Vojvodina/Srbija

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje uplaćuje tek dva odsto građana

Na upravo završenom Kopaonik biznis forumu jedna od tema bila je i budućnost industrije osiguranja u Srbiji, a posebno nekih oblika osiguranja koji su kod nas zapostavljeni, a koji bi mogli doneti korist i građanima i državi.

 Gordana Bukumirić, predsednica Izvršnog odbora UNIQA osiguranja, govorila je o značaju privatnog zdravstvenog osiguranja, ali i pokušala da razbije neke zablude kao na primer onu da je ovo osiguranje rezervisano samo za imućnije građane.

* Na kom nivou je dobrovoljno zdravstveno osiguranje u Srbiji?

– Dobrovoljno zdravstveno osiguranje je relativno mlada vrsta osiguranja na tržištu osiguranja Srbije. Javilo se krajem 2009. i početkom 2010. godine. Za sada svega četiri osiguravajuće kompanije na našem tržištu se bave ovom vrstom osiguranja. Epilog ovog razvoja je da je nešto manje od dva odsto stanovništva korisnik ove vrste osiguranja. A zašto? Možda zbog nedovoljne promocije, edukacije ili postojanja zablude da je dobrovoljno zdravstveno osiguranje dostupno samo građanima sa višom platežnom moći. Međutim, statistički podaci za Republiku Srbiju pokazuju da prosečna godišnja potrošnja za zdravstvene usluge u privatnom sektoru u Srbiji iznosi 300 evra. Za ovaj iznos ili značajno niži iznos može se obezbediti poprilično kvalitetno pokriće kroz zaključenje dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. Šta pruža zdravstveno osiguranje? Na prvom mestu pruža kvalitetnu zdravstvenu zaštitu kroz vanbolničko i bolničko lečenje, jer kada govorimo o zdravstvenoj usluzi govorimo o onom što je najsenzitivnije za svakog od nas, a to je zdravlje.

Korišćenjem dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja klijent odmah oseti brojne pogodnosti. Kada je UNIQA u pitanju, na prvom mestu je brzina i vreme čekanja na realizaciju zdravstvene usluge. Prilikom dolaska u izabranu zdravstvenu ustanovu na zakazani pregled, čeka se najviše 15 minuta. Veliki benefit je što klijent može da bira ustanovu u kojoj želi da realizuje uslugu, kao i lekara u okviru te ustanove.

Mreža ustanova sa kojima UNIQA ima saradnju broji više od 600 zdravstvenih ustanova u Srbiji – specijalističkih ordinacija, poliklinika, domova zdravlja i bolnica. Osnovni paketi, koji su i najzastupljeniji na domaćem tržištu, pokrivaju vanbolničko lečenje, tj. specijalističke i preglede lekara opšte prakse, dijagnostiku, laboratorijske analize. Širi paketi povrh vanbolničkog, pružaju i pokriće za bolničko lečenje, uključujući hirurške intervencije, kao i troškove porođaja. Klijentima je na raspolaganju i MedUNIQA kontakt centar koji 24 časa dnevno, svaki dan u godini, u kojem lekari pružaju potrebne medicinske savete, kao i pomoć prilikom izbora zdravstvene ustanove i zakazivanja termina u izabranoj ustanovi.

* Da li građani uplaćuju samostalno dobrovoljno zdravstveno osiguranje ili to rade njihove kompanije?

– Naša praksa pokazuje da je za sada preko 90 odsto klijenata postalo korisnik dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja tako što je njihov poslodavac zaključio ovo osiguranje. Uglavnom su to internacionalne kompanije, koje žele da brojne pogodnosti pruže svojim zaposlenima i u Srbiji. Prednost za radnike je što dobrovoljno zdravstveno osiguranje dobijaju po mnogo povoljnijim uslovima nego što bi bili u mogućnosti da ga zaključe individualno. Vrlo često, poslodavci omogućuju i da članovi porodice njihovih zaposlenih koriste ovo osiguranje pod istim povoljnim uslovima. Za poslodavca – značajan benefit je povećanje motivacije i lojalnosti zaposlenih, jer zaposleni stiče utisak da ne radi samo za profit kompanije, već i za sebe. Indirektno to podiže i renome same kompanije. Uz to, poslodavac je oslobođen plaćanja doprinosa u iznosu 5.750 dinara mesečno po zaposlenom, s tim što ovaj iznos predstavlja zajedničku sumu za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i privatne penzione fondove. Zbog toga je dobrovoljno zdravstveno osiguranje, kada su kompanije u pitanju, investicija u zaposlene i investicija u dalji rast i razvoj kompanije.

* Kakva je situacija u EU. Zbog čega tolika razlika?

– Tržište osiguranja na kojem radi 15 osiguravajućih kompanija, od čega preko 35 odsto ukupne premije se odnosi na obavezno osiguranje automobila, sa osam odsto građana koji imaju životno osiguranje, sedam odsto onih koji su osigurali svoje domaćinstvo, oko dva odsto sa privatnim zdravstvenim osiguranjem, učešćem online kupovine sa manje od jedan odsto, navikama klijenata da osiguranje kupuju isključivo u poslovnicama i godišnjom premijom po glavi stanovnika od nepunih 110 evra, jasni su pokazatelji uslova poslovanja. Najveći uspeh UNIQA osiguranja je što smo baš u tom konzervativnom i tradicionalnom poslu, ali uz snažan tim koji čine mladi, kreativni ljudi i postigli uspeh i iskorak po pitanju nekih rešenja i inovacija. Tržište osiguranja u Srbiji je manje razvijeno u odnosu na neke od zemalja regiona i Evropske Unije. Ali, imajući u vidu da je UNIQA osiguranje u Srbiji, član osiguravajuće grupacije koja poslovanje obavlja u 18 zemalja Evrope, donosimo najbolje prakse i približavamo tržište evropskom. U poslednjih pet godina tržište osiguranja raslo je pet, šest odsto godišnje, što pokazuje dinamičan rast. Za dalji rast je potrebno vreme, strpljenje i prilagođavanje zakonske regulative.

* Kako zdravstveno osiguranje učiniti pristupačnijim?

– Da bi se dobrovoljno zdravstveno osiguranje dalje razvijalo i da bi pomoglo rasterećenju zdravstvenih ustanova i zdravstvenog sistema, pre svega, neophodno je uvesti još podsticajnije poreske olakšice, kao i pojačati edukaciju stanovništva o načinu funkcionisanja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja uz bolju promociju usluga ove vrste osiguranja. Uz to, neophodno je da osiguravajuće kompanije, udruženje osiguravača, zdravstvene ustanove zajedno sa državnim organima rade dalje na unapređenju regulatornog okvira. Jer samo tako možemo relaksirati državni zdravstveni sistem i doprineti podizanju zdravstvenog standarda našeg stanovništva. Jedan od primera dobre prakse je i uvođenje mere poreskih podsticaja u smislu neoporezivog dela mesečnog iznosa od 5.555 dinara za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzione fondove, što je dovelo do dinamičnog rasta segmenta dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja od preko 25 odsto.

* Zbog čega je životno osiguranje još uvek nedovoljno razvijeno kod nas?

– Za razliku od prethodnog perioda kada su proizvodi osiguranja koji su sadržali štednu komponentu bili konkurentni štednji u bankama, danas se situacija menja. Prinosi po osnovu štednje su drastično pali, a do promene je došlo i u samim proizvodima osiguranja. Za razliku od štednje u bankama, osiguranje ima dodatnu vrednost, a to je pored njegove štedne komponente i pokriće rizika neželjenih događaja, tako da se u skladu sa tim može reći da je isplativije. To je takođe i investicija u budućnost, gde se u slučaju nastanka neželjenih događaja obezbeđuje finansijska sigurnost kako pojedinca, tako i njegove porodice. Od ukupne štednje u Srbiji, prema podacima kojima raspolažemo, 95 odsto se nalazi kod banaka na štednji. Po dva procentna poena pripalo je životnom osiguranju i investicionim fondovima i onaj jedan jedini uzeli su dobrovoljni penzioni fondovi. Šta to govori? Srbija je izvanredan potencijal u pogledu razvoja životnog osiguranja, ali u tom proizvodu „industrije osiguranja“ svi moraju da nađu svoj interes – građani, država i osiguravajuće kuće i to na veoma duge staze. Rast životnih osiguranja je još uvek prisutan i pored toga što su izostale poreske olakšice od strane države koje su neophodne kako bi se ostvario značajniji pomak. Rast ne sme da zavara s obzirom da, po izdvajanju za životna osiguranja po glavi stanovnika, krećemo sa jedne od najnižih lestvica u Evropi.

* Kakva će biti 2018. za tržište osiguranja?

– U narednom periodu očekujemo dalji nastavak dinamičnog rasta u pojedinim segmentima – pre svega u imovinskom i dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, kao i uvođenje novih proizvoda životnih osiguranja. UNIQA je tokom prošle godine lansirala nekoliko novih proizvoda, poput osiguranja guma na vozilu i osiguranja pravne zaštite. Uveli smo izvesna poboljšanja u okviru proizvoda koji pokrivaju rizike prilikom nezgoda vozača i putnika, kao i osiguranja pomoći na putu. Naš fokus u 2018. godini i dalje ostaje na stalnom jačanju kvaliteta usluge. Zadovoljan klijent zahteva besprekornu uslugu i to je nešto na čemu UNIQA konstantno radi. Današnji korisnici usluga zahtevaju da budete za njih uvek i svuda dostupni, da mogu lako i brzo da dobiju odgovore na sva pitanja, ali i da proces rešavanja odštetnih zahteva bude na visokom nivou. Posebno što je reč o takozvanom momentu istine kada je na proveri kvalitet usluge i vi kao osiguravač. UNIQA osiguranje nastavlja sa strategijom razvoja dobrovoljnih vrsta osiguranja, s izuzetkom segmenata na kojima ne učestvuje aktivno (osiguranja od autoodgovornnosti na polju neživotnih osiguranja i jednokratnih premija životnog osiguranja) što će nam i u narednim godinama garantovati stabilnost i doprineti da na kvalitetan način održimo stabilnu 5. poziciju na polju životnih i neživotnih osiguranja. Odlučni smo da održimo lidersku poziciju na polju privatnog zdravstvenog osiguranja, gde beležimo konstantan rast iz godine u godinu. Raduje nas što pored korporativnih klijenata koji i dalje čine naše najbrojnije korisnike svakodnevno raste broj individualnih korisnika privatnog zdravstvenog osiguranja. I u segmentu putnog osiguranja u inostranstvu, UNIQA je na vodećoj poziciji. Pored standardne prodaje putnog osiguranja u našim poslovnicama i partnerskim turističkim agencijama, UNIQA ima odlično razvijen veb-šop za online kupovinu putnog osiguranja, zahvaljujući kojem smo klijentima dostupni 24 sata. Da je to bio odličan potez, govori i podatak da se broj korisnika ove usluge svake godine duplira. A od skoro u upotrebi je i veb-šop za osiguranje stanova i kuća. Kako bismo bili na još jedan korak bliže našim klijentima, tokom ove godine planiramo da proširimo našu mrežu poslovnica širom Srbije, ali i da osnažimo UNIQA prodajni tim.

Izvor: Danas

Share this article

Ostavite vaš komentar i ovde...

Još vesti iz kategorije...

Newsletter

Prijavite se na Newsletter i dobijajte najnovije vesti u vaš inbox
Top