Somborske vesti

Skupština usvojila devetomesečni izveštaj o izvršenju odluke o budžetu grada u 2017. godini

Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Sombora u periodu januar-septembar 2017. godine, odbornicima je podneo Sava Dojić, član Gradskog veća za oblast finansija i privrede. Dojić je naveo da su prihodi u prvih devet meseci ostvareni u iznosu od 1.744.720.050,00 dinara, te da su u strukturi tekućih prihoda najzastupljeniji prihodi od poreza koji čine 67,76 odsto ostvarenih tekućih prihoda, transferi čine 20,34 odsto, a drugi prihodi 11,9 odsto prihoda.

Dojić je naveo da je Uprava za kapitalna ulaganja APV, tokom 2017. godine, odobrila značajna sredstva. Za projekat „Izgradnja rezervoara i crpne stanice u naseljenom mestu Svetozar .Miletić“ odobreno je 41.305.955,62 dinara, projekat „Izgradnja dela magistralnog vodovoda Stapar-Doroslovo“, deonica 3 iznos od 50.000.000,00 dinara i za „Iinfrastrukturno opremanje industrijske zone u Somboru“ 81.595.176,54 dinara. Dojić je naveo i da navedena sredstva do izrade izveštaja nisu realizovana, te da priliv sredstava Uprave za kapitalna ulaganja velikim delom zavisi od delovanja republičkkih organa i da lokalna samouprava ne može ažurnije reagovati i uticati na njihovu naplatu.

U istom periodu rashodi budžeta su izvršeni u iznosu od 1.635.669.193,00 dinara i u odnosu na godišnji plan ostvareni sa 54,96 odsto.

Prema globalnoj raspodeli izvršenih rashoda, najviše sredstava realizovano je u komunalnoj oblasti i to 504,6 miliona, slede oblasti društvenih delatnosti i obrazovanja sa po 20,3 odsto realizacije planiranih sredstava, u ukupnim rashodima Gradska uprava, Gradsko veće, Skupština grada i Gradski pravobranilac učestvuju sa 16,4 odsto, te rashodi opšte namene 7,5 odsto.

Odbornici su, bez rasprave, prihvatili Izveštaj o izvršenju Odluke budžeta grada Sombora za period januaar-septembar 2017. Godine.

Nakon obrazloženja Miroslava Kovačića, člana Gradskog veća za oblast komunalne delatnosti i investicija, odbornici su doneli Odluku o prvim izmenama i dopunama odluke o pripremi i distribuciji vode za piće, odvođenju i prečišćavanju upotrebljenih voda i odvođenju atmosferskih voda na području grada Sombora.

Odbornici su doneli i Strateški plan komunalne policije grada Sombora za period 2018-2023. godine i za vršioca dužnosti direktora SC „Soko“ imenovali Duška Sekulića.

Tagovano
Share this article

Ostavite vaš komentar i ovde...

Još vesti iz kategorije...

Newsletter

Prijavite se na Newsletter i dobijajte najnovije vesti u vaš inbox
Top