Politika

DJB: Skupštinska većina neodgovorna prema građanima

 

U sredu, 23. juna, održana je druga sednica Skupštine grada Sombora na kojoj su odbornici raspravljali o 28. tačaka iz delokruga rada Skupštine.

Odbornici pokreta „Dosta je bilo – Saša Radulović“ aktivno su učestvovali u radu Skupštine i iznosili argumente kojima su pokušali da skrenu pažnju skupštinske većine i građana o propustima u radu, pre svega u delovima dnevnog reda koji su se odnosili na izveštaje o radu javnih preduzeća i ustanova.

U samoj pripremi sednice Skupštine vidljivo je da SNS i stranke koje je podržavaju žele da onemoguće diskusiju o rezultatima rada javnih preduzeća i ustanova u prethodnoj godini, jer je materijal od više od 1000 strana poslat 7 dana pred početak skupštine, što smatramo, nije dovoljno za detaljnu analizu njihovog rada. Uz to, sve tačke koje su se ticale ustanova i javnih preduzeća, objedinjene su, što je protivno onom čemu se zalagao pokret „Dosta je bilo“, da se raspravlja posebno o svakom izveštaju kako bi mogli na odgovoran način da se osvrnemo na njihov rad u prethodnoj godini. Uz sve to, odnos SNS-a i njihovih koalicionih partnera prema skupštinskoj raspravi vildljiv je i po tome što su glasali protiv mogućnosti da direktori javnih preduzeća izađu za govornicu i odgovore odbornicima Pokreta na niz kritika koje smo izneli.

Šef odborničke grupe „Dosta je bilo“ Srđan Marijanović je iskoristio priliku da ukaže na manjkavost Odluke o skidanju usev, osvrnuvši se na činjenicu da Odlukom nije utvrđen način izbora pravnog ili fizičkog lica koje će vršiti skidanje useva što bi po mišljenju članova DJB moralo biti putem javne nabavke sa čim se gradski čelnici nisu složili. Ostavljen je prostor da radno telo koje je predviđeno Odlukom zaključi ugovor sa kim hoće i po uslovima po kojim hoće što je nezamislivo. Osim toga, Odlukom je predviđeno da samo pravna i fizička lica sa teritorije Grada Sombora mogu vršiti posao što takođe nije u skladu sa propisima. Odlogovori na pitanja zašto ne javna nabavka i zašto samo lica iz Sombora su izostali.

Pored navedenog, Srđan Marijanović je u ime odborničke grupe, izneo niz kritika na izveštaje o radu javnih preduzeća koje se pre svega odnose na sumnjivo visoke “ostale troškove”, “obezvređena potraživanja” kao i troškove nastale angažovanjem radnika putem javnih nabavki za obavljanje poslova za koje i sam naručilac ima sistematizovana radna mesta.  Posebnu pažnju privukao je krajnje sumnjiv ugovor JKP “Čistoća” sa UG “Volonter” o vršenju edukacija na temu ekologije koji je zaključen krajem septembra meseca 2015. godine i koji je trebao da bude okončan 31.12.2015. godine, u smislu održavanja 60 + 60 edukacija u svim mesnim zajednicama i osnovnim i srednjim skolama. Osim toga, Ugovor je naprasno sa 1.050.000,00 dinara narastao na 1.260.000,00 dinara bez PDV-a što je suprotno Zakonu o javnim nabavkama. Sve to je izazvalo niz sumnji u legalnost poslovanja javnih preduzeća.

Odbornik pokreta „Dosta je bilo“, Dragan Nikodijević, izneo je činjenicu da će cenu neodgovornog ponašanja političara i stručnjaka prema javnim preduzećima platiti građani Sombora, a najočigledniji primer je JKP „Energana“, koja je zbog blokade računa, preko drugog javnog preduzeća „Vodokalana“ podigla kredit u iznosu od 100 miliona dinara uz dotacije iz budžeta grada od 60 miliona dinara. Sve je to posledica posmatranja javnih preduzeća i ustanova kao političkog plena, a ne kao instrumenta da se građanima omogući kvalitetniji uslovi života. Takođe, Nikodijević je skrenuo pažnju i na rad JKP „Prostor“, koji i nakon 3 godine od osnivanja nije u stanju da uradi popis imovine sa kojom grad raspolaže, a za dobar deo imovine ne postoji nikakav ugovor pod kojim uslovima je gradski prostor dat na korišćenje ili najam, a povrh svega, ovom javnom preduzeću je proširena oblast delovanja odlukom skupštinske većine. 

Pokret „Dosta je bilo – Saša Radulović“ nastaviće i u narednom periodu da ukazuje na neodgovorno ponašanje gradskih čelnika, okupljenih oko Srpske napredne stranke, prema Somboru i njegovim građanima. Nastavićemo i da predlažemo mere i mehanizme kojima bi približili rad Skupštine svim zainteresovanim građanima, jer Sombor nije ničije privatno vlasništvo, već grad sa ogromnim potencijalima i bogatom istorijom koji nema vremena da trpi nesposobne i neodgovorne donosioce odluka!

Share this article

Ostavite vaš komentar i ovde...

Još vesti iz kategorije...

Newsletter

Prijavite se na Newsletter i dobijajte najnovije vesti u vaš inbox
Top