sreda, 06 decembar 2017 00:00

Ukidanje sedam taksi

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije saopštilo je danas da je Predlogom izmena i dopuna Zakona o republičkim administrativnim taksama predviđeno ukidanje sedam taksi u oblasti građevinarstva, što će doneti uštede od šest odsto vrednosti objekta.

Izmene tog zakona, koje je usvojila Vlada Srbije na predlog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, upućene su Skupštini Srbije na usvajanje.

Najznačajnija promena je da se taksa za izdavanje upotrebne dozvole više neće tretirati kao parafiskalni namet, što će doprineti i da se smanji broj objekata koji se sada koriste bez upotrebne dozvole.

Ta taksa, prema predlogu Ministarstva, plaćaće se u zavisnosti od vremena potrebnog za obradu prosečnog zahteva, a ne u fiksnom iznosu od 0,2 odsto na predračunsku vrednost objekta.

Na primer, taksa za stovarište, koje posmatra i Duing biznis izveštaj Svetske banke, umesto dosadašnjih 56.000 dinara, iznosiće između 1.800 i 18.000 dinara, u zavisnosti od kompleksnosti objekta.

Značajnu uštedu predstavlja i ukidanje takse u iznosu od 31.960 dinara na rešenje kojim se utvrđuje da li je idejni projekat usklađen sa izvodom iz urbanističkog plana, odnosno daje sanitarna saglasnost na idejni projekat.

Predloženo je i ukidanje takse za rešenja kojim se odobrava izgradnja objekta na području graničnog prelaza i u graničnom pojasu, takse za potvrdu republičkog organa o prijemu dokumentacije za izgradnju objekta, kao i za rešenje kojim se odobrava izgradnja telekomunikacionih objekata, navodi se u saopštenju.

Neće se plaćati ni odobrenje za upotrebu objekta koju donosi institucija nadležna za poslove telekomunikacija, kao ni rešenje kojim se odobrava puštanje objekta u probni rad.

Predloženo je i ukidanje plaćanja dažbine za dobijanje potvrde o kontroli temelja građevinskih objekata koja trenutno iznosi 1.600 dinara.

Ovim izmenama sistem administrativnih taksi biće usklađen sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

To znači da će biti ukinute takse za radnje koje su ukinute poslednjim izmenama ovog zakona, uz uvođenje novih taksi, u ukupnom iznosu od 33.660 dinara, za radnje za koje do sada nije bilo utvrđenih taksi, kao što su potvrda nadležnog organa o prijavi radova i izdavanje informacije o lokaciji i izdavanje lokacijskih uslova, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Danas

Objavljeno u Vojvodina/Srbija
sreda, 11 januar 2017 00:00

Snižene takse za usluge katastra

Građani, kojima zatrebaju usluge katastra, će od 9. januara, izdvajati manje novca nego do sada jer stupa na snagu novi pravilnik o sniženim taksama.

To znači da će 14 usluga službe za katastar nepokretnosti pojeftiniti, a uvode se i nove usluge – upis objekata sa zajedničkom svojinom supružnika, upis prava u korist osoba sa invaliditetom.

Od 25 do 50 odsto snižene su takse za spajanje i deobu parcela, kao i izgradnju ili dogradnju objekata. Niža je i taksa koja se plaća na ugovor o doživotnom izdržavanju i sada će iznositi 3.000 dinara, što je upola jeftinije nego do sada. Biće znatno jeftinija i taksa za upis supružnika kao zajedničkih vlasnika nepokretnosti. Naime, supružnici su i do sada mogli da se upišu kao zajednički vlasnici nepokretnosti, ali nisu bili označeni kao posebna kategorija krisnika i ovu usugu plaćali su 9.800 dinara, a sada će to moći da urade po najnižoj taksi od 300 dinara.

izvor: Dnevnik

Objavljeno u Vojvodina/Srbija

Glavni problem je što taksa za javni servis nije prepoznata u Zakonu o taksama, te nije jasno kako će se građani obavezati da plaćaju taksu i kakve će sankcije biti primenjivane za neplatiše

Uprave RTS i RTV utvrdile su, u skladu sa zakonom, kako će izgledati obrazac uplatnice za taksu za javni servis, rečeno je u RTS. Takođe je utvrđeno i kako će izgledati obrazac zahteva za oslobađanje od plaćanje te obaveze.

U ovom trenutku, piše list, radi se na ažuriranju baze podataka korisnika koji će od 1. januara ponovo plaćati pretplatu za javne servise, koja će se ovoga puta nazivati taksa.

Prema Zakonu o javnim servisima, RTS i RTV bi do kraja godine, a potom i svake sledeće, trebalo da građanima dostave 12 mesečnih računa za plaćanje takse za narednu godinu. Međutim, u javnim servisima očekuju da će to rešenje biti promenjeno u narednim nedeljama, jer bi ovaj sistem naplate ponovo bio neefikasan.

Glavni problem je što taksa za javni servis nije prepoznata u Zakonu o taksama, te nije jasno kako će se građani obavezati da plaćaju taksu i kakve će sankcije biti primenjivane za neplatiše. U Zakonu o javnim servisima stoji samo da će RTS i RTV za neizvršenje obaveze plaćanja takse, "pokretati postupak naplate u skladu sa zakonom". 

Kako list nezvanično saznaje, u RTS i RTV očekuju da će se zakon promeniti i da će se taksa za javni servis naplaćivati uz račun za struju s tim što ovoga puta to ne bi trebalo da bude razdvojeno već objedinjeno u jednu uplatnicu.

Takva odluka trebalo bi, kako im je obećano, prema nezvaničnim informacijama, da stigne iz samog vrha vlasti, a građane bi trebalo javno da pozove da poštuju ovu obavezu upravo premijer Aleksandar Vučić. On je, inače, i doneo odluku sa se pretplata ukine na dve godine i da se RTS i RTV finansiraju privremeno iz državnog budžeta.

U nadležnom Ministarstvu kulture i informisanja tvrde za Danas da za sada nije stigao nijedan zahtev za promenu Zakona o javnim servisima, te da ostaje sve kako se predviđa zakonom koji je usvojen pre 14 meseci.

Zakon propisuje da visina takse ne može iznositi više od 500 dinara, a da odluku o iznosu donose upravni odbori RTS i RTV zajednički, prenosi Danas.

Obveznik plaća taksu na mesečnom nivou i to do petog u mesecu za prethodni mesec. Na dospele, a neizmirene obaveze obračunava se kamata, u skladu sa zakonom, navodi se u Zakonu o javnim servisima.

Izvor: Kurir

Objavljeno u Vojvodina/Srbija

Ostavite vaš komentar i ovde...

Još vesti iz kategorije...

Newsletter

Prijavite se na Newsletter i dobijajte najnovije vesti u vaš inbox
Top