Somborske vesti

Skupština grada usvojila budžet za 2018. godinu

Odbornici Skupštine grada Sombora, na 20. sednici, održanoj 21. decembra 2017. godine, doneli su Odluku o budžetu grada Sombora za 2018. godinu.

Budžet je obrazložio Sava Dojić, član Gradskog veća za finansije i privredu i nakon rasprave budžet je usvojen većinom glasova odbornika.

Prema Odluci o budžetu, prihodi za narednu godinu planirani su na nivou od 2.850.000.000,00 dinara i na osnovu njih planirani su i rashodi na istom nivou. Prema globalnoj raspodeli najveća izdvajanja planirana su u komunalnoj oblasti i to na nivou 31,08 odsto, za oblast društvenih delatnosti 19,06, obrazovanje 18,69, za rashode opšte namene 16,80 , za Gradsku upravu, Gradsko veće, Skupštinu grada i Gradsko pravobranilaštvo 14,37 odsto budžetskih sredstava i rashode opšte namene 16,80 odsto.

Odbornici su usvojili i set odluka koje čine sastavni deo budžeta, a to su: Odluka o gradskim administrativnim taksama, Odluka o naknadama za usluge koje Gradska uprava vrši drugim licima, te odluku o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji grada Sombora.

Skupština je dala saglasnost i na programe poslovanja javnih komunalnih preduzeća za 2018. godinu i to: JKP „Vodokanal“, JKP „Vodovod“, Bezdan, JKP „Čistoća“, JKP „Prostor“, JKP „Zelenilo“, JKP „Energana“ i JKP „Parking servis Sombor“. Odbornici su usvojili i program rada javnih ustanova za 2018. godinu i to: GB „Karlo Bijelicki“, Narodnog pozorišta Sombor, Galerije „Milan Konjović“, Istorijskog arhiva, Gradskog muzeja, SC „Soko“, Centra za socijalni rad i Doma zdravlja „Dr Đorđe Lazić“, Sombor.

Skupština je usvojila i Odluku o prvim izmenama i dopunama odluke o izradi izmena i dopuna plana generalne regulacije naseljenog mesta Svetozar Miletić, te Odluku o prvim izmenama i dopunama odluke o izradi plana detaljne regulacije dela puta Stapar-Sivac, deonice na delu područja grada Sombora od puta L-410 do katastarske i teritorijalne granice opštine Kula.

Skupština je za direktora JKP „Parking servis Sombor“ imenovala dosadašnju direktorku Gordanu Vulović, a za direktora JKP „Vodovod“ u Bezdanu imenovan je Dejan Kubatov.

Na 20. sednici Skupštine grada Sombora za pravobranioca grada Sombora postavljena je Irina Burka Parčetić, a za zamenike pravobranioca Snežana Milanković i Svetlana Knežević.

Odbornici su usvojili Kadrovski plan Gradske uprave grada Sombora i utvrdili konačnu rang listu za članstvo u Lokalnom antikorupcijskom forumu grada Sombora, prema kojoj su članovi LAF-a: Nemanja Jovanović, Vladimir Đumić, Dragana Milanković i Nenad Tica.

Usvojen je i Program rada Skupštine grada u narednoj godini, te odlučeno i da se kao poklon gradu prihvati objekat u k.o. Riđica, tzv. „Kaštel“ koji gradu ustupa, odnosno poklanja „Meteor-komerc“ i porodica Dobrilović. „Kaštel“ bi, prema želji porodice Dobrilović, trebalo da se koristi u humanitarne svrhe, odnosno kao sigurna kuća ili dom za nezbrinute

U okviru poslednje tačke dnevnog reda konstatovano je da Vladimiru Jerkoviću, ističe mandat direktora Ustanove za kulturu GB „Karlo Bijelicki“, te je pokrenut postupak za izbor novog direktora. Uvažavajući način izbora, Skupština je dala pozitivno mišljenje na predlog Upravnog odbora ove ustanove da Nataša Turkić, profesor razredne nastave vrši funkciju direktora GB „Karlo Bijelicki“. Skupština je obavezala sekretarku Skupštine grada da pribavi mišljenje Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine o predlogu UO GB „Karlo Bijelicki“ i mišljenju Skupštine grada o istom, te da kompletnu dokumentaciju dostavi Vladi AP Vojvodine na dalje postupanje.

Share this article

Ostavite vaš komentar i ovde...

Još vesti iz kategorije...

Newsletter

Prijavite se na Newsletter i dobijajte najnovije vesti u vaš inbox
Top