Vojvodina/Srbija

Digitalizacija traži veća ulaganja u obrazovanje

Jedna od najvećih slabosti Srbije u tranziciji ka digitalnom društvu povezana je sa nedovoljnim sredstvima koje država odvaja za visoko obrazovanje.

Što dovodi do nedostatka adekvatnih ljudskih resursa u odgovarajućim regulatornim telima i nedovoljnog učešća stanovništva sa visokim obrazovanjem u ukupnoj populaciji - glavna je poruka sa juče održane konferencije Fridrih Ebert fondacije na temu "Digitalna transformacija i tržište rada".

Kako je istaknuto, nizak nivo saradnje između poslovnog i akademskog sektora i nedostatak motivacije za poboljšanje ove saradnje predstavlja značajnu pretnju za uspešno prilagođavanje obrazovnog sistema Srbije potrebama razvoja digitalnog društva. Ipak, pozitivni pomaci ogledaju se u tome što je usvojen Zakon o telekomunikacijama i drugim digitalnim uslugama koji je usaglašen sa regulativama EU, ali i u tom domenu postoje problemi sa sporom primenom usvojene regulative.

Direktorka Fridrih Eberta za Srbiju i Crnu Goru Ursula Koh-Laugvic ocenila je da Srbija danas mora da brine o budućnosti digitalizacije tržišta, bez obzira na to kada će priključiti Evropskoj uniji.

Izvor: Danas

Share this article

Ostavite vaš komentar i ovde...

Još vesti iz kategorije...

Newsletter

Prijavite se na Newsletter i dobijajte najnovije vesti u vaš inbox
Top