療法 の 使用 は 否定 で き な い 類似 点 が あ り, 有意 な 差 が あ る こ と が GipotoniyaNesmotrya.い ず れ の 場合 に 使用 さ れ る 民俗 レ シ ピ, 通常 1 つ ま た は 複 雑 な 薬 の ハ ー ブ, チ ベ ッ ト や マ ル チ コ ン ポ ー ネ ン ト と の 最小 限 の処理 と 野菜 原料 の い く つ か の 種類 は, 植物 や 鉱 物 に 使用 さ れ て い る 場合.人 は 良 い, で き る inderal find more info の 手 を 取得 す る と, そ れ は 高 効率 と 耐 病 性 を 提供 し, 全体 の 年 間 の エ ネ ル ギ ー が ロ ー ド さ れ ま す. 現代 の学者 は, 人間 の 健康 上 の 動 き を 説明 す る た め の 異 な る 作用 機 序 を 持 つ, 一 つ の こ と は 明 ら か で あ る - な ど, が ん そ の も の のよ う な 疾患 の リ ス ク を 軽 減 す る た め に,

Vojvodina/Srbija

Nalozi roditeljima za esDnevnik do sredine decembra

Plan Ministarstva prosvete je da do sredine decembra roditeljima i učenicima budu podeljeni nalozi za pristup elektronskom dnevniku.

U ovom trenutku čekamo da se sistem usaglasi sa zakonskim odredbama zaštite podataka o ličnosti, kaže za Danas Bojan Radić, rukovodilac projekta “E prosveta”, napominjući da svi roditelji i đaci neće istog dana dobiti naloge već će se sukcesivno uključivati u dogovoru sa školama.

On objašnjava da je portal za učenike i roditelje potpuno odvojen od dela sistema koji koriste škole, tako da ne utiče na bezbednost školskog sistema esDnevnika. I jedni i drugi će preko internet pretraživača pristupati posebnom delu sistema sa svojim nalogom. Svaki učenik i roditelj će imati korisničko ime i šifru, a pošto pristupaju sa različitim nalozima prikaz podataka i mogućnosti koje im pruža sistem nisu isti za učenike i roditelje. Tako će đaci svoje ocene moći da vide istog trenutka kada budu upisane u dnevnik, a roditelji sa 48 sati zakašnjenja, kako bi se deci ostavilo vremena da te ocene obrazlože, što je urađeno na sugestiju psihologa i pedagoga.

- Kada roditelj pristupi sistemu on vidi podatke samo za svoje dete, a ako ima dvoje dece u istoj školi ili u dve različite škole, a obe koriste esDnevnik, on može da izvrši izbor za jedno ili drugo dete - kaže Radić.

Pored ocena, roditelji će imati uvid i u izostanke, kao i napomene i pohvale koje nastavnici budu unosili. Đacima će, osim ovih podataka, biti na raspolaganju i niz drugih informacija, kao što su raspored kontrolnih i pismenih zadataka, ekskurzija, izleta i poseta.

Radić napominje da se 60 osnovnih i srednjih škola u Srbiji koristi esDnevnik u punom kapacitetu, a da je više od 300 škola prijavljeno za ulazak u ovaj projekat. Ministarstvo je nedavno raspisalo javni poziv na koji mogu da se prijave i druge škole. Naš sagovornik ističe da će sve zainteresovane škole koje budu zadovoljile minimalne tehničke uslove ući u projekat i voditi samo elektronsku evidenciju, a tome će prethoditi obuke za korišćenje esDnevnika.

- Sistem esDnevnik pomaže nastavnicima da se fokusiraju na obrazovno-vaspitni rad sa učenicima i u budućnosti na komunikaciju sa roditeljima smanjujući vreme koje potrebno za statičku obradu podataka. Ministarstvo planira da obogati izveštaje koje nastaju iz esDnevnika i drugih digitalnih obrazovnih sadržaja i servisa kroz rešenje za analitiku učenja. Svi eProsveta servisi biće dostupni roditeljima i učenicima i nastavnicima. Povratne informacije o funkcionisanju sistema i korisnosti samog esDnevnika koje dobijamo iz škola koje su u projektu su pozitivne - kaže Bojan Radić.

Izvor: Danas

Share this article

Ostavite vaš komentar i ovde...

Još vesti iz kategorije...

Newsletter

Prijavite se na Newsletter i dobijajte najnovije vesti u vaš inbox
Top