Prijavljivanje za prekvalifikacije u IT sektoru počelo je danas i trajaće do 22. jula, a otvoreno je 775 mesta za nezaposlene sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje.

it-sektor-1Prijavljuje se preko sajta www.itobuke.rs. Uslov je da su kandidati na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje, da imaju najmanje završenu srednju četvorogodišnju školu, sklonosti za informatičko programiranje, da poznaju rad na računaru i engleski jezik najmanje na A2 nivou.

Specijalističke informatičke obuke će se održavati u deset gradova širom Srbije. Zainteresovani kandidati, bez obzira u kojoj filijali NSZ su evidentirani, mogu se prijaviti samo za jednu obuku, na lokaciji koju procenjuju kao odgovarajuću.

Svi prijavljeni kandidati će proći prvi krug selekcije kroz online testiranje koje će biti sprovedeno u avgustu, dok će finalni izbor kandidata vršiti izvođači obuka.

Predviđeno je održavanje 250-400 časova obuke i 20 radnih dana (80-160 časova obuke) prakse kod poslodavca.

Detaljnije informacije mogu se videti ovde.

Objavljeno u Vojvodina/Srbija

Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje nezaposlenim licima raspisan je 2. jula i biće otvoren 68 dana, odnosno do 7. septembra 2018. godine.

Nezaposlena lica koja podnose prijavu moraju biti na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), filijala Sombor i moraju imati završenu obuku za razvoj preduzetništva.
Subvencije će se dodeljivati u jednokratnom iznosu od 180.000,00 dinara, odnosno 200.000,00 dinara ukoliko se subvencioniše samozapošljavanje viškova zaposlenih, a subvencija u iznosu od 220.000, 00 dinara dodeljivaće se u slučaju samozapošljavanja nezaposlenih osoba sa invaliditetom.

Subvencije će se dodeljivati radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, odnosno osnivanja privrednog društva ukoliko osnivač zasniva radni odnos u privrednom društvu.

Zahtev za dodelu subvencije sa biznis planom, nezaposleno lice podnosi Nacionalnoj službi za zapošljavanje – filijala Sombor, Apatinski put br. 1, 25000 Sombor, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu.

Sredstva u iznosu od osam miliona dinara za sprovođenje samozapošljavanja, obezbedili su grad Sombor i NSZ.

Lokalna samouprava je obezbedila 4.500.000,00, a NSZ 3.500.000,00 dinara. Subvencionisanjem samozapošljavanja biće omogućeno zaposlenje za 40 nezaposlenih lica.

Javni poziv i zahtev sa biznis planom, dostupan je ovde.

Objavljeno u Somborske vesti

Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Sombor ove nedelje posreduje za sledeća radna mesta

U Somboru:

- Knjigovodstevni administrator
- Vozač C i E kategorije
- Radnik u stočarstvu
- viljuškarista
- Kontrolor na liniji tehničkog pregleda
- Električar
- Pekar
- Konobari
- Službenici obezbeđenja

U Apatinu:

- Vozač autobusa
- Pomoćni pekar
- Poslovođa u rasadniku

U Kuli:

- Radnik u poljoprivrednoj apoteci
- Radnici na obradi povrća
- Prodavci

U Odžacima:

- Službenik obezbeđenja

Objavljeno u Somborske vesti

Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Sombor ove nedelje nudi sledeće poslove:

U Somboru se traže radnici na mestima: pekar, menadžer za razvoj inovacija, administrator, radnik na tehničkom pregledu auta, zastupnici osiguranja, vozači B, C i E kategorije, autoelektričar.

U Apatinu su potrebni poslovođa u rasadniku i kuvar.

U Kuli su potrebni radnici na obradi povrća, prodavci i doktor medicine.

Objavljeno u Somborske vesti

Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Sombor 22. marta u Kuli, u sali “Nepker”, organizuje Sajam zapošljavanja koji će se održati u periodu od 11 do 13 časova.

nszNSZ poziva poslodavce koji imaju potrebe za zapošljavanjem da se jave najbližoj organizacionoj jedinici te službe i prijave svoje učešće na sajmu.

Preporuka za sve one koji će sajam posetiti u cilju zapošljavanja je da se pre dolaska na sajam uključe u radionice za aktivno traženje posla kako bi se što bolje pripremili za sajam i na što bolji način se predstavili poslodavcima.

Izvor: ico.rs

Objavljeno u Kula

U Srbiji je na kraju 2017. godine na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) bilo 617.000 nezaposlenih, što je 14 odsto manje nego 2016. godine, a stopa nezaposlenosti je pala ispod 13 odsto, izjavio je direktor NSZ Zoran Martinović.

"Proteklih godina je na evidenciji NSZ bilo u proseku više od 700.000 nezaposlenih, zbog čege možemo govoriti o značajnom smanjenju", kazao je Martinović podsećajući da je stopa nezaposlenosti 2016. bila 17,7 odsto.

On očekuje da se trend smanjenja nezaposlenosti nastavi i u 2018. godini, imajući u vidu raspoloživi budžet i planove mera aktivne politike zapošljavanja.

"Za sve programe i mere aktivne politike zapošljavanja NSZ će u 2018. imati 3,65 milijardi dinara i dodatnih 550 miliona dinara za zapošljavanje osoba sa invaliditetom", rekao je Martinović.

Istakao je da je u poređenju sa 2017. budžet veći za 850 miliona dinara, što će omogućiti "veći obuhvat lica i kreiranje novih programa i mera".

"Naročito će se nove mere kreirati u oblasti obuka, obrazovanja i prekvalifikacije i drugih programa stručne prakse i sticanja praktičnih znanja koja će koristiti i zaposleni, kako bi zadržali posao i prilagodili se potrebama poslodavaca", rekao je on.

Svi podsticaji i mere usmereni su ka, kako je naveo, teže zapošljivim kategorijama u koje spadaju mlađi od 30 godina, stariji od 50 godina, nekvalifikovani, polukvalifikovani, Romi, osobe sa invaliditetom, jer bi bez takve intervencije ostali dugoročno nezaposleni.

Martinović smatra i da će novi paket pomoć, koju NSZ dobija od EU, doprineti da manje ljudi bude bez posla.

"Mi smo u 2017. završili grant EU koji je bio usmeren ka teže zapošljivim kategorijama. U 2018. započinje novi, koji je vredan oko pet miliona evra", rekao je Martinović.

Kako je objasnio, taj novac će biti usmeren na sve programe zapošljavanja koje sprovodi NSZ, poput obuka za poznatog poslodavca, obuka za tržište rada za deficitarna zanimanja, programe subvencija za samozapošljavanje, subvencije za otvaranje novih radnih mesta.

"Očekujemo da samo na taj način posao nadje 1.500 ljudi", kazao je Martinović.

On je podsetio da je u 2017. razne finansijske podsticaje sa evidencije NSZ dobilo ukupno više od 27.000 ljudi, a isto se može očekivati i u 2018.

U taj broj, prema njegovim rečima, spadaju svi koji su prošli adekvatne obuke, oni koji su prošli kroz javne radove, stručnu praksu i programe obrazovanja i obuka, ali i oni koji su započeli sopstveni biznis ili se zaposlili zahvaljujući direktnim podsticajima.

Martinović je dodao da su 2017. godini i lokalne samouprave, sa više od 800 miliona dinara, pomogle projekte za nezaposlene u koje je bilo uključeno oko 9.000 ljudi.

Izvor: N1

Objavljeno u Vojvodina/Srbija

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) podseća građane da će izmenama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, od 1. januara, biti promenjen način obračuna novčane naknade.

Izmene Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti stupaju na snagu 25. decembra, osim izmena članova 69. i 70. koje počinju da se primenjuju od 1. januara.

nszTim odredbama je u celosti promenjena metodologija utvrđivanja visine i obračuna novčane naknade, koja se više ne upoređuje sa minimalnom zaradom, već je zakonom propisan “bruto” iznos najnižeg i najvišeg iznosa novčane naknade od 22.390 odnosno 51.905 dinara, koji će se usklađivati jednom godišnje, saopštila je NSZ.

Takođe, NSZ ukazuje da se prilikom odlučivanja po zahtevima za novčanu naknadu primenjuje zakon koji je na snazi na dan podnošenja zahteva, što znači da će se na sve zahteve koji budu podneti počev od 1. januara 2018. primenjivati nove odredbe koje se odnose na visinu novčane naknade.

Uvode se novi parametri za utvrđivanje visine i obračun iznosa novčane naknade.

To su ukupna zarada odnosno naknade zarade, osnovice osiguranja i visine ugovorene naknade u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome je prestao radni odnos, odnosno prestalo osiguranje, prosečna godišnja zarada po zaposlenom isplaćena u Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike u trenutku ostvarivanja prava na novčanu naknadu i osnovice dnevne novčane naknade koja je propisana zakonom u iznosu od 1.000 dinara i u sebi sadrži pripadajuće doprinose za zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje.

Ova osnovica dnevne novčane naknade se usklađuje jednom godišnje sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u prethodnoj kalendarskoj godini.

Kao što se vidi iz napred navedenog, parametri su jasno postavljeni i svi su poznati kako u momentu odlučivanja o pravu na novčanu naknadu, tako i tokom celog perioda njenog trajanja, navedeno je u saopštenju.

Na ovaj način omogućeno je da sva zainteresovana lica saznaju na koliki iznos novčane naknade mogu da računaju u momentu prestanka radnog odnosa odnosno prestanka osiguranja.

Svi koji su zainteresovani da im se novčana naknada utvrdi i kasnije obračunava i isplaćuje prema sada važećem propisu, potrebno je da se prijave na evidenciju nezaposlenih u filijali Nacionalne službe za zapošljavanje prema svom prebivalištu (prijavljivanje se vrši lično) i da podnesu zahtev najkasnije do 31. decembra 2017. godine.

Zahtev se može predati u prostorijama filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u kojoj je lice prijavljeno na evidenciju, a ako je zahtev predat preporučenom poštom, kao dan prijema podneska smatra se dan kada je predat poštanskom operatoru.

Lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona ostvarila prava u skladu sa propisima i opštim aktima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona, ostvaruju prava u obimu i trajanju utvrđenim tim propisima i opštim aktima.

Postupci započeti pre stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama zakona i opštih akata po kojima su započeti.

Objavljeno u Vojvodina/Srbija

Grad Sombor dospeo sam u vrh po rezultatima u zapošljavanju radnika. U 2017. posao dobilo 300 kandidata, što je odličan učinak

GRAD Sombor je jedna od tri lokalne samouprave u Srbiji koje su dobile zahvalnicu za promovisanje i rezultate ostvarene u zapošljavanju. Zahvalnicu je primila Dušanka Golubović, gradonačelnica Sombora, a povodom Dana NSZ.

U obrazloženju komisije koja je zahvalnicu dodelila Somboru navodi se da ovaj grad prema stepenu razvijenosti pripada prvoj kategoriji jedinica lokalne samouprave, što znači da je među najrazvijenijima, te iz gradskog budžeta izdvaja sredstva za zapošljavanje nezaposlenih osoba.

- Grad Sombor je Lokalnim akcionim planom zapošljavanja (LAP) za ovu godinu iz sopstvenog budžeta izdvojio 17,5 miliona dinara, i to za finansiranje programa stručne prakse, subvencija za samozapošljavanje, subvencija za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima i finansiranje javnih radova uz tehničku podršku NSZ. Više od 100 nezaposlenih dosad je uključeno u programe aktivne politike zapošljavanja, navedeno je u obrazloženju komisije NSZ.

Golubovićeva se zahvalila na priznanju i istakla da je NSZ prepoznala napor grada Sombora, kako na očuvanju postojećih radnih mesta, tako i nastojanja da lokalna samouprava pomaže pri otvaranju novih radnih mesta.

- Pored toga, Grad je uz zalaganje Saveta za zapošljavanje izdvojio idodatna sredstva od 100 miliona dinara za realizaciju drugih programa zapošljavanja i zahvaljujući tome u 2017. godini smo zaposlili 300 radnika. Ovim rezultatima doprinela je i dobra saradnja sa filijalom NSZ u Somboru, koja je organizovala odlične sajmove zapošljavanja - kazala je Dušanka Golubović i istakla da poseban doprinos u politici zapošljavanja ima Savet za zapošljavanje grada Sombora.

NIŠ I LESKOVAC

OSIM gradu Somboru, za doprinos zapošljavanju na nivou lokalnih samouprava, zahvalnice su dodeljene i Nišu i Leskovcu.

Izvor: novosti.rs

Objavljeno u Somborske vesti

 

Grad Sombor je jedna od tri lokalne samouprave koje su dobile zahvalnicu za rezultate ostvarene u promovisanju politike zapošljavanja i rezultate u zapošljavanju. Gradonačelnici Sombora Dušanki Golubović, zahvalnica je uručena 14. decembra 2017. godine, prilikom obeležavanja Dana Nacionalne službe za zapošljavanje.

U obrazloženju komisije koja je zahvalnicu dodelila gradu Somboru navodi se da grad Sombor prema stepenu razvijenosti pripada prvoj kategoriji jedinica lokalne samouprave, ali iz gradskog budžeta izdvaja sredstva za zapošljavanje nezaposlenih lica.

„Grad Sombor je Lokalnim akcionim planom zapošljavanja za ovu godinu iz sopstvenog budžeta izdvojio 17,5 miliona dinara i to za finansiranje programa stručne prakse, subvencija za samozapošljavanje, subvencija za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima i finansiranje javnih radova uz tehničku podršku NSZ. Više od 100 nezaposlenih do sada je uključeno u programe aktivne politike zapošljavanja“, navedeno je u obrazloženju Komisije NSZ.

Gradonačelnica Sombora se zahvalila na priznanju i istakla da je NSZ prepoznala napor grada Sombora, kako na očuvanju postojećih radnih mesta, tako i nastojanja da lokalna samouprava pomaže pri otvaranju novih radnih mesta.

„Pored toga grad je, osim navedenog, uz zalaganje Saveta za zapošljavanje izdvojio i dodatna sredstva u iznosu od 100 miliona dinara za realizaciju drugih programa zapošljavanja i zahvaljujući tome u 2017. godini smo zaposlili 300 nezaposlenih lica. Ovim rezultatima doprinela je i dobra saradnja sa filijalom NSZ u Somboru, koja je organizovala odlične sajmove zapošljavanja“, kazala je Golubović i istakla da poseban doprinos u politici zapošljavanja ima Savet za zapošljavanje grada Sombora.

Osim gradu Somboru, za doprinos zapošljavanju na nivou lokalnih samouprava, zahvalnice su dodeljene i gradu Nišu i Leskovcu.

Objavljeno u Somborske vesti

Đurđina Gromilović očekivala je da će kao stalno zaposlena u somborskoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje tu dočekati i penziju. Međutim, tokom racionalizacije postala je višak iako njeno radno mesto nije ugašeno. Nastavila je da radi isti posao, na istom mestu, ali više ne kao radnica Nacionalne službe za zapošljavanje, već kao zaposlena na određeno vreme u aganciji koja je agažovana na poslovima održavanja higijene. Ugovor o radu istekao joj je početkom juna, a tada joj je ostala bez posla. Ona ne spori da zakon nije prekršen, ali kaže da u agenciji nisu pokazali razumevanje za njen problem.

"Problem je što mi treba još šest meseci staža kako bi stekla uslov da dve godine primam novčanu naknadu na birou i nakon toga stekla bi uslov za odlazak u starosnu penziju. Mislim da sa 35 godina straža i 60 godina starosti zaslužujem tu penziju. Iako moje radno mesto nije ugašeno, jer potrebe za spremačicama ima i dalje odbili su me i angažovali su novu radnicu. Sada sam bez posla, a bez posla je i suprug", kaže Đurđina.

Bogdan Mamuzić, direktor Agencije Coopservice BMK iz Stare Pazove kaže da je tadašnja direktorica Nacionalne službe za zapošljavanje u Somboru tražila da se Đurđina Gromilović zbog nepoštovanja radnih obaveza zameni drugom radnicom. Uprkos tome oni su joj 12 meseci iz sopstevnih prihoda isplaćivali zaradu sa porezom i doprinosima bez obaveze dolaska na posao.

"Nakon sklapanja novog ugovora u 2016. godini sa Nacionalnom službom za zapošljavanje vratili smo Đurđinu na radno mesto higijeničarke. Na naše iznenađenje prethodna praksa se nastavila, ali kao socijalno odgovorno preduzeće, sa velikim brojem zaposlenih, nismo hteli da raskidamo ugovor o radu, već smo sačekali da ugovor istekne. Verovali smo da će Đurđina shvatiti da mora da poštuje redne obaveze i radno vreme. Međutim odnos prema radu se nije popravio i mi smo iskoristili zakonsku mogućnost i po isteku ugovora nismo ga produžili, već smo angažovali novu radnicu", kaže Mamuzić

Đurđina Gromilović samo jedna od stotina radnika koji su zbog racionalizacije ostali bez posla u državnim preduzećima i ustanovama.

Ta radna mesta nisu ugašena i oni su nastavili da rade te iste poslove koji se i dalje plaćaju iz državne kase, ali sada preko posrednika.

Izvor: RTV

Objavljeno u Somborske vesti

Drugi Sajam zapošljavanja u Zapadnobačkom okrugu Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Sombor organizuje u Kuli, 01.06.2017. od 11-13 časova, u sali „Nepker“ Josipa Kramera 45.

Prema, do sada pristiglim prijavama, u ponudi je preko 300 radnih mesta i to: veći broj šivača sa iskustvom i bez iskustva, organizatori proizvodnje, mehaničari, krojači, pomoćni radnici u proizvodnji, varioci, bravari, pomoćni radnici u peskari, farbari, radnici metalske i elektro struke, savetnici osiguranja, bagerista, knjigovođa sa iskustvom, diplomirani pravnik i pravni tehničar.

Poslodavci koji imaju potrebu za novim kadrovima još uvek mogu prijaviti svoje učešće na Sajmu zapošljavanja. Tražioci zaposlenja, pre dolaska na sajam, treba da se jave u najbližu organizacionu jedinicu službe zapošljavanja u cilju preuzimanja Uputa za učešće na sajmu, takođe sa sobom treba da poneti i nekoliko primeraka odštampanih radnih biografija.

Izvor: Radio Apatin

Objavljeno u Kula

Za Sajam zapošljavanja koji će biti održan 7. aprila u Somboru u organizacije Nacionalne službe za zapošljavanje do sada su svoje prisustvo prijavila 32 poslodavca sa ponudom od preko 400 slobodnih radnih mesta.

nsz-odzaciPoslodavcima je potreban veći broj radnika u tekstilnoj industriji bez obzira na struku, veći broj radnika u proizvodnji trikotaže bez obzira na struku, radnici u obućarskoj industriji sa iskustvom na tim poslovima i radnici u proizvodnji elektro i mašinske struke.

U ponudi su i sledeća radna mesta: čistačice, prodavac keramike, vozači taksija i vozači kamiona, radnici u prehrambenoj industriji bez obzira na struku, tehnolog, diplomirani mašinski inženjer, radnik u stovarištu, traktorista, pekar, agenti osiguranja i mnoge druge pozicije.

Poslodavci koji imaju potrebu za novim kadrovima još uvek mogu prijaviti svoje učešće na Sajmu zapošljavanja.

Nezaposlena lica pre dolaska na sajam treba da preuzmu uput za učešće na sajmu kod matičnog savetnika i da sa sobom obavezno ponesu nekoliko primeraka odštampanih radnih biografija.

Sajam zapošljavanja biće održan u Sokolskom domu u Somboru od 11 do 13 časova.

Izvor: ico.rs

Objavljeno u Somborske vesti

Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Sombor 07. aprila 2017. godine organizuje Sajam zapošljavanja u Sokolskom domu od 11-13 časova. Prijave za poslodavce koji žele da prijave svoje učešće na sajmu se još uvek primaju. Informacije o načinu prijave poslodavci mogu dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili na telefone 464-013, 464-024.

Učešćem na sajmu poslodavcima se pruža mogućnost da u veoma kratkom vremenskom periodu obave razgovor sa velikim brojem potencijalnih kandidata za posao, zadovolje svoje potrebe za novim kadrovima i da se svoje kompanije promovišu na najbolji način. Tražioci zaposlenja takođe treba da iskoriste ovu mogućnost kako bi lično konkurisali na veći broj slobodnih radnih mesta.

Objavljeno u Somborske vesti

U organizaciji Nacionalne službe zapošljavanja, za mesec dana će u somborskom SC “Soko” biti održan Sajam zapošljavanja.

Iz NSZ su uputili poziv svim poslodavcima koji imaju prostor za zapošljavanje novih lica da uzmu učešće na sajmu i prijave se najbližoj organizacionoj jedinici NSZ.

Osobe koje traže posao treba pre dolaska na sajam da preuzmu uput kod svog savetnika u birou zapošljavanja. Tačan datum održavanja sajma je 07. april 2017. godine.

Objavljeno u Somborske vesti

Somborski omladinski Boom i Somborski edukativni centar u sredu 1. februara, u velikoj sali Gradske kuće u Somboru, organizuju sajam zapošljavanja za mlade do 30 godina sa teritorije Zapadnobačkog okruga.

Na sajmu će se predstaviti oko 15 poslodavaca, a svoje programe i mere za podsticanje zapošljivosti mladih predstaviće i Nacionalna služba za zapošljavanje, kao i Škola za osnovno obrazovanje odraslih.

Otvaranje sajma najavljno je za 11 časova.

Program se organizuje u okviru projekta „Mlad se promeni (za) posao pokreni 2.0 – osnaživanje mladih Zapadnobačkog okruga za preduzetništvo i aktivno traženje posla" koji finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Izvor: RTV

Objavljeno u Somborske vesti

Lepim povodom su se juče, u velkoj sali lokalne samouprave okupili poslodavci, nezaposlena lica i studenti.

Poslodavci da prime ugovore o realizaciji programa stručne prakse koju će kod njih obaviti nezaposlena lica, a studenti da prime ugovore o dodeli stipendije u školskoj 2016/2017. godini.

Prisutne je pozdravio Antonio Ratković, zamenik gradonačelnice Grada Sombora koji je poslodavcima i studentima čestitao Novu godinu i božićne praznike i uspeh na konkursima koji je lokalna samouprava raspisala i uz tehničku podršku Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijale Sombor, sprovela.

-Studentima – stipendistima Grada u školskoj 2016/2017. godini čestitam na izvanrednom uspehu tokom školovanja, jer je uspeh jedan od dva kriterijuma bodovanja za dodelu stipendije. Konkurencija je bila izuzetno jaka, a za 25 stipendija konkurisalo je 90studenti studenata. Koliko je konkurencija bila jaka govori i podatak da je od 25 studenata koji su dobili stipendiju pet studenata imalo maksimalan broj bodova, odnosno 130, te da većina budućih stipendista ima prosečnu ocenu preko 9.00, a troje studenta u indeksu imaju isključivo desetke – kazao je Ratković.

Studenti će tokom školske godine primati stipendiju u iznosu od 13.000,00 dinara.

Zamenik gradonačelnice obratio se i poslodavcima koji su konkurisali za dodelu sredstava za realizaciju programa stručne prakse, a za koje namene su u budžetu grada za 2016. godinu izdvojena sredstva u iznosu od 4.400.000,00 dinara.

-U sklopu ovog programa kod 19 poslodavaca obučavaće se sedam lica sa završenom srednjom školom i 17 lica sa visokom stručnom spremom. Verujem da je ovaj program značajan kako za poslodavce, tako i za nezaposlena lica koja će steći potrebna znanja i veštine. Nadam se da će, ako ne svi, ono barem veći broj praktikanata ostati da radi kod poslodavca kod kojeg su obavili praksu – rekao je Ratković i najavio da će lokalna samouprava i u budućnosti pružati maksimalnu podršku preduzetničkim inicijativama i programima koji doprinose opštem razvoju i dobrobiti svih građana.

Prisutnima se obratila i Svjetlana Nešić, načelnik Odeljenja za programe zapošljavanja, preduzetništvo, obrazovanje i obuku. Ona je istakla da je Nacionalna služba za zapošljavanje bila tehnička podrška Gradu Somboru u realizaciji programa novog zapošljavanja, samozapošljavanja i obavljanja stručne prakse.

-Kroz ove programe zaposlena su 123 lica, a Grad Sombor je za ove namene izdvojio 27 miliona dinara, što je za pohvalu. Nadam se dobroj saradnji i u 2017. godini – kazala je Svjetlana Nešić.

Ugovore poslodavcima i studentima je uručio Antonio Ratković, a uručenju su prisustvovali i članovi Gradskog veća Grada Sombora: Sava Dojić, za oblast finansija i privrede i Nemanja Sarač, za oblast kulture i obrazovanja, te pomoćnik gradonačelnice za oblast mesne samouprave Atila Pribila.

Objavljeno u Somborske vesti

Iz Nacionalne službe za zapošljavanje stiže obaveštenje da će se preko Poštanske štedionice izvršiti isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima za novembar, u sredu, 21. decembra i privremene novčane naknade nezaposlenim licima, koji žive na i izvan teritorije AP Kosova i Metohije, za novembar, u četvrtak, 22. novembra.

Objavljeno u Somborske vesti

Nacionalna služba za zapošljavanje pokrenula je novi ciklus obuka za nezaposlene u skladu sa potrebama tržišta rada. Predviđeno je da u obuke bude uključeno 5400 nezaposlenih sa evidencije NSZ i to pre svega iz ugroženih grupa.

Na teritoriji Filijale Sombor planirano je predstavljanje šest obuka. U sedištu Filijale u Somboru (obuka za vođenje poslovnih knjiga i obuka za izradu pica) i u organizacionim jedinicama: Odžaci (obuka za izradu bureka i kora - 14.12.2016. u 10h), Apatin (obuka za poslovne sekretare - 14.12.2016. u 13h), i Kula (obuka za pomoćnika kuvara i obuka za pomoćnika u trgovini - 15.12.2016. u 11-13h ).

Obuke za polaznike su besplatne, a obezbeđeni su i udžbenici, radni materijal i oprema, kao i zaštita na radu. Kandidati mogu biti svi sa evidencije NSZ koji ispunjavaju ulazne obrazovne kriterijume. Selekciju kandidata vrši NSZ i za vreme obuke polaznici imaju pravo na nadoknadu troškova prevoza kao i osiguranje u slučaju povrede na radu i profesionalnog oboljenja.

Novi ciklus obuka za nezaposlene iz ugroženih grupa finansira se sredstvima Evropske unije kroz projekat “EU pomoć teže zapošljivim grupama”, a jedan od ciljeva projekta je i proširenje obima obuka prema potrebama tržišta rada. Obuku će realizovati Summit Consulting Services doo u konzorcijumu sa kompanijama Evropska konsalting grupa i BOLT International.

Objavljeno u Somborske vesti

Nacionalna služba za zapošljavanje počinje novi ciklus obuka za nezaposlene u skladu sa potrebama tržišta rada. Predviđeno je da u obuke budu uključeni nezaposleni sa evidencije NSZ i to pre svega iz ugroženih grupa.

Obuke za polaznike su besplatne, a obezbeđeni su i udžbenici, radni materijal i oprema, kao i zaštita na radu. Selekciju kandidata vrši NSZ i za vreme obuke polaznici imaju pravo na nadoknadu troškova prevoza kao i osiguranje u slučaju povrede na radu i profesionalnog oboljenja.

Predviđeno je da u obuke budu uključeni:
• nezaposleni bez ili sa niskim kvalifikacijama (bez obzira na starosnu grupu),
• mladi nezaposleni bez ili sa niskim kvalifikacijama,
• dugoročno nezaposleni,
• 1400 dugoročno nezaposlenih koji će proći obuku u osnovnim kompjuterskim veštinama

Ove grupe nezaposlenih izdvojene su jer je utvrđen visok procenat njihovog učešća na evidenciji NSZ. Lica romske nacionalnosti biće prioritet u sve četiri grupe, a planirano je da 300 lica romske nacionalnosti bude uključeno u obuke, koje će biti održane u dva ciklusa, do kraja 2017. godine.

Obuke za tržište rada nastale su kao rezultat potreba filijala, koje su dale svoje predloge o obukama za najtraženija zanimanja. U ovom ciklusu obuka kandidati će imati mogućnost da se obučavaju za zanimanja u sledećim oblastima:
• Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane
• Ekonomija, administracija, trgovina i ugostiteljstvo
• Zdravstvo, socijalna zaštita i lične usluge
• Strani jezici, osnovna informatička obuka i specijalističke informatičke obuke

U filijali Sombor, biće održane sledeće obuke prema potrebama tržišta rada:
• Obuka za izradu bureka i kora
• Osnovna informatička obuka – ECDL standard
• Obuka za izradu pica
• Obuka za vođenje poslovnih knjiga
• Obuka za pomoćnika kuvara
• Obuka za pomoćnika u trgovini
• Obuka za gerontodomaćice
• Obuka za poslovnog sekretara

Ove obuke za nezaposlene iz ugroženih grupa finansiraju se sredstvima Evropske unije kroz projekat “EU pomoć teže zapošljivim grupama”, a jedan od ciljeva projekta je i proširenje obima obuka prema potrebama tržišta rada.
Projekat „EU Pomoć teže zapošljivim grupama“ pomaže nezaposlenima da unaprede znanje i veštine za aktivno traženje posla i da na taj način postanu konkurentniji na tržištu rada. Projekat treba da doprinese smanjenju nezaposlenosti, sa posebnim fokusom na teže zapošljive grupe. Projekat finansira Evropska unija sa 6,5 miliona evra, a sufinansira Nacionalna služba za zapošljavanje sa 3,6 miliona evra. Dodatnih 1,2 miliona evra Evropska unija ulaže u pomoć implementaciji projekta.

Objavljeno u Somborske vesti

U Somboru je raspisan poziv za program realizacije stručne prakse za nezaposlena lica do 30 godina i podrazumeva sticanje praktičnih znanja i veština za rad u struci.

U programu stručne prakse učestvovalo je 218 mladih, a 35 odsto njih je nakon obuke dobilo posao. Alida Jerković je prošla kroz ovu praksu pre nekoliko godina i smatra da je stekla veštine koje su joj pomogle u pronalaženju posla u struci.

"Ima i pozitivnih i negativnih strana. Pozitivne strane su što sam naučila dosta toga i tu moram napomenuti da nijedno radno mesto nije ono što piše u ugovoru nego se uči sve što poslovno okruženje traži. Negativna strana je što je bilo dosta stresno i radilo se jako puno za isti novac", kaže Alida Jerković.

Iz Nacionalne službe za zapošljavanje kažu da je ovo treća godina kako se realizuje ovaj program i da je većina poslodavaca zadovoljna praktikantima koji su posle obuke dobili posao.

"Mi lica sa evidencije učimo da aktivno traže posao i oni odlaze kod poslodavaca koji raspišu neki javni poziv i traže mesto gde mogu da počnu da rade", kaže Svjetlana Nešić, načelnica odeljenja za programe zapošljavanja.

Međutim iskustva su različita. Milica je svoju obuku započela kod jednog poslodavca koja se završila posle mesec dana da bi praksu nastavila na drugom mestu gde danas i radi.

"Više mi odogovara ovde gde sam sad jer ima više posla i ja imam priliku da saznam više o ovoj oblasti", kaže Milica Milivojević.

"Ona je izašla iz škole, ima znanja koje je ponela iz škole međutim ta znanja nisu dovoljna u praktičnom radu", kaže Angelina Zatezalo, poslodavac.

Prema statističkim podacima stopa nezaposlenosti mladih do 30 godina je i dalje visoka. Program stručne prakse trebalo bi da omogući sticanje znanja za brži dolazak do prvog posla. Međutim postoje i oni koji nisu želeli da podele svoje iskustvo sa ovim programom jer kako kažu uglavnom je bilo negativno.

Izvor: RTV (Dejana Prokec)

Objavljeno u Somborske vesti

Nacionalna služba zapošljavanja je raspisala javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u cilju sticanja posebnih praktičnih znanja i veština u 2016. godini.

Stručna praksa traje šest meseci i namenjena je nezaposlenima sa srednjim i višim obrazovanjem, dok je stručna praksa od godinu dana namenjena nezaposlenima sa visokim obrazovanjem. Ovaj program podrazumeva sticanje posebnih praktičnih znanja i veština za rad u struci bez zasnivanja radnog odnosa.

Tokom trajanja programa stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje angažovanim licima isplaćuje novčanu pomoć, i to deset hiljada dinara za lica sa srednjim obrazovanjem, 12 hiljada za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i 18 hiljada dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem. Pravo učešća na konkursu imaju poslodavci iz privatnog sektora. Javni poziv je otvoren do 4. novembra.

Objavljeno u Somborske vesti

Nacionalna služba za zapošljavanje podseća korisnike usluga da je Javni poziv namenjen stručnom osposobljavanju pripravnika za poslodavce iz privatnog sektora iz ruralnih područja otvoren do 20.09.2016. godine.

U ovaj program se mogu uključiti nezaposlena lica sa evidencije nezaposlenih nastanjena u ruralnom području, a koja nisu u najbližem srodstvu sa poslodavcem. Poslodavac takođe mora biti iz ruralne sredine i među zaposlenima mora imati osobu koja na osnovu svog obrazovanja i iskustva budućim pripravnicima može biti mentor.

U zavisnosti od stepena obrazovanja program traje od 6 do 12 meseci. Nacionalna služba refundira sredstva za troškove dela zarade sa pripadajućim porezima i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje lica uključenih u program. Program se refundira iz IPA fonda Evropske unije kroz projekat „Pomoć teže zapošljivim grupama“.

Informacije o programu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje, preko Pozivnog centra NSZ na telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

Objavljeno u Somborske vesti
četvrtak, 18 avgust 2016 00:00

Grad subvencioniše zapošljavanje

Grad Sombor u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje subvencioniše zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zaposlenih na novootvorenim radnim mestima.

Subvencije se odobravaju i poslodavcima, koji pripadaju privatnom sektoru za zapošljavanje lica koja se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Subvencije za otvaranje novih radnih mesta odobravaju se poslodavcima u jednokratnom iznosu od 100.000,00 dinara, po novootvorenom radnom mestu.

Javni poziv za dodelu subvencija raspisan je 25.jula 2016.godine. i traje do 24.avgusta 2016. godine. do 12 časova.

Kompletan tekst o javnom pozivu za dodelu subvencija može se preuzeti na sajtu Grada Sombora, na adresi www.sombor.rs, kao i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje,na adresi www.nsz.gov.rs.

Objavljeno u Somborske vesti

Grad  Sombor, u saradnji sa  Nacionalnom službom za zapošljavanje (NSZ) - Filijala Sombor, raspisao je javni poziv za dodelu subvencija nezaposlenim licima za samozapošljavanje u 2016. godini. Subvencija se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara radi osnivanja radnje, zadruge  ili drugog oblika preduzetništva.

Pravo na dodelu subvencije ima nezaposleno lice koje je na dan podnošenja zahteva prijavljeno na evidenciji somborske Filijale NSZ i ima završenu obuku iz preduzetništva po planu i programu obuke NSZ ili neke druge merodavne organizacije.

Način podnošenja zahteva, uslovi, potrebna dokumentacija, donošenje odluke, odnosno kompletan javni poziv dostupan je OVDE

Zahtev i biznis plan mogu se preuzeti  ovde,  kao i u rubrici info pult/konkursi javni pozivi.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti i u Nacionalnoj službi za zapošljavanje ili preuzeti sa sajta Nacionalne službe - www.nsz.gov.rs.

Objavljeno u Somborske vesti

 

Grad  Sombor, u saradnji sa  Nacionalnom službom za zapošljavanje (NSZ) - Filijala Sombor, raspisao je javni poziv za dodelu subvencije nezaposlenim licima za samozapošljavanje u 2016. godini. Subvencija se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara radi osnivanja radnje, zadruge  ili drugog oblika preduzetništva.

Pravo na dodelu subvencije ima nezaposleno lice koje je na dan podnošenja zahteva prijavljeno na evidenciji somborske Filijale NSZ i ima završenu obuku iz preduzetništva po planu i programu obuke NSZ ili neke druge merodavne organizacije.

Način podnošenja zahteva, uslovi, potrebna dokumentacija, donošenje odluke, odnosno kompletan javni poziv, zahtev i biznis plan mogu se preuzeti ovde.

Konkurs je otvoren narednih 30 dana, a sve dodatne informacije mogu se dobiti i u Nacionalnoj službi za zapošljavanje ili preuzeti sa sajta Nacionalne službe - www.nsz.gov.rs

Objavljeno u Somborske vesti
Strana 1 od 2

Ostavite vaš komentar i ovde...

Još vesti iz kategorije...

Newsletter

Prijavite se na Newsletter i dobijajte najnovije vesti u vaš inbox
Top