Somborske vesti

Odbornici Skupštine grada usvojili budžet za 2016. godinu

Na 35.sednici Skupštine grada Sombora odbornici su razmotrili i odlučili o 19 tačaka dnevnog reda.

Prva i najvažnija tačka dnevnog reda bila je Odluka o budžetu grada za 2016. godinu. Uvodno obrazloženje dala je Ružica Marinov, načelnica Odeljenja za finansije Gradske uprave grada Sombora. Marinov je navela pravne osnove za donošenje budžeta i naglasila da je budžet planiran realno i u skladu sa merama štednje i racionalizacije broja zaposlenih u javnoj upravi koja bi trebalo da se završi u roku od tri godine.

Prihodi budžeta planirani su u iznosu od 2.727.000,00 dinara, a rashodi u iznosu od 2.903.873.000,00 dinara.

Marinov je navela da je za projekte od značaja za lokalnu samoupravu u budžetu planiran iznos od 20 miliona dinara, te da su izdvajanja za kulturu u narednoj godini na nivou od 7,1 odsto od ukupnog budžeta, za sport je opredeljeno 3,9 odsto budžeta, za osnovno obrazovanje 8,4, odsto, a zadržan je širok spektar socijalnih mera.

U raspravi koja je usledila odbornik Rajko Miranović je ocenio da je budžet  politički i da ne uvažava realne potrebe grada, a odbornica dr Dragoslava Čubrilo da su transferi u primarnu zdravstvenu zaštitu manji.

Odbornik Vasa Relić je kazao da je Sombor kao grad specifičan „sa slabom privredom i jakom kulturom i obrazovanjem, i pitanje je mogu li se prihodi povećati kada imamo  šest firmi u restrukturiranju“. Relić je rekao da će odbornička grupa Socijalističke partije Srbije glasati za budžet.

Odbornik Radomir Kuzmanović je naveo da je budžet za 2016. godinu „najbolje šta je moglo da se uradi, štedi se na svim nivoima i to se odražava i na Sombor“. Ipak, Kuzmanović očekuje da će se otvoriti nova radna mesta.

Miodrag Sekulić, zamenik predsednika Skupštine grada, je naveo da je pitanje „koja jezamenik i predsednik svrha rasprave kada nemamo nijedan amandman“. Sekulić je naveo da se može polemisati o tome da li je predloženi budžet najbolji, ali je, kako je rekao – najzakonitiji.

Odbornik Nemanja Delić je predlog budžeta za 2016. godinu ocenio kao „bezidejan i marketinški našminkan“.

Predsednik Skupštine, Borislav Staničkov je rekao da su sredstva za obrazovanje  u budžetu za 2016. godinu manja i da je zaustavljen trend održavanja školskih objekata u odnosu na raniji period.

- Imamo apsurd da naše škole više plaćaju za iznošenje smeća nego za stručno usavršavanje prosvetnih radnika. Kao grad prosvete Sombor je prvi krenuo u racionalizaciju mreže škola i u renoviranje  bivše škole „21. oktobar“ biće uloženo 140 miliona dinara – rekao je Staničkov i ukazao na, prema njegovom mišljenju, disproporciju između izdvajanja za fizičku kulturu i kulturu. Prema mišljenju Staničkova izdvajanja za kulturu i fizičku kulturu je potrebno izjednačiti i pripremiti podjednake programe za selo i grad. Generalno, prema mišljenju Staničkova, budžet je optimalan i racionalan.

Dr Zoran Parčetić, član Gradskog veća za oblast zdravstvene i socijalne zaštite je naveo da je polazna osnova u planiranju sredstava za zdravstvenu i socijalnu zaštitu bilo upravo izvršenje budžeta u 2015. godini.

- Obim izdvajanja i nivo usluga za narodnu kuhinju i socijalnu zaštitu ostao je isti i sredstva nisu smanjena, već povećana za dva miliona dinara – kazao je dr Parčetić.

Odbornici su većinom glasova (41 za, dva odbornika su glasala protiv, uzdržanih nije bilo) usvojili Odluku o budžetu grada Sombora za 2016. godinu.

Većinom glasova i gotovo bez rasprave odbonici su usvojili i Odluku o naknadama za usluge koje Gradska uprava vrši drugim licima, Odluku o drugim izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji grada, te Odluku o stavljanju van snage odluke o visini naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u postupcima legalizacije

Na 35. sednici Skupštine grada, usvojena je i Odluka o određivanju matičnih područja na teritoriji Grada, prema kojoj je sedište matičnog područja - Sombor, a čine ga sam grad Sombor i 15 sela na teritoriji grada. Novom odlukom o matičnim područjima regulisano je da se matične knjige sa svih dosadašnjih područja ubuduće vode u Somobru kao jedinom matičnom području, a postojeći šefovi mesnih kancelarija i matičari u naseljenim mestima biće raspoređeni kao zamenici matičara za jedinstveno matično područje u Somboru. Prema Odluci, matičari imaju ovlašćenja da obavljaju matičarske poslove u svim naseljenim mestima, a u svakom naseljenom mestu u zavisnosti od broja stanovnika i obima poslova matičari  će, dva-tri dana obavljati matičarske poslove. Preostalih radnih dana u radnoj sedmici, unosiće  i ažurirati podatke u matičnim knjigama koje se vode u sedištu matičnog područja. Odbornici Ljiljana Gusić iz Stanišića i Silard Janković iz Telečke, ukazali su na to da je stanovništvo u selima sve starije, te da će ukidanje mogućnosti da se svakodnevno podižu potrebna dokumenta usloviti troškove, kako kod žitelja sela, tako i Gradske uprave u pogledu naknade troškova putovanja zamenika matičaara u Sombor kao sedište matičnog područja. I ova odluka je usvojena većinom glasova.

Većinom glasova usvojena je Odluka o određivanju spratnosti za objekte u postupku ozakonjenja na teritoriji grada Sombora, te Odluka o drugim izmenama i dopunama odluke o javnim parkiralištima, kao i  Odluku o prvim izmenama i dopunama odluke o subvencionisanju cena komunalnih usluga.

Usvojena je i Odluka o radnom vremenu zdravstvenih ustanova i date su saglasnosti na predlog izmena i dopuna pravilnika o radu Javnih komunalnih preduzeća „Čistoća“ i „Vodokanal“. Odbornici su dali saglasnost i na izmene i doopune Statuta Predškolske ustanove „Vera Gucunja“ i usvojili informaciju o stanju u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Odbornici su usvojili Strategiju razvoja socijalne zaštite grada Sombora za period 2016-2020. godine.

Rajko Predlog programa razvoja sporta u gradu Somboru za period od 2015. do 2018. godine, takođe je usvojen većinom glasova, ali je bio i najviše komentarisan. Rajko Miranović je mišljenja da je nedopustivno da se u programu navede proizvoljno mišljenje prema kojem  „profesori fizičkog vaspitanja nisu dovoljno posvećeni poslu“ i ukazao na to da su teretane na otvorenom „pun pogodak  i da se na njima rekreira veliki broj dece i mladih“.

Nemanja Delić je ukazao da su se ulaganja u sport u prethodnom periodu povećala za  20 puta, te da „bez obzira na to što je novca sve manje, ulaganje u sport nije trošak - već investicija“. Odbornik Duško Stanić je rekao da „moramo znati gde u sportu želimo da budemo 2020. godine“, te da se sa decom do petog razreda osnovne škole na časovima fizičkog vaspitanja ne radi profesionalno, „a u nekim školama gotovo da i nema časova fiziččkog.“ Predsednik Skupštine grada Borislav Staničkov je naveo da lokalna samouprava određuje potrebe u oblasti sporta, a da potrebe grada nisu usmerene ka vrhunskom sportu, već prema razvoju fizičke kulture, u gradu i selima.  

Odbornici su na 35. sednici, održanoj 22. decembra,  usvojili  informaciju o izvršenoj berbi-žetvi kasnih i setvi ozimih kultura i ostalim radovima u poljoprivredi na području grada Sombora u 2015. godini, te informaciju o predstojećem stepenu privatizacije, odnosno promene vlasništva kapitala i imovine pravnih lica koja posluju društvenim i javnim kapitalom na teritoriji Grada.

Usvojen je i program rada Skupštine grada Sombora za 2016. godinu, a u okviru tačke izbori i imenovanja Željko Velebit je (zbog podnošenja ostavke) razrešen članstva u Odboru za predstavke, predloge i inicijative građana, a umesto njega za člana navedenog Odbora imenovan je Vojo Peruničić.  

Share this article

Ostavite vaš komentar i ovde...

Još vesti iz kategorije...

Newsletter

Prijavite se na Newsletter i dobijajte najnovije vesti u vaš inbox
Top