Somborske vesti

SES preporučio javnim preduzećima da preduzmi sve aktivnosti radi isplate solidarne pomoći zaposlenima

Socijalno-ekonomski savet grada Sombora (SES), održao je 9. sednicu na kojoj se najviše raspravljalo o isplati solidarne pomoći zaposlenima u somborskim javnim komunalnim preduzećima za 2017. godinu, a u skladu sa zaključkom SES-a utvrđenom na 5. sednici, održanoj 15. maja 2017. godine.

Konstatovano je da zaključak utvrđen na petoj sednici, u kojem se direktorima JKP-ća prelaže da sa stručnim službama preduzmu sve potrebne aktivnosti radi isplate solidarne pomoći zaposlenima, nije realizovan, te se konstatuje da solidarna pomoć zaposlenima u javnim komunalnim preduzećima za 2017. godinu neće biti isplaćena.

Na 9. sednici SES-a, održanoj 26. decembra 2017. godine bilo je reči i o novom dogovoru Vlade i Sindikata u vezi isplate solidarne pomoći za 2018. godinu, regulisanim Aneksom II Posebnog kolektivnog ugovora za JKP na teritoriji Republike Srbije. U članu 1. Aneksa se navodi: „Poslodavac je dužan da planira i zaposlenom isplati solidarnu pomoć radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja, pod uslovom da za to ima obezbeđena finansijska sredstva“. U Aneksu II Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnim delatnostima potpisanom 18. decembra 2017. godine, navodi se i da „visina solidarne pomoći po zaposlenom na godišnjem nivou iznosi 41.800,00 dinara bez poreza i doprinosa“.

U skladu sa novpostignutim dogovorom Vlade i Sindikata, SES grada Sombora preporučuje nadležnima u JKP-ma da u programe poslovanja za 2018. godinu uključe i isplatu solidarne pomoći zaposlenima u 2018. godini i iste dostave nadzornim odborima, a potom Gradskom veću i Skupštini grada na dalje odlučivanje.

Na 9. sednici Socijalno-ekonomski savet grada Sombora je usvojio i program rada za 2018. godinu.

Sednici SES-a, osim redovnih članova, prisustvovali su i direktori i predstavnici sindikata somborskih javnih komunalnih preduzeća.

Share this article

Ostavite vaš komentar i ovde...

Još vesti iz kategorije...

Newsletter

Prijavite se na Newsletter i dobijajte najnovije vesti u vaš inbox
Top