Vojvodina/Srbija

U Srbiji ima 20.000 sindikata

Kada je reč o socijalnom dijalogu u Srbiji u kome učestvuju sindikati, poslodavci i država možemo konstatovati da se taj proces na žalost nije pokrenuo u pravom smeru od svog starta.

 

Najveća prepreka za njegovu uspešnu realizaciju je aktuelni Zakon o radu koji u mnogim segmentima krši i umanjuje radnička prava - istakao je LJubisav Orbović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije na jučerašnjem skupu Forum socijalni dijalog "Tripartizam u senci države" u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ujedinjenih granskih sindikata "Nezavisnost" i Fondacije "Fridrih Ebert" u Srbiji.

Orbović je rekao da odredbe Zakona o radu onemogućavaju valjanu komunikaciju sindikata sa poslodavcima u segmentu potpisivanja kolektivnih ugovora.

- Sa jedne strane, uspeli smo da potpišemo 14 kolektivnih ugovora u oblastima u kojima se država pojavljuje kao partner za ostvarivanje tog procesa. Tamo pak gde su nam partneri poslodavci, nema nikakvog napretka, odnosno potpisivanje kolektivnog ugovora predstavlja veliki problem. Čak i ako se neki načelni dogovor postigne, nakon toga ga poništava poslodavačka organizacija. To predstavlja veliki problem naročito što su poslodavci ti u Srbiji koji imaju problem sa reprezentativnošću, odnosno mnoga preduzeća sa kojima sindikati žele da potpišu kolektivne ugovore nisu članovi reprezentativne poslodavačke organizacije - rekao je Orbović.

On se zapitao i kome je u interesu da i dalje usitnjava sindikalnu scenu u Srbiji koja je predstavljena sa 20.000 sindikata, a da niko više sem onih sindikalnih centrala koje su zastupljene u Socijalno-ekonomskom savetu ne može da dokaže svoju reprezentativnost, odnosno nema potrebnih 70.000 članova.

Zoran Stojiljković, predsednik Ujedinjenih granskih sindikata "Nezavisnost", naglasio je da socijalni dijalog koji se vodi u Srbiji u svom dosadašnjem toku nije zaslužio ni najnižu prolaznu ocenu, to jest dvojku.

Tanja Mišćević, šefica Pregovaračkog tima Srbije za pregovore sa Evropskom unijom, istakla je da bi sindikalci i poslodavci pregovarački proces za ulazak Srbije u EU trebalo da iskoriste na najbolji način za ostvarivanje socijalno-ekonomskih prava i interesa.

Nebojša Atanacković, predsednik Unije poslodavaca Srbije rekao je da je ta poslodavačka organizacija voljna da potpiše sve kolektivne ugovore u svim granama u kojima su sindikati za to zainteresovani.

- U tom procesu bi trebalo ići "odozdo na gore". Naime, neke grane u sindikalnom načinu organizovanja su "glomazne" i zastupaju suviše široku oblast. Na primer, grana Hemija i nemetali obuhvata sve od bazne industrije, kamenoloma i minerala do obuće i medicinskih instrumenata. Poslodavcima bi bilo lakše da obezbede većinsku saglasnost u pregovorima sa sindikatima koji su organizovani samo u svojoj oblasti privredne delatnosti - naglasio je Atanacković.

Dušan Semolič, predsednik Saveza slobodnih sindikata Slovenije, istakao je da socijalni dijalog u Sloveniji nije "ni malo romantičan proces" i da on ima svoje uspone i padove.

- Uvek insistiramo na socijalnom dijalogu a ako on ne daje rezultate primenjujemo druge mere poput protesta. Moglo bi se reći da bi položaj zaposlenih u Sloveniji bio još lošiji da nema socijalnog dijaloga. Takođe zadovoljni smo jer smo uspeli da se izborimo za onakav penzioni sistem koji je u interesu zaposlenih, a ne po volji međunarodnih finansijskih organizacija - rekao je Semolič.

Izvor: Danas

Share this article

Ostavite vaš komentar i ovde...

Još vesti iz kategorije...

Newsletter

Prijavite se na Newsletter i dobijajte najnovije vesti u vaš inbox
Top