U Srbiju konačno stižu novci iz fondova Evropske unije za nabavku nove opreme, mašina, mehanizacije i za kupovinu novih traktora. Konkursi traju do 26. februara tekuće godine, a svi zainteresovani poljoprivrednici sa teritorije opštine Apatin mogu da se obrate Lokalnoj akcionoj grupi ,,Dunavski biser'' za pomoć oko pripremanja dokumentacije i bilo kojih drugih nedoumica vezano za konkurse. Detaljnije o svemu ovome za 025info govori Renata Kuruc, koordinator LAG-a.

- 25. decembra 2017. godine raspisan je prvi konkurs za odobravanje zahteva za projekte finansirane iz IPARD podsticaja, a tiču se fizičkog opremanja poljoprivrednih gazdinstava, tj. opreme, mehanizacije, mašina. Odmah nakon toga, 04. januara ove godine, raspisan je i drugi konkurs, konkurs za nabavku novih traktora. Povrat novca od Evropske unije iznosi od 60 do 80 posto. Sredstva moraju da se obezbede pre same investicije, ali EU u veoma kratkom roku vraća ta sredstva. Investicije se odnose na sektor mesa, mleka, ali i na sektor voća i povrća, što je posebno interesantno našim sugrađanima, kao i na sektor ostalih useva, objašnjava Kuruc i dodaje da se podsticaji kreću od 5.000 do 700.000 evra.

Prema Renatinim rečima, kada je u pitanju sektor mesa i mleka, podsticaji mogu iznositi čak i do milion evra.

- Dokumentacija koja treba da se prikupi nije tako jednostavna, ali može da se prikupi, jer imamo duži rok za oba javna poziva, do 26. februara. Lokalna akciona grupa ,,Dunavski biser'' stoji na raspolaganju svim poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije opštine Apatin. Sve smo već obavestili o konkursima, a sa svima kojima je to potrebno ćemo razgovarati i pomoći im oko prikupljanja dokumentacije, objasniti im šta su prihvatljivi troškovi, razrešiti nedoumice, poslati ih gde je potrebno i slično, rekla je Renata Kuruc.

Opširnije o konkursu za kupovinu traktora možete pročitati OVDE, a svi kojima je potrebna pomoć oko prijavljivanja mogu da se jave Lokalnoj akcionoj grupi ,,Dunavski biser'', koja se nalazi u zgradi SO Apatin, kancelarija broj 35.

Izvor: 025info

Objavljeno u Apatin

Raspisan je konkurs za dodelu dotacija za projekte organizacija i udruženja građana socijalno-humanitarnog karaktera. Za navedene namene u budžetu Grada za 2017. godinu opredeljen je iznos od 2.200.000,00 dinara, a rok za dostavljanje predloga projekata je 27. januar 2017. godine.

Prioritet u raspodeli sredstava imaće projekti, navedeno je u konkursu, čijim aktivnostima se razvijaju različiti oblici samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama i koji su usmereni ka većem broju korisnika.

Konkurs i konkursna prijava obajvljeni su na sajtu grada u rubrici info pult, u kategoriji konkursi/javni pozivi, kao i u „Somborskim novinama“, izdanju od 13. januara 2017. godine.

Predlozi projekata dostavljaju se na šalterima 11 i 12 u Gradskom uslužnom centru, ili poštom (isključivo preporučena pošiljka), na adresu: Trg cara Uroša 1, 25000 Sombor, naziv projekta, sa naznakom „Za konkurs socijalno-humanitarnih orgnizacija – ne otvarati“. Na koverti napisati ime i prezime i adresu pošiljaoca.

Objavljeno u Somborske vesti
četvrtak, 08 decembar 2016 00:00

Održana 36. sednica Gradskog veća

Na 36. sednici Gradskog veća, održanoj 8. decembra, utvrđeni su kriterijumi za raspoređivanje sredstava za obeležavanje značajnih datuma, jubileja, manifestacija i programa pod pokroviteljstvom Grada za 2017. godinu, utvrđen je tekst javnog poziva i obrazac prijave.

Veće je utvrdilo i kriterijume za raspodelu sredstava po javnom pozivu za kulturno-umetnička društva i ostale vidove amaterizma i kulturno-umetnička društva i ostale vidove amaterizma koji neguju nacionalni identitet. Kriterijumi su utvrđeni i za raspodelu sredstva po javnom konkursu za finansiranje rada koreografa, reditelja i drugih stručnih lica u 2017. godini.

Članovi Veća su prihvatili izveštaj o realizaciji Strategije održivog razvoja Grada Sombora 2014-2020. godine, za period jul-septembar 2016. godine. U izveštaju, koji je sačinjen prema akcionim planovima u određenim sektorima, navedeni su realizovani projekti i projekti čija je realizacija u toku.

U sektoru društvenih delatnosti, u oblasti kulture, realizovani je projekat Sve boje muzike, a u toku je realizacija sledećih projekata: Digitalni Sombor, projekat električnog osvetljenja zgrade Gradskog muzeja i adaptacija prostorija Istorijskog arhiva.

U oblasti sporta u toku je realizacija projekta Besplatna škola sporta za decu, odrasle, žene, studente i omladinu.

U sektoru infrastrukture u toku je projektovanje, izgradnja i rekonsturkcija obilaznica na teritoriji Grada Sombora (obilaznice oko Kljajićeva i Telečke), u toku je i izrada projektno-tehničke dokumentacije za formiranje i razvoj Slobodne zone u Somboru.

U toku je i realizacija infrastrukturnog opremanja industrijskog parka, izgradnja kanalizacije i drugih infrasturukturnih projekata.

U sektoru obrazovanja u toku je realizacija i dogradnja fiskulturne sale u Gimnaziji „Veljko Petrović“, izgradnja multifunkcionalnog prostora u OŠ „Nikola Vukićević“, dok je projekat izgradnje Resursnog centra „Vuk Karadžić“ realizovan.

U sektoru zdravstvene i socijalne zaštite u toku je realizacija nekoliko projekata, a svi su u funkciji kvalitetnije i sveobuhvatnije zaštite građana na teritoriji Grada Sombora. U sklopu projekta kojim se obezbeđuje dostupnost lekara i u selima koja imaju manje od 1600 stanovnika, iz budžeta Grada finansira se rad osam lekara i dva stomatologa.

Objavljeno u Somborske vesti

Povod za pisanje ovog komentara je objavljivanje Javnog konkursa za sufinansiranje osnovnih troškova sportskih klubova u opštini Odžaci, gde je naglašeno da će se raspodela vršiti prema Kriterijumima i uslovima za sprovođenje javnih konkursa za sufinansiranje sporta za 2016. godinu koje je usvojilo Opštinsko veće opštine Odžaci.

Po definiciji političke stranke, verske organizacije, sportski klubovi i nevladine organizacije su udruženja građana. Međutim, ispada da lokalna samouprava ima različite kriterijume za različita udruženja građana. Ekološki pokret Odžaka je pre nekoliko godina inicirao osnivanje Komisije za saradnju sa udruženjima , na osnovu koje je Skupština opštine Odžaci donela Odluku o osnivanju Komisije za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama. Takođe smo predložili da zadatak te Komisije bude donošenje Memoranduma o saradnji i Pravilnika za su/finansiranje nevladinih, humanitarnih i ostalih organizacija. Memorandumom o saradnji bi bio jasno definisan odnos javne vlasti i civilnog sektora, a Pravilnikom za su/finansiranje nevladinih , humanitarnih i ostalih organizacija bi se utvrdili precizni kriterijumi za raspodelu budžetskih sredstava za su/finansiranje civilnog sektora, sa tim da je Ekološki pokret Odžaka upravo predložio da se kroz raspisivanje dva paralelna konkursa, po modelu opština Bačka Topola, Senta i Bač, kroz jedan konkurs obezbede sredstva za pokrivanje osnovnih materijalnih troškova nevladinih organizacija. Za pet godina Komisija za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama , uprkos našim ponovljenim zahtevima, nije uradila ništa, te je Ekološki pokret Odžaka , u znak protesta i revolta zbog inertnosti lokalne samouprave, predložio ukidanje Komisije za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama. Ako Komisija postoji samo formalno, onda je treba zaista ukinuti.

Predlog je upućen predsedniku opštine Dušanu Marijanu i Opštinskom veću opštine Odžaci i do današnjeg dana nije stigao odgovor , što je u suprotnosti sa Zakonom o opštem upravnom postupku, Zakonom o državnim službenicima, Etičkom kodeksu ponašanja funkcionera lokalne samouprave, a verovatno postoje i elementi za podnošenje prijave za prekršaj ili krivičnu odgovornost po Krivičnom zakoniku. Naglašavamo da ovo nije prvi put da se predsednik opštine ponaša samovoljno i da ne poštuje zakone ove države. Poznato je da je na osnovu našeg zahteva već novčano kažnjen sa 20.000 dinara zbog nepoštovanja naredbe Poverenika za informacije od javnog značaja. Međutim, on se i dalje ponaša kao da zakoni ne postoje.

Ekološki pokret Odžaka konkurs za sufinansiranje osnovnih troškova sportskih klubova koristi da aktuelnu opštinsku vlast podseti da treba da reši pitanje PRAVEDNOG su/finansiranja nevladinih organizacija kroz donošenje Pravilnika za si/finansiranje nevladinih,humanitarnih i ostalih organizacija i izradu preciznih i transparentnih kriterijuma za ocenu vrednosti projekata, da se ne bi ponavljala višegodišnja praksa da SNS najviše novca dodeljuje svojim novoformiranim nevladinim organizacijama.

Mislimo da nevladine organizacije, kao udruženja građana, treba da imaju ravnopravan status sa sportskim klubovima i ne vidimo nijedan razlog za ravnopravniji položaj sportskih klubova u odnosu na nevladine organizacije. Tražimo da sva udruženja građana imaju isti status, odnosno da se i za nevladine organizacije u budžetu predvide sredstva za pokrivanje osnovnih troškova.
Ovaj komentar shvatite kao zvaničan zahtev ( podnesak) i tražimo da nam se dostavi zvaničan odgovor.

Nadamo se da će ovaj komentar biti shvaćen dobronamerno kao konstruktivna kritika, da će dati rešenja ovog problema i da će biti prvi korak za buduću saradnju Ekološkog pokreta Odžaka sa lokalnom samoupravom.

Objavljeno u Odžaci

Raspisan je konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata organizacija i udruženja građana. Za te namene u budžetu grada Sombora za 2016. godinu opredeljen je iznos od 2.200.000,00 dinara.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 29. januar 2016. godine.

Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti poštom ili lično Gradskom uslužnom centru (šalter 11 /12), Trg cara Uroša 1, Sombor.

Organizacije i udruženja koja žele da predlože projekat  konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti na sajtu www.somobr.rs  u rubrici info pult, u kategoriji konkursi/javni pozivi i u Gradskom uslužnom centru.

Prioritet u raspodeli sredstava, navedeno je u konkursu, imaće projekti koji su namenjeni većem broju korisnika i koji doprinose razvoju različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama.

Objavljeno u Somborske vesti

Skupština grada Sombora raspisala je javni poziv za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodokanal“. Konkurs je objavljen u  „Službenom glasniku Republike Srbije“ , broj 61/2015 od 10.07.2015.godine. Prijave na konkurs dostavljaju se u roku od  30 dana od dana objavljivanja.

Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti na adresu:  Komisija za imenovanje direktora, Sombor, Trg cara Uroša 1, - Za javni konkurs - imenovanje direktora JKP "Vodokanal" Sombor, sa naznakom  "NE OTVARATI", sa pozivom na broj 111-41/2015-I.

Prijave se predaju putem pošte ili na Pisarnici Gradske uprave Grada Sombora, Trg cara Uroša 1, Uslužni centar - šalter broj 11 ili 12.

Konkurs se može preuzeti na sajtu grada.

Objavljeno u Somborske vesti

Raspisani su konkursi za finansiranje kulturno-umetničkih društava (KUD) i kulturno-umetničkih društava i ostalih vidova amaterizma koji neguju svoj nacionalni  identitet.

Za amaterizam i KUD-va, Odlukom o budžetu grada za 2105. godinu opredeljen je iznos od 1.650.000,00, a za KUD-va koja neguju svoj nacionalni identitet planiran je iznos od milion dinara.

Prijave na konkurs se dostavljaju  Gradskom uslužnom centru (šalteri 11 ili 12), Sombor, Trg cara Uroša 1, poštom preporučeno ili ličnom dostavom u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs je objavljen na ovom sajtu u rubrici info pult, u kategoriji javni pozivi/konkursi, gde se mogu preuzeti i svi potrebni obrasci (konkursne prijave, finansijski plan, izjava za KUD-va koja neguju svoj nacionalni identitet i prijava za koreografe),  u „Somborskim novinama“, izdanju od 17. aprila 2015. godine i biće objavljen u listu „Dunataj“, izdanju od 22. aprila 2015. godine i

Raspisan je i poziv KUD-vima koja imaju sedište u somborskim selima, za finansiranje rada stručnih lica, odnosno koreografa, reditelja i drugih.

Za ove namene u budžetu grada za 2015. godinu opredeljen je iznos od 2.000.000,00 dinara.

Prijave na konkurs se dostavljaju Gradskom uslužnom centru (šalteri 11 ili 12), Sombor, Trg cara Uroša 1, poštom preporučeno ili ličnom dostavom, na koverti naznačiti naziv KUD-va i sledeći tekst: „UNAPREĐENjE AMATERIZMA NA SELIMA ZA FINANSIRANjE RADA STRUČNIH LICA (KOREOGRAF, REDITELj...) - NE OTVARATI“.

Konkurs je objavljen na sajtu grada u rubrici info pult, u kategoriji javni pozivi/konkursi,  u „Somborskim novinama“, izdanju od 17. aprila 2015. godine i biće objavljen u listu „Dunataj“, izdanju od 22. aprila 2015. godine.

Objavljeno u Somborske vesti

Skupština grada Sombora, na 27. sednici (održanoj 25. marta),  donela je Odluku o sprovođenju konkursa za imenovanje direktora u preduzećima: Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju grada Sombora“ i Javnom komunalnom preduzeću „Prostor“ Sombor.

Shodno Odluci, konkursi su objavljeni na sajtu grada Sombora u rubrici info pult, u kategoriji konkursi/javni pozivi, dnevnom listu „Kurir“ izdanju od 31. marta i biće objavljeni u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova propisanih konkursom podnosi se u roku od 30 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti na adresu: Komisija za imenovanje direktora, Sombor, Trg cara Uroša 1 - za javni konkurs - imenovanje direktora JP "Direkcija za izgradnju grada Sombora" Sombor, sa naznakom  "NE OTVARATI", " sa pozivom na broj 111-21/2015-I.

Odnosno: Komisija za imenovanje direktora, Sombor, Trg cara Uroša 1 - za javni konkurs - imenovanje direktora JKP "Prostor" Sombor, "NE OTVARATI", sa pozivom na broj 111-22/2015-I.

Prijave se predaju putem pošte ili na pisarnici Gradske uprave grada Sombora, Trg cara Uroša 1, Uslužni centar - šalter broj 11 ili 12.

Objavljeno u Somborske vesti
ponedeljak, 09 mart 2015 05:21

Nastavnici uče da pišu projekte

Koje su sve mogućnosti finansiranja iz programa Erazmus+, Kreativna Evropa i Evropa za građane i građanke, saznalo je nedavno 23 polaznika iz 13 vaspitno obrazovnih institucija s područja grada Sombora i opština Apatin, Oyaci i Kula u okviru prve ovogodišnje obuke za osposobljavanje za pripremu evropskih projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije. Na ovoj obuci u Somboru poseban akcenat stavljen je na programe prekogranične saradnje s Mađarskom i Hrvatskom koji se finansiraju iz IPA instrumenta za pretpristupnu pomoć.

U toku obuke polaznici su se oprobali u pripremi prekograničnih projekata što je rezultiralo s pet projektnih ideja u oblasti razvoja obrazovnog turizma, rada s decom iz marginalizovanih društvenih grupa, unapređivanja fakultativne i praktične nastave, kao i predstavljanja malih, seoskih škola kao višefunkcionalnih ustanova ključnih za razvoj manjih sredina.

Obukama, „Mogućnosti korišćenja EU fondova u oblasti obrazovanja”, koje Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, u saradnji s Fondom Evropski poslovi, organizuje po gradovima u Pokrajini, u prvom polugodištu prisustvovalo je 125 polaznika iz 51 vaspitno obrazovne institucije u Kanjiži, Sremskoj Mitrovici, Kikindi, Vršcu i Subotici, a do kraja ove školske godine, u šest obuka, biće obuhvaćeno još 270 polaznika iz 106 obrazovno-vaspitnih ustanova.

Izvor: Dnevnik

Objavljeno u Drugi pišu

Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava za sufinansiranje potreba u oblasti sporta u  2015. godini raspisan je  30. januara 2015. godine, a  ovim konkursom se raspodeljuju sredstava u ukupnom iznosu od 24.711.000,00 dinara i opredeljena su Odlukom o budžetu grada za 2015. godinu.

Za stručno pedagoški rad trernera opredeljeno je 3.240.000,00 dinara, a za stipendiranje perspektivnih mladih sportista namenjen je iznos od 1.296.000,00 dinara. Za osnovne troškove klubova opredeljeno je 12.450.000,00 dinara, za posebne programe klubova 6.750.000,00 i za sportske manifestacije (prvi krug konkursa)  975.000,00 dinara.

Prijave se mogu podnositi do 20. februara 2015. godine, u zatvorenoj koverti preporučenom pošiljkom na adresu grad Sombor, Trg cara Uroša 1. Na koverti je pjotrebno naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca i navesti za koji konkurs se prijava podnosi, uz oznaku ne otvarati.

Prijave na konkurs sa potpunom dokumentacijom  se mogu podneti i lično u Uslužnom centru Gradske uprave, prizemlje zgrade Županija (šalteri 11 i 12).

Konkurs i zahtevi za dodelu sredstava objavljeni su na ovom sajtu u rubrici info pult, u kategoriji konkursi/javni pozivi.

Konkurs će biti objavljen u listu „Dunataj“ u izdanju od 4. februara i u  „Somborskim novinama“- izdanju od 6. februara  2015. godine. 

Zahtevi se mogu  preuzeti i lično u Gradskom uslužnom centru, šalterima 11 i 12, te prostorijama Sportskog saveza grada Sombora, Venac Petra Bojovića 11.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Sportskom savezu lično ili putem telefona: 025/ 436-787, u vremenu od 8.00 do 14.00 časova.

Ovim konursom raspodeljuje se 100 odsto sredstava opredeljenih  za stručno pedagoški rad trenera i stipendije mladim sportistima, dok se sredstva za klubove u odnosu na sredstva opredeljena Odlukom o budžetu grada, ne raspodeljuju u  celosti, već se raspodeljuje 80, odnosno 75 odsto sredstava. Preostali iznos sredstava, kako je navedeno i u kriterijumima, biće predmet raspodele za  klubove koji se plasiraju u više rangove takmičenja.

Konkurs za dodelu preostalih sredstava (325.000,00 dinara) namenjenih za sportske manifestacije sprovešće se  u drugoj polovini 2015. godine.

Objavljeno u Somborske vesti
utorak, 13 januar 2015 09:53

Konkurs „Pokreni se za posao“

Program „Pokreni se za posao“ obezbeđuje podršku preduzetnicima u otpočinjanju ili unapređenju sopstvenog poslovanja kroz bespovratne donacije u opremi, obezbeđivanje stručnih i poslovnih obuka i poslovno savetovanje. Program je namenjen osobama sa dobrom poslovnom idejom iz cele Srbije, osobama koje krasi preduzetnički duh, ali im zbog socijalnog statusa nisu dostupni krediti komercijalnih banaka.

Konkurs je otvoren do 31. januara 2015. godine. 

Pogledajte KONKURS!

Objavljeno u Somborske vesti

Grad Sombor, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje (NSZ), 01. septembra 2014. godine objavio je četiri javna poziva i to poziv za dodelu subvencija poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta u 2014. godini. Prema uslovima konkursa za novootvoreno radno mesto poslodavci mogu ostvariti subvenciju u iznosu od 100.000,00 dinara. Konkurs je otvoren do utroška sredstava namenjenih u ove svrhe.

Subvencije u iznosu od 160.000,00 dinara će se dodeliti nezaposlenim licima koja su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva,  kao i privrednog društva, ukoliko osnivač  u društvu zasniva  radni odnos, javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

Raspisan je i javni poziv za organizovanje i sprovođenje javnih radova  koji mogu trajati najduže šest meseci, a poslodavac je dužan da podnese prijavu za sprovođenje javnog rada koja sadrži opis aktivnosti javnog rada i broj lica koja se zapošljavaju.

Objavljen je i javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u 2014. godini koji podrazumeva osposobljavanje nezaposlenih lica za samostalan rad u struci i sticanje uslova za polaganje pripravničkog, odnosno stručnog ispita. Program stručne  prakse traje najduže 12 meseci, odnosno do šest meseci za pripravnike sa srednjim obrazovanjem, do devet meseci za pripravnike sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i do 12 meseci za pripravnike sa četvorogodišnjim visokim obrazovanjem.  Po obavljenom pripravničkom ili stručnom ispitu poslodavac nema obavezu da zaposli lice koje je prošlo program stručne prakse i položilo pripravnički, odnosno stručni ispit.

Za vreme trajanja stručne prakse nezaposlena lica ostvaruju pravo na novčanu pomoć u iznosu od 12.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem, 14.000,00 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i 16.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem. Javni poziv je otvoren do 15. septembra 2014. godine.

Svi konkursi mogu se videti na sajtu Grada Sobmora  kao i na sajtu NSZ.

Objavljeno u Somborske vesti

Raspisan je drugi konkurs za raspodelu sredstava za potrebe u oblasti sporta. Odlukom o prvom rebalansu Odluke o budžetu grada Sombora za navedene namene ukupno je opredeljeno 4.820.400,00 dinara i to: za osnovne troškove klubova 2.720.000,00 dinara, posebne programe klubova 1.900.000,00 i 200.000,00 dinara za sportske manifestacije. Prijave se podnose od 15-og do 29. avgusta 2014. godine.

Konkurs je objavljen na ovom sajtu u rubrici info pult, u kategoriji konkursi-javni pozivi, gde se može preuzeti i komletna dokumentacija, odnosno potrebni obrasci. Konkurs je objavljen i u „Somborskim novinama“ (izdanje od 15. avgusta 2014. godine). 

Konkursna dokumentacija može se preuzeti i lično na adresi Sportskog saveza grada Sombora, Venac Petra Bojovića 11, i pisarnici Gradske uprave grada Sombora (Gradski uslužni centar šalteri br.11 i 12).

Prijave na konkurs, sa kompletnom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti preporučenom pošiljkom ili lično na adresu grad Sombor, Trg cara Uroša 1, Uslužni centar (šalter 11. ili 12.). Na koverti obavezno naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, staviti oznaku NE OTVARATI, navesti da je u pitanju DRUGI krug konkursa i za koje namene (osnovni troškovi, posebni programi ili manifestacije)  se podnosi prijava. 

Dodatne informacije mogu se dobiti lično ili putem telefona: 025/436-787 (od 8-14 časova) Sportskog saveza grada Sombora.

Objavljeno u Somborske vesti

Kancelarija za ljudska i manjinska prava raspisala je konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji. Konkurs je raspisan za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem.

Finansijska sredstva će biti dodeljena udruženjima za projekte koja ostvaruju četiri osnovna cilja koja se mogu videti ovde.

Objavljeno u Somborske vesti
petak, 20 jun 2014 18:32

Raspisan konkurs "Mladi su zakon"

Resurs centar za Zapadnobački okrug, Somborski edukativni centar, uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, raspisao je konkurs za finansiranje omladinskih projekata u cilju podsticanja aktivizma, volonterizma i humanosti mladih

Na konkursu, koji je otvoren do 25. jula 2014. godine, mogu da učestvuju neformalne grupe mladih sa članovima od 15 do 30 godina starosti i udruženja mladih. Teme konkursa su: promovisanje humanosti i solidarnosti, uređenje javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme ili organizovanje aktivnosti u tim prostorima, akcije zaštite životne sredine, podsticanje preduzetničkog duha kod mladih, promocija tolerancije, međugeneracijske saradnje i drugo.

- Sa obzirom na prirodnu katastrofu koja je zadesila Srbiju i potrebe sanacije posledica polava, neophodo je da svaki omladinski projekat bude i humanitarnog karaktera i bude na neki način usmeren na područja pogođena poplavama - navodi se, između ostalog, u tekstu konkursu za realizaciju omladinskih volonterskih projekata iz ovogodišnjeg programa "Mladi su zakon". 

Na konkurs mogu da se prijave udruženja mladih i neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje pet članova, kao što su đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih sa teritorije Zapadnobačkog okruga. Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu. Vrednost projekta treba da se kreće u iznosu od 40 do 100 hiljada dinara.

Tekst konkursa, smernice i obrazac za pisanje predloga projekta možete da preuzmete na sajtu: www.soeducentar.wordpress.com

Objavljeno u Somborske vesti

Ostavite vaš komentar i ovde...

Još vesti iz kategorije...

Newsletter

Prijavite se na Newsletter i dobijajte najnovije vesti u vaš inbox
Top