Somborske vesti

Prinudnom upravniku zgrade do 200 dinara po stanu

Odbornici somborske gradske Skupštine su među prvima u Srbiji, tik po novogodišnjim praznicima, usvojili Odluku o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji lokalne samouprave.

Ovim aktom su stvoreni svi pravni uslovi da u potpunosti zažive nove mere Zakona o stanovanju u vezi instituta upravnika zgrada, što je tema koja je mesecima unazad zaokupljala srpsku javnost.

Ako je suditi po jučerašnjem stanju u jedinstvenoj evidenciji stambenih zajednica Republičkog geodetskog zavoda, Somborci, stanovnici objekata kolektivnog stanovanja, tek su polovično izvršili svoju obavezu. Naime, prema ovom registru na području Sombora je registrovano tek 125 stambenih zajednica, što je prema nekim procenama nešto manje od pola postojećeg broja zgrada sa većim brojem stanova.

„Teško je proceniti tačan broj stambenih zajednica, pošto je nekadašnji SIZ za stanovanje imao registrovanih 216 skupština stanara, što u ovom momentu nije realan broj“, kaže Željko Laslo, savetnik za stambene poslove i registrator stambenih zajednica u ovdašnjem Odeljenju za komunalne poslove Gradske uprave.“Činjenica je da je ovaj podatak, izgradnjom brojnih novih objekata kolektivnog stanovanja znatno porastao, procenjujemo da ih ima više od 300, a pri tome je ostavljena i zakonska mogućnost da vlasnici stanova u svakom ulazu zgrade registruju svoju zajednicu.“

Dodatni rok
Zakonski rok za registraciju stambenih zajednica istekao je 12. decembra 2017. godine. Stanari koji organe upravljanja nisu izabrali u propisanom roku, imaće mogućnost da to učine u naknadnom roku koji će odrediti komunalni inspektor prilikom obilaska zgrade, radi provere o upisu u Registar stambenih zajednica.Samo u slučaju da stanari ni u naknadnom roku ne izaberu organe upravljanja, Odsek za imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave će imenovati profesionalnog upravnika sa liste koja se vodi u Registru profesionalnih upravnika.

Pred Odeljenjem za komunalne poslove, nakon usvajanja skupštinske odluke, nalazi se i posao određivanja prinudnih upravnika za one stambene zajednice koje nisu na vreme izvršile formalnu registraciju i izabrale vlastite upravnike. Ako se u razmatranje uzme minimalna procena da u gradu postoji više od 300 objekata kolektivnog stanovanja i poslovanja, ali i da je do sada svega pet osoba u Somboru dobilo licence Privredne komore Srbije da obavlja poslove upravnika, lako je izračunati da bi svaki od njih, nakon imenovanja, trebao da vodi računa o makar tridesetak zgrada.

Imajući to u vidu i zahvaljujući neažurnosti dobrog dela vlasnika stanova u objekatima kolektivnog stanovanja da sami registruju zajednicu i izaberu upravnike zgrade, ovakav poslovni angažman bi vrlo lako mogao da predstavlja odličan izvor prihoda za licencirane prinudne upravnike. Naime, skupštinskom odlukom je utvrđen iznos naknade za prinudno postavljene profesionalne upravnike i naknada je u zavisnosti od broja posebnih delova zgrade (stanova, zajedničkih prostorija, lokala... )

Tako, naknada za rad prinudnog upravnika u zgradi do osam posebnih delova iznosi 147 dinara, a naknada za upravljanje u zgradi od osam do 30 posebnih delova iznosi 176 dinara. Mada za upravljanje u zgradi sa više od 30 posebnih delova naknada prinudnog profesionalnog upravnika iznosi 205 dinara za svaki posebni deo zgrade (stan), zbog činjenice da u Somboru postoji svega nekoliko takvih objekata kao što su dvanaestospratne kule na Prvomajskom bulevaru, lamele u Slaviše Vajnera-Čiče, Ulici Nike Maksimovića...ni posao somborskih upravnika, ukoliko ga budu pošteno radili, neće biti baš lak.

Naknade za održavanje
Odbornici su odredili i minimalne iznose namenjene investicionom održavanju zgrada, koja će po kvadratnom metru stana ili poslovnog prostora, za zgrade sa liftom starosti do 10 godina iznositi 2,5 dubaram, za zgrade starosti od 10 do 20 godina četiri dinara, za one od 20 do 30 godina starosti pet dinara, dok će vlasnici stanova i lokala u zgradama starim preko 30 godina izdvajati šest dinara. Za zgrade koje nemaju lift, a u istim starosnim kategorijama najmanja mesečna izdvajanja će biti dva, tri, četiri odnosno pet dinara. Pride, na ime troškova tekućeg održavanja, Odlukom je utvrđeno da je minimalni mesečni iznos za svaki posebni deo zgrade sa liftom 287, a za zgrade bez lifta 220 dinara.

Izvor: Dnevnik.rs

Share this article

Ostavite vaš komentar i ovde...

Još vesti iz kategorije...

Newsletter

Prijavite se na Newsletter i dobijajte najnovije vesti u vaš inbox
Top