovan je i dodatni modul u trajanju od 120 časova, koji su roditelji mogli da plate u četiri jednake rate. Zahvaljujući uspehu njihove dece na prijemnom, roditeljima uspešnih osnovaca će ovaj iznos biti vraćen, a snovi njihovih devojčica i dečaka da postanu informatičari, za veliki korak će biti bliži ostvarenju.

Izvor: Dnevnik.rs

Objavljeno u Somborske vesti

Da je korišćenje mobilnih telefona u srpskom javnom prostoru, na radnom mestu ali i školama poprimila epidemijske razmere, nije nikakva novina niti specifičnost.

Ipak, suočeni sa činjenicom da „trkeljisanje“ po tačskrin ekranima pametnih telefona usred školskih časova ometa nastavu, roditelji i nastavnici somborske Gimnazije „Veljko Petrović“ su odlučili da stanu ukraj ovoj pošasti. Tako je pre nekoliko dana, na osnovu stava Saveta roditelja i Nastavničkog veća, direktor ove ugledne srednjoškolske ustanove dr Ladislav Fekete, kako bi žargonski rekli njegovi pitomci banovao, odnosno zabranio upotrebu mobilnih telefona bez dozovole nastavnika.

Najnovija pravila ponašanja u vezi korištenja telefona podrazumevaju da oni moraju biti isključeni tokom trajanja časa i pride odloženi u đačke torbe. Upotreba mobilnih telefona za slikanje ili snimanje sebe, drugih učenika, nastavnika ili nastavnog procesa u toku trajanja nastave zabranjena je u samoj školi ali i u njenom dvorištu, a nastavnik je u obavezi da upiše u dnevnik, kao napomenu, svaki pojedinačni slučaj upotrebe, ali i zloupotrebe, telefona od strane učenika na datom času, a koji se desi njegove dozvole. Takođe, nastavnik je u obavezi da istoga dana svaki takav slučaj uvede i u posebnu evidenciju kod sekretara škole.

Kršenje ovih pravila za sobom povlači i sankcije, pa je tako odeljenjski starešina u obavezi da, zbog nedozvoljenog korišćenja telefona đaku upisanom u dnevnik smanji ocenu iz vladanja, za svaki evidentirani slučaj za po jednu, ali i da o tome pisanim putem obavesti roditelje ili staratelje učenika. Ukoliko se srednjoškolac posle prvog prekršaja ponovo ogluši o novouspostavljena pravila u vezi korišćenja mobilnog telefona u školi i njenom dvorištu, gubi se i sama mogućnost popravke smanjene ocene iz vladanja. Ukoliko se smartfon zloupotrebi, sankcija je daleko ozbiljnija, pa je odeljenski starešina u obavezi da pokrene i vaspitno-disciplinski postupak.

Svakako shvatajući potrebe modernog vremena, upotreba mobilnih telefona u somborskoj gimnaziji ipak nije potpuno zabranjena, pa tako učenici imaju pravo da ga koriste tokom odmora, ali pod uslovom da to korišćenje ne pravazilazi granice dozvoljene svrhe i ne skrene u zloupotrebu. Da bi se svi učesnici nastavnog procesa stavili u jednak položaj, novodonešena pravila u somborskoj Gimnaziji „Veljko Petrović“ nisu zaobišla ni nastavnike, pa je tako učenik, predsednik odeljenske zajednice dužan da pisanim putem prijavi kod sekretara škole eventualnu upotrebu mobilnog telefona za vreme trajanja časa od strane nastavnika.

Doduše, iz ovog dela javno publikovanih pravila nije jasno da li će i koju sankciju trpeti nastavnik koji nije imao strpljenja da odgovori na telefonski poziv ili ga obavi tek po ulasku u zbornicu, kao i da li uopšte sme uneti na školski čas uključen uređaj. Pride, iako na papiru ovo lepo izgleda, realno je pitanje koliko će i učenici imati „petlje“ da prijavljuju svoje nastavnike koji bi se usudili da se, u pogledu korišćenja mobilnih telefona u školama, povedu za onom antičkom izrekom „Što je dozvoljeno Zevsu, nije dozvoljeno volu“.

Izvor: Dnevnik.rs

Objavljeno u Somborske vesti

U subotu 16. septembra, učenici somborske gimnazije „Veljko Petrović“, akcijom čišćenja Velikog bačkog kanala započinju sa realizacijom eko-projekat „5 nedelja ekoaktivizma“.

Projekat ima za cilj da stvori ekološki bezbedne uslove za mlade i ostale građane Sombora kroz edukaciju i motivaciju mladih za odgovornije ponašanje prema životnoj sredini. Inicijativu su pokrenuli učenici Gimnazije, članovi učeničkog parlamenta, koji su do sada već realizovali nekoliko uspešnih akcija u lokalnoj zajednici, a i istoimeni projekat prošle godine koji se pokazao kao primer dobre prekse. Projekat obuhvata nekoliko eko-inicijativa: akcija deljena eko-torbi sa printom eko-poruke ispred većih trgovinskih lanaca u Somboru, akcija oslikavanja zida u dvorištu Gimnazije ekomuralom i akciju ispisivanja eko-poruka na većem broju mesta u gradu, čišćenje obale Velikog bačkog kanala i ozelenjavanje javnog prostora.

Sve ove aktivnosti zajedno čine 5 vikenda aktivnosti tj. 5 nedelja ekoaktivizma koje podižu ekološku svest, razvijaju ekološku odgovornost i volonterski duh. Partneri na realizaciji projekta su Opštinski odbor pokreta gorana Sombor i Centar za razvoj obrazovanja „Planeta“.

Objavljeno u Somborske vesti

Učenik Gimnazije “Veljko Petrović” iz Sombora Andej Kukuruzar i ove godine predstavlja Srbiju na Međunarodnoj hemijskoj olimpijadi, koja će biti održana od 6. do 15. jula na Tajlandu.

Andrej Kukuruzar je na prošlogodišnjoj Medjunarodnoj hemijskoj olimpijadi u Gruziji osvojio bronzanu medalju.

Pored Andreja, Srbiju će na olimpijadi predstavljati i učenici beogradske Matematičke gimnazije Damjan Čubraković i Anamarija Nikoletić i učenik Užičke gimnazije Andrej Kovačević.

U pratnji mentora iz Srpskog hemijskog društva,profesora Dušana Sladića sa Hemijskog fakulteta u Beogradu i Nika Radulovića sa PMF-a u Nišu, naš tim putuje na najprestižnije takmičenje srednjoškolaca iz hemije,zahvaljujući podršci KPMG Beograd, koji je za sve obezbedio avionske karte za takmičenja, kotizacije i prateće troškove.

Srpski gimnazijalci su sa prošlogodišnje olimpijade doneli četiri medalje – jednu srebrnu i tri bronzane.

Objavljeno u Somborske vesti

Na zadovoljstvo somborskih gimnazijalaca, konačno su otpočeli radovi na rekonstrukciji i proširenju sale za fiskulturu ovdašnje proslavljene Gimnazije „Veljko Petrović“.

Nakon obezbeđivanja sredstava u jednakim delovima u buyetima Ministarstva privrede i Grada Sombora u iznosu od potrebnih ukupno 39,8 miliona dinara, izabrani izvođač, DOO „Somborelektro“, je uveden u posao koji bi, prema ugovoru, trebao da okonča za 100 dana, što bi značilo da će od nove školske godine gimnazijalci najzad imati časove fiskulture u adekvatnom prostoru.

Već duži niz godina, tačnije decenija, bilo je jasno da stara, gotovo minijaturna, fiskulturna sala somborske Gimnazije, ne ispunjava ni minimalne standarde za odvijanje nastave fizičkog vaspitanja, ali je u gradu koji se predstavlja kao varoš obrazovanja, kulture i sporta, ova činjenica (pre)dugo jednostavno stavljana „pod tepih“.

Ništa bolja situacija nije ni u drugim srednjim školama, pa je prošle godine, nalogom inspektora, zabranjeno korišćenje stare fiskulturne sale u Srednjoj tehničkoj školi, što zbog azbesta u njenoj svojevremenoj izgradnji, što zbog statičke nesigurnosti celog objekta. Učenici Srednje medicinske i SŠ „Sveti Sava“ koriste objekte Sportskog centra „Soko“ u samom gradu, dok srednjoškolci iz Ekonomske nastavu fizičkog imaju u Gradskoj hali „Mostonga”.

Svojevremena upozorenja istaknutih sportskih radnika, da u gradu takve sportske tradicije gotovo ponižavajuće deluje činjenica da nijedna srednja škola nema iole prihvatljive uslove za održavanje nastave fizičkog vaspitanja, a kamoli vannastavne sportske aktivnosti, nije nailazila na puno razumevanja gotovo nijedne vlasti. Kako se u slučaju izgradnje i opremanja „pravih“ fiskulturnih sala zaista radi o velikim sredstvima, kao svojevrsno „gašenje požara“ svojevremeno je prezentovan projekat po kome bi se podizanjem balon-sala u školskim dvorištima ovaj problem, ako ne rešio za stalno, a ono makar ublažio. Međutim, ni ova inicijativa nije naišla na razumevanje vlasti, koje pri tome nikada nisu imale zadršku u samohvali kada je u pitanju promocija i pomoć sportu i rekreaciji u Somboru.

Zbog svega toga, početak radova na proširenju i rekonstrukciji gimnazijske fiskulturne sale više je nego pozitivan pomak. Tim pre što je sasvim izvesno i rešenje problema sale u Tehničkoj školi, za čije projektovanje je već izdvojen neophodan novac, pa je realno očekivati da bi sledeće godine izgradnja ovog objekta mogla da dođe na dnevni red.

Za svojevremenu izgradnju zdanja somborske Gimnazije, koja danas nosi ime jednog od najvećih srpskih pripovedača, rođenog Somborca Veljka Petrovića, najzaslužniji je tadašnji direktor Đerđ Radič, koji je ishodovao da se aprila 1886. godine sazida jednospratna zgrada sa fasadnom ciglom u stilu romantizma i preda na korišćenje školi, dok se gimnazijski nastavnik gimnastike Aleksandar - Šana Demetrović, pionir sporta i fizičke kulture u Somboru, založio za izgradnju fiskulturne dvorane, pa je prva somborska gimnastička dvorana tada i nastala uz novu gimnazijsku zgradu.

Zbog povećanih školskih potreba postojeća jednospratna zgrada je vremenom postala tesna, pa je direktor Gimnazije Miloje Stojadinović uspeo da se dogradi drugi sprat u jesen 1940. Godine, dok je izgradnja primerenije fiskulturne sale postala stvarnost tek ovih dana.

M. Miljenović

Izvor: Dnevnik

Objavljeno u Somborske vesti

Somborska Gimnazija „Veljko Petrović“ tokom 2016. godine često je bila u žiži javnosti. Razlozi su bili različiti – često je bila pominjana po uspesima učenika na republičkim i međunarodnim takmičenjima, ali i uspešnom učešću na raznim konkursima.

Na izmaku 2016. godine stiglo je još jedno priznanje – Kulturno-prosvetna zajednica Srbije somborskoj Gimnaziji dodelila je izuzetnu Vukovu nagradu za dugogodišnji doprinos razvoju kulture i vukovskih ideala.

Nagrada će biti uručena početkom februara 2016. godine.

Nema sumnje da će i realizacija projekta „Rekonstrukcija i dogradnja fiskulturne sale Gimnazije „Veljko Petrović“ Sombor“ omogućiti mladim, pre svega atletskim nadama ove škole, dobre uslove za trening i željene rezultate na takmičenjima. Postojanje savremene fiskulturne sale .doprineće i razvoju fizičke kulture i afirmaciji rekreacije, kao sastavnog dela života. U Gimnaziji se nadaju da se na početak radova neće dugo čekati jer je projekat, čija je ukupna vrednost 47.012.947,30 dinara, odobren za finansiranje. Projekat finansiraju Ministarstvo privrede Republike Srbije sa 19.588.728,04 dinara i Grad Sombor sa 27.424.219,26 dinara.

Objavljeno u Somborske vesti

Proteklog vikenda, učenici somborske gimnazije „Veljko Petrović“, akcijom ozelenjavanja završili su višemesečni projekat „5 nedelja ekoaktivizma“. Projekat je imao za cilj da stvori ekološki bezbedne uslove za mlade i ostale građane Sombora kroz edukaciju i motivaciju mladih za odgovornije ponašanje prema životnoj sredini.

Inicijativu su pokrenuli učenici gimnazije, članovi učeničkog parlamenta, koji su do sada već realizovali nekoliko uspešnih akcija u lokalnoj zajednici.

Inicijativa u okviru ovog projekta obuhvatila je nekoliko aktivnosti: tri javne akcije i to akcija deljena eko-torbi sa printom eko-poruke ispred većih trgovinskih lanaca u Somboru, akcija oslikavanja zida u dvorištu Gimnazije ekomuralom i akciju ispisivanja eko-poruka uz pomoć šablona na većem broju mesta u gradu gde se kreće veliki broj građana.

Takođe, projekat je obuhvatio i dve radne akcije: čišćenje obale Bačkog kanala i ozelenjavanje prostora oko OŠ „Dositej Obradović“ iz Sombora sa 10 sadnica hrasta. Sve ove aktivnosti zajedno su činile 5 vikenda aktivnosti tj. 5 nedelja ekoaktivizma koje podižu ekološku svest, razvijaju ekološku odgovornost i volonterski duh. U svim gore pomenutim aktivnostima, najveće učešće uzeli su učenici škole, ali i njihovi nastavnici i ostali zainteresovani građani.

Objavljeno u Somborske vesti
subota, 20 februar 2016 07:22

Dvesta besplatnih školarina

 

Na Pedagoškom fakultetu u Somboru, koji baštini tradiciju najstarije visokoškolske ustanove u Srba održan je „Dan otvorenih vrata“ za učenike somborske gimnazije „Veljko Petrović“.

Somborski gimnazijalci su obišli fakultet, što će im pomoći da, pri odlučivanju za nastavak školovanja, možda izaberu studiranje u gradu u kome se nalaze koreni srpske novoveke pismenosti i prosvete oličene u stvaranju „Norme“ Avrama Mrazovića (potonje Preparandije), daleke 1778. godine.

Dekan Pedagoškog fakulteta prof. dr Željko Vučković, se u amfiteatru obratio gimnazijalcima obavestivši ih da se ove godine, povodom 200-godišnjice preseljenja Preparandije iz Sentandreje u Sombor, priprema 200 besplatnih školarina. Studenti su izveli kratak umetnički program, a sa mogućnostima školovanja na Pedagoškom fakultetu učenike je upoznala prof. dr Radmila Bogosavljević. Somborski gimnazijalci su zatim obišli kabinete prirodnih nauka, za matematiku, biologiju i informatiku, i upoznali se sa radom dramskog studija.

U Dekanatu Pedagoškog fakulteta, dekan prof. dr Željko Vučković i direktor gimnazije „Veljko Petrović“ dr Ladislav Fekete, potpisali su sporazum, kojim se predviđa ostvarivanje i unapređivanje saradnje u oblasti obrazovno-vaspitne i naučnoistraživačke delatnosti između ove dve somborske prosvetne ustanove sa dugom tradicijom obrazovanja đaka.

Izvor: Dnevnik

Objavljeno u Somborske vesti

Na republičkom takmičenju iz fizike za srednje škole, koje je održano 25. aprila u Zrenjaninu, od predstavnika našeg okruga najveći uspeh je ostvario Dejan Bogdanović iz Srednje tehničke škole koji je osvojio drugu nagradu u kategoriji drugih razreda. Njemu fiziku predaje Dragica Perić.

Veoma uspešni su bili: Andrej Kukuruzar u kategoriji drugih razreda i Laslo Uri u kategoriji prvih razreda su osvojili treće nagrade. Oba učenika pohađaju Gimnaziju "Veljko Petrović". 

Mirko Miljanović iz Srednje tehničke škole je osvojio pohvalu.

Objavljeno u Somborske vesti

Zavrzlame oko izbora direktora Gimnazije "Veljko Petrović" u Somboru traju više od tri meseca. Naime, mandat dosadašnjem direktoru profesoru Jovanu Trifunovu istekao je 7. marta, a za v. d. direktora Školski odbor je imenovao profesora Dušana Miškovića, inače, predsednika Školskog odbora. Mišković je bio kandidat na konkursu za direktora ove škole, ali je u međuvremenu povukao kandidaturu.

Trifunov je dva puta u konkursnoj proceduri dobio većinsku podršku Nastavničkog veća, a Mišković se, kao predsednik Školskog odbora, nametnuo kao privremeno rešenje. U ponedeljak kada se oglasilo školsko zvono, Trifunov više nije bio radnik škole, a novoimenovani v. d. direktora zvanično je bio na bolovanju.

- Iza svega stoje namere pojedinaca, odnosno, pokušaj lokalne politike i prosvetnih vlasti da mimo zakona i na mala vrata proguraju dr Ladislava Feketea, koji ne ispunjava uslove konkursa, a Mišković koji se odrekao kandidature u njegovo ime, a sada imenovan za v. d. je u sukobu interesa pošto je i predsednik ŠO i v. d. direktora - tvrdi prof. Hadži Zdravko Kovač, generalni sekretar Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Vojvodine.

S druge strane, Mišković tvrdi da ni u jednom trenutku konkursne procedure, na osnovu važećih propisa nije došao u sukob interesa, što, prema mišljenju Agencije za borbu protiv korupcije, dodaje on, nije slučaj sa dosadašnjim direktorom.

Konkurs je raspisan polovinom novembra, Trifunov je dobio četiri, a Fekete tri glasa, što nije bilo dovoljno za konačnu odluku. Inspekcija je naknadno utvrdila da Fekete nema kompletnu dokumentaciju, ni uslove za rad u gimnaziji, pa time ni za direktora, te je prosvetna inspekcija naložila konkursnoj komisiji da ponovo pregleda dokumentaciju svih kandidata, Nastavničko veće da ponovno da mišljenje, a zatim da ŠO obavi izbor.

U ponovljenom postupku, većinsku podršku Nastavničkog veća dobio je dosadašnji direktor Trifunov, ali se Školski odbor oglušio o nalog prosvetnog inspektora i odbio većinom glasova da glasa za kandidate koji su ispunili sve uslove iz konkursa i time oštetio oba kandidata - i Trifunova i Jovanovića, pojašnjava prof. Kovač.

- Glavni i jedini problem je što sam se uvek zalagao za poštovanje zakona, a druga strana, ne birajući sredstva, pokušava da na nelegalan način dođe do cilja. Rezultati mog rada su vidljivi i priznati od kolektiva - veli Trifunov.

Profesor Mišković tvrdi suprotno i kaže da se prijavio na konkurs svestan da Trifunov ne radi valjano svoj posao, a da se odrekao kandidature u korist Feketea, jer je procenio da je on najbolji kandidat.

- Cela ta ujdurma imala je za cilj da se, kao doktor nauka diskreditujem i eliminišem iz postupka izbora - tvrdi Fekete i poručuje da nema nameru da odustane od kandidature na novom konkursu.

Pošto Školskom odboru uskoro ističe mandat, izbor direktora somborske Gimnazije biće prvi zadatak novoizabranog organa škole.

NAČELNIK ŠKOLSKE UPRAVE

NISMO zadovoljni ocenama koje je gimnazija dobila u procesu vrednovanja, pa nam je stalo da na čelu škole bude kompetentan čovek, koji ima podršku kolektiva i sredine, a da sve bude u skladu sa zakonom - kaže Borislav Staničkov, načelnik Školske uprave za Zapadnobački i Severnobački okrug, sa sedištem u Somboru.

Izvor: Večerenj novosti

Objavljeno u Drugi pišu

Ostavite vaš komentar i ovde...

Još vesti iz kategorije...

Newsletter

Prijavite se na Newsletter i dobijajte najnovije vesti u vaš inbox
Top